Download
laglederm te n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lagledermøte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lagledermøte

Lagledermøte

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Lagledermøte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lagledermøte Statoil-cup 6. – 8. januar 2012 Lygna Skisenter

 2. Agenda1. Åpning av lagledermøte2. Opprop av kretser3. Presentasjon av arrangør4. Presentasjon av jury5. Lagledere sjekker at startlistene er i orden6. Løyper7. Beskrivelse av løyper 8. Stadion9. Oppvarmingsløype glitest10. Generell info fra TD11. Generell info fra arrangør/avslutning av møte

 3. Opprop av kretser • Akershus • Agder og Rogaland • Buskerud • Finnmark • Hedmark • Hordaland • Møre og Romsdal • Nordland ikke til stede • Nord-Trøndelag • Oppland • Oslo • Sogn og Fjordane ikke til stede • Sør-Trøndelag • Telemark og Vestfold • Troms • Østfold ikke til stede

 4. Presentasjon av arrangør • Rennleder: Terje Nilsen • Rennsekretær: Hanne S. Kvåle • Løypesjef: Dag Anmarkrud • Lokal tidtager: Nils Prestkvern • Stadionsjef: Gudbrand Tingelstad • Sjef service: Paul Gamme • Starter: Børre Åserud

 5. Presentasjon av jury • TD: Geir Dalvik • Ass.TD: Rune Åslund • Ass.TD: Erik Nerby • Rennleder: Terje Nilsen

 6. Startlister og seeding • Laglederne sjekker at starlistene er i orden. • Oppstilling av startfelt i plog • 13 startspor • Løpere stiller på høyre side av nummerskilt

 7. Løyper

 8. Beskrivelse av løyper • Menn 19/20: 20 km fellesstart • 2x5 km, alternativ A (1) Utgang rett ut • 2x5 km, alternativ B (2) Utgang ut til høyre • Kvinner 19/20: 10 km fellesstart • 1x5 km, alternativ A (1) Utgang rett ut • 1x5 km, alternativ B (2) Utgang ut til høyre • Alle øvrige klasser går kun alternativ A (1)

 9. Oppvarmingsløype/glitest • Glitestområdet blir på første stigning ut fra start • Oppvarmingsløype er merket sørover fra start. • Området rundt glitest kan også brukes til oppvarming • Løypene blir stengt under fellesstarten fra kl 0850

 10. Generell info fra TD • Godt vinterføre og meget gode forhold • Løpere og ledere må oppføre seg bra • Ledere må informere løpere om det som kom opp på lagledermøte • Stavposter skal stå UTEN ski

 11. Generell info fra arrangør • Stavposter/sekundering • I dag gikk noen mot fartsretning. Det er forbudt • Alle som bryter løpet. Gi beskjed på rennkontor. • Brikkeleie • Værmelding • Premieutdeling • Startnummerutdeling • NB Leggnummer på venstre legg • Vær ute i god tid til brikkekontroll før fellesstart • Liveresultater/mellomtid og sluttid linkes på vår hjemmeside