bhp w sektorze us ug osobistych polskie salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BHP w sektorze usług osobistych – polskie salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
BHP w sektorze usług osobistych – polskie salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

BHP w sektorze usług osobistych – polskie salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

BHP w sektorze usług osobistych – polskie salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne. Occupational health and safety in the hairdressing sector - Implementing the European framework agreement 2. Warsztat. Andrzej Stępnikowski – Związek Rzemiosła Polskiego. Warszawa, 19&20.06.2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BHP w sektorze usług osobistych – polskie salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne' - paloma-hanson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bhp w sektorze us ug osobistych polskie salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne

BHP w sektorze usług osobistych – polskie salony fryzjerskie i gabinety kosmetyczne

Occupationalhealth and safety in the hairdressing sector -Implementing the European framework agreement

2. Warsztat

Andrzej Stępnikowski – Związek Rzemiosła Polskiego

Warszawa, 19&20.06.2013

Projekt finansowany ze środków Komisji Europejskiej

struktura zatrudnienia w polsce
Struktura zatrudnienia w Polsce
 • 32,7% zatrudnionych jest w usługach
 • 29,4% w handlu
 • 25% w przemyśle
 • 12,8% w budownictwie
 • Pozostałe, w tym transport i działalność naukowa
 • Liczba zatrudnionych 10.654 tys. os. + 3mln samozatrudnionych, bezrobotne zarejestrowane to około 2 mln osób (>12,5%).
slide3

Najwięcej zatrudnionych jest w przemyśle – 39,2% oraz handlu (40,7%) i naprawach (22,9%)

 • Według GUS przeciętna liczba zatrudnionych na jeden podmiot wyniosła 3,9 osoby
 • Przeciętna polska firma wypracowała w 2009 roku 1.8 mln zł przychodu – ale jest duże rozwartswienie: w przemyśle przeciętnie 6 mln zł, a w usługach 138,7 tys. zł.
 • W mikroprzedsiębiorstwie średnio wypracowywano 435,7 tys. zł
trendy rozwojowe bran y
Trendy rozwojowe branży
 • Liczba fryzjerów i kosmetyczek według Podmiotów w Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (2004-2013)
 • PKD 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
slide5

Przeciętne wynagrodzenie w mikroprzedsiębiorstwie wynosi 1,9 tys. zł (przeciętne w sektorze przedsiębiorstw 3,754 zł)

 • W grupie mikroprzedsiębiorców (1,6 mln) aż 95% stanowią osoby fizyczne, a z tego 1,1 mln osób (69,8%) to samozatrudnieni
podzia przedsi biorstw
Podział przedsiębiorstw

Podział geograficzny

 • Najwięcej zakładów znajduje się na Mazowszu – 9.679 (15,9%), następnie na Śląsku 7.121 (11,7%) oraz w Wielkopolsce 6.328 (10,4%)

Formy prawne

 • Indywidualna działalność gospodarcza 58.301 (95,7%)
 • Spółki cywilne 2.176 (3,6%)
 • Spółka zo.o. 317 (0,5%)
rodzaje w asno ci
Rodzaje własności
 • Własność krajowych osób fizycznych 60.613 (99,5%)
 • Własność zagraniczna 145 (0,2%)
 • Własność krajowa pozostała 89 (0,1%)
podstawowe akty prawne zwi zane z prowadzeniem salonu fryzjerskiego lub gabinetu kosmetycznego
Podstawowe akty prawne związane z prowadzeniem salonu fryzjerskiego lub gabinetu kosmetycznego:
 • USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Ustawa o kosmetykach z 30.03.2001, Dz. U. 42, poz. 472 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie spełniania warunków technicznych pomieszczeń pod działalność gospodarczą z 12.04.2002, Dz. U., 75, poz. 690 z późn. Zm.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z 28.08.2003 w sprawie ogólnych przepisów BHP, Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 ze zm
slide10

Ponadto jeśli chodzi o prawo, to prowadzący zakłady w tej branży mieli przestrzegać przepisów w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej – ujętych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. (Dz.U. z dnia 27 lutego 2004) przyjęte na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938) jednakże przepisy te zostały uchylone ustawą z 2008 roku (ad.1.)

slide11

Podstawowe akty prawnezwiązane z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu w zakładzie fryzjerskim

 • Ustawa o systemie oświaty
 • Ustawa o rzemiośle
 • Ustawa Kodeks Pracy – dział IX. Pracownicy młodociani
 • Rozporządzenia wykonawcze, w tym w sprawie praktycznej nauki zawodu
nauka zawodu fryzjer
Nauka zawodu: fryzjer
 • W zawodzie fryzjer od 2004 r. - z roku na rok – rośnie liczba uczniów kształcących się w tym rzemiośle – z 14.405 osób do 23.092młodocianych. Największy przyrost tej liczby nastąpił w roku 2008 – kiedy to było 22.832 uczniów – a więc przyrost względem roku 2007 wyniósł około 4 tysiące osób (w 2007 było 18.564 uczniów. W 2009 roku zawarto 8.637 nowych umów (ok. 25% wszystkich zawartych w tamtym roku); Obecnie widoczny spadek liczby
 • Zarząd ZRP zaleca stosowanie karty samokontroli dla rzemieślnika zatrudniającego młodocianych pracowników
nauka zawodu kosmetyczk a
Nauka zawodu - Kosmetyczka
 • W ramach tej branży w rzemiośle zdecydowanie dominuje zawód fryzjer, na przestrzeni lat 2004-2009 w zawodzie kosmetyczka uczyło się tylko 21 osób (7 w roku 2004 i 14 w roku 2005). Dzieje się tak w znacznej mierze z powodu przeniesienia ciężaru kształcenia w tym zawodzie na szkoły policealne i uczelnie wyższe (na poziomie licencjata – np.; Wyższa szkoła Kosmetologii w Warszawie).
egzaminy w izbach rzemie lniczych w 2012 roku
EGZAMINY W IZBACH RZEMIEŚLNICZYCH w 2012 roku
 • w zawodzie fryzjerprzeprowadzono 8.440 czeladniczych oraz 710 mistrzowskich
 • w zawodzie kosmetyczka: czeladniczych 208, a mistrzowskich 40.
egzaminy zestawienie 2005 2011
Egzaminy - zestawienie 2005-2011
 • W zawodzie fryzjer:

- 38.653 czeladnicze oraz 4022 mistrzowskie

 • W zawodzie kosmetyczka:

- 839czeladnicze i 146 mistrzowskich

 • w zawodzie wizażystka (tylko w 2011 roku):

- 71 czeladniczych i 9 mistrzowskich

slide17

PRACA ZE ZDOLNYM PODOPIECZNYM _ nakierowanie na maksymalizację efektów pod kątem konkretnych wydarzeń (np.: turnieje i konkursy krajowe i zagraniczne). Ale także zachęcanie młodzieży do startu w innych konkursach, np.: z zakresu BHP i prawa pracy

xxi otwarte mistrzostwa fryzjerstwa polskiego pozna 2013
XXI OTWARTE MISTRZOSTWA FRYZJERSTWA POLSKIEGO POZNAŃ 2013
 • Impreza została zorganizowana przez Ogólnopolską Komisję Fryzjersko-Kosmetyczną Związku Rzemiosła Polskiego w ramach targów LOOK, które odbywają się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
 • Konkurs jest ogólnopolską imprezą organizowaną nieprzerwanie od 1992 roku.
mistrzostwa polski
Mistrzostwa Polski
 • Tytuł Mistrza, poza ogromnym prestiżem, daje nominację do kadry reprezentującej Polskę na Mistrzostwach Europy oraz na Mistrzostwach Świata. Laureaci mistrzostw są także zwolnieni z części praktycznej egzaminu czeladniczego.
relacje pracodawca pracownik
Relacje pracodawca-pracownik
 • Kodeks pracy i umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna
 • Regulaminy pracy i wynagrodzenia
 • Codzienna współpraca
 • Czasami wyłaniany jest przedstawiciel załogi
 • Związki zawodowe tu nie występują