Seni Tembang - PowerPoint PPT Presentation

seni tembang n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seni Tembang PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seni Tembang

play fullscreen
1 / 12
Seni Tembang
290 Views
Download Presentation
paloma
Download Presentation

Seni Tembang

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seni Tembang

 2. PAIKEM • Yo nyinau basa Jawa, muga-muga tansah rena Para kanca mangga samya suka-suka Sesarengan ngudi kawruh kang utama Pembelajaran, aktif, intensif, kreatif, efektif, menyenangkan

 3. CIRI PAIKEM 1. Imitating (dhoyong) 2. Remembering (drill) 3. Reformulating 4. Creating: ukara 5. justifiying: lesson study

 4. Metode INKO I: PAIKEM-LEARNING • 1. 2 3 5 6 1 5 2 3 5 3 2 1 (ayo sinau aksara Jawa) 3 x, saya alon • 2. Apalke ngucap: “Hanacaraka”, diwalik • 3. Apalke karo merem: nulis • 4. Lelagon: “Hanacaraka” munggah gaya “Cocak Rawa”, sinau basa Jawa • 5. Main kertu “Hanacaraka” • 6. Dramatisasi kisah Ajisaka: wawan rembug Ajisaka karo abdine sakloron

 5. Lagon Sinau Basa Jawa • Sinau-sinau basa Jawa • Basa Jawa sing prasaja • Kudu bisa gawe suka rena • Lan manehe aja gawe rekasa • Senenge-senenge ora ngantuk • Yen ngantuk olehe gethuk • Gethuke marahi watuk • Yen digoyang “ser” marahi ….

 6. Metode INKO II: JOYFUL-LEARNING Disebut strategi: GEMBIRA: gemar, minat, biasa, ria Lumbung Desa: thok-ethek-thok-thok ethek-thung dhung Jamuran: 7 orang, yang gandhengan lambat “dadi”

 7. Jamuran Sl. 9 • Bk: celuk 666 1 5 • 2 3 22 6 1 2 1 6 1 5 • 2 3 22 2 6 2 1 2 6 2 1 2223 1 6 5 • 5 5 2 3 2 3 5 6 • Jamuran ya gegethok jamur apa • Ya gegethok jamur gajih mbejijih saara-ara • sira mbedhe jamur apa

 8. Langkah Bermain Satu • Rong ulihan mandheg • Thek-thuk-thuk-thek-thek-thuk (3 x), baru “Jamur …..” • Sing “dadi” njedhekake jamur …… • Sing kalah cepet, diceblek, “dadi” • Sing “dadi” maca geguritan JAMUR CEPAKI • Golek sing “dadi” nganti loro, siji maca Permainan A (warna pink)

 9. Langkah bermain dua • 1. Wacanen nggunakake ngelmu: pipalanda • 2. Yen wis ketemu, cakna apa karepe, nganggo “peraga” • 3. Rampung: Liyane nembangke • Si kancil bocah umuk • Ndadak kepengin mabur • Ayo enggal digebuk • Mundhak dadi wong kufur

 10. Metode INKO III: JANGESGERSEM • Semaken manut ubenge jarum jam • Tulisan tembung sing ditemokake • Susunen dadi ukara • Coba tembangna dadi 2 kelompok, sing plegak-pleguk, “dadi”, njoged, ngenut lagu pungkasan • Kelompok sing menang gandhengan, sing kalah nlusup ngisor tangan/kelek • Liyane nglagokake dolanan DUGA • Sing dadi guru siji, seka kelompok menang: nakoni singa kalah: wingi dolanan nyang ndi, kok dha seneng-seneng • Jawaban urut, nganggo unggah-ungguh

 11. Joyful-Learning • Gladhen vokal: gambang suling, kate-kate, ris-risan pandhan • Gladhen swara onomatope: dherrr, jrenggg, nyos, • Gladhen ngguyu: lakak-lakak, • Gladhen nesu: sereng, • Gladhen nangis: trenyuh

 12. matur nuwun