Tankar om vad som finns i tanken 2020
Download
1 / 16

Tankar om vad som finns i tanken 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Tankar om vad som finns i tanken 2020. Jonas Lindmark Avdelningen för forskning och innovation Energimyndigheten. Utgångspunkter: Intressanta slutsatser från FFF-utredningen. Det behövs kommersialisering av ny teknik för att bredda och diversifiera råvarubasen för biodrivmedel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tankar om vad som finns i tanken 2020' - paloma-hall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tankar om vad som finns i tanken 2020
Tankar om vad som finns i tanken 2020

Jonas Lindmark

Avdelningen för forskning och innovation

Energimyndigheten


Utg ngspunkter intressanta slutsatser fr n fff utredningen
Utgångspunkter: Intressanta slutsatser från FFF-utredningen

 • Det behövs kommersialisering av ny teknik för att bredda och diversifiera råvarubasen för biodrivmedel

 • Hållbarheten hos biodrivmedel måste bedömas för varje enskild process

 • Kostnaden för att producera biodrivmedel kommer på lång sikt att vara ungefär lika stor som för de biodrivmedel som finns på marknaden idag (7-8 kr/L bensinekvivalent)


Styrmedel och lagstiftning
Styrmedel och lagstiftning

 • Marknaden för biodrivmedel är beroende av olika typer av styrmedel

 • Styrmedlen är främst kopplade till ökad användning av biodrivmedel

 • EU-direktiv är avgörande för utvecklingen

 • Förnybartdirektivet (RED): Gemensam ram för främjande av energi från förnybara energikällor. 10 procent energi från förnybara energikällor inom transportsektorn till 2020.

 • Bränslekvalitetsdirektivet (FQD): Harmonisering av reglerna gällande kvaliteter på drivmedel och bränslen. Bestämmer maxnivåer för låginblandning i bensin och diesel. Idag: Etanol – 10 vol%, FAME – 7 vol%, metanol – 3 vol%.

 • Hållbarhetskriterier: Krav på växthusgasminskning i förhållande till den fossila motsvarigheten. Nu 35 %, 2017 - 50 % procent, och 2018 60%. Gäller nya anläggningar.

 • Implementerat i svensk lag genom drivmedelslagen, hållbarhetslagen etc


F rnybar energi i transportsektorn idag
Förnybar energi i transportsektorn idag

Motsvarar 8,4 TWh

Metodik i Förnybartdirektivet(RED) → 15,6 % p.g.a dubbelräkning av vissa drivmedel (avfall, restprodukter, lignocellulosa…).

Avsikten är att stimulera användningen av dessa drivmedel, men leder också till att den faktiska efterfrågan kan bli mindre eftersom en mindre volym krävs för att uppnå målet


Hur ser det ut idag
Hur ser det ut idag ?

Biodrivmedelsanvändning 2013

HVO – HydrogenatedVegetableOil, förnybart dieselbränsle med egenskaper mycket lika fossil diesel.


Fame och etanol
FAME och etanol

 • Viktiga faktorer:

 • Inblandningsnivåer i diesel och bensin

 • Fördelning mellan bensin och diesel

 • Minskat intresse för E85 (tillfälligt ?)

 • Begränsningar av andel biodrivmedel från ”foodcrops” i förnybartdirektivet (troligen 7%)

 • Försäljning av plug-in hybrider (i regel bensinmotor)

Källa: SPBI


Referensscenario fr n kontrollstation 2015
Referensscenario från kontrollstation 2015

Underlag till kontrollstation 2015 Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade

klimat- och energipolitiska målen till år 2020. Utgår från befintliga styrmedel.

Andel förnybar energi i transportsektorn (%)

C:a 700 000 m3 HVO


Hvo idag
HVO idag

 • I princip bara i form av låginblandning i diesel (försök med ren HVO finns)

 • Restprodukter och palmolja

Råvaror till HVO 2013

Motsvarar c:a 7.5 % av all diesel


Hvo klimategenskaper
HVO – klimategenskaper

Efter att

Utsläpp beror mer på råvaran än processen

Källa: DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL - Underlagsrapport från f3 till utredningen om FossilFri Fordonstrafik


Hvo klimategenskaper1
HVO – klimategenskaper

Utsläpp beror mer på råvaran än processen

w

Källa: DAGENS OCH FRAMTIDENS HÅLLBARA BIODRIVMEDEL - Underlagsrapport från f3 till utredningen om FossilFri Fordonstrafik


Tillg ng p hvo r varor
Tillgång på HVO-råvaror

 • Begränsad tillgång på restprodukter (många men små källor)

 • Klarar palmolja ökande krav på växhusgasutsläppsminskningar i förnybartdirektivet?

 • Få tillverkare. Neste Oil (Finland) dominerar marknaden

 • Produktion idag globalt c:a 2,5 miljoner ton

 • Planerad expansion i flera anläggningar

 • Tillverkarna pekar redan på att råvarutillgången begränsar tillväxten

 • Oljor från alger ses som potentiellt intressant på lång sikt men kommer sannolikt inte att komma ut på marknaden före 2020.

Hur långt räcker HVO:n med dagens råvaror?

Antag t.ex att världsproduktionen kan fördubblas till 2020 (till 5 miljoner ton).

Räcker till (ungefärliga siffror)

Sverige: 70 % förnybart i flytande drivmedel (bensin+diesel)

Tyskland: 7,5 %

Europa: 2 %


Om sverige g r f re
Om Sverige går före…

 • Ökad användning av biodrivmedel leder inte nödvändigtvis till teknikutveckling eller produktion i Sverige. Om Sverige går före finns möjligheter med befintlig teknik och import

 • Svårt för andra länder att följa vårt exempel

 • Viktiga frågor: teknikutveckling och lärande. Möjligheter till export av teknik och/eller drivmedel

 • Svårt för ny teknik och nya drivmedel att ta sig in på marknaden pga

 • Styrmedel anpassat efter tillgängliga produkter idag

 • Svårt att motivera ny infrastruktur

 • Stora investeringar krävs i t.ex förgasningsanläggningar

 • Kostnadsnivåer ungefär samma som befintliga

 • Nya processer måste konkurrera med:

 • Stor råvarubas

 • Bra klimatprestanda


Intressant koncept lignin till drivmedel
Intressant koncept – lignin till drivmedel

 • Avskiljning av lignin från massabrukslutar

 • Omvandling av fast lignin till flytande form

 • Raffinering till drivmedelskomponenter

 • Troligen potential för avsevärt större volymer än dagens HVO

 • Ger främst bensinkomponenter

Omvandling

”Bensinkomponent”

Lignin


L ngre perspektiv n 2020 fff
Längre perspektiv än 2020 – FFF

 • Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)

 • Mycket energieffektivisering

 • El blir huvuddrivmedel

 • Biodrivmedel blir ”resten”

 • Vilket vilka/vilket biodrivmedel skall man använda i ett helt förnybart system eller ett system där majoriteten av drivmedlen är förnybara ?


H llbart system finns det plats f r b de otto och dieselmotor
Hållbart system – finns det plats för både ottooch dieselmotor ?

 • Naturligt att båda finns i det fossila systemet

 • Verkningsgrad talar för diesel

 • Vilket drivmedel ?

  • HVO – vad händer med synergier med raffinaderi och fossila drivmedel ?

  • Metan

  • DME

  • Etanol

  • Metanol

  • Någonting annat