ggz rijnstreek n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
GGZ Rijnstreek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

GGZ Rijnstreek - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

GGZ Rijnstreek. Bijeenkomst Leden Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI): 21 november 2008 Tom Kleijn Psychiater/directeur behandelzaken. GGZ Rijnstreek Alphen aan de Rijn. “ Een Organisatie gericht op Transmurale Zorgprogramma’s”. Enige Kengetallen. Rijnstreek: 150.000 inwoners

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GGZ Rijnstreek' - pandora-carpenter


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ggz rijnstreek

GGZ Rijnstreek

Bijeenkomst Leden Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI):

21 november 2008

Tom Kleijn

Psychiater/directeur behandelzaken

ggz rijnstreek alphen aan de rijn
GGZ Rijnstreek Alphen aan de Rijn

“Een Organisatie gericht op

Transmurale Zorgprogramma’s”

enige kengetallen
Enige Kengetallen
 • Rijnstreek: 150.000 inwoners
 • Rijnaarde: 80 ambulante medewerkers, 65 fte
 • Totaal Rijnstreek: 180 medewerkers
 • Rijnaarde: 36 bedden, 21 stoelen

(24 open/gesloten,6 Rehabilitatie & Training,6 Verblijf zonder Toezicht)

 • Noordwijkerhout(LZ): 55 bedden
 • Beschermd wonen: 19 + 14
 • 1140 nieuwe inschrijvingen per jaar
 • 45.000 verrichtingen (ambulant) per jaar
 • 165 (nieuwe) opnames per jaar
beknopte geschiedenis 1
Beknopte Geschiedenis (1)

3 traditionele Alg. psychiatrische ziekenhuizen:

- Sancta Maria; Noordwijk (begin 20e eeuw)

- St. Bavo; Noordwijkerhout (begin 20e eeuw)

- Endegeest: Oegstgeest (eind 19e eeuw)

RIBW

RIAGG Zuid-Holland Noord (1983)

geschiedenis 2
Geschiedenis (2)

Fusie Alg. psychiatrische ziekenhuizen:

Sancta Maria; St. Bavo; Endegeest

en RIAGG Zuid-Holland Noord: Langeveld (1997)

Langeveld en RIBW

Rijngeestgroep (2000)

Fusie Rijngeestgroep en APZ Fleury

Rivierduinen (2005)

ontwikkeling ggz rijnstreek 1
Ontwikkeling GGZ Rijnstreek(1)
 • 1e plannen voor een MFE dateren uit 1992…!
 • Geïntegreerde voorziening, dwz. RIAGG en APZ functies onder 1 dak; 1 organisatie
 • Keuze om in Alphen een MFE (multifunctionele een- heid) of Regionaal Psychiatrisch Centrum te bouwen.
 • Omstandigheden waren gunstig
 • Zeer welwillend gemeentebestuur
 • Traditioneel weinig psychiatrische voorzieningen
 • Opening gebouw Rijnaarde 1997
ontwikkeling ggz rijnstreek 2
Ontwikkeling GGZ Rijnstreek (2)
 • Organisaties waren traditioneel aanbodgericht
 • Van aanbod naar vraag,emancipatie van de patiënt
 • Cultuurverschuiving bij medewerkers
 • Organisaties niet ingesteld om vraaggericht te werken
 • Nieuwe organisatievorm bood kansen
 • Zorgprogramma’s als nieuwe indeling van doelgroepen en mogelijk ook als organisatie-indeling?
 • Pionieren in den lande…vanaf 1998 (NVAGG)
zorgprogramma
Zorgprogramma

Een aantal gespecificeerde en op elkaar afgestemde activiteiten en maatregelen, gericht op het verlenen van een bepaalde dienst of het bewerkstelligen van een bepaald effect ten behoeve van een specifieke groephulpvragers met een vergelijkbare problematiek

beschrijving v e zorgprogramma
Beschrijving v/e zorgprogramma
 • Doelgroep
 • Hulpvraag
 • Diagnostiek
 • Doelstellingen
 • Activiteiten of Modulen
 • Setting
samenstelling zorgprogrammateam duaal management
Samenstelling ZorgprogrammateamDuaal management
 • Teammanager en
 • Programmacoördinator:psychiater of psycholoog
 • psychiater(s)
 • Psychotherapeuten en psychologen
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • Vaktherapeuten: creatief/drama/psychomotoor
 • Sociotherapeuten/Verpleegkundigen (Dagbehandeling)
 • Op verzoek: maarschappelijk werker/ trajectbegeleider
zorgprogramma stemmingsstoornissen behandelmodulen depressie
Zorgprogramma Stemmingsstoornissen: Behandelmodulen “Depressie”
 • Farmacotherapie
 • Psycho-educatie
 • Psychiatrische begeleiding (evt. huisbezoek)
 • Psychiatrische Thuiszorg
 • Psychotherapie: Cognitive Gedragstherapie/IPT
 • Groepstherapie: (structurererend/activering)
 • Non-verbale therapie
 • Klinische behandeling: (bescherming/ activering)
slide12

Zorgprogramma’s Rijnstreek:

Stemming- Angst- en Somatoformestoornissen

(SAS)

Persoonlijkheidsstoornissen en

Traumagerelateerde stoornissen

O&A

(eerste) Psychosen + ADHD

Ouderenzorg

Langerdurende Zorg

Ambulant Deeltijd Kliniek

slide13

Zorgprogramma’s Rijnstreek:

N totaal= 1315

N=700

SAS

50%

N=652

Persoonlijkheidsstoornissen en trauma

23%

N=306

O&A

11%

Psychosen

N=150

LZ

N=207

16%

Ambulant Deeltijd Kliniek

onderzoek en advies de voordeur
“Onderzoek en Advies”: de voordeur
 • GGZ medewerker
 • SPV
 • Kortdurende

behandeling (5à8)

1e lijn & GZ psychologen

Vrijgevestigd psychiater

Huisarts

“1e lijn”

Rijnstreek

“2e lijn”

Verwijzing naar Extern

Onderzoek en Advies

 • Onderzoeksgesprekken:
 • Psychiater of Psycholoog
 • Aanvullende psychodiagnostiek
 • “Second Opinion”

Kortdurende

Behandeling

5 à 8 zittingen

UKB

Zorgprogramma’s

Ambulant, Deeltijd, Klinisch

stand van zaken anno 2008 zorgprogramma s
Stand van Zaken anno 2008 Zorgprogramma’s
 • Organisatie gericht op Zorgprogramma’s (vanaf 1998)
 • Kort

- SAS (+ROM)

- Persoonlijkheidsstoornissen + Trauma

- 1e Psychose + ADHD

- Ouderenzorg

 • Langerdurende Zorg
ontwikkelingen in de kortdurende zorg zorgprogramma s
Ontwikkelingen in de Kortdurende ZorgZorgprogramma’s

- evaluatie & bijstelling

- bewaken van de samenhang

- relatie met de expertgroepen

- relatie met onderzoek vakgroep psychiatrie:

* Routine Monitoring

* SAS: researchnurses

* Geestkracht/NESDA onderzoek

toekomstscenario zorgprogramma s
Toekomstscenario zorgprogramma’s
 • Zorgprogramma’s SAS en Persoonlijkheidsstoornissen hebben ROM en worden op grond van uitkomstmaten/resultaten gestuurd
 • SAS wordt meer in de etalage gezet: marktwerking
 • Patiëntenparticipatie is groot
 • Maximale transparantie mbt. het effectieve behandelaanbod, doorlooptijden, resultaten etc.
 • Serviceniveau is hoog: snelle toewijzing aan behandelaar,grote bereikbaarheid van behandelaars, avondopenstelling
werken met zorgprogramma s betekenis voor medewerkers
Werken met Zorgprogramma’s betekenis voor medewerkers
 • Van generalist naar specialist (met enige nuancering)
 • Aansluiting bij persoonlijke affiniteit
 • Beperking overlegvormen, die ook efficiënter zijn
 • Korte lijn zorgprogrammateammanagement
 • Gevaar dat werk (doelgroep) “saaier” wordt
 • Brede inzetbaarheid gaat verloren
 • Aandacht voor beroepsontwikkeling
 • Kleinere groep directe collega’s
behandeling algemene principes
Behandeling: algemene principes
 • Werken met Zorgprogramma’s
 • Breed pakket in de Basiszorg
 • Transmuraal werken (op indicatie)
 • Stepped-care model, op geleide van de ROM
 • Nadruk op ambulante behandeling, uitbreiden op indicatie (aanvullende modulen)
 • Samenwerking met vakgroep psychiatrie van het LUMC: topreferente zorg, second opinion
stand van zaken anno 2008 relatie 1e lijn
Stand van Zaken anno 2008 Relatie 1e lijn
 • “Monopolie” GGZ medewerker in de eerste lijn (SPV/psycholoog)
 • Regionale samenwerking met groep huisartsen

- diagnostiek en korte behandeling

- Primquest en Farmquest (in ontwikkeling)

 • Periodiek bezoek van directeur behandelzaken aan huisartsengroepen (ism. de GGZ medewerker)
 • Intervisie GGZ medewerkers
 • Deskundigheidsbevorderingaanbod aan huisartsen
onderzoek en advies de voordeur1
“Onderzoek en Advies”: de voordeur
 • GGZ medewerker
 • SPV
 • Kortdurende

behandeling (5à8)

1e lijn & GZ psychologen

Vrijgevestigd psychiater

Huisarts

“1e lijn”

Rijnstreek

“2e lijn”

Verwijzing naar Extern

Onderzoek en Advies

 • Onderzoeksgesprekken:
 • Psychiater of Psycholoog
 • Aanvullende psychodiagnostiek
 • “Second Opinion”

Kortdurende

Behandeling

5 à 8 zittingen

UKB

Zorgprogramma’s

Ambulant, Deeltijd, Klinisch

veranderingen 1 in de relatie 1e lijn na 2008
Veranderingen (1) in de relatie 1e lijn na 2008
 • POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts GGZ): “onafhankelijke” functionaris die optreedt als een soort makelaar tussen de huisarts-1e lijn GGZ en 2e lijn GGZ
 • Meer zorgaanbieders in de 1e lijn GGZ, 1e lijn psychologen, vrijgevestigde psychiaters
 • Mogelijk nieuwe zorgaanbieders in de 2e lijn. Vooral concurrentie om de “lichte SAS problematiek”
 • Heroriëntatie op de psychiatrie in engere zin: 2e lijn GGZ
 • Echter op dit moment is nog altijd veel onduidelijk….ten gevolge van beleid van VWS
veranderingen 2 in de relatie 1e lijn in 2008
Veranderingen (2)in de relatie 1e lijn in 2008
 • GGZ medewerker van Rijnstreek (SPV/psycholoog al dan niet gedetacheerd) verricht kortdurende gesprekken in de 1e lijn
 • De huisarts krijgt meetinstrumentarium aangeboden

- Primquest en Farmquest (als beginstap voor de ROM)

 • Stepped care model: ROM in de 2e lijn kan naadloos aansluiten
 • Ontwikkelen van psychiaterconsultatiemodellen aan de huisarts
 • Deskundigheidsbevorderingaanbod aan huisartsen:

middels thematische scholing en symposia

betekenis voor de rijnstreek
Betekenis voor de Rijnstreek
 • Steviger positionering GGZ in 1e lijn

GGZ krijgt gezicht; geen “black box”

 • Beter inspelen op de markt en concurrentie aangaan
 • Sevicegerichtheid naar huisartsen groter Ambassadeursfunctie van de GGZ medewerker.
 • Drempelverlaging voor verwijzingen
 • Medewerkers vinden het uitdagend werk
 • Meer kennis van de eerste lijn bij de GGZ
ontwikkelingen in de langerdurende zorg
Ontwikkelingen in de Langerdurende Zorg
 • Herontwerp mobiele team(s)

- (F)ACT werkwijze

- Integratie van functies

* Casemanagement/Bemoeizorg

* Psychiatrische thuiszorg

* Begeleid zelfstandig Wonen

* Trajectbegeleiding (Werk)

samenstelling mobiel team langerdurende zorg
Samenstelling MobielteamLangerdurende Zorg
 • Programmacoördinator
 • Psychiater
 • Psycholoog
 • SPV’en
 • Woonhuisbegeleiders (BZW)
 • Psychiatrische thuiszorg medewerker

Op indicatie:

- Rehabilitatietrainer

- Consulent verslavingszorg

- Trajectbegeleiders (werk)

- Maatschappelijk werker

slide27

GGZ Rijnstreek: 2008

“Wonen”

Intensief wonen

DAC & Dienstverlening

24 uur begeleiding

Zegerkwartier

Nieuwbouw

BZW

 • Ambulant Rijnaarde
 • Dagklinisch
 • Klinisch
 • Open
 • Gesloten

“Stoornismanagement”

Alphen a/d Rijn

toekomst
Toekomst…
 • Zorgprogramma’s + ROM zijn leidend
 • Samenhangend stelsel van GGZ activiteiten in de Rijnstreek(Kort, Lang, Ouderen) waarin een gedifferentieerd zorgaanbod is dat flexibel aangepast wordt op geleide van de markt/vraag.
 • Zorgverzekeringswet per 1-01-2008, invloed verzekeringsmaatschappijen
 • Marktwerking heeft zijn intrede gedaan: concurrentie vooral SAS
 • Blijvende investering in samenwerking met de eerste lijn door inzet van GGZ medewerkers in de 1e lijn.
 • Aandacht houden voor complexe zorg met ketenpartners rond b.v. 1e psychose en langdurend zorgafhankelijken
 • .