slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE Materiál je určen pro žáky 7. ročníku – komunikační výchova a sloh. PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANOTACE Materiál je určen pro žáky 7. ročníku – komunikační výchova a sloh.

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

ANOTACE Materiál je určen pro žáky 7. ročníku – komunikační výchova a sloh. - PowerPoint PPT Presentation

palti
196 Views
Download Presentation

ANOTACE Materiál je určen pro žáky 7. ročníku – komunikační výchova a sloh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ANOTACE Materiál je určen pro žáky 7. ročníku – komunikační výchova a sloh. Je vhodné jej využít pro výklad sloh. útvaru CHARAKTERISTIKA. Součástí je pracovní list VY_12_INOVACE_ 93_ CHARAKTERISTIKA , který lze současně používat s prezentací.

  2. CHARAKTERISTIKA

  3. CHARAKTERISTIKA VNĚJŠÍ – VZHLED POSTAVA Zkus jedním slovem (příd.jm.) vystihnout osobu na obrázku. ………………… ………………. ……………………….. ……………….

  4. CHARAKTERISTIKA VNĚJŠÍ TVAR OBLIČEJE, VLASY, OČI Který znak v obličeji je nejvýraznější?

  5. CHARAKTERISTIKA VNITŘNÍ VLASTNOSTI, PROJEVY CHOVÁNÍ, ZÁJMY

  6. CHARAKTERISTIKA • PŘÍMÁ • NEPŘÍMÁ rodina volný čas Pomoc druhým přátelé zvířata škola, spolužáci

  7. CHARAKTERISTIKA VNĚJŠÍ - VZHLED VNITŘNÍ - VLASTNOSTI, PROJEVY CHOVÁNÍ, ZÁJMY… PŘÍMÁ – přímé pojmenování NEPŘÍMÁ - o osobě se něco dovídáme přes její chování Kombinujeme všechny způsoby, prolínají se.

  8. Použité zdroje: http://office.microsoft.com