juriidilise osakonna juhataja grant thornton rimess o
Download
Skip this Video
Download Presentation
Juriidilise osakonna juhataja , Grant Thornton Rimess OÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Juriidilise osakonna juhataja , Grant Thornton Rimess OÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Juriidilise osakonna juhataja , Grant Thornton Rimess OÜ' - paloma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
juriidilise osakonna juhataja grant thornton rimess o
Before populating this template, you will need to save it under a different name. This ensures you don’t save over your template while populating it. To do this, under File choose ‘Save as’. Rename your presentation to a relevant title, and save it in the correct location. You will then be able to click the save shortcut while creating the rest of the presentation, which will save over your file.

Juriidilise osakonna juhataja, Grant Thornton Rimess OÜ

Click the text box to type in Name, Surname etc.

To create a new slide choose the ‘new slide’ option in the ribbon at the top. Right click on the slide to choose the relevant layout

Keskmise töötasu ja puhkusetasu arvestamine

FINANTSKOLLEDŽI AASTAKONVERENTS

Eneli Perolainen

12.12.2013

taust ja kohaldamisala
Taust ja kohaldamisala
 • Keskmise töö- ja puhkusetasu arvestamist reguleerib Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määrus nr 91"Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord".
 • Ulatuslikud muudatused jõustusid 01.01.2012 ja nende peamine eesmärk oli muuta keskmise töötasu maksmise kord üheselt arusaadavaks. Samuti sooviti vähendada raamatupidajate ja personalitöötajate haldus- ja administreerimiskoormust.
 • Määrust kohaldatakse töötaja keskmise töötasu arvutamisele ning maksmisele seaduses ettenähtud juhtudel.
k eskmise t tasu arvestamise alused 1
Keskmise töötasu arvestamise alused (1)
 • Üldreegel on see, et kui seadus näeb ette,et töötajale tuleb maksta keskmist töötasu, siis leitaksekeskmine töötasu lähtudes kas tööpäevapõhisest või kalendripäevapõhisest tasust.
 • Teatud juhtudel keskmist töötasu ei arvutata:
  • Kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest ainult muutumatu suurusega töötasu, siis puhkusetasu maksmiseks keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu.
k eskmise t tasu arvestamise alused 2
Keskmise töötasu arvestamise alused (2)
 • Keskmise töötasu (sh puhkusetasu) arvestamisel võetakse arvesse töötasuna teenitud summad.
 • Töötasu TLS tähenduses on töö eest makstav tasu, sh majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu.
 • Keskmine töötasu arvutatakse arvutamise vajaduse tekke kuuleeelnenud 6 kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasust, mis on töötajale sissenõutavaks muutunud.
 • Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus.
 • Sissenõutavaks muutub töötasu töötaja töölepingus sätestatud palgapäeval.
k eskmise t tasu arvestamise alused 3
Keskmise töötasu arvestamise alused (3)

ERANDJUHTUMID:

 • Kui töötaja on tööandja juures töötanud vähem kui 6 kalendrikuud, võetakse keskmise töötasu arvutamisel aluseks kalendrikuud, mille eest on töötajale töötasusissenõutavaks muutunud.
 • Kui keskmise töötasu arvutamise vajadus tekib enne esimest palgapäeva, siis keskmist töötasu ei arvutata ja töötajale makstakse kokkulepitud töötasu.
 • Kui töö tegemisest keeldumise tõttu ei ole töötajale 6 kuu jooksul töötasu makstud, arvutatakse keskmine töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtivast töötasust.
keskmise t tasu arvutamine t p evatasu leidmiseks
Keskmise töötasu arvutamine tööpäevatasu leidmiseks
 • Üldreegel – Keskmise tööpäevatasu arvutamiseksliidetakse arvestuse aluseks oleva ajavahemikutöötasudja jagatakse sama ajavahemiku kalendaarse tööpäevade arvuga.
 • Keskmise tööpäevatasu arvutamise aluseks olevat tööpäevade arvu vähendatakse tööpäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise tõttu.
 • Keskmise kuutasu arvutamiseks korrutatakse keskmine tööpäevatasu selle arvutamise aluseks olnud ajavahemiku ühe kuu keskmise kalendaarse tööpäevade arvuga.
keskmise t tasu arvutamine kalendrip evatasu leidmiseks 1
Keskmise töötasu arvutamine kalendripäevatasu leidmiseks (1)
 • Üldreegel – kalendripäevatasu (eelkõige siis puhkusetasu) leidmiseks liidetakse arvestuse aluseksoleva ajavahemiku töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga.
 • Arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse nende kalendripäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise tõttu.
 • Lisaks ei arvata põhipuhkusetasu arvestamisel kalendripäevade hulka rahvuspüha ega riigipühi.
keskmise t tasu arvutamine kalendrip evatasu leidmiseks 2
Keskmise töötasu arvutamine kalendripäevatasu leidmiseks (2)
 • Puhkusetasu arvutamisel tuleb arvesse võtta, et arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.
 • Keskmise kalendripäevatasu alusel makstava tasu arvutamisel korrutatakse keskmine kalendripäevatasu hüvitamisele kuuluvate kalendripäevade arvuga.
t nud kuulamast
The arrow and lines on this page are completely editable. By highlighting the relevant part you are able to change the colour of the lines, animate them or move them around the screen.

Some of these are grouped objects – be sure to select the WHOLE group by only highlighting it once rather than double clicking in certain section of that group.

If you are struggling to highlight a certain section you can hide the other lines by displaying the selection pane (Found under the Home tab> Select> Selection Pane) and then clicking the eye icon to display/hide parts of the slide. Be sure to remember to display everything before moving on by choosing ‘show all’.

Tänud kuulamast!
ad