rsg broklede n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RSG Broklede

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

RSG Broklede - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

RSG Broklede. Ouderavond voor ouders van leerlingen met een lgf Dinsdag 6 november 2012. Hartelijk welkom. Diana Brug (zorgco) Dick van Steenis (schoolleiding) Ook namens Geurt Posthouwer (leerlingbegeleider rugzakleerlingen). Doel van de bijeenkomst:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RSG Broklede' - paloma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rsg broklede

RSG Broklede

Ouderavond voor ouders van leerlingen met een lgf

Dinsdag 6 november 2012

hartelijk welkom

Hartelijk welkom

Diana Brug (zorgco)

Dick van Steenis (schoolleiding)

Ook namens Geurt Posthouwer (leerlingbegeleider rugzakleerlingen)

slide3

Doel van de bijeenkomst:

Verbeteren van de leerlingbegeleiding voor rugzakleerlingen

 • Eerste stappen vorig jaar
 • Stand van zaken nu
 • Nog te zetten stappen….
de indeling van de ouderavond
19.30 uur: Plenair een presentatie

(wat is er vorig jaar besproken en wat heeft de school intussen opgepakt)

20.15 uur: Pauze

20.30 uur: In groepjes discussie

(nav de vernieuwing rol SWV en taakomschrijving)

De indeling van de ouderavond
slide5

Willekeurige volgorde

Er mist een duidelijke taakomschrijving

2. Een gevoel dat de docenten niet weten van welke problematiek er sprake is

3. Communicatie

Het handelingsplan (de gelden zijn niet transparant)

Mentor kan niet altijd de tijd vinden om de zorg te bieden die nodig is

Naar aanleiding van de ouderavond in januari 2012

1 heldere taakomschrijving
1. Heldere taakomschrijving
 • Ouderavond 31 jan 2012
 • Opmerkingen ouders middels stuk dhr. Schansman feb 2012
 • Workshop voor mentoren studiedag 17 feb 2012
 • Taakomschrijving versie 4 april 2012 gestuurd naar ouders
 • Opmerkingen ouders voor zorgco
 • Bezoek zorgco aan Rientjes Mavo april 2012
 • Gesprekken zorgco met AB’ers
 • Taakomschrijving versie 12 juni 2012
taakomschrijving ondersteuners van lgf lln
diverse ondersteuners op school:

Mentor of personal coach

Teamleider

Leerling begeleider rugzakjes

Zorgcoördinator

Taakomschrijving ondersteuners van lgf lln
de begeleiding van lgf lln door mentor of personal coach
De begeleiding van lgf lln door mentor of personal coach

Mentor

 • Is klassementor
 • Begeleid allen de lln uit zijn klas
 • Heeft een kleine taak
 • Mag aansluiten bij de scholing
 • Krijgt ondersteuning van ab’ers
slide9

Personal coach

 • Is niet persé de klassementor
 • Volgt een scholing van Margie v/d Kerkhof
 • Heeft een grotere taak
 • Schrijft mee aan hp/bp
 • Schrijft OKR
 • Betrokken bij herindicatie
 • Is casemanager
 • Begeleidt vaker lln die meer ondersteuning nodig hebben
 • Begeleidt vaak meer dan 1 lln uit verschillende klassen
2 vergroten van de kennis van de stoornis handicap
Trix van Lieshout orthopedagoge komt dit schooljaar 2x naar school om voorlichting te geven

Ab’ers van het samenwerkingsverband kunnen ondersteuning bieden in de teams

Personal coaches krijgen scholing, zij staan dicht bij het team en geven teamvoorlichting over de lln. 4de scholingsmoment dit jaar op 13 nov

2. Vergroten van de kennis van de stoornis/handicap
3 communicatie
3. Communicatie
 • Ouderavond lgf standaard in het programma
 • Communicatie vroeg in het jaar starten tussen mentor/pc en ouders
 • Korte lijnen met ouders (zie taakomschrijving)
4 het handelingsplan transparantie van gelden
Vorig schooljaar hebben ouders alsnog een verantwoording van de gelden gekregen

Dit schooljaar wordt de verantwoording van de gelden in het handelingsplan opgenomen

Volgend schooljaar gaat dat wellicht anders lopen i.v.m. de verandering in geldstromen cluster 3 & 4

4. Het handelingsplan transparantie van gelden
slide13

5. De extra mentortaak

 • In hp/bp wordt een inschatting gemaakt hoeveel ondersteuning de lln van de mentor of pc krijgt
 • De mentor of pc krijgt extra taakuren op basis van de afspraken gemaakt in het hp
 • Ouders spreken mentor of pc aan wanneer de afspraken niet worden nageleefd
 • Ouders zoeken zonodig contact met llnbegeleider rugzakjes
wat doen wij dit schooljaar
Onze personal coaches hebben inmiddels 3 bijeenkomsten gevolgd dit schooljaar

De eerste weken op school, gesprekken met de leerling, de warme overdracht (ouders/po/ab’er)

De voorbereiding op de werkweek/activiteitenweek

Het hoe en waarom van een handelingsplan/begeleidingsplan

Gesprekstechnieken (13 nov)

Wat doen wij dit schooljaar?
slide15

Rol van het samenwerkingsverband dit jaar:

 • Clusters 3 & 4 in het SWV
 • een aantal AB’ers in dienst van SWV
 • Cluster 3 & 4 lln worden aangemeld bij schakelloket van SWV
 • in de toekomst geen lgf voor 3 jaar
 • geen herindicatie bij rec maar bij SWV
 • Kans op wisselende AB’ers
 • Begeleider passend onderwijs van SWV vaker op school voor lesobservatie, ondersteuning teams, expertise-overdracht
20 30 uur tweede deel in groepjes discussie
Wat zijn de ervaringen met de pc?

Hoe verliep het contact aan het begin van het schooljaar?

Wat zijn de eerste ervaringen met de nieuwe vorm van ambulante begeleiding

Lees in de groep (een deel van) de taakomschrijving van de ondersteuners

Welke aanpassingen dienen er nog gedaan?

Wat werkt goed/wat werkt niet goed

Tips……..

20.30 uur tweede deel : in groepjes discussie