Uitkomsten onderzoek goed geregeld
Download
1 / 15

Uitkomsten Onderzoek Goed Geregeld - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Uitkomsten Onderzoek Goed Geregeld. Uitgezet onder 47 adviseurs van vrijwilligerscentrales en -steunpunten en onder 58 lokale vrijwilligersorganisaties Respons: 31 Adviseurs (66%) 36 Organisaties (62%). Uitkomsten enquête adviseurs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uitkomsten Onderzoek Goed Geregeld' - palti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uitkomsten onderzoek goed geregeld
Uitkomsten Onderzoek Goed Geregeld

Uitgezet onder 47 adviseurs van vrijwilligerscentrales en

-steunpunten en onder 58 lokale vrijwilligersorganisaties

Respons:

 • 31 Adviseurs (66%)

 • 36 Organisaties (62%)


Uitkomsten enqu te adviseurs
Uitkomsten enquête adviseurs

 • 48% van de adviseurs heeft zich in de periode 2009-2011 aangesloten bij het netwerk (52% tussen 2005 en 2009)

 • 36% heeft minimaal 3 beoordelingstrajecten uitgevoerd

 • 35% van aangesloten adviseurs heeft nog nooit een beoordelingstraject uitgevoerd

 • De adviseurs die nog 0 beoordelingen hebben uitgevoerd geven daarvoor als belangrijkste redenen aan:

  Organisaties waarmee ik contact heb, tonen geen belangstelling

  voor Goed Geregeld (64%)

 • Gemiddelde tijd die aan een beoordeling wordt besteed: 14 uur

 • 76% gebruikt wel eens onderdelen vd zelfevaluatie in het eigen advieswerk

 • 84% vindt het in enige mate belangrijk dat Goed Geregeld blijft bestaan (>5) 68% vindt het heel belangrijk (>7)


Wat was de belangrijkste reden om aan te sluiten bij het goed geregeld netwerk
Wat was de belangrijkste reden om aan te sluiten bij het Goed Geregeld netwerk?

 • Een manier om de adviesfunctie van het steunpunt vorm te geven 77%

 • Profileer-mogelijkheid als expert in kwaliteit van vrijwillige inzet 68%

 • Het versterkt bestaande relaties met vrijwilligersorganisaties 52%

 • Aansluiting bij landelijk netwerk om kennis te delen over het werken aan kwaliteitsverbetering van vrijwillige inzet26%

 • Goed Geregeld levert PR op voor onze organisatie26%

 • We hebben opdracht van de gemeente gekregen om te gaan werken met Goed Geregeld6%


Wat levert goed geregeld de adviseurs in praktijk op
Wat levert Goed Geregeld de adviseurs in praktijk op? Goed Geregeld netwerk?

 • Een manier om de adviesfunctie van het steunpunt vorm te geven 74%

 • Profileer-mogelijkheid als expert in kwaliteit van vrijwillige inzet 68%

 • Het versterkt bestaande relaties met vrijwilligersorganisaties 48%

 • Het levert ons nieuwe relaties met vrijwilligersorganisaties op 19%

 • PR voor onze organisatie23%

 • Aansluiting bij landelijk netwerk om kennis te delen over het werken aan kwaliteitsverbetering van vrijwillige inzet19%


Wat levert goed geregeld de vrijwilligers organisaties op volgens gg adviseurs
Wat levert Goed Geregeld de vrijwilligers- organisaties op volgens GG-adviseurs?

 • Inzicht over de stand van zaken rond vrijwillige inzet in de eigen organisatie94%

 • Een hulpmiddel om aan interne kwaliteitsverbetering te werken 97%

 • Een hulpmiddel om de kwaliteit van het vrijwilligersmanagement/ beleid bespreekbaar te maken 77%

 • Een manier om gemeente, financiers, anderen, te laten zien dat ze goed voor de vrijwilligers zorgen65%

 • Interne trots, het is een pluim op het werk68%

 • Een manier om (potentiële) vrijwilligers te laten zien dat ze een aantrekkelijke organisatie zijn65%


Wenselijke toekomstscenario s goed geregeld volgens adviseurs
Wenselijke toekomstscenario’s Goed Geregeld volgens adviseurs

 • Goed Geregeld blijft in ongewijzigde vorm bestaan, NOV moet worden overtuigd van het bestaansrecht van Goed Geregeld 56% wenselijk/44% neutraal

 • De kwaliteitsonderscheiding wordt ook toegankelijk gemaakt voor kleine organisaties. Dit vergroot het het draagvlak voor GG en daarmee de kans op continuering vanuit NOV92% wenselijk/7% neutraal

 • GG blijft bestaan in huidige opzet en gemeenten waar GG-adviseurs actief zijn betalen mee aan de kosten 39% wenselijk/29% onwenselijk

 • De projectorganisatie, netwerkbijeenkomsten en introductie nieuwe adviseurs worden overgedragen aan het adviseursnetwerk. NOV blijft de eindbeoordeling doen 28% wenselijk/47% onwenselijk


Wenselijke toekomstscenario s goed geregeld volgens adviseurs1
Wenselijke toekomstscenario’s Goed Geregeld volgens adviseurs

 • Goed Geregeld wordt opgeheven en de zelfevaluatie blijft via internet beschikbaar 24% wenselijk/62% onwenselijk

 • GG blijft bestaan in huidige opzet en organisaties die de onderscheiding willen behalen, betalen een bijdrage aan NOV 22% wenselijk/59% onwenselijk

 • Goed Geregeld incl. projectorganisatie en onderscheiding wordt volledig overgedragen aan het adviseursnetwerk 15% wenselijk/59% onwenselijk

 • De kwaliteitsonderscheiding vervalt en het adviseursnetwerk wordt een actief kennisnetwerk voor kwaliteit van vrijwillige inzet 11% wenselijk/57% onwenselijk


Versterken netwerk adviseurs
Versterken netwerk adviseurs adviseurs

 • Het stellen van eisen aan het adviseursnetwerk verhoogt de waarde van het netwerk: 62% eens/3% oneens/35% neutraal

 • Adviseurs in het netwerk moeten minimaal 1 beoordeling per jaar doen. Zo bestaat het netwerk uit adviseurs die daadwerkelijk actief bezig zijn met Goed Geregeld: 55% eens/11% oneens/34% neutraal

 • Adviseurs moeten minimaal 1x per jaar deelnemen aan een netwerkbijeenkomst: 57% eens/11% oneens/32% neutraal

 • Adviseurs moeten een training adviesvaardigheden hebben afgerond voordat ze deel van het netwerk mogen uitmaken:56% eens/23% oneens/21% neutraal


Versterken netwerk adviseurs1
Versterken netwerk adviseurs adviseurs

 • Ook adviseurs moeten na 3 jaar opnieuw worden beoordeeld om deel uit te blijven maken van het netwerk: 44% eens/28% oneens/28% neutraal

 • Het is niet nodig om specifieke eisen te stellen aan mensen die deel uit willen maken van het adviseursnetwerk: 0% eens/78% oneens/22% neutraal

 • Als er eisen gesteld worden aan het adviseursnetwerk dan trek ik me terug als adviseur van het netwerk: 0% eens/68% oneens/32% neutraal


Wat levert goed geregeld de vrijwilligers organisaties op
Wat levert Goed Geregeld de vrijwilligers- organisaties op? adviseurs

 • Een manier om gemeente, financiers, anderen, te laten zien dat we goed voor onze vrijwilligers zorgen83%

 • Een hulpmiddel om aan interne kwaliteitsverbetering te werken78%

 • Inzicht over de stand van zaken rond vrijwillige inzet in de eigen organisatie69%

 • Een manier om (potentiële) vrijwilligers te laten zien dat ze een aantrekkelijke organisatie zijn67%

 • Interne trots, het is een pluim op het werk67%

 • Een hulpmiddel om de kwaliteit van het vrijwilligersmanagement/beleid bespreekbaar te maken 39%


Waarde kwaliteitsonderscheiding volgens organisaties
Waarde kwaliteitsonderscheiding volgens organisaties adviseurs

Als Goed Geregeld had bestaan uit een zelfevaluatie- en beoordelingstraject

zonder een kwaliteitsonderscheiding, was u dan aan GG begonnen?

 • 50% Ja, waarschijnlijk wel

 • 25% misschien

 • 25% nee waarschijnlijk niet

  Zou u bereid zijn om een eigen bijdrage te betalen om de kosten van de

  landelijke projectorganisatie van Goed Geregeld te dekken?

 • 13% Ja

 • 35% Misschien

 • 52% Nee

 • 100% vindt het in enige mate belangrijk dat Goed Geregeld blijft bestaan (>5) 100% vindt het heel belangrijk (>7)

 • 100% denkt op te gaan voor een herbeoordeling na 3 jaar


Wenselijke toekomstscenario s goed geregeld volgens vrijwilligersorganisaties
Wenselijke toekomstscenario’s Goed Geregeld volgens vrijwilligersorganisaties

 • Goed Geregeld blijft in ongewijzigde vorm bestaan, NOV moet worden overtuigd van het bestaansrecht van Goed Geregeld 91% wenselijk/6% onwenselijk

 • De kwaliteitsonderscheiding wordt ook toegankelijk gemaakt voor kleine organisaties. Dit vergroot het draagvlak voor GG en daarmee de kans op continuering vanuit NOV 83% wenselijk/9% onwenselijk

 • GG blijft bestaan in huidige opzet en gemeenten waar GG-adviseurs actief zijn betalen mee aan de kosten 66% wenselijk/20% onwenselijk

 • Goed Geregeld wordt opgeheven en de zelfevaluatie blijft via internet beschikbaar 21% wenselijk/62% onwenselijk

 • GG blijft bestaan in huidige opzet en organisaties die de onderscheiding willen behalen, betalen een bijdrage aan NOV 13% wenselijk/52% onwenselijk


Conclusies
Conclusies vrijwilligersorganisaties

 • Beoogde doelstellingen van Goed Geregeld komen overeen met wat het vrijwilligersorganisaties en centrales/steunpunten oplevert

 • Verwachte voordelen bij aansluiten netwerk komen overeen met ervaringen van adviseurs in de praktijk

 • Kwaliteitsonderscheiding is belangrijke maar niet noodzakelijke voorwaarde om met Goed Geregeld (de zelfevaluatie) te werken voor veel vrijwilligersorganisaties

 • Gemiddeld aantal uitgevoerde beoordelingen per adviseur is beperkt (wel groeiend)

 • Belangrijkste argument voor niet-beoordelen door adviseurs is gebrek aan belangstelling bij vrijwilligers-organisaties uit huidige klantenbestand


Conclusies 2
Conclusies (2) vrijwilligersorganisaties

 • Adviseurs en organisaties vinden dat Goed Geregeld moet blijven bestaan, bij voorkeur ongewijzigd

 • Veel draagvlak voor Goed Geregeld-versie voor kleine organisaties zonder beroepskracht, zowel bij adviseurs als vrijwilligersorganisaties

 • Veel draagvlak voor verscherpen kwaliteitseisen van aangesloten adviseurs (bij adviseurs zelf)

 • Draagvlak bij groot deel vrijwilligers-organisaties en deel van de adviseurs voor Gemeente als co-financier van Goed Geregeld

 • (bijna) de helft van de organisaties wil misschien of zeker een (beperkte) bijdrage leveren aan kosten Goed Geregeld


Contactgegevens projectorganisatie goed geregeld
Contactgegevens projectorganisatie vrijwilligersorganisatiesGoed Geregeld

 • Elize Smal, e.smal@movisie.nl, 030 789 2105 (projectleider, met verlof tot september 2011)

 • Daan de Bruijn, d.debruijn@movisie.nl, 030 789 2098 (vervangend projectleider tot september 2011)

 • Eline Vossen-van de Ruit, e.vossen-vanderuit@movisie.nl, 030 789 2058

  Kijk op www.nov.nl, bij Goed Geregeld