frukostm te for n ringsdrivande n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Frukostmøte for næringsdrivande

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Frukostmøte for næringsdrivande - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Frukostmøte for næringsdrivande. Hovdetun 15. oktober 2007. Føremål BHV. Arbeide for langsiktig og sunn næringsutvikling i kommunen Støtte opp under etableringar, investeringsprosjekt og utviklingsprosjekt Eigarskap i fellestiltak Initiere utviklingsprosjekt. Kjerneaktivitetar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Frukostmøte for næringsdrivande' - palmer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
frukostm te for n ringsdrivande

Frukostmøte for næringsdrivande

Hovdetun 15. oktober 2007

f rem l bhv
Føremål BHV
 • Arbeide for langsiktig og sunn næringsutvikling i kommunen
 • Støtte opp under etableringar, investeringsprosjekt og utviklingsprosjekt
 • Eigarskap i fellestiltak
 • Initiere utviklingsprosjekt
kjerneaktivitetar
Kjerneaktivitetar
 • Følge opp eksisterande verksemder
 • Stimulere til entreprenørskap og nyetableringar
 • Tilrettelegge for unge etablerarar/næringsdrivande
 • Støtte opp om kompetansebyggande tiltak
 • Engasjere seg i utviklingsprosjekt
 • Forvalte eigne dotterselskap og bygg
 • Følge opp strategisk eigarskap i andre selskap
 • Gjennomføre prosjektoppdrag for eigar og eksterne oppdragsgjevarar
kompetanse og ressursar
Kompetanse og ressursar

Tre tilsette i selskapet med kompetanse innan:

 • Økonomi
 • Prosjektleiing
 • Statsvitenskap
 • Organisasjon og leiing
 • Lokalkunnskap

Økonomiske ressursar:

 • Kommunen si næringsramme
 • Inntekter frå prosjektoppdrag
 • Inntekter frå drift av bygg
prosjekt
Prosjekt
 • Utbygging VA i Hovden Sør - prosjektleiing
 • Rullering av kommuneplan - prosjektleiing
 • Digitale DistriktsAgder – prosjektleiing
 • Kommunedelplan tur- og skiløyper – prosjektleiing
 • Hovdetun og parkeringsanlegg – byggherre og drift
 • Helseturisme – prosjektleiing
 • ”Heimte” – prosjektleiing
 • Mobildekning i Agder – prosjektutvikling
 • Tre landbruksprosjekt - oppfølging
utfordringar
Utfordringar
 • Stabile rammer for utviklingsarbeid
 • Destinasjonsutvikling vs eigedomsutvikling
 • Sterke felleskapsfunksjonar i reiselivet
  • Fragmentert eigarskap
  • Markedsføring
  • Bookingfunksjonar
  • Vidare oppbygging av kompetanse
 • Kampen om kompetanse
 • Tilflytting/ Ungdom ”heimte”
 • Balanse bruk/vern
 • Skape begeistring om større utviklingsoppgåver, men også om det som går godt i det daglege
m tearenaer
Møtearenaer
 • Frukostmøter
  • Tema, hyppighet, samordning med kaffemøter?
 • Kurs og temadagar
  • Økonomi, avtalerett, styrearbeid, andre tema?
 • Bedriftsbesøk
  • Ønskjeleg? Initiativ?

- Kva ønskjer næringa?