Przepisy unii europejskiej dotycz ce najwy szych dopuszczalnych poziom w wwa w rodkach spo ywczych
Download
1 / 13

„Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności” - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych. Częstochowa 05.06.2014r., Mikołów 09.07.2014r. „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”' - pandora-kramer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przepisy unii europejskiej dotycz ce najwy szych dopuszczalnych poziom w wwa w rodkach spo ywczych

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych

Częstochowa 05.06.2014r., Mikołów 09.07.2014r.

„Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Agnieszka Wardęga WIW


Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – dopuszczalnych poziomów WWA w środkach spożywczych

grupa związków organicznych charakteryzujących się obecnością dwóch lub więcej sprzężonych pierścieni aromatycznych w cząsteczce.


WWA obecne są w środowisku w wyniku naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie (pożary lasów, wybuchy wulkanów)

oraz w wyniku działalności człowieka - spalanie drewna, oleju, gazu i węgla na potrzeby ogrzewania domów, spalarnie odpadów komunalnych, energetyka przemysłowa, przemysł ciężki tj. produkcja aluminium, żelaza i stali, produkcja asfaltu, smoły węglowej, koksu, motoryzacja.


Na podstawie badań poziomu skażenia WWA środowiska i zachodzących w przyrodzie (pożary lasów, wybuchy wulkanów)żywności oszacowano, żeczłowiek blisko 81% WWA pobiera wraz ze spożywaną żywnością.

WWA tworzą się w czasie zżarzania zrębków/szczap drewna w dymogeneratorach wytwarzających dym do wędzenia produktów spożywczych.

WWA mogą zanieczyścić środki spożywcze w trakcie procesów wędzenia, ogrzewania i suszenia, podczas których produkty spalania mają bezpośredni kontakt z żywnością.

Zanieczyszczenie WWA może być również rezultatem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w szczególności w przypadku ryb i produktów rybołówstwa.


Wyniki badań dowodzące rakotwórczego oddziaływania WWA na organizm człowieka i dostępne dane o poziomie skażenia żywności tymi związkami wskazujące na to, że poziom ten w niektórych produktach spożywczych może być niebezpieczny dla konsumenta były powodem wydania odpowiednich rozporządzeń Komisji Unii Europejskiej: 466/2001, 208/2005, 1881/2006.


W czerwcu 2008 roku Panel Naukowy ds. Zanieczyszczeń w Łańcuchu Żywnościowym EFSA podważył wcześniejsze opinie dotyczące uznania benzo(a)pirenu jako odpowiedniego markera WWA.

W zaleceniach EFSA stwierdziła, że najbardziej odpowiednim wskaźnikiem obecności WWA w żywności byłby układ czterech wybranych związków chemicznych z grupy WWA( sumabenzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu).


Wskazano na konieczność obniżenia najwyższych dopuszczonych obecnie poziomów benzo(a)pirenu, między innymi w wędzonych rybach, mięsie i produktach mięsnych.


Nowe przepisy UE dotyczące zanieczyszczeń mięsa dopuszczonych obecnie poziomów benzo(a)pirenu, między innymi w wędzonych rybach, mięsie i produktach mięsnych.i produktów mięsnych WWA


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2011 z dnia dopuszczonych obecnie poziomów benzo(a)pirenu, między innymi w wędzonych rybach, mięsie i produktach mięsnych.19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych


Nowe przepisy wprowadzają dwie istotne zmiany dopuszczonych obecnie poziomów benzo(a)pirenu, między innymi w wędzonych rybach, mięsie i produktach mięsnych.


Obniżony zostanie najwyższy dopuszczalny poziom benzo(a)pirenu w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych z dotychczasowego 5 μg/kg do 2 μg/kg.


Rozporządzenie wprowadza nowe kryterium oceny poziomu skażenia WWA żywności, w tym mięsa i produktów mięsnych:

suma benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu i chryzenu, która maksymalna pozostałość dla mięsa wędzonego i produktów mięsnych wędzonych została ustalona na poziomie 30 μg/kg, a docelowo ulegnie obniżeniu do 12 μg/kg.


ad