Ix qu eees
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

IXÒ QUÈ EEES?. La implementació de la lògica neoliberal al sistema públic d’ensenyament superior als Països Catalans. Qüestions que planteja la contrareforma educativa i el mercat de l’educació. Existeix un mercat de l’educació?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ix qu eees

IXÒ QUÈ EEES?

La implementació de la lògica neoliberal al sistema públic d’ensenyament superior als Països Catalans


Q estions que planteja la contrareforma educativa i el mercat de l educaci
Qüestions que planteja la contrareforma educativa i el mercat de l’educació

 • Existeix un mercat de l’educació?

 • Quins instruments concrets –jurídics i ecònomics estan utilitzant?

 • Quins impactes concrets té aquest procés a ambdues bandes dels Països Catalans?

 • En que afecta l’EEES en l’accés al mercat de treball?

 • Quin discurs estan emprant per legitimar aquestes polítiques?

 • Com i qui pren les decisions que fonamenten el procés de privatització de l’ensenyament públic?

 • Com afecta a la llengua i cultura catalana aquest procés?

 • Escola de masses=Escola democràtica?

 • Algún cop el sistema educatiu s’ha separat de les necessitats de la indústria?


Education market
Education market mercat de l’educació

 • La despesa pública en educació a nivell mundial són 2 bilions de dòlars, el doble del mercat de l’automòbil (2005).

 • Quota de mercat

  • EUA: 30%

  • Països vies desenvolupament: 15%

 • Mercat en creixement:

  • 2000 84 milions d’estudiants

  • 2025 160 milions d’estudiants


Agents de la privatitzaci educativa als pa sos catalans

INTERNACIONAL mercat de l’educació

Organismes transnacionals: OMC, BM, OCDE, FMI

UE-Comissió del 133

Lobbies-Empreses de Relacions públiques

ESTATALS

Patronal educativa espanyola i associacions empresarials de l’Estat francès.

Estat francès

Governs regionals autonòmics i del Departament Pyrénées- Orientales

Agents de la privatització educativa als Països Catalans


Introducci de la l gica neoliberal als m n pa sos catalans a verger
Introducció de la lògica neoliberal als món Països Catalans (A. Verger)

 • Privatització

 • Liberalització

 • Mercantilització


Privatitzaci
Privatització Catalans (A. Verger)

 • Facilitar la introducció dels agents privats en la provisió, titularitat o gestió del servei públic educatiu

  (Esborrany de la Llei de Educació de la Generalitat del principat-Creació d’instituts mixtes entre Universitats i entitats privades LOU 6/2007)


Liberalitzaci
Liberalització Catalans (A. Verger)

 • Creació de mercats o quasimercats en aquelles esferes que al ser d’interés públic o fruit d’una lògica keynesiana proveïa l’Estat en règim exclusiu

  (Reial Decret 1393/2007 :introducció del lifelong-learning).


Mercantilitzaci
Mercantilització Catalans (A. Verger)

 • La promoció i la incentivació per part de l’Estat del Education market (L’agència Edufrance).

  *


Ix qu eees

ESTAT FRANCÈS Catalans (A. Verger)

1882-Introducció de l’ensenyament obligatori per part de Jules Ferry

1936.-Escolaritat obligatòria fins als 14 anys

1959.-Escolaritat obligatòria de caràcter omnicomprensiu fins als 16 anys.

2002.-Jack Lang acaba amb el model d’ensenyament omnicomprensiu.

ESTAT ESPANYOL

1859-Introducció de l’ensenyament obligatori per part de Claudio Moyano

1970.-Escolaritat obligatòria fins als 14 anys

1990.-Escolaritat obligatòria de caràcter omnicomprensiu fins als 16 anys.

2002.-Trencament del model omnicomoprensiu LOCE, introducció d’itineraris i PGS

Implantació del model d’ensenyament públic als Països CatalansEl sistema d’ensenyament públic als PP CC sempre ha estat lligat a les necesitats de la industria


Ix qu eees
Estat espanyol: Catalans (A. Verger)perfil socioeducatiu de la població a l’inici de la incorporació en els circuits del capitalisme mundial.

 • L’Estat espanyol encara formalment no és un territori lliure d’analfabetisme –té un 2’4%- (Segons dades de l’UNESCO és produeix quan la taxa és inferior al 2% de la població) En algunes zones supera amb escreix el 20% de la població

 • A principi dels anys 80 L’Estat espanyol manifestava les emprentes de la política de la dictadura feixista en l’àmbit de l’ensenyament:

 • L’any 1975 un 10% dels nens entre els 6 i 11 anys no estaven escolaritzats, un 35% entre els 12 a 14 anys, i un 64% entre els 15 i 16 anys

 • L’any 1978 un 25% de la població de l’Estat espanyol (2.353.600 persones), més gran de 16 anys, era analfabeta funcional o no tenia estudis, i només un 57’4% tenia estudis primaris.

 • A principi dels anys 80 només un 37% dels joves entre 17 i 18 anys continuaven dins del sistema educatiu


Eixos b sics de l eees
Eixos bàsics de l’EEES Catalans (A. Verger)

 • Promoció de lliure mobilitat i estudiants per tot l’EEES.

 • Homologació de titulacions mitjançant el SET.

 • Implementació de crèdits ECTS (60 crèdits per any) que inclouen a part de la docència assistència a conferències, tutories etc

 • Introducció de les noves tecnologies i la lògica de life-longlearning

 • El compromís per part dels Estats que assoliran uns estàndards de qualitat educativa paral·lelament a la implantació de Bolonya –entre ells l’Àrea Europea d’Investigació que inclou el compromís de dedicar els Estats un 3% del PIB a I+D-


Defici ncies inherents al model i
Deficiències inherents al model (I) Catalans (A. Verger)

 • Omissió absoluta del model econòmic en el que s’insereix el sistema educatiu dels respectius estats.

 • Absència d’un model de finançament que garanteixi la lliure mobilitat sota paràmetres d’equitat.

 • La manca de finançament provoca disfuncions colaterals diversos en el model (manca de recursos econòmics i humans, implantació amb caràcter previ dels Postgraus,…).


Defici ncies inherents al model ii
Deficiències inherents al model (II) Catalans (A. Verger)

 • Elitització del model educatiu. Contradicció en les bases que legitimen el model implementació del lifelonglearning i l’establiment d’una lògica d’alumne full-time.

 • Falta de coherència en les titolacions al escapçarse la correspondència entre el Grau i el Postgrau.

 • Perdua objectiva de qualitat acadèmica extrem ja evidenciat a Itàlia.

 • El SET no garanteix la comparabilitat de Graus amb denominació idèntica o similar i l’homologació de titols.


Defici ncies del model iii
Deficiències del model (III) Catalans (A. Verger)

 • Implantació no democràtica del model

 • Subordinació total del model a les necessitats de la industria obviant altres principis rectors de la universitat com la seva pròpia autonòmia i els criteris acadèmics i investigadors

 • Introducció de criteris mercantilistes pròpies de la lògica neoliberal en la gestió de les universitats

 • Degradació de les titulacions pèrdua de capacitat negociadora a nivell laboral tant individual (cte de treball) com col·lectiva (convenis)

 • Ruptura de la universitat amb els criteris que s’havien fonamentat com a servei públic: mobilitat social, accés meritocràtic i coneixement crític.

 • Elitització de l’accés a la Universitat

 • Introducció de les universitats dins del Education Business: el coneixement com a mercaderia


Modes de comercialitzaci de serveis educatius
Modes de comercialització de serveis educatius Catalans (A. Verger)

 • Subministrament transfronterer: e-learning.

 • Consum a l’estranger. Màster a l’estranger. El país de destí “exporta” un servei.

 • Presència comercial.

 • Presència individual (export.docents)

 • Serveis perifèrics (transport, repografia, menjador)


Ix qu eees

Com afecta a la llengua catalana la implantació de la lògica neoliberal al món de l’ensenyament?