gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. SVĚTOVÉ JAZYKY A NÁRODY. SVĚTOVÉ JAZYKY. ŠADS str. 36-37. = jazyk, kterým hovoří více jako 100 milionů lidí Kterým jazykem hovoří nejvíce obyvatel? čínština Uveďte příklady světových jazyků

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín' - paniz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n
Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

SVĚTOVÉ JAZYKY A NÁRODY

sv tov jazyky
SVĚTOVÉ JAZYKY

ŠADS str. 36-37

 • = jazyk, kterým hovoří více jako 100 milionů lidí
 • Kterým jazykem hovoří nejvíce obyvatel?
 • čínština
 • Uveďte příklady světových jazyků
 • španělština, angličtina, bengálština, arabština, portugalština, japonština, němčina, indština, ruština,…
 • Mapa jazyků států světa

1.

poznejte p smo a jazyk
Poznejte písmo a jazyk
 • Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
 • 人人生而自由,在尊嚴和平等權利。他們賦有理性和良心,並應在相互友愛精神。
 • Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.
 • Alle mensen zijn vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn met verstand en geweten begiftigd, en zullen elkander in een geest van broederschap te bejegenen.
 • يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
 • Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.
jazykov rodiny
Jazykové rodiny
 • skupiny jazyků
 • mají společné nebo podobné některá slova a stejný slovotvorný základ
 • živly, rodiče – matka, otec
indoevropsk jazykov rodina
indické

íránské

helénské jazyky

albánština

keltské jazyky

románské jazyky

slovanské jazyky

germánské

baltské jazyky

arménština

Indoevropská jazyková rodina
poznejte jazyk a st t
Poznejte jazyk a stát

Slovinsko

Republika ……… je primorska i podalpskadržava na jugu SrednjeEvrope, koja se na zapadu graniči sa Italijom, na sjeveru s Austrijom, na sjeveroistoku s Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu ima izlaz na Jadransko more.

ostatn jazykov rodiny evropy
Ostatní jazykové rodiny Evropy
 • uralské jazyky – ugrofinské (maďarština, estonština, laponština)
 • altajská jazyková rodina – turečtina
 • baskičtina, maltština
dal jazykov rodiny ve sv t
Další jazykové rodiny ve světě
 • semitohamitská (arabština, hebrejština)
 • kavkazská (gruzínština, abcházština)
 • japonština, korejština
n rod
Národ
 • Pokuste se vysvětlit, co je to národ
 • společenství lidí, které se hlásí ke stejné národnosti žijící na jednom místě, mající společnou historii a jazyk
 • Co je to etnikum?
 • souhrnné označení národů a kmenů
 • Co je to menšina?
 • část národa, která nemá vlastní stát nebo žije na území jiného státu
kde ij n rodnostn men iny
Kde žijí národnostní menšiny
 • Kurdové
 • Baskové
 • Lužičtí Srbové
 • Rómové
 • Laponci
 • Vlámové a Valoni
 • Galicijci
 • Katalánci
n rod podle osn
Národ podle OSN
 • Podle usnesení OSN:
 • Každý národ, který nemá dosud vlastní stát má právo si jej samostatně určit nebo se spojit s jinými národy do společného státu. Právo na vlastní stát ale nemají národy, které již vlastní stát mají a nemají ho národnostní menšiny.
typy n rod
jazykový národ

Pro který kontinent jsou jazykové národy typické?

pro Evropu

národ hovořící jedním společným jazykem

ALE výjimky!!!

územní národ

národy mají společný jazyk

nebo národ hovoří několika jazyky

Uveďte příklady

Typy národů
typy n rod1
kmenové národy

typické pro Afriku

hovoří několika jazyky či dialekty

národy na náboženském základě

Židé

národy jazykově-územního typu

většinou více národů, které se spojí pod jeden společný jazyk

např. Indonésané

Typy národů
pou it zdroje
Použité zdroje:
 • 1. Školní atlas dnešního světa – digitální verze, TERRA, s.r.o. 2011
 • 2. Čínština [on-line]. [cit. 20. 12. 2012]. Dostupné na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/New-Map-Sinophone_World.PNG
 • 3. Školní atlas dnešního světa – digitální verze, TERRA, s.r.o. 2011
 • 4. Školní atlas dnešního světa – digitální verze, TERRA, s.r.o. 2011
 • 5. Školní atlas dnešního světa – digitální verze, TERRA, s.r.o. 2011
ad