89 106 ce
Download
1 / 41

Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ( [email protected]). ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Απαιτεί: κατάργηση φραγμών στις συναλλαγές (π.χ. ελεύθερη κυκλοφορία δομικών προϊόντων, οδηγία 89/106/ΕΟΚ )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ' - paniz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
89 106 ce

Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

([email protected])


ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ

 • Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • Απαιτεί:

  • κατάργηση φραγμών στις συναλλαγές (π.χ. ελεύθερη κυκλοφορία δομικών προϊόντων, οδηγία 89/106/ΕΟΚ)

  • αποφυγή νέων φραγμών (οδηγίες 83/189/ΕΟΚ και 98/34/ΕΚ)

  • εποπτεία της αγοράς(άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ)

  • κοινούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις(οδηγίες 93/36/ ΕΟΚ, 93/37/ ΕΟΚ, 93/38/ ΕΟΚ, 92/50/ ΕΟΚ)Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ (15 κράτη μέλη)

 • κύκλος εργασιών 200 δισ. ευρώ

 • αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ή

 • στο 15% της βιομηχανικής παραγωγής της ΕΕ

 • απασχολεί 2.500.000 άτομα

 • μεγάλο ποσοστό εισαγωγών (20-50%) για τις περισσότερες οικογένειες προϊόντων


89 106
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (89/106/ΕΟΚ)

 • ΣΤΟΧΟΣ:

 • να επιτύχει τις βέλτιστες συνθήκες για την Εσωτερική Αγορά,

 • να προσφέρει πρόσβαση στην αγορά σε κατά το δυνατόν περισσότερους παραγωγούς,

 • να εξασφαλίσει τον μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό διαφάνειας της αγοράς και

 • να δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα εναρμονισμένο σύστημα γενικών κανόνων στον κατασκευαστικό κλάδο.

  ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:

 • τη σύνταξη ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών και τοποθέτηση της σήμανσης CE σε δομικά προϊόντα

 • την εφαρμογή των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών από τα κράτη μέλη


ΟΔΠ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (89/106/ΕΟΚ)

 • Δομικό προϊόν είναι κάθε προϊόν που κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα (κτίρια και λοιπά έργα πολιτικού μηχανικού) και για το οποίο υπάρχουν απαιτήσεις ρυθμιστικών διατάξεων.

 • Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να περιορίζουν το εμπόριο και τη χρήση δομικών προϊόντων που είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.


ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (89/106/ΕΟΚ)ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ


ΟΔΠ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (89/106/ΕΟΚ)ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Τα δομικά προϊόντα είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, εάν έχουν βασικά χαρακτηριστικά τέτοια ώστε το έργο στο οποίο θα ενσωματωθούν, να μπορεί να ικανοποιήσει τις εξής 6 βασικές απαιτήσεις (εφόσον έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σωστά):

  • Μηχανική αντοχή και ευστάθεια

  • Πυρασφάλεια

  • Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον

  • Ασφάλεια χρήσης

  • Προστασία κατά του θορύβου

  • Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας

 • Οι βασικές απαιτήσεις προϋποθέτουν προβλεπτές ενέργειες επί του έργου και πρέπει να πληρούνται επί μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται θεωρούνται τα δομικά προϊόντα που συμφωνούν με τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και φέρουν τη σήμανση

 • Οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στην 89/106/ΕΟΚ είναι:

  • εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN/CENELEC)

  • ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις (EOTA)

  • αναγνωρισμένες (με ειδική κοινοτική διαδικασία) εθνικές προδιαγραφές.


Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι τα πρότυπα που θεσπίζονται από τη CEN ή τη CENELEC μετά από σχετική εντολή (mandate) της Επιτροπής (ύστερα από διαβούλευση με τα ΚΜ) με βάση μια οδηγία Νέας Προσέγγισης (όπως η ΟΔΠ).

 • Μετά την κατάρτιση των εναρμονισμένων προτύπων από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, η Επιτροπή δημοσιεύει τα στοιχεία τους στην ΕΕΕΕ μαζί με 2 βασικές ημερομηνίες.

 • Η πρώτη είναι η ημερομηνία μετά την οποία δομικά προϊόντα επιτρέπεται να κυκλοφορούν με σήμανση CEενώ η δεύτερη είναι η ημερομηνία μετά την οποία τα σχετικά δομικά προϊόντα θα κυκλοφορούν στην αγορά υποχρεωτικά με σήμανση CE.


Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • Η CEN εργάζεται:

  • με βάση 32 εντολές τυποποίησης που έχει εκδώσει η Ευρ. Επιτροπή για διάφορες οικογένειες προϊόντων και 2 οριζόντιες εντολές (αντίδραση και αντίσταση στη φωτιά )

  • με συνολικά 90 περίπου Τεχνικές Επιτροπές

  • με στόχο να θεσπίσει 500 εναρμονισμένα πρότυπα για δομικά προϊόντα και 1500 ευρωπαϊκά πρότυπα δοκιμών.

 • Μέχρι σήμερα έχουν θεσπισθεί και είναι ήδη και ελληνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ):

  • 150 εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα δομικών προϊόντων που δημοσιεύθηκαν ήδη στην ΕΕΕΕ και

  • 1200 περίπου πρότυπα δοκιμών


Νέες ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές

 • Τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕΕΕ περιλαμβάνουν τις εξής κυρίως οικογένειες δομικών προϊόντων:

  • τσιμέντο (κυκλοφορεί ήδη στην ελληνική αγορά με σήμανση CΕ) ,

  • αδρανή,

  • δομική άσβέστος

  • τούβλα

  • θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια,

  • γεωϋφάσματα,

  • συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης,

  • πρόσθετα σκυροδέματος

  • κράσπεδα, κυβόλιθοι και πλάκες από φυσικούς λίθους / σκυρόδεμα

  • σωλήνες ινοτσιμέντου και εξαρτήματα αποχέτευσης

  • κόλλες πλακιδίων

  • προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών


Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση προδιαγραφές

 • Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση (ΕΤΕ) είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση και βασίζεται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση του προϊόντος από κατάλληλο οργανισμό.

 • Οι ETΕ εκδίδονται για προϊόντα:

  • για τα οποία δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) για εύλογο χρονικό διάστημα, ή

  • που διαφέρουν ουσιαστικά από ένα υφιστάμενο πρότυπο.

 • Η ΕΤΕ χορηγείται κατά κανόνα για 5 έτη (δυνατότητα παράτασης) από οποιοδήποτε αρμόδιο οργανισμό (π.χ. BBA, CSTB, DIBt, ΕΛΟΤ) μετά από αίτηση του παραγωγού ή του εγκατεστημένου στην ΕΕ αντιπροσώπου του.


Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση προδιαγραφές

 • Οι αρμόδιοι οργανισμοί των κρατών μελών έχουν σχηματίσει τον ΕΟΤΑ (Εuropean Οrganisation for Technical Approvals).

 • Αποτελέσματα μέχρι σήμερα:

  • 25 Κατευθυντήριες Γραμμές για ETΕ (Δημοσίευση στην ΕΕΕK)

  • χορηγήθηκαν περίπου 200 ETE (κυρίως μεταλλικά αγκύρια και εξωτερικά θερμομονωτικά πετάσματα)

 • Πρόβλημα με τις ΕΤΕ: Αργή και ακριβή διαδικασία


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ προδιαγραφές

 • Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι τα κτίρια και τα έργα πολιτικού μηχανικού στην επικράτειά τους θα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να είναι ασφαλή.

 • Για να επιτραπεί μόνο η χρήση των δομικών προϊόντων που συμφωνούν με τις ευρωπ. τεχν. προδιαγραφές και φέρουν τη σήμανση CE (διότι αυτά είναι πλέον κατάλληλα για τη προβλεπόμενη χρήση) οι ελληνικές κανονιστικές διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν ώστε να αναφέρονται στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές και να είναι συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία.

 • Βάσει του ΠΔ 334/94 απαιτείται η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΠΑΝ/ΥΠΕΧΩΔΕ) για την εφαρμογή της σήμανσης CE στα σχετικά δομικά προϊόντα.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ προδιαγραφές

 • Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές όσον αφορά τις γεωγραφικές ή κλιματολογικές συνθήκες, τον τρόπο ζωής ή τα επίπεδα προστασίας που ενδέχεται να υπάρχουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι Βασικές Απαιτήσεις της ΟΔΠ ενδέχεται να οδηγήσουν στη θέσπιση κατηγοριών επιδόσεων στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. συντελεστές ασφάλειας για τη μηχανική αντοχή ή ο χρόνος αντίστασης στη φωτιά μιας πόρτας: 30’ ή 60’ ή 90΄ ή 120’).

 • Τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να καθορίσουν τις κατηγορίες επιδόσεων που θα ισχύουν στην επικράτειά τους επιλέγοντας μόνο μεταξύ αυτών των κατηγοριών.


ΟΔΠ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προδιαγραφές

 • Τα προϊόντα για τα οποία υπάρχει βεβαίωση συμμόρφωσης, προς τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές τεκμαίρεται ότι πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

 • Υπεύθυνος για τη βεβαίωση ότι το προϊόν συμφωνεί με τις απαιτήσεις μιας τεχνικής προδιαγραφής είναι ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην ΕΕ αντιπρόσωπός του.

 • Η διαδικασία βεβαίωσης της συμμόρφωσης αποφασίζεται για όλη την ΕΕ από τα κράτη μέλη ύστερα από πρόταση της Επιτροπής (6 συστήματα):

 • Η επιλογή του συστήματος εξαρτάται από:

  • τη σημασία του προϊόντος σε σχέση με τις Βασικές Απαιτήσεις,

  • τη φύση του προϊόντος

  • την επίπτωση της μεταβολής των χαρακτηριστικών του προϊόντος στη λειτουργικότητα

  • την πιθανότητα ελαττωμάτων κατά την κατασκευή του προϊόντος.

 • Προτιμάται η εκάστοτε λιγότερο δαπανηρή διαδικασία που ανταποκρίνεται στους όρους ασφαλείας.


ΟΔΠ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ προδιαγραφέςΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και μέτρα που ακολουθεί ο κατασκευαστής καταγράφονται συστηματικά με τη μορφή γραπτών συμβάσεων και διαδικασιών. Αυτή η καταγραφή του συστήματος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση της εγγύησης της ποιότητας και επιτρέπει να παρακολουθείται ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ελέγχου της παραγωγής.


ΟΔΠ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

 • Οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης ορίζονται από τα ΚΜ και είναι:

  • οργανισμοί πιστοποίησης,

  • οργανισμοί επιθεώρησης

  • εργαστήρια δοκιμών

 • Πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • επαρκές προσωπικό και απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό,

  • προσωπικό με εμπειρία στα σχετικά τεχνικά θέματα και επαγγελματική ακεραιότητα,

  • αμεροληψία του προσωπικού κατά τη διενέργεια των δοκιμών, κλπ,

  • τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου από το προσωπικό,

  • να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός αν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από το κράτος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

 • Η τήρηση των προϋποθέσεων πρέπει ναελέγχεται κατά διαστήματα από τις αρμόδιες αρχές των ΚΜ.


ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • ο παραγωγός επιλέγει οιονδήποτε αναγνωρισμένο οργανισμό στην ΕΕ

 • ο αναγνωρισμένος οργανισμός μπορεί να καλύπτει όλη την ΕΕ

 • δυνατότητες υπεργολαβίας μεταξύ αναγνωρισμένων οργανισμών


ΟΔΠ: Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝCE

 • Η βεβαίωση συμμόρφωσης επιτρέπει στον κατασκευαστή ή στον εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του να τοποθετήσει τη σήμανση CE (στο προϊόν, ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα, ή στη συσκευασία του ή στα συνοδευτικά έγγραφα).

 • Αποτελείται από το σήμαακολουθούμενο από:

  • τον χαρακτηριστικό αριθμό του αναγνωρισμένου οργανισμού

  • την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του παραγωγού

  • τα 2 τελευταία ψηφία του έτους τοποθέτησης της σήμανσης

  • τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης

  • δήλωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος βάσει των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών.


ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • Τι σημαίνει στην πράξη η σήμανση για δομικά προϊόντα;

 • Διαβατήριο για την ελεύθερη κυκλοφορία στα ΚΜ

 • το προϊόν συμφωνεί με όλες τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες που προβλέπουν τη σήμανση CE (π.χ. μηχανές, ηλεκτρομαγν. συμβατότητα)

 • τα ΚΜ δεν πρέπει να απαγορεύουν την κυκλοφορία και χρήση του προϊόντος

 • μια βεβαίωση συμμόρφωσης ισχύει για όλη την ΕΕ

 • ο παραγωγός επιλέγει τον φορέα βεβαίωσης της συμμόρφωσης

 • οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν και για την παραγωγή του προϊόντος σε τρίτες χώρες


Λεπτομέρειες Εφαρμογής ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • Η σήμανση CE τοποθετείται στο προϊόν, ή σε ετικέτα ή στα συνοδευτικά έγγραφα εμπορίας του προϊόντος

 • Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες της γραφικής απεικόνισης.

 • Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης CE πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση (όχι μικρότερη από 5 mm).

 • Άλλα σήματα επιτρέπεται να τοποθετηθούν υπό τον όρο ότι δεν καθιστούν λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση CE


ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ CE


Ce en 1916
ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΕΛΟΤ EN 1916)
ΟΔΠ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΛΟΤ EN 13164)

 • ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ:

 • Σειρά από 58 ΕΝ για τον στατικό υπολογισμό και τη διαστασιολόγηση δομικών έργων από διάφορα υλικά (σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, αλουμίνιο, κλπ.) Υπάρχουν ήδη αρκετά ΕΝ Ευρωκωδίκων (π.χ. ΕΛΟΤ ΕΝ 1990: Βάσεις σχεδιασμού) και πρέπει σταδιακά να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη.

 • Η Επιτροπή εξέδωσε τη Σύσταση 2003/887/ΕΚ με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους Ευρωκώδικες με συγκεκριμένα βήματα και διαδικασίες.

 • ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ:

 • Τα ΚΜ συμφώνησαν με την Επιτροπή (1999) να προχωρήσουν στη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Αποδοχής για να αντικαταστήσει τις εθνικές τους διατάξεις. Τούτο θα επιτρέψει τη σύνταξη εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων για τα σχετικά προϊόντα και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην ΕΕ (αναμένεται το 2006).


ΟΔΠ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΛΟΤ EN 13164)

 • ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

 • Οι ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις σχετικές διατάξεις όχι μόνον της ευρωπαϊκής αλλά και της εθνικής νομοθεσίας κάθε κράτους μέλους, έτσι ώστε να μη διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα της σήμανσης CE.

 • Η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει στο άμεσο μέλλον σχετική εντολή τυποποίησης προς τη CEN για την επίτευξη της πλήρους εναρμόνισης όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες στα διάφορα δομικά προϊόντα.


ΟΔΠ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΕΛΟΤ EN 13164)

 • ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ:

  • καθορισμός τρόπου δοκιμής και της κατάταξης δομικών προϊόντων σχετικά με την αντίδραση / αντίσταση στη φωτιά

  • καθορισμός προϊόντων που δεν αντιδρούν στη φωτιά (δεν απαιτείται δοκιμή)

  • αντίδραση / αντίσταση στεγών σε εξωτερική πυρκαγιά

  • εξάπλωση πυρκαγιάς σε προσόψεις κτιρίων

  • αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά βασικές αρχές πυρασφάλειας (fire engineering)

  • παρακολούθηση και συντονισμός από το FRG (= Fire Regulators Group)


Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Η ενσωμάτωση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ έγινε με το ΠΔ 334/94 (συναρμοδιότητα ΥΠΑΝ / ΥΠΕΧΩΔΕ).

 • Εκκρεμεί όμως η ενσωμάτωση:

  • 40 περίπου Αποφάσεων της Επιτροπής για

   • την κατάταξη προϊόντων σχετικά με αντίδραση /αντίσταση στη φωτιά

   • τη βεβαίωση συμμόρφωσης προϊόντων

  • των υφισταμένων εναρμονισμένων ΕΝ και ΚΓ για ΕΤΕ στους ελληνικούς τεχνικούς κανονισμούς και στις τεχνικές προδιαγραφές δημοσίων έργων

  • της υποχρεωτικήςσήμανσης με CEπολλών οικογενειών δομικών προϊόντων

 • Σημαντική καθυστέρηση υπάρχει επίσης στην:

  • ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων φορέων και παραγωγών

  • εξασφάλιση των απαιτουμένων υποδομών για την ελληνική βιομηχανία


ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 • Απαιτεί:

  • κατάργηση φραγμών στις συναλλαγές (π.χ. ελεύθερη κυκλοφορία δομικών προϊόντων (οδηγία 89/106/ΕΟΚ)

  • αποφυγή νέων φραγμών (οδηγίες 83/189/ΕΟΚ και 98/34/ΕΚ)

  • εποπτεία της αγοράς (άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ)

  • κοινούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις(οδηγίες 93/36/ ΕΟΚ, 93/37/ ΕΟΚ, 93/38/ ΕΟΚ, 92/50/ ΕΟΚ)


ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Βεβαίωση

 • Συμμόρφωσης του Προϊόντος

 • Εποπτεία Αγοράς

ΠρινΜετά

τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά

 • Βασικοί φορείς:

 • παραγωγός

 • αναγνωρ. οργανισμοί

 • Βασικοί φορείς:

 • τα κράτη μέλη

Πρόληψη Εντοπισμός

μη συμμόρφωσης προϊόντων

Συμπληρωματικότητα


ΣΤΟΧΟΣ / ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ:

 • ομοιόμορφη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας

 • ίση προστασία για όλους τους πολίτες

 • ίση αντιμετώπιση για τις επιχειρήσεις

 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:

 • διόρθωση όπου είναι εφικτό

 • απόσυρση προϊόντος εφόσον είναι αναγκαίο

 • ποινές εφόσον απαιτείται


89 1061
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 89/106/ΕΟΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας

 • Η ΟΔΠ προβλέπει την υποχρέωση των ΚΜ:

 • να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι στην αγορά θα διατίθενται μόνο προϊόντα που συμφωνούν με την οδηγία (άρθρο 2.1) και τη σωστή χρήση της σήμανσης CE (άρθρο 15)

 • όταν διαπιστώνουν ότι ένα δομικό προϊόν δεν πληροί είναι κατάλληλο για χρήση, λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να αποσύρουν το εν λόγω προϊόν από την αγορά, να απαγορεύουν τη διάθεσή του ή να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία του. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή (άρθρο 21).


ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Απαιτείται συμφωνία σε κοινοτικό επίπεδο για την επίλυση διαφόρων πρακτικών προβλημάτων:

  • σήματα ποιότητας σε προϊόντα με σήμανση CE

  • κανάλια διανομής δομικών προϊόντων

  • δημιουργία ενός συστήματος ταχείας προειδοποίησης (RAPEX)

  • διαχείριση της ρήτρας διασφάλισης


ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία για τον έλεγχο ποιότητας δομικών προϊόντων και υλικών:

 • Νόμος 1418/84, άρθρο 21, παρ. 2,3 και 4: Έλεγχοι υλικών για δημόσια και ιδιωτικά έργα (ΥΠΕΧΩΔΕ)

 • ΠΔ 121/2001 επιβολή προστίμου για παράβαση του άρθρου 21 του Νόμου 1418/84 (ΥΠΕΧΩΔΕ)

 • Απόφαση Δ14/43309 του 2001 (κανονισμός διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων) (ΥΠΕΧΩΔΕ)

 • ΠΔ 334/94 άρθρο 11: έλεγχος ορθής χρήση σήμανσης CE (ΥΠΑΝ)

 •  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ !!!


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • Απαιτείται:

 • η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 40 περίπου Αποφάσεων της Επιτροπής για την κατάταξη προϊόντων σχετικά με αντίδραση /αντίσταση στη φωτιά και τη βεβαίωση συμμόρφωσης προϊόντων

 • η έκδοση ΚΥΑ (ΥΠΑΝ/ΥΠΕΧΩΔΕ) για την υποχρεωτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών (ΕΝ και ΕΤΕ) της ΟΔΠ στα δομικά προϊόντα και τη σήμανσή τους με CE και η σχετική τροποποίηση των ελληνικών τεχνικών κανονισμών (π.χ. ΚΤΣ)

 • η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών στις τεχνικές προδιαγραφές των δημοσίων έργων και μελετών (οδηγίες 93/37/ΕΟΚ και 92/50/ΕΟΚ),


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • (Συνέχεια)

 • η οργάνωση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού για την εποπτεία της αγοράς με συνεργασία ΥΠΑΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ και αντιστοίχων φορέων των άλλων κρατών μελών (προσωπικό, εργαστήρια, εκπαίδευση, κλπ.)

 • η πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων φορέων και παραγωγών

 • η εξασφάλιση των απαιτουμένων υποδομών για την ελληνική βιομηχανία


Για περισσότερες πληροφορίες ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οδηγία 89/106/ΕΟΚ: http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction

Οδηγία 98/34/ΕΚ: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris

Δημόσιες συμβάσεις: http://simap.eu.int/

EEEΚ: http://europa.eu.int/eur-lex/el/index.html

CEN: http://www.cenorm.be

ΕΟΤΑ: http://www.eota.be

ΕΛΟΤ http://www.elot.gr

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΠΑΔ: [email protected]

Γ. Κατσαράκης: [email protected]


ad