svetska banka 5 jun 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svetska banka 5. jun 2012. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svetska banka 5. jun 2012.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Svetska banka 5. jun 2012. - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Regionalni ekonomski izveštaj za jugoistočnu Evropu (REI JIE) br. 2 Tim za s manjenje siromaštva i ekonomsko upravljanje (SSEU) Region Evrope i centralne Azije ( E C A ) . Svetska banka 5. jun 2012. Sadržaj. I. JIE6 : KRETANJA, PERSPEKTIVA, IZAZOVI II. KA "ZLATNOM RASTU" U JIE6.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Svetska banka 5. jun 2012.' - paloma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
svetska banka 5 jun 2012

Regionalni ekonomski izveštaj za jugoistočnu Evropu (REI JIE) br. 2Tim zasmanjenjesiromaštva i ekonomsko upravljanje (SSEU)Region Evrope icentralne Azije(ECA) 

Svetska banka

5. jun 2012.

sadr aj
Sadržaj

I. JIE6: KRETANJA, PERSPEKTIVA, IZAZOVI

II. KA "ZLATNOM RASTU" U JIE6

i jie6 kretanja perspektiva izazovi globalni kontekst

I. JIE6: KRETANJA, PERSPEKTIVA, IZAZOVI: Globalni kontekst

Svet se i dalje suočava sa više izazova.

višim cenama nafte,

smanjenjim prilivima kapitala,

konsolidacijom fiskalnog i bankarskog sektora u zemljama sa visokim dohotkom

Većina zemalja u razvoju se potpuno oporavila od krize.

Ali u drugoj polovini 2011. je došlo do usporavanjakoje je izazvalo veliku neizvesnost za svetskuekonomiju u budućnosti uzmogućedalje širenje zaraze.

Signali sa početka 2012. su pozitivni, ali je u maju došlo do previranja

Rizik od intenziviranja grčke krize iširenjanegativnoguticaja

po etkom 2012 godine do lo je do pobolj anja svetsk e industrijsk e proizvodnj e i uvoz a
Početkom 2012. godinedošlo je do poboljšanja svetskeindustrijske proizvodnjei uvoza
najnovija kretanja u jie6
NAJNOVIJA KRETANJA U JIE6
 • Za razliku od mnogih zemalja u razvoju, zemlje JIE6 pokazuju spor oporavakrealne sektora
 • Značajno eksterno prilagođavanje
 • Ali rast duga, posebno javnog duga
 • Tržište rada - značajan problem
 • Kreditno tržište - poboljšavase,ali sporo
 • Smanjenje siromaštva: sporo
 • Neiskorišćen potencijal: izvoz
slide7
Oporavak realne sektorau JIE6 (indeks realnog BDP-a za 2008. =100)  ALB, KOS, MAK prilično napredujuBiH, CG i SRB zaostaju. Zašto?
ali slabi su i potro nja i izvoz
Ali slabi su i potrošnja i izvoz

Izvoz, 2008=100

Potrošnja, 2008=100

slide10
Region JIE6 je sa rasta vođenog trgovinom prešao na rast vođen domaćom tražnjom, ali je tražnja i dalje slaba…
slide16
Olakšanje eksterne pozicije (privremeno?):5-godišnji spredovi većih matičnih banaka (baznih poena) i Vienna 2.0
slide22
Prava briga: avet rasta bez povećanja zaposlenosti(Promena realnnog BDP-aizaposlenosti u JIE6 (levo) i MAK (kvartalno) u 2011)
to tera ljude da se snalaze uglavnom smanjenjem potro nje na luksuzne stvari pa ak i na hranu
…što tera ljude da se snalaze, uglavnom smanjenjem potrošnje na "luksuzne" stvari pa čak i na hranu
perspektiva za jie6 globalna perspektiva do najni eg nivoa e se do i u 2012 a posle toga slab rast

PERSPEKTIVA ZA JIE6GLOBALNA PERSPEKTIVA-Do najnižeg nivoa ćese doći u 2012, a posle toga slab rast

Izvor: „Globalna ekonomska perspektiva“ Svetske banke, procene osoblja. Preliminarne projekcije, 29. maj 2012.

perspektiva rast u jie6 e dosti i na najni i nivo u 2012 na 1 1 pre no to se oporavi na 2 6 u 2013

Perspektiva: Rast u JIE6 će dostići na najniži nivo u 2012. na1,1% pre no što se oporavi na 2,6% u 2013.

klju ni izazovi za politike u 2012 2013 fiskalna pitanja i javni dug

Ključni izazovi za politike u 2012-2013: Fiskalna pitanja i javni dug

Sporiji rast u 2012. godini

Podbačaj prihoda

Nivo i dinamika javnog duga u CG, SRB, ALB

Fond platai penzije (naročito BiH)

Finansijska disciplina i neizmirene obaveze javnog sektora (CG, ALB, MAK)

Izbori u SRB, CG (2012) i MAK (2013)

posebna fiskalna pitanja neizmirene obaveze i garancije

Posebna fiskalna pitanja: neizmirene obaveze i garancije

U JIE6 se javljaju neizmirene obaveze

Privatni sektor (CG, ALB, MAK)

Javni sektor (ALB, MAK); opštine (CG)

Kombinacija slabosti u upravi prihoda, kontroli nad opštinskim finansijama, kontroli preuzetih obaveza, oskudnihkredita

Državne garancije - važne u nekim zemljama (npr. CG, SRB)

ii razlozi za optimizam ka zlatnom rastu
II. Razlozi za optimizam: Ka "zlatnom rastu"
 • Zemlje JIE6 postaju integrisanije sa zapadnom Evropom isvetom
 • Zemlje JIE6 su znatno povećale spoljnu trgovinu i sofisticiranost trgovine
 • Evropski"motor konvergencije"  –  smanjenjejaza u dohotkupo glavi stanovnika u odnosu na zapadnu Evropu – dostupan je zemljama JIE6, ali uz strukturne reforme
 • Ali veliki problem je radna snaga koja je svestarijai svemanja
 • Iskorišćavanjetrgovinskih i finansijskih tokova
 • JIE6 hvatapriključak,ali ima ograničene inovacije, istraživanje i razvoj 
 • Reformisanjeoblasti rada i državne uprave – ključni izazovi
rezime i izazovi za politik u
Rezime iizazovi za politiku
 • 2012. – Teška godina; rizici odširenja uticajaizdrugihregiona
 • Kratkoročni izazovi: fiskalni, finansijski i socijalni
  • Javni dug, neizmirene obaveze i garancije, finansijski – kreditno tržište, nezaposlenost isiromaštvo
 • Dugoročni izazovi: reformisanje sektoraradaijavnogsektora
 • Reforme u JIE6 su bazirane na evropskojbudućnosti