Download
tudalen ddewis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tudalen ddewis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tudalen ddewis

Tudalen ddewis

179 Views Download Presentation
Download Presentation

Tudalen ddewis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tudalenddewis Uned 1 Uned 2 Data Data Sylwadauaryrarholiad Sylwadauaryrarholiad

 2. Uned 1 – Arholiad 40% 2 awr SYLWADAU • Modiwlaidd / Llinol • Cyfraddymgeisioucheliawn • O fewncyrraeddpawb • Cofrestriadmwyafargyfer D a T

 3. ArholiadUned 1 40% 2 awr Sylwadauaryrarholiad. Cliciwchar y tabl (ochrdde)

 4. Uned 2 – TasgasesudanReolaeth (TAR) 60% 30 awr SYLWADAU • Modiwlaidd / Llinol • Cyfraddymgeisioucheliawn

 5. Mae’rsleidiaucanlynolynenghreifftiau o dudalennau TasgAsesudanReolaetho’rbriffiaugosod 2013. Briff 1: STORIO ARIAN Mae elusennauynamlyndefnyddiocynhwyswyrmewnpwyntiautaluigasglucyfraniadau o newidmân. Dyluniwchgynhwysyddarianrhyngweithiolsy’ndefnyddiosymudiadyrarianmânigreueffaithddiddorolermwyndenucwsmeriaidigyfrannu. Briff 2: GOLEUO Caiffgwaith Phillip Starckeiddisgrifio’namlfelgwaith y maeffasiwn a newydd-deb yndylanwaduarno. Dyluniwcha gwnewchgynnyrchgoleuoarloesolwedi’iysbrydoliganeichastudiaeth o waithPhillipeStarck. Rhaidi’rgolauredegoddiarffynhonnellbŵerfolteddisel. Briff 3: CYMORTH DYSGU I BLANT IFANC Caiff plant ifanc (o 3 i 7 oed) euhannogi ‘ddysgudrwychwarae’. Dyluniwch a gwnewchgymorthdysguaddysgolargyfer y grŵpoedranhwnsy’ndysgugwybodaeth o faespenodolneusgil pendant iddynt.

 6. Uned 2 – P1 TAR 60% 30 awr • Nodwyd y gynulleidfadargedynglir • Ystyriwydy ffactorauswyddogaethol ac esthetig • Dadansoddiado ymchwilblaenorol • Dadansoddiadmanwlo gynnyrch • Briffterfynolclir 4 • Mae angenrhagor o ddyfnderiddangosdealltwriaethfanwlo’rfarchnada chynnyrchtebyg. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 7. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 -Nidoesunrhywddadansoddiad. 1 -Ceirdadansoddiadsylfaenoliawn o le’rcynnyrchyn y farchnadynghyd â gwerthusiadcyfyngedig o gynnyrchcyffelyb. Nidyw’rgwaith a gyflwyniryndangosfawrddimtystiolaeth o ymchwilblaenorol a pharatoi. Efallai bod briffsyml. 2 -Ceirdadansoddiadsylfaenolondpriodol o le’rcynnyrchyn y farchnadynghyd â gwerthusiadsylfaenol o gynnyrchcyffelyb. Nidyw’rgwaith a gyflwyniryndangosllawer o dystiolaeth o ymchwilblaenorol a pharatoi. Cynhwysirbriffsyml. 3 -Ceirdadansoddiad da o le’rcynnyrchyn y farchnadynghyd â gwerthusiad o gynnyrchcyffelyb. Mae’rgwaith a gyflwyniryndangospethtystiolaeth o ymchwilblaenorol a pharatoi. Cynhwysirbriffclir. 4 - Ceirdadansoddiad da iawn o le’rcynnyrchyn y farchnadynghyd â gwerthusiadmanwl o gynnyrchcyffelyb. Mae’rgwaith a gyflwyniryndangostystiolaethdda o ymchwilblaenorol a pharatoi. Cynhwysirbriffsyddwedi’ieirio’ndda. 5 -Ceirdadansoddiadcynhwysfawr o le’rcynnyrchyn y farchnadynghyd â gwerthusiadmanwliawn o gynnyrchcyffelyb. Mae’rgwaith a gyflwyniryndangostystiolaethglir o ymchwilio a pharatoimanwl. Cynhwysirbriffclir a phriodol. Back

 8. Uned2 – P2 TAR 60% 30 awr • Rhestrwedi’iblaenoriaethu o briodleddau • Penawdauaddas • Cysylltiadauclirâ’rdadansoddiad • Mae ansawdd y cyfathrebuysgrifenedig (QWC) yndda • Cyfeirio at sutbyddpwyntiau’rfanylebyncaeleugwerthuso 4 • Byddai’nbosiblcynnwys data rhifiadolpenodol 4 Nesaf MeiniPrawfMarcio

 9. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 -Nidoesunrhywfanyleb. 1 -Manylebddyluniosy’ncynnwysrhestr o briodoleddausylfaenolargyfer y cynnyrch. Ceirychydigiawn o gysylltiadau, os o gwbl, rhwng y fanyleba’rdadansoddiado’rdasg. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’nwael, ac niwneir dim neufawrddimdefnydd o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maellawer o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 2 -Manylebddyluniosylfaenolsy’ncynnwysrhestr o briodoleddauperthnasolargyfer y cynnyrch. Ceircysylltiadauarwynebolrhwng y fanyleba’rdadansoddiado’rdasg. Mae’rwybodaethyndangostystiolaeth o strwythur, a defnyddcyfyngedig o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’r deunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 3 -Manylebddylunioddasy’ncynnwysrhestrwedi’iblaenoriaethu o briodoleddauargyfer y cynnyrch a gyflwynir o danbenawdaupriodol. Ceircysylltiadauclirrhwng y fanyleba’rdadansoddiado’rdasg. Mae’rwybodaethyndrefnus, a gwneirdefnyddsylfaenol o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigynddigonol o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 4 -Manylebddyluniogynhwysfawrsy’ncynnwysrhestrwedi’Iblaenoriaethu o briodoleddauargyfer y cynnyrch a gyflwynir o danbenawdaupriodol. Ceircysylltiadaucryfrhwng y fanyleb a dadansoddi’rdasg. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, a gwneirdefnydd da o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddsy’nbriodolar y cyfanmewnfforddeglur, gydagychydig o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 5 -Manylebddylunioardderchogsy’ncynnwysrhestrwedi’Iblaenoriaethu o briodoleddauargyfer y cynnyrch a gyflwynir o danbenawdaupriodol. Mae’rfanylebwedi’iseilio’ngadarnar y dadansoddiado’rdasg. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, ac fe’Icyflwynirmewnfforddhynod o briodol, ganwneuddefnydd da iawn o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddpriodolmewnfforddeglur, gydagychydigiawn o gamgymeriadau. Back

 10. Uned 2 – P3 TAR 60% 30 awr • Mae amrywiaeth o syniadaucychwynnolwedi’ucyfathrebu’ndda • Mae’rhollsyniadau’nadlewyrchu’rFanyleb • Mae’rsyniadauwedi’uhanodi’nddagydadefnydd da o eirfatechnegol • Byddai’nbosiblgwneudcysylltiaduâ’rFanyleb Nesaf MeiniPrawfMarcio

 11. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 -Nidoesunrhywsyniadau. Nidoesunrhywdystiolaeth o gyfathrebuysgrifenedig. 1 - 2Amrywiaethfach o syniadausyddondprinynbriodol ac syddwedi’uhanodi’nwael. Nidyw’rsyniadauna’ranodi’nrhoifawrddimsylwi’rfanyleb. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’nwael, ac niwneir dim neufawrddimdefnydd o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebu ysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maellawer o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 3 - 4Amrywiaeth o syniadaupriodolsyddwedi’uhanodi. Mae’rsyniadaua’ranodi’nrhoipethsylwi’rfanyleb. Mae’rwybodaethyndangostystiolaeth o strwythur, a defnyddcyfyngedig o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 5 - 6Amrywiaeth o syniadauclirsyddwedi’uhanodi’nbriodol. Mae’rsyniadaua’ranodi’nrhoipethsylwi’rfanyleb. Mae’rwybodaethyndrefnus, a gwneirdefnyddsylfaenol o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigynddigonol o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 7 - 8Amrywiaeth o syniadaucychwynnol da syddwedi’uhanodi’ndda. Mae’rsyniadaua’ranodi’nrhoisylw da i’rfanyleb. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, a gwneirdefnydd da o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddsy’nbriodolar y cyfanmewnfforddeglur, gydagychydig o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 9 - 10Amrywiaeth o syniadaucychwynnolardderchogsyddwedi’uhanodi’nddaiawn. Mae’rsyniadaua’ranodi’nrhoisylwmanwli’rfanyleb. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, ac fe’icyflwynirmewnfforddhynod o briodol, ganwneuddefnydd da iawn o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddmewnfforddeglur, gydagychydigiawn o gamgymeriadau. Back

 12. Uned 2 – P4 TAR 60% 30 awr • Cynigiwyd y syniadgoraugydarhesymucadarn • Eglurhadaeddfedo’rpenderfyniadaua wnaed • Ystyriwydcyngor y cyfoedionyngadarnhaol 8 • + Byddaimoddtrafodystyriaethgychwynnoldimensiynau’rcynnyrch Nesaf MeiniPrawfMarcio

 13. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 -Nidoesunrhywsyniadau. Nidoesunrhywdystiolaeth o gyfathrebuysgrifenedig. 1 - 2Amrywiaethfach o syniadausyddondprinynbriodol ac syddwedi’uhanodi’nwael. Nidyw’rsyniadauna’ranodi’nrhoifawrddimsylwi’rfanyleb. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’nwael, ac niwneir dim neufawrddimdefnydd o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebu ysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maellawer o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 3 - 4Amrywiaeth o syniadaupriodolsyddwedi’uhanodi. Mae’rsyniadaua’ranodi’nrhoipethsylwi’rfanyleb. Mae’rwybodaethyndangostystiolaeth o strwythur, a defnyddcyfyngedig o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 5 - 6Amrywiaeth o syniadauclirsyddwedi’uhanodi’nbriodol. Mae’rsyniadaua’ranodi’nrhoipethsylwi’rfanyleb. Mae’rwybodaethyndrefnus, a gwneirdefnyddsylfaenol o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigynddigonol o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 7 - 8Amrywiaeth o syniadaucychwynnol da syddwedi’uhanodi’ndda. Mae’rsyniadaua’ranodi’nrhoisylw da i’rfanyleb. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, a gwneirdefnydd da o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddsy’nbriodolar y cyfanmewnfforddeglur, gydagychydig o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 9 - 10Amrywiaeth o syniadaucychwynnolardderchogsyddwedi’uhanodi’nddaiawn. Mae’rsyniadaua’ranodi’nrhoisylwmanwli’rfanyleb. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, ac fe’icyflwynirmewnfforddhynod o briodol, ganwneuddefnydd da iawn o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddmewnfforddeglur, gydagychydigiawn o gamgymeriadau. Back

 14. Uned 2 – P5 TAR 60% 30 awr • Ystyriwydyropsiynau • Datblygwyd y ffurfdrwyfodelu • Gwelirtystiolaeth o wneudpenderfyniad 3 • ByddaimodddatblyguGolwgac Arddullymhellach Nesaf MeiniPrawfMarcio

 15. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o ddatblyguffurf. 1 -Tystiolaethgyfyngedig o ddatblyguneufodeluffurf/arddull. Gall fodtystiolaeth o siâpneuarddullgwahanol. Nidoesunrhywdystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 2 -Pethtystiolaeth o ddatblyguneufodeluffurf/arddull. Cyflwynirsawldewis. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadauondnidoesllawer o ymresymu. 3 -Tystiolaethglir o ddatblyguneufodeluffurf/arddull. Cynigirsawldewis. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadaurhesymegol. 4 -Tystiolaethdda o ddatblyguneufodeluffurf/arddull. Mae sawldewispriodolwedicaeleigynnig. Mae tystiolaethglir o wneudpenderfyniadaugwybodus. 5 - Mae amrywiaeth o ffurfiau/arddulliauwedicaeleudatblygu ac maesiâp a ffurf y cynnyrchwedicaeleudatblygua’umodelu gam wrth gam. Mae penderfyniadterfynolsy’nseiliedigarymresymucadarnwedicaeleiwneud. Back

 16. Uned2 – P6 TAR 60% 30 awr • Ystyriwydpobrhano’rcynnyrch. • Nodwydnodweddiondymunol. • Cynigiwydsyniadaugwahanol. • Mae’rdewis o ddeunyddiau’nperthynyngliri’rcynnyrchsy’ncaeleiwneud– niddatganiadaucyffredinwedi’ucopïo • o werslyfrau. • Tystiolaethglir o wneudpenderfyniad 5 5 Nesaf MeiniPrawfMarcio

 17. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o ddatblygudefnyddiau/cydrannau. 1 -Tystiolaethgyfyngedig o ddewisdefnyddiau/cydrannaupriodol. Mae’rdefnyddiau/cydrannauwedicaeleuhenwi. Nidoesunrhywdystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 2 -Pethtystiolaeth o ddewisdefnyddiau/cydrannaupriodol. Mae defnyddiau/cydrannaueraillwedicaeleucynnig. Mae pethtystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 3 -Tystiolaethglir o ddewisdefnyddiau/cydrannaupriodol. Mae defnyddiau/cydrannaueraillwedicaeleucynnig. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadaurhesymegol. 4 -Tystiolaethglir o ddewisdefnyddiau/cydrannaupriodol. Mae defnyddiau/cydrannaupriodoleraillwedicaeleucynnig. Mae tystiolaethglir o wneudpenderfyniadaurhesymegol. 5 -Tystiolaeth lawn a chlir o ddewisdefnyddiau/cydrannaupriodol. Mae defnyddiau/cydrannaupriodoleraillwedicaeleucynnig. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadausy’nseiliedigarymresymucadarn. Back

 18. Uned 2 – P7 TAR 60% 30 awr • Cynigiwydrhaidulliauadeiladu. • Gwelwydrhywfaint o dystiolaeth o wneudpenderfyniadau 3 • Gellirbod wediystyriedamrywiaethehangach o ddulliauadeiladu 3 Nesaf MeiniPrawfMarcio

 19. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o ddatblygu’radeiladu/gwneud. 1 -Tystiolaethgyfyngedig o ddatblygu’radeiladu/gwneud. Mae dull adeiladu/gwneudwedicaeleigynnig. Nidoesunrhywdystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 2 -Pethtystiolaeth o ddatblygu’radeiladu/gwneud. Mae amrywiaethfach o ddulliauadeiladu/gwneudwedicaeleucynnig. Mae pethtystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 3 -Tystiolaethglir o ddatblygu’radeiladu/gwneud. Mae amrywiaeth o ddulliauadeiladu/gwneudwedicaeleucynnig. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadaurhesymegol. 4 -Tystiolaethglir o ddatblygu’radeiladu/gwneud. Mae amrywiaeth o ddulliauadeiladu/gwneudpriodolwedicaeleuhystyried. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadausy’nseiliedigarymresymucadarn. 5 -Tystiolaeth lawn a chlir o ddatblygu’radeiladu/gwneud. Mae amrywiaeth o ddulliauadeiladu/gwneudpriodolwedicaeleuhystyried. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadausy’nseiliedigarymresymucadarn. Back

 20. Uned 2 – P8 TAR 60% 30 awr • Rhywfaint o dystiolaethynunig. • Cynigiwydmeintiauterfynol. • Cyflwynwydrhestrdorri. • Cyfiawnhad da o’rdewis a wnaed. 2 • Diffygdewisiadaugwahanol. • Cost y defnyddiau. • Defnyddeffeithiol o ddefnyddiauermwyn o osgoigwastraff. 2 Nesaf MeiniPrawfMarcio

 21. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o ddatblygumaint/nifer. 1 -Tystiolaethgyfyngedig o ddatblygumeintiau a/neuniferoedd. Gall fodtystiolaeth o feintiauneuniferoedd. Nidoesunrhywdystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 2 -Pethtystiolaeth o ddatblygumeintiau a/neuniferoedd. Mae tystiolaeth o feintiau a/neuniferoedderaill. Mae pethtystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 3 -Tystiolaethglir o ddatblygumeintiau a/neuniferoedd. Mae tystiolaeth o feintiau a/neuniferoedderaill. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadaurhesymegol. 4 -Tystiolaethglir o ddatblygumeintiau a/neuniferoedd. Mae meintiau a/neuniferoeddwedicaeleudatblygu gam wrth gam. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadaurhesymegol. 5 -Tystiolaeth lawn a chlir o ddatblygumeintiau a/neuniferoedd. Mae gwahanolfeintiau a/neuniferoeddwedicaeleugwerthuso’nsystematig. Mae tystiolaethglir o wneudpenderfyniadausy’nseiliedigarymresymucadarn. Back

 22. Uned2 – P9 TAR 60% 30 awr • Ystyriwydrhywfaint o fateriongorffeniad/ansawdd. • ManylionRhA/SA cyfyngedig. 2 • Diffygdewisiadaugwahanol. • Gwybodaethgyffredineinatur – maeangeniddifodynperthynynuniongyrcholi’rcynnyrch. 2 Nesaf MeiniPrawfMarcio

 23. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o ddatblygugorffeniad/ansawdd. 1 -Tystiolaethgyfyngedig o ddatblygugorffeniad/ansawdd. Mae’nbosibl y cynigirgorffeniadaddas. Nidoesunrhywgyfeiriad at reoliansawdd. Nidoesunrhywdystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 2 -Pethtystiolaeth o ddatblygugorffeniad/ansawdd. Mae gorffeniadgwahanolyncaeleigynnig. Ceircyfeiriadbyr at reoliansawdd. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 3 -Pethtystiolaeth o ddatblygugorffeniad/ansawdd. Mae gorffeniadaugwahanolyncaeleucynnig. Ceircyfeiriadau at agweddauarreoliansawdd. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadau. 4 - Tystiolaethglir o ddatblygugorffeniad/ansawdd. Mae gorffeniadaugwahanolyncaeleucynnig. Ceircyfeiriadau at agweddauarreoliansawdd. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadaurhesymegol. 5 -Tystiolaeth lawn a chlir o ddatblygugorffeniad/ansawdd. Mae amrywiaeth o orffeniadaugwahanolyncaeleucynnig. Ceircyfeiriadau at amrywiaeth o faterionrheoliansawdd. Mae tystiolaeth o wneudpenderfyniadausy’nseiliedigarymresymucadarn. Back

 24. Uned 2 – P10 TAR 60% 30 awr • Dull cyfarwydd • Dangosffurfrhesymol 3 • Mae’rllythrennaua’rdelweddauwedi’u ‘lliwio’ ondnidyw’rddelweddwedi’irendrona’isiapio’nfynegiannolermwynhelpuigyfathrebu’rcynnyrchterfynol. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 25. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o gyflwyniadgraffigol. 1 -Darlunsylfaenolo’rcynnyrchterfynol. Gellireiadnabodondnidoesganddoffurfbriodol. Nidoesfawrddimtystiolaeth o raddliwioneurendrolliw. 2 -Darluno’rcynnyrchterfynol. Gellireiadnabod ac maeganddoffurfresymol. Mae tystiolaeth o raddliwio a/neurendrolliw. 3 - Darluncliro’rcynnyrchterfynol. Gellireiadnabod ac maeganddoffurfdda. Mae tystiolaeth o raddliwio a/neurendrolliw da. 4 -Cyflwyniadgraffigol da iawno’rcynnyrchterfynol. Mae’ndefnyddiotechneggraffigolgydnabyddedig, mae’nfanwlgywir o ran y lluniadu ac mae’ncynnwysgraddliwio a/neurendrolliweffeithiol. 5 -Cyflwyniadgraffigol o safonucheliawno’rcynnyrchterfynol. Mae’ndefnyddiotechneggraffigolgydnabyddedig, mae’nfanwlgywir o ran y lluniadu ac mae’ncynnwysgraddliwio a/neurendrolliwmynegiannol. Back

 26. Uned 2 – P11 TAR 60% 30 awr • Cyflwynwydnifer o fanylion. • Gwelwyddimensiynaucyffredinol y cynnyrch. 3 • Rhaidnodimanylionhollrannau’rcynnyrch. (roedd y pwtiwrargoll) • Manylion y gorffeniad. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 27. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o fanyliontechnegol. 1 -Tystiolaethgyfyngedig o fanyliontechnegol. 2 -Tystiolaeth o raimanyliontechnegol. 3 -Tystiolaeth o lawer o fanyliontechnegol. 4 -Tystiolaetho’rmwyafrif o fanyliontechnegol. 5 -Tystiolaetho’rhollfanyliontechnegolbron. Back

 28. Uned 2 – P12 TAR 60% 30 awr • Nodwyd y camaucynhyrchu. • Prosesau. • AmcangyfrifAmser (munudau/gwersi). • Y defnydd o iaithdechnegol. 7 • Mae angenrhagor o fanylioncynhyrchu • Cyfyngiadau. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 29. Marc Disgrifiad o Gyrhaeddiad 0 -Nidoesunrhywdystiolaeth o gynllunioargyfer y gwneud. Nidoesunrhywdystiolaeth o gyfathrebuysgrifenedig. 1 - 2Ceirrhestr o gamaugweithgynhyrchuondnidoesfawrddimdealltwriaetho’rgwaithmaeangeneiwneudna’ramsersyddeiangen. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’nwael, ac niwneir dim neufawrddimdefnydd o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maellawer o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 3 - 4Ceirrhestr o gamaugweithgynhyrchusylfaenol. Mae’rcamau’ncynnwysrhaimanylion am y prosesauangenrheidiol. Nidoesfawrddimymdrechifeintioli’ramsersyddeiangen. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu, a gwneirdefnyddsylfaenol o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 5 - 6Ceirrhestr o gamaugweithgynhyrchurealistig. Mae’rcamau’ncynnwysrhaimanylion am y prosesauangenrheidiol. Ceirymdrech I feintioli’ramsersyddeiangen. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu, a gwneirdefnyddsylfaenol o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigynddigonol o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 7 - 8Ceirrhestr o gamaugweithgynhyrchurealistig. Mae’rcamau’ncynnwysrhaimanylion am y prosesausyddeuhangen ac ynnodiunrhywgyfyngiadau. Ceiramcangyfrifrealistigo’ramsersyddeiangeniweithgynhyrchu’rcynnyrch. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, a gwneirdefnydd da o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebu ysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddsy’nbriodolar y cyfanmewnfforddeglur, gydagychydig o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 9 - 10Ceirrhestr o gamaugweithgynhyrchuclir, priodol a manwl. Mae cyfyngiadauwedicaeleucydnabod. Ceiramcangyfrifrealistigo’ramsersyddeiangeniweithgynhyrchu’rcynnyrch. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, ac fe’icyflwynirmewnfforddhynod o briodol, ganwneuddefnydd da iawn o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddpriodolmewnfforddeglur, gydagychydigiawn o gamgymeriadau. Back

 30. Uned 2 – P13 TAR 60% 30 awr • Gwerthusiadbeirniadol – nodwydllwyddiannaua gwelliannau. • Mae’ncyfeirio’nôl at y fanyleb. • Mae’rcyfathrebu’ndda. • Adborthgan y farchnaddarged. 7 • Dylai’rhollsylwadaufodynberthnasoli’rcynnyrch– nid at berfformiadpersonolyrymgeisydd. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 31. Marc Cyrhaeddiad 0 -Nidoesunrhywwerthusiad. Nidoesunrhywdystiolaeth o gyfathrebuysgrifenedig. 1 - 2Ceirgwerthusiadsylfaenolo’rcanlyniad. Mae sylwadau’ngyffredinoleunatur ac nidydyntyncyfeirio’nôl at y fanylebgychwynnol. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’nwael, ac niwneir dim neufawrddimdefnydd o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedigo ran trefnu’rdeunydd, ac maellawer o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 3 - 4Ceirgwerthusiado’rcanlyniad. Mae sylwadau’ncynnigrhaimanylion ac yncyfeirio’nôlynrhannol at y fanylebgychwynnol. Mae’rwybodaethyndangostystiolaeth o strwythur, a defnyddcyfyngedig o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 5 - 6Ceirgwerthusiadbeirniadolo’rcanlyniad. Mae sylwadau’ncynnigrhaimanylion ac yncyfeirio’nôlynrhannol at y fanylebgychwynnol. Mae’rwybodaethyndrefnus, a gwneirdefnyddsylfaenol o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigynddigonol o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 7 - 8Ceirgwerthusiadbeirniadolo’rcanlyniad. Mae sylwadau’ngraff a manwl ac maenthwy’ncyfeirio’nôl at y fanylebgychwynnol. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, a gwneirdefnydd da o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddsy’nbriodolar y cyfanmewnfforddeglur, gydagychydig o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 9 - 10Ceirgwerthusiadbeirniadolo’rcanlyniad. Mae sylwadau’ngraff a manwl ac maenthwy’ncyfeirio’nôlynllawn at y fanylebgychwynnol. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, ac fe’icyflwynirmewnfforddhynod o briodol, ganwneuddefnydd da iawn o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddpriodolmewnfforddeglur, gydagychydigiawn o gamgymeriadau. Back

 32. Uned 2 – P14 TAR 60% 30 awr • Syniadau doeth ermwyngwella. • Eglurwyd y gwelliannaudrwyfraslunio a thestun. • Cyflwynwydynglir. 6 • Mae’rdadansoddiadynarwynebolmewnmannau – “gorffeniadmwydymunol”, “gwella’rcynnyrch”. • Mae angendadansoddiadaeddfetach/ mwytechnegolermwyncaelmarciauuwch. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 33. Marc Cyrhaeddiad 0 - Ni chynigirunrhywwelliannau. Nidoesunrhywdystiolaeth o gyfathrebuysgrifenedig. 1 - 2Awgrymirgwellianti’rdyluniad a/neu’r broses weithgynhyrchu. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maellawer o gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 3 - 4Ceirsawlawgrymargyfergwella’rdyluniadynghyd ag awgrymargyfergwellasafon y gweithgynhyrchu. Mae cyfathrebuysgrifenedigyngyfyngedig o ran trefnu’rdeunydd, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 5 - 6Ceirsawlawgrymperthnasolargyfergwella’rdyluniadynghyd ag awgrymiadauargyfergwellasafon y gweithgynhyrchu. Mae cyfathrebuysgrifenedigynsylfaenol, ac maerhaicamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 7 - 8Ceirawgrymiadau â sail gadarnargyfergwella’rdyluniadynghyd ag awgrymiadauargyfergwellasafon y gweithgynhyrchu. Mae’rwybodaethwedi’ithrefnu’ndda, a gwneirdefnydd da o iaith a geirfadechnegol. Mae cyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddsy’nbriodolar y cyfanmewnfforddeglur, gydagychydigo gamgymeriadaugramadeg, atalnodi a sillafu. 9 - 10Ceirawgrymiadau â sail gadarnargyfergwella’rdyluniadynghyd ag awgrymiadaumanwlargyfergwellasafon y gweithgynhyrchu. Mae’rwybodaethwedi’Ithrefnu’ndda, a gwneirdefnydd da iawn o iaith a geirfadechnegol. Mae ansawddcyfathrebuysgrifenedigyndda, a chyflwynirdeunyddpriodolmewnfforddeglur, gydagychydigiawn o gamgymeriadau. Back

 34. Uned 2 – M1 TAR 60% 30 awr Ystod ac Anhawster y DasgYmarferol • Prosesauymarferoleithaftrwm. • Mae’rcaswedi’irabedu/corneliwedi’uhuno. • Cyfuniado CAM a gwaith “wedi’iffurfio â llaw/peiriant”. • Defnyddiwyd CAM yngreadigol. 6 • Nidyw’rprosesau’nddigonheriolermwyncyrraedd y meiniprawfmarciouwch. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 35. Marc Cyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o brosesauymarferol. 1 - 2Tystiolaeth o un broses ymarferolsyml. 3 - 4Tystiolaeth o un neuddwy broses ymarferolfwyymestynnol. 5 - 6Tystiolaeth o amrywiaeth o brosesauymarferolgweddolymestynnol. 7 - 8Tystiolaeth o amrywiaeth o brosesauymarferolymestynnol. 9 - 10Tystiolaeth o amrywiaeth o brosesauymarferolheriol. Back

 36. Uned 2 – M2 TAR 60% 30 awr AnsawddyrAdeiladwaith/ Gwneud • Lefelau da trwygydol y gwaith. • Mae’runiadu’ndda/roedd y torri laser wedi’igyflawni’ndda. • Roedd y darnau’nffitiogyda’ugilyddyndda • Mae’rsgiliaugwneudyneffeithiol. 19 • Mae’rcynhyrchu’ndda, ondnidywo safonuchelgyson. • Mae ansawddyruniad/ysgythriad/argraffuynanghyson. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 37. Marc Cyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o brosesauymarferol. 1 - 5Nidoesfawrddimmanwlgywirdebderbyniolynyradeiladu/gwneud. 6 - 10Ceirlefelddigonol o fanwlgywirdebmewnychydig o agweddau’nunigaryradeiladu/gwneud. 11 - 15Ceirlefelddigonol o fanwlgywirdebmewnrhaiagweddauaryradeiladu/gwneud . 16 - 20Ceirlefeldda o fanwlgywirdebymmhobagweddaryradeiladu/gwneud. 21 - 25Ceirlefeluchel o fanwlgywirdebymmhobagweddaryradeiladu/gwneud. Nôl

 38. Uned 2 – M3 TAR 60% 30 awr Cywirdebdimensiynol • Mae’rcynnyrchyncyd-fyndâ’rddelweddardudalen 10 y gweithlyfr. • Mae meintiau’rcynnyrchyncyfatebâ’rrhanfwyafo’rmanyliontechnegolardudalen 11. 11 • Nidoeddrhaiagweddau’rcynnyrchyncyfatebtudalennau 10 ac 11. • Mae manyliongweledolargollardudalen10. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 39. Marc Cyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o brosesauymarferol. 1 - 3 Nidoesfawrddimtebygrwyddrhwng y cynnyrchgorffenediga’rcynnigdylunioterfynol. 4 - 6 Mae tebygrwyddrhwng y cynnyrchgorffenedig a rhai o fanyliongweledol a thechnegol y cynnigdylunioterfynol. 7 - 9 Mae tebygrwyddrhwng y cynnyrchgorffenedig a llawer o fanyliongweledol a thechnegol y cynnigdylunioterfynol. 10 - 12 Mae tebygrwyddrhwng y cynnyrchgorffenediga’rmwyafrif o fanyliongweledol a thechnegol y cynnigdylunioterfynol. 13 - 15 Mae tebygrwyddrhwng y cynnyrchgorffenedig a bronpob un o fanyliongweledol a thechnegol y cynnigdylunioterfynol. Nôl

 40. Uned 2 – M4 TAR 60% 30 awr Ansawdd y gorffeniad/gwedd • Gorffeniad da arfwyafrifyrelfennau. • Mae’rmanylion CAM wedi’ugorffeniraddau. • Mae’rcaswedi’iwneudilefeladdasargyferteganplentyn. 11 • + Gallai’rymylwaithacrylig/prenhaenogfodwedi’iorffenynwell. • + Rhoddwydhaenychwanegol o farnaisar y cas. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 41. Marc Cyrhaeddiad 0 - Dim tystiolaeth o brosesauymarferol. 1 - 3Nidoesganunrhyw ran o’rcynnyrchorffeniaddigonol. 4 - 6 Mae ganrairhannauo’rcynnyrchorffeniaddigonol. 7 - 9 Mae gan y mwyafrif o rannau’rcynnyrchorffeniaddigonol. 10 - 12 Mae gan y mwyafrif o rannau’rcynnyrchorffeniad da. 13 - 15Cymerwydgofalmawrigynhyrchugorffeniad o safonuchelar bob rhano’rcynnyrch. Nôl

 42. Uned 2 – M5 TAR 60% 30 awr Swyddogaeth • Roeddswyddogaethauy cynnyrchyngweithio’ndda. • Mae’nateb y briffardudalen 1. • Mae’nbodloniMeiniprawf y Fanylebardudalen 2. 8 • + Mae siapiaumewnosodyngallu bod ynanoddeutynnuo’rffrâm. • + Mae’rclawrynffitioimewni’rrabed ac nidywwedi’iddalynei le. Gallai’rsiapiauddisgynallanwrtheigario. Nesaf MeiniPrawfMarcio

 43. Marc Cyrhaeddiad 0 -Nidyw’rcynnyrchyngweithreduarunrhywlefel. 1 - 2Mae’rcynnyrchyngweithredumewnfforddgyfyngedigiawnneumewnfforddwedi’irhannolgwblhau. 3 - 4Mae’rcynnyrchyngweithreduirywraddau. 5 - 6Mae’rcynnyrchyngweithredu’nweddoldda. 7 - 8Mae’rcynnyrchyngweithredu’ndda. 9 - 10Mae’rcynnyrchyngweithredu’nberffaith. Nôl

 44. Gweithio’nAnnibynnol Uned 2 – M6 TAR 60% 30 awr • Mae angenrhywfaint o gefnogaeth. • Mae rhaio’ragweddauwedi’ucwblhauhebgymorth. • Dilynwyd y cynllunardudalen 12 ermwyncynhyrchu’rcynnyrch. 10 • Rhoddwydcyngor ac arweiniad pan oeddangen. • Nidoedd y cynllunardudalen 12 ynfanwliawn, ganarwain at yrymgeisyddyncaeltrafferthion Nesaf MeiniPrawfMarcio

 45. Marc Cyrhaeddiad 0 - Ni all yrymgeisyddweithiohebgymorth a chyngorcyson. 1 - 3Bu’nrhaidrhoicryngymorth a chyngori’rymgeisyddwrthiddo/iddiwneud y cynnyrch. 4 - 6Bu’nrhaidrhoicymorth a chyngorynweddolamli’rymgeisyddwrthiddo/iddiwneud y cynnyrch. 7 - 9Bu’nrhaidrhoipethcymorth a chyngori’rymgeisyddwrthiddo/iddiwneud y cynnyrch. 10 - 12Nidoeddangenondychydig o gymorth a chyngoraryrymgeisyddwrthwneud y cynnyrch. 13 - 15Mae’rymgeisyddwedigweithiohebunrhywgymorthbronwrthwneud y cynnyrch. Nôl

 46. Gwybodaethddefnyddiol: 2013 Teacher INSET CPD • www.cbac.co.uk – TGAU D a T • Gweldpobmanylebasesu, • DeunyddiauAsesuEnghreifftiol, • DogfennauCanllawiauiAthrawon • Adroddiadau’rUwchArholwrargyferpobUned - 1 maesffocwsarholiad • AdroddiadyrUwchSafonwrargyferUned 2 TAR, • Canllawiau a DeunyddiauAsesuiAthrawon. • www.wjecservices.co.uk (maeangenmanylioncyfrifoncanolfannaupenodol) • Gweldyrholl Data arLefelEitem, • Cymharueichymgeiswyrâ’rhollgofrestriad, • Nodicryfderaua’rmeysyddsyddangeneudatblygu, • Cynbapurau a ChynlluniauMarcio, • Cylchlythyrau a llwythoilawr PDF, • Briffiau’rAsesiaddanReolaeth. • https://hwb.wales.gov.uk/home/Pages/Home.aspx • TGAU D a T – AdnoddauAddysgolargyferMeysyddFfocws • DeunyddiauRhyngweithiol