Tro trwy’r tymhorau - PowerPoint PPT Presentation

palmer-maxwell
tro trwy r tymhorau n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tro trwy’r tymhorau PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tro trwy’r tymhorau

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Tro trwy’r tymhorau
147 Views
Download Presentation

Tro trwy’r tymhorau

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tro trwy’r tymhorau Yr Haf Lluniau: Alun Williams

 2. Yr Haf Mae’r gwenoliaid cyntaf yn cyrraedd Cymru tua canol mis Ebrill ac erbyn diwedd mis Mehefin mae’r cywion ifanc yn barod i adael y nyth. 11

 3. Gwyddau bach. Cyw Titw Tomos Las. 12

 4. Lili’r Wyddfa Mae Lili’rWyddfa yn flodyn prin iawn. Mae i’w gweld mewn ambell lecyn anghysbell ar fynyddoedd Eryri. Enw arall arno yw Brwynddail y Mynydd 13

 5. Pabi gwyllt. Mae’r Pabi Coch ar ei orau tua canol haf, ac i’w weld yn aml ar ymyl ffyrdd lle mae’r pridd newydd gael ei droi. Gwers – Ffeil: Blodyn 14

 6. Tegeirian brych a tegeirian y gwenyn. Mae mwy na 25,000 o wahanol degeiriannau yn y Byd . Mae tua 49 o wahanol rywogaethau ym Mhrydain a tua 30 o wahanol rywogaethau yng Nghymru. Mae blodau melfed Tegeirian y Gwenyn yn edrych fel gwenyn. Gall gwenyn gwrywaidd gamgymeryd y blodyn am wenyn benywaidd, glanio arno ac yn ddamweiniol helpu i beillio y planhigion. 15

 7. Carlwm Cigysydd yw’r carlwm, mae i’w weld yn amlach yn gynnar yn yr haf pan fydd y rhieni yn bwydo’r rhai ifanc. Gwers – Ffeil: Cadwyn Fwyd 16

 8. Glöynnod byw yr haf 17

 9. Porthor 18

 10. Peunog 19

 11. Mantell Goch 20

 12. Iâr Fach Amryliw 21

 13. Brych y Coed 22

 14. Glöynnod byw a blodau Mae blodau yn rhoi bwyd ar ffurf neithder i’r gloynnod byw ac mae’r gloynnod yn eu tro yn peillio y blodau trwy godi a chludo paill yn ddamweiniol. 23 Iâr Fach Felen

 15. Planhigion sydd yn bwyta anifeiliaid . Mae planhigion pryfysol yn weddol gyffredin yng Nghymru lle mae tir mawnog gwlyb. Maent yn gallu dal pryfed sydd yn rhoi maetholynnau iddynt, nid yw’r maetholynnau yma ar gael o bridd gwael yr ucheldir. Chwys yr Haul 24

 16. Gellir gweld Palod yn yr haf yn nythu ar rai o glogwyni Cymru. Dau le da i weld Palod yw Ynys Sgomer ac Ynys Lawd, Caergybi. 25

 17. MORLOI Mae’n bosibl gweld morloi ar arfordir Cymru, maent yn rhoi genedigaeth i rai bach tua diwedd Mehefin. 26

 18. Mursen Pryfed lliwgar iawn yw’r mursenod a gweision y nadroedd, mae ganddynt adain tryloyw, treuliant yr haf yn hedfan dros nentydd a phyllau yn chwilio am fwyd. Llun agos i ddangos llygaid gwas y neidr, gallant weld i bob cyfeiriad yr un amser. Gwas y Neidr 27

 19. Gwenynod yn peillio lafant. Gwers – Ffeil: Cylch Planhigyn 28