DNS sintēze
Download
1 / 40

Ievads Molekul?raj? ?en?tik? - PowerPoint PPT Presentation


  • 273 Views
  • Uploaded on

DNS sintēze (replikācija). DNS. RNS sintēze (transkripcija). RNS. proteīnu sintēze (translācija). PROTEĪNS. aminoskābes. Ievads Molekulārajā Ģenētikā. DNS un RNS Struktūras Genoms DNS Replikācija DNS Reparācija un Rekombinācija Transkripcija, mRNS nobriešana Translācija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ievads Molekul?raj? ?en?tik?' - palti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ievads molekul raj en tik

DNS sintēze

(replikācija)

DNS

RNS sintēze

(transkripcija)

RNS

proteīnu sintēze

(translācija)

PROTEĪNS

aminoskābes

Ievads

Molekulārajā Ģenētikā

  • DNS un RNS Struktūras

  • Genoms

  • DNS Replikācija

  • DNS Reparācija un Rekombinācija

  • Transkripcija, mRNS nobriešana

  • Translācija

  • Gēnu Ekspresijas Regulācija

  • Metodes, Gēnu Inženierija

http://priede.bf.lu.lv/ Studiju materiāli / MolekularasBioloģijas / IevadsMolGen / LV


Ievads molekul raj en tik

DNS replikācija

vecā

vecā

vecā

jaunā

jaunā

vecā

Molecular Biology of the Gene, 5th Edition


Ievads molekul raj en tik

Kaut arī principiāli vienkārša, DNS replikācija ir komplekss process, kurā piedalās daudzi proteīni

vadošā pavediena

matrica

jaunsintezētais pavediens

DNS polimerāze uz vadošā pavediena

praimāze

replicējamā DNS

vienpavediena DNS

saistošie proteīni

DNS helikāze

Bakteriofāga T4

replikācijas komplekss

atpaliekošā pavediena

matrica

jaunsintezētais

vadošais pavediens

skavas uzlicējs

RNS praimeris

jaunais

Okazaki fragments

jaunsintezētais

pavediens

DNS polimerāze uz atpaliekošā pavediena

(nupat pabeigusi Okazaki fragmenta sintēzi)

replicējamā

DNS

jaunsintezētais

atpaliekošais

pavediens


Ievads molekul raj en tik

DNS sintēze ir vienpavediena matricas komplementāra kopēšana

matricas DNS pavediens

jaunā pavediena polimerizācija

nukleotīdi


Dns polimer ze nevar uzs kt sint zi tuk viet tai vajadz gs praimeris ar br vu 3 oh grupu

dNTF (dezoksiribonukleozīdu trifosfāti) kopēšana

praimeris

sintezējamā DNS pavediena ‘augošais’ gals

bāze

matricas DNS pavediens

divpavedienu

DNS

vienpavediena DNS

Molecular Biology of the Gene, 5th Edition

DNS polimerāze nevar uzsākt sintēzi ‘tukšā’ vietā - tai vajadzīgs praimeris ar brīvu 3’ OH grupu


Ievads molekul raj en tik

Jaunais DNS pavediens vienmēr tiek sintezēts 5’ 3’ virzienā

katalīze

praimeris

bāzu sapārošana

matrica

pirofosfatāze

Molecular Biology of the Gene, 5th Edition


Ievads molekul raj en tik

DNS polimerāzes struktūra un darbība virzienā

“pirksti”

“īkšķiš”

dNTF

matricas

pavediens

nukleotīda

pievienošana

un DNS pārvietošana

dNTF

pozicionēšana

praimera (sintezējamais) pavediens

“delna”


Ievads molekul raj en tik

DNS polimerāze “atpazīst” pareizo nukleotīdu pēc tā,

vai veidojas bāžu pāris ar matricas pavediena nukleotīdu

bāžu pāris neveidojas

bāžu pāris veidojas

matrica

bāžu pāra

nav

dNTF

dNTF

praimeris

Molecular Biology of the Gene, 5th Edition


Tom r k das reiz m 1 10 5 tiek pie autas ja ien ku ais nukleot ds ir ret tautom r form

H-saites donors tā,

H-saites akceptors

Molecular Biology of the Gene, 5th Edition

Tomēr kļūdas reizēm (~1 / 105) tiek pieļautas (ja ienākušais nukleotīds ir retā tautomērā formā)


Pati dns polimer ze 99 no k d m ar izlabo eks onu k leol tisk korekt ra

matricas tā,

pavediens

sintezējamais

pavediens

POLIMERIZĒŠANA

REDIĢĒŠANA

Pati DNS polimerāze 99% no kļūdām arī izlabo: EKSONUKLEOLĪTISKĀKOREKTŪRA


Pati dns polimer ze 99 no k d m ar izlabo eks onu k leol tisk korekt ra1

praimera nesapārotais 3’-gals tā,

bloķē tālāku praimera

pavediena polimerizāciju

praimera

pavediens

matricas

pavediens

retā tautomērā C (C*) forma izveido

bāžu pāri ar A un DNS polimerāze

pievieno to praimera pavedienam

DNS polimerāzes 3’- 5’

eksonukleāzes aktivitāte

nošķeļ nesapāroto nukleotīdu

DNS polimerāze

turpina DNS sintēzi

ātra C* atgriešanās normālajā

citozīna formā (C) izjauc

bāžu pāri ar A

Pati DNS polimerāze 99% no kļūdām arī izlabo: EKSONUKLEOLĪTISKĀKOREKTŪRA


Ievads molekul raj en tik

DNS replikācija ir PUSKONSERVATĪVA tā,

matricas pavediens

jaunais pavediens

jaunais pavediens

replicējamā DNS

matricas pavediens


Teor tiski var tu b t ar citi replik cijas meh nismi
Teorētiski varētu būt arī citi replikācijas mehānismi tā,

Puskonservatīva replikācija

Konservatīva replikācija

Dispersīva jeb sadales replikācija

Life The Science of Biology, 7th Edition


Is eksperiments meselson un stahl 1958 pier d ja ka dns replik cija ir puskonservat va

Audzē baktērijas vidē ar tā,

smago slāpekļa izotopu

Daļu no baktērijām pārsēj

vidē ar vieglo N izotopu;

turpina kultivēšanu

Pirms baktērijas pārsēj vidē ar vieglo

slāpekļa izotopu (0 minūtes)

visa DNS ir ‘smaga’

Ievāc paraugus pēc

0 minūtēm,

20 minūtēm

(1 replikācijas cikls)

un 40 minūtēm

(2 replikācijas cikli)

paraugs

pēc 20 min

paraugs

pēc 40 min

paraugs

pēc 0 min

(vieglā) DNS

(vidēji smagā) DNS

(smagā) DNS

otrās paaudzes DNS

(puse vidēji smaga,

puse viegla)

pirmās paaudzes DNS

(visa vidēja smaga)

vecāku DNS

(visa smaga)

Pēc 2 paaudzēm puse no DNS

bija vidēji smaga, puse–viegla;

smagās DNS atlicis vairs nebija

vecais

pavediens

jaunā

ķēde

Šis eksperiments (Meselson un Stahl, 1958) pierādīja, ka DNS replikācija ir puskonservatīva


Abu pavedienu kop ana notiek vienlaic gi replik cijas dak as modelis

Replicējamā DNS tā,

Replicētās DNS

Replikācijas dakša

Abu pavedienu kopēšana notiek vienlaicīgiREPLIKĀCIJAS DAKŠAS MODELIS

Lewin, Genes


Ievads molekul raj en tik

cukurs tā,

bāze

trifosfāts

Ar vienkāršāko iespējamo mehānismu ir problēma

pavediena sintēze

virziens

kopējais replikācijas

virziens

pavediena sintēze

virziens


Ievads molekul raj en tik

Replikācijas dakša ir ASIMETRISKA: tā, viens pavediens (vadošais) tiek sintezēts nepārtraukti, bet otrs (atpaliekošais) - kā fragmenti

vadošais pavediens

nupat sintezētā

DNS

atpaliekošais pavediens

ar Okazaki fragmentiem


Katru pavedienu sintez atsevi a dns polimer ze

vadošā pavediena tā,

sintēzes virziens

vadošais pavediens

kopējais DNS

replikācijas virziens

RNS praimeri

DNS polimerāzes

Okazaki fragmenti

atpaliekošais pavediens

atpaliekošā pavediena

sintēzes virziens

replicētā DNS

nereplicētā DNS

Molecular Biology of the Gene, 5th Edition

Katru pavedienu sintezē atsevišķa DNS polimerāze


Ievads molekul raj en tik

DNS polimerāzei nepieciešams praimeris; tā, praimeri (RNS!) uzsintezē praimāze

RNS praimeris

praimāze


Ievads molekul raj en tik

Atpaliekošais pavediens tiek sintezēts kā fragmenti, kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienoti

praimāze uzsintezē jaunu

RNS praimeri

RNS

praimeris

atpaliekošā

pavediena

matrica

DNS polimerāze sāk Okazaki fragmenta

sintēzi no RNS praimera

DNS polimerāze pabeidz

DNS fragmenta sintēzi

RNS praimeris tiek ‘nodzēsts’

(RNāze H un 5’ eksonukleāze)

un aizstāts ar DNS (DNS polimerāze)

DNS ligāze ‘aižšuj’ pārtraukumu,

savienojot Okazaki fragmentus


Ievads molekul raj en tik

DNS ligāze savieno fragmentus, izmantojot ATF kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienoti

atbrīvo AMF

izmanto ATF


Ievads molekul raj en tik

DNS polimerāzei nepieciešama vienpavediena matrica: kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienotiDNS helikāze atvij replicējamās DNS dubultspirāli

ADF

ATF

Molecular Biology of the Gene, 6th Edition


Ievads molekul raj en tik

DNS polimerāzei nepieciešama vienpavediena matrica: kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienotivienpavediena DNS saistošie proteīni stabilizē to

DNS polimerāze

matricas vienpavediena DNS

var veidot īsus bāžu pāru

rajonus (‘matadatas’ struktūras)

vienpavediena DNS

saistošie proteīni

proteīnu kooperatīva saistīšanās iztaisno DNS pavedienu


Ievads molekul raj en tik

Savērpšanās problēma kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienoti

Principles of Biochemistry, 3rd Edition


Ievads molekul raj en tik

Superspirāles vijumus atslābina topoizomerāzes kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienoti

replikācijas komplekss

(pozitīvas superspirāles vijums)

replikācija

topoizomerāze II

DNS pāršķelšana

pārvieto DNS

caur šķēlumu

(negatīvas superspirāles vijums)

Molecular Biology of the Gene, 6th Edition


Ievads molekul raj en tik

Proteīni, kas piedalās baktēriju DNS replikācijā kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienoti

vadošā pavediena matrica

slīdošā skava

jaunsintezētais pavediens

DNS polimerāze uz vadošā pavediena

replicējamā DNS

nākošais Okazaki

fragments sāksies šeit

DNS helikāze

RNS praimeris

praimosoma

praimāze

jaunais Okazaki fragments

vienpavediena DNS saistošie proteīni

atpaliekošā pavediena matrica

skavas uzlicējs

DNS polimerāze uz atpaliekošā pavediena

(nupat pabeigusi Okazaki fragmenta sintēzi)


Ievads molekul raj en tik

vadošā pavediena kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienoti

matrica

jaunsintezētais pavediens

DNS polimerāze uz vadošā pavediena

praimāze

replicējamā DNS

vienpavediena DNS

saistošie proteīni

DNS helikāze

Bakteriofāga T4

replikācijas komplekss

atpaliekošā pavediena

matrica

jaunsintezētais

vadošais pavediens

skavas uzlicējs

RNS praimeris

jaunais

Okazaki fragments

jaunsintezētais

pavediens

DNS polimerāze uz atpaliekošā pavediena

(nupat pabeigusi Okazaki fragmenta sintēzi)

replicējamā

DNS

jaunsintezētais

atpaliekošais

pavediens

Proteīni, kas piedalās DNS replikācijā, ir apvienoti replikācijas kompleksā


Dns replik cija tiek inici ta noteikt s hromosomu viet s

replikācijas iniciācijas vieta [origin; ori] kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienoti

DNS dubultspirāles

lokāla atvēršana

RNS praimera sintēze

sākas vadošā pavediena sintēze

RNS praimeru un pārējo DNS pavedienu sintēze

vadošais pavediens 2

atpaliekošais pavediens 1

vadošais pavediens 1

atpaliekošais pavediens 2

DAKŠA 1

DAKŠA 2

DNS replikācija tiek iniciēta noteiktās hromosomu vietās

replikācijas burbulis


T s satur specifiskas sec bas kuras atpaz st iniciatorie prote ni

Replikācijas iniciācijas vieta kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienoti

DNS

AT-bagāta secība

INICIATORO PROTEĪNU SAISTĪŠANĀS AR ORI

iniciatorie proteīni

DNS helikāze saistīta ar helikāzes inhibitoru

DNS HELIKĀZES SAISTĪŠANĀS AR INICIATORAJIEM PROTEĪNIEM

DNS HELIKĀZES SAISTĪŠANĀS AR DNS PAVEDIENU

helikāzes

inhibitors

HELIKĀZE ATVIJ DUBULTSPIRĀLI UN SAISTA PRAIMĀZI, VEIDOJOT PRAIMOSOMU

RNS PRAIMERA SINTĒZE ĻAUJ DNS POLIMERĀZEI UZSĀKT PIRMĀS DNS ĶĒDES SINTĒZI

praimāze

PĀRĒJO TRĪS DNS ĶĒŽU INICIĀCIJA UN REPLIKĀCIJAS DAKŠU VEIDOŠANĀS

DNS polimerāze uzsāk vadošā pavediena sintēzi

RNS praimeris

DIVAS REPLIKĀCIJAS DAKŠAS , KAS

PĀRVIETOJAS PRETĒJOS VIRZIENOS

Tās satur specifiskas secības, kuras atpazīst iniciatorie proteīni


Bakt riju hromosomas tiek replic tas no viena replik cijas inici cijas punkta

ori kuri; pēc RNS praimera degradācijas; tiek savienoti

replikācija

replikācijas

dakšas

Baktēriju hromosomas tiek replicētas no viena replikācijas iniciācijas punkta


Ievads molekul raj en tik

Eikariotu hromosomas tiek replicētas no daudziem replikācijas iniciācijas punktiem

telomēra

centromēra

mitotiskā vārpstiņa

kinetohora

mitoze

DNS replikācija

Molecular Biology of the Gene, 5th Edition

ori

kodola

membrāna


Eikariotu hromosom m ir vair k ori k nepiecie ams

iniciācija uz 3. un 5. ori replikācijas iniciācijas punktiem

iniciācija uz 1. ori;

ori 2 tiek replicēts pasīvi

ori 4 tiek replicēts pasīvi

Molecular Biology of the Gene, 5th Edition

Eikariotu hromosomām ir vairāk ori, kā nepieciešams


Ievads molekul raj en tik

Nukleosomas tiek atjaunotas tūlīt pēc DNS replicēšanas replikācijas iniciācijas punktiem

H2A-H2B dimērs

replikācijas dakša

histonu pievienošana un

jaunu nukleosomu

veidošana

H3-H4 tetramērs

hromatīns

Molecular Biology of the Cell, 4th Edition


Ievads molekul raj en tik

histonu modifikācijas replikācijas iniciācijas punktiem

sākotnējās nukleosomas

(ar modificētiem histoniem)

tikai pusei no jaunsintezētās

DNS ir sākotnēji modificētie histoni

histonu modifikācijas tiek pilnībā atjaunotas pēc DNS replikācijas

Arī to modifikācijas var tikt atjaunotas (šūnu ‘atmiņa’ jeb epiģenētiskā iedzimtība)


Ievads molekul raj en tik

Hromatīna struktūras pārmantojamība ir 1 no EPIĢENĒTISKĀS iedzimtības mehānismiem

ĢENĒTISKĀ IEDZIMTĪBA EPIĢENĒTISKĀ IEDZIMTĪBA

gēns X aktīvs gēns Y aktīvs

HROMATĪNA

STRUKTŪRAS MAIŅA

DNS NUKLEOTĪDU

SEKVENCES MAIŅA

gēns X inaktivēts

gēns Y inaktivēts

SOMATISKO ŠŪNU ATTĪSTĪBA

gēns X neaktīvsgēns X neaktīvs

gēns Y neaktīvsgēns Y neaktīvs

DZIMUMŠŪNU ATTĪSTĪBA

gēns Y aktīvs

gēns X neaktīvs

Epiģenētiskā iedzimtība: Fenotipisko izmaiņu iedzimtība, kas nav saistīta ar DNS nukleotīdu sekvences izmaiņām.


Ievads molekul raj en tik

Hromosomu galu replikācijas problēma EPIĢENĒTISKĀS iedzimtības mehānismiem

pēdējais Okazaki

fragments

Okazaki fragmentu

savienošana

nepilnīgi

replicēta DNS

nākamā replikācija

hromosoma

kļuvusi īsāka

Molecular Biology of the Gene, 6th Edition


Ievads molekul raj en tik

Problēmu risina hromosomu galu struktūra un ferments TELOMERĀZE

telomerāze

telomēra

telomerāzes

RNS

telomerāze pagarina

telomēras 3’-galu

DNS sintēze

pagarinātais 3’-gals kalpo

kā matrica jaunam

Okazaki fragmentam

pārvietošanās

telomēras pagarinājums

(joprojām raksturīgs

3’-vienpavediena rajons)

atkārto

DNS sintēze

Molecular Biology of the Gene, 6th Edition


Ievads molekul raj en tik

topoizomerāze II TELOMERĀZE

Molecular Biology of the Gene, 6th Edition

Baktēriju hromosomām galu nav, un nav arī to replikācijas problēmas; taču ir cita


V rusu vienpavediena genomu replik cija noris caur komplement r pavediena sint zi
Vīrusu vienpavediena genomu replikācija TELOMERĀZEnoris caur komplementārā pavediena sintēzi

Vienpavediena

(DNS vai RNS) genoms

Komplementārā

pavediena sintēze

Jaunu genoma

kopiju sintēze


K p c en tisk inform cija vis s n s tiek glab ta divpavedienu dns form

divpavedienu DNS TELOMERĀZE

ūdeņraža saites

starp bāžu pāriem

cukura-fosfāta

skelets

DNS dubultspirāle

Kāpēc ģenētiskā informācija visās šūnās tiek glabāta divpavedienu DNS formā?