Trung t m b i d ng i bi u d n c nh n l i m t s ho t ng ch nh trong n m 2006 2007
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ: NHÌN LẠI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2006 - 2007. NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH BÀY. Tăng cường năng lực cho ĐBDC và CQDC Hoạt động nghiên cứu và phát hành các ấn phẩm Tăng cường năng lực cho Trung tâm Kết quả ….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - pancho


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trung t m b i d ng i bi u d n c nh n l i m t s ho t ng ch nh trong n m 2006 2007

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU DÂN CỬ:NHÌN LẠI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2006 - 2007


N i dung ch nh tr nh b y
NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH BÀY

 • Tăng cường năng lực cho ĐBDC và CQDC

 • Hoạt động nghiên cứu và phát hành các ấn phẩm

 • Tăng cường năng lực cho Trung tâm

 • Kết quả …


T ng c ng n ng l c cho i bi u d n c v c quan d n c
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VÀ CƠ QUAN DÂN CỬ

Chương trình dành cho ĐBQH - 2006

2 cu

 • 2 cuộc về kỹ năng lập pháp và giám sát

7

7 HN

7 HN

 • 1 cuộc về pháp luật về biển và quản lý biển

 • 4 cuộc về CEDAW và BĐG


T ng c ng n ng l c cho i bi u d n c v c quan d n c tt
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VÀ CƠ QUAN DÂN CỬ (TT)

Chương trình dành cho ĐBQH - 2007

2 khoá bồi dưỡng cho ucv

dân tộc thiểu sô

3 HN giới thiệu cho người mới trúng cử ĐBQH

3 HNTH về kỹ năng lập pháp

(3 miền)


T ng c ng n ng l c cho i bi u d n c v c quan d n c tt1
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VÀ CƠ QUAN DÂN CỬ (TT)

Chương trình dành cho ĐBQH - 2007

ĐBQH và hội nhập

tổ chức TMTG (WTO)

Nâng cao năng

lực hoạt động

của nữ ĐBDC

BĐG trong hệ thống

pháp luật Việt Nam


T ng c ng n ng l c cho i bi u d n c v c quan d n c tt2
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VÀ CƠ QUAN DÂN CỬ (TT)

 • Bồi dưỡng cho lãnh đạo HĐND - 2006

 • 2 cuộc về ĐB HĐND với nhiệm vụ phát triển

 • KTXH ở địa phương

8 HN

 • 3 cuộc về Công ước CEDAW và bình đẳng giới

 • 3 cuộc về ĐBHĐND cấp xã với nhiệm vụ

  phát triển KTXH ở cơ sở


T ng c ng n ng l c cho i bi u d n c v c quan d n c tt3
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VÀ CƠ QUAN DÂN CỬ (TT)

 • Bồi dưỡng cho lãnh đạo HĐND - 2007

3 HNTH “Nâng cao kỹ năng

hoạt động cho HĐND cấp

tỉnh/thành” (3 miền)

3 HNTH

Vai trò của HĐND

“với nhiệm vụ phát triển

KTXH tại cơ sở”

(thí điểm 7 tỉnh)


T ng c ng n ng l c cho i bi u d n c v c quan d n c tt4
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VÀ CƠ QUAN DÂN CỬ (TT)

 • Các hội thảo

  + Phương pháp tập huấn ĐBDC;

  + Một năm nhìn lại;

  + ĐBQH-những điều cần biết;

  + Truyền thông chiến lược…


T ng c ng n ng l c cho i bi u d n c v c quan d n c tt5
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO ĐẠI BIỂU DÂN CỬ VÀ CƠ QUAN DÂN CỬ (TT)

 • Chương trình liên kết với HĐND - 2007 …

 • Theo nhu cầu của TT HĐND các tỉnh/thành phố ->

  (9) => Tập trung một số chuyên đề chính và phát triển thêm theo yêu cầu như :

 • Kỹ năng : giám sát trong lĩnh vực ĐTXD; xử lý TT phục vụ phân tích chính sách; giám sát văn bản, sử dụng báo cáo kiểm toán trong giám sát TCNS; thiết kế phát triển KTXH ở địa phương; KNHĐ của ĐB …;

 • Thông tin : ĐBHĐND vơi hội nhập và WTO, với thị trường chứng khoán, VH trong hoạt động ĐBDC, với tổ chức luật phòng, chống tham nhũng, với chính sách DT …


T ng h p s li u v c c ho t ng b i d ng bdc v cqdc
TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐBDC VÀ CQDC

 • ĐBQH

19 cuộc HN

1085 ĐB

100 CB

14 HNTH – 980 ĐB

9 HN liên kết – 895 ĐB

 • ĐB HĐND

 • ĐB và CB

4 cuộc

190 ĐB


Trung t m b i d ng i bi u d n c nh n l i m t s ho t ng ch nh trong n m 2006 2007

PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU, DƯỠNG ĐBDC VÀ CQDC

THÔNG TIN

 • BIÊN SOẠN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH

 • Quy trình và kỹ thuật lập pháp,

 • ĐBQH - những điều cần biết,

 • Quy trình và phương thức thẩm tra, quyết định phê chuẩn và giám sát NSNN Của Quốc hội,

 • Quy trình và cách thức quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán và giám sát Ngân sách địa phương của HĐND,

 • ĐBHĐND - những điều cần biết,

 • Chu trình giám sát ngân sách ở nghị viện 1 số nước

 • ĐB HĐND với Công ước CEDAW

 • Kỹ năng giám sát của ĐBQH,

 • Tiếp xúc cử tri - những câu chuyện kế của ĐBQH.


Ph t tri n t i li u th ng tin tt
PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU, DƯỠNG ĐBDC VÀ CQDCTHÔNG TIN (TT)

 • Giai đoạn 1: Xây dựng WEBSITE Intranet


Ph t tri n t i li u th ng tin tt1
PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU, DƯỠNG ĐBDC VÀ CQDCTHÔNG TIN (TT)

 • Giai đoạn 2: Xây dựng WEBSITE Internet


T ng c ng n ng l c c a trung t m
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA DƯỠNG ĐBDC VÀ CQDC TRUNG TÂM

Củng cố đội ngũ cán bộ, công chức

Tăng cường hoạt động của HĐ TVKH

và phát triển GV nguồn

Nghiên cứu kinh nghiệm BDĐBDC


K t qu n m 2006 2007
KẾT QUẢ NĂM 2006 - 2007 DƯỠNG ĐBDC VÀ CQDC

Sự quan tâm, tạo điều kiện LĐVP và

các cơ quan Quốc hội …

Sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của

các đơn vị …

Sự đóng góp và cộng tác nhiệt tình

của các chuyên gia, CTV …

Sự ủng hộ thiệt thực của ĐBDC và

CQDC ….

Sự đoàn kết, nổ lực và cố gắng

Khắc phục khó khăn của tập thể TT


K t qu n m 2006 2007 tt
KẾT QUẢ NĂM 2006 - 2007 (TT) DƯỠNG ĐBDC VÀ CQDC

 • Những hạn chế

Phát triển nguồn

giảng viên

Quảng bá

hoạt động

của Trung tâm

Bộ tài liệu

nâng cao kỹ

năng hoạt

động


K t qu n m 2007 tt
KẾT QUẢ NĂM 2007 (TT) DƯỠNG ĐBDC VÀ CQDC

 • Khó khăn và thách thức

Thực hiện chức năng tham mưu về

công tác bồi dưỡng ĐBDC

Chưa có cơ chế rõ rệt về

điều phối các hoạt động bồi

dưỡng cho ĐBDC (ĐBQH)

Còn bị động trong triển khai các

hoạt động cụ thể …

Nguồn lực còn hạn chế (điều kiện

và nhân lực ….)