slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ความปลอดภัยของ อาหารดัดแปลงพันธุกรรม PowerPoint Presentation
Download Presentation
ความปลอดภัยของ อาหารดัดแปลงพันธุกรรม

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

ความปลอดภัยของ อาหารดัดแปลงพันธุกรรม - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

บรรยาย ณ โรงเรียนสตรีวิทย์ 2. 9 ธันวาคม 2545. ความปลอดภัยของ อาหารดัดแปลงพันธุกรรม. การประเมินความปลอดภัย กฎระเบียบ และการแสดงฉลาก. ดร.นเรศ ดำรงชัย. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. แตงโมสี่เหลี่ยม. ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ. วิธีการใดก็ตาม รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ความปลอดภัยของ อาหารดัดแปลงพันธุกรรม


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บรรยาย ณ โรงเรียนสตรีวิทย์ 2

9ธันวาคม 2545

ความปลอดภัยของอาหารดัดแปลงพันธุกรรมความปลอดภัยของอาหารดัดแปลงพันธุกรรม

การประเมินความปลอดภัย กฎระเบียบ และการแสดงฉลาก

ดร.นเรศ ดำรงชัย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

slide4

ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ

วิธีการใดก็ตาม รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม

วิธีการทาง

พันธุวิศวกรรม

จีเอ็มโอคืออะไร?

คือสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมโดย...

slide5
ในเมล็ดข้าวที่ท่านบริโภค มียีนอยู่หรือไม่?
slide6
เมื่อบริโภคไก่ที่กินถั่วเหลืองเป็นอาหาร เราได้รับยีนของถั่วเหลืองเข้าไปด้วยหรือไม่?
slide7
สิ่งที่ประชาชนอยากรู้สิ่งที่ประชาชนอยากรู้
 • สิ่งที่ผู้บริโภคทั่วไปอยากรู้ “กินอาหาร GM แล้วตายไหม?”
 • สิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมอยากรู้“อาหาร GM จะขายได้หรือไม่”“รัฐจะมีนโยบายอย่างไร”
 • สิ่งที่เกษตรกรอยากรู้ “พืช GMOs ปลูกแล้วดีไหม?”
slide8
GMOs ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่คือพืชอาหาร
 • GMOs ไม่ใช่สารพิษ
 • GMOs ไม่ใช่สารเคมี
 • GMOs ไม่ใช่เชื้อโรค

GMOs ไม่ใช่อะไร?

เทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้พันธุวิศวกรรม

genetic engineering

transgenic technology

ทำให้ได้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม

slide9
การปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม

An Assyrian relief carving from 870 B.C.

showing artificial pollination of date palms.

slide10
ความจริงเกี่ยวกับยีน (1)
 • พืชและสัตว์เกิดขึ้นจากยีนหลายหมื่นตัว ยีนประกอบด้วยสารชีวเคมีที่เรียกว่า DNA หรือที่เรามักเรียกว่า “รหัสพันธุกรรม”
 • ตั้งแต่อดีต การปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมเป็นการถ่ายเทยีนหลายพันหรือหลายร้อยยีน แล้วคัดเลือกเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ให้ประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุด
slide11

ลักษณะใหม่เกิดจาก “ยีน”

เปรียบเทียบระหว่างการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยผสมข้ามพันธุ์กับการตัดต่อ DNA (พันธุวิศวกรรม)

slide12
ความจริงเกี่ยวกับยีน (2)
 • การตัดแต่งพันธุกรรมมักเป็นการเพิ่มยีนเข้าไป 1-5 ยีน จากที่มีอยู่แล้วหลายพันหลายหมื่นยีน
 • “ยีนใหม่” ไม่ได้ใหม่ในธรรมชาติ แต่ใหม่ในพันธุ์พืชหรือสัตว์นั้น ๆ
 • “ยีนใหม่” ทุกตัวเป็นยีนที่ผ่านการศึกษาคุณสมบัติและความปลอดภัยมาก่อนเป็นอย่างดีแล้วเสมอ
 • การตัดแต่งพันธุกรรมมักเป็นการเพิ่มยีนเข้าไป 1-5 ยีน จากที่มีอยู่แล้วหลายพันหลายหมื่นยีน
 • “ยีนใหม่” ไม่ได้ใหม่ในธรรมชาติ แต่ใหม่ในพันธุ์พืชหรือสัตว์นั้น ๆ
 • “ยีนใหม่” ทุกตัวเป็นยีนที่ผ่านการศึกษาคุณสมบัติและความปลอดภัยมาก่อนเป็นอย่างดีแล้วเสมอ
slide14
สรุปGMOs คือผลจากการปรับปรุงพันธุ์
 • ด้วยพันธุวิศวกรรม (ใช้ความรู้เกี่ยวกับยีนและ DNA)
 • โดยวิธีการที่เฉพาะเจาะจง
 • มีเป้าหมายชัดเจน
  • ในด้านเกษตรมุ่งให้ได้พันธุ์พืชที่ต้านทานโรคและศัตรูพืช, ทนทานยาปราบวัชพืช, เพิ่มคุณค่าโภชนาการ
  • ด้านปศุสัตว์ ให้ได้สัตว์ที่อัตราแลกเนื้อสูงขึ้น, ไขมันน้อยลง
  • ด้านแพทย์ ผลิตยารักษาโรคที่ไม่สามารถผลิตได้ด้วยวิธีปกติ
slide15
ทำให้พืชต้านทานโรคที่มาจากจุลินทรีย์หรือเชื้อไวรัสทำให้พืชต้านทานโรคที่มาจากจุลินทรีย์หรือเชื้อไวรัส
 • มะละกอที่ต้านทานไวรัส
slide16
ทำให้พืชต้านทานโรคที่มาจากจุลินทรีย์หรือเชื้อไวรัสทำให้พืชต้านทานโรคที่มาจากจุลินทรีย์หรือเชื้อไวรัส
 • พริกที่ต้านทานไวรัส
slide17
ข้าวโพดบีที

ถั่วเหลืองบีที

GMOs ช่วยลดการใช้ยาและสารเคมีในการปราบแมลงศัตรูพืช
slide18
ฝ้ายบีที

มันฝรั่งบีที

GMOs ช่วยลดการใช้ยาและสารเคมีในการปราบแมลงศัตรูพืช
slide19
สร้างพืชที่ต้านทานยาปราบวัชพืชสร้างพืชที่ต้านทานยาปราบวัชพืช
 • ถั่วเหลือง, ข้าวโพดที่ต้านทานยาปราบวัชพืช (Roundup Ready)
slide20
มีประโยชน์ในการถนอมอาหารมีประโยชน์ในการถนอมอาหาร
 • มะเขือเทศ Flavr Savrที่ตัดต่อยีนเพื่อระงับการสร้างสาร ethylene ทำให้สุกงอมช้า เก็บรักษาได้นาน ขนส่งได้ไกล
slide22
เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
 • ข้าวเสริมวิตามิน A ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยไม่คิดมูลค่า
slide24
ก่ออาการภูมิแพ้?
 • ข้าวโพดสตาร์ลิ๊งค์ (ชื่อทางการค้าของข้าวโพดบีทีสายพันธุ์หนึ่ง)
 • โปรตีนชื่อ Cry9C ที่ทนต่อความร้อนและการย่อยสลาย จึงยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ ได้เฉพาะอาหารสัตว์
 • ในปี ค.ศ.2000 พบว่าปะปนอยู่ในอาหารจำนวนเล็กน้อย มีความเสี่ยงต่อการก่ออาการภูมิแพ้
 • บริษัทเก็บผลิตภัณฑ์คืน ไทยสั่งห้ามนำเข้า
 • ทางการสหรัฐตรวจสอบแล้ว ไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการแพ้
gene transfer
การถ่ายทอดยีน (gene transfer)
 • ในการทำ GMOs ที่ผ่านมามีการใช้ยีนแสดงลักษณะต้านทานยาปฏิชีวนะในการคัดเลือก และยีนนั้นยังเหลืออยู่
 • ยีนต้านทานยาปฏิชีวนะอาจถ่ายทอดออกสู่จุลินทรีย์ในร่างกายคนได้หรือไม่?
 • คนป่วยจะไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะอย่างได้ผลอีกต่อไปหรือ?
biodiversity
อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) หรือไม่
 • ยังไม่แน่ใจอย่างสมบูรณ์ แต่ที่ผ่านมาไม่พบว่าทำให้เสียหาย
 • เป็นทางเลือกที่ต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับวิธีการปัจจุบัน
 • ทำให้เกิดข้อตกลงระหว่างประเทศ“พิธีสารความปลอดภัยทางชีวภาพ”(Biosafety Protocol)
 • ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี
slide27
ทำให้มีการใช้ยาปราบวัชพืชมากขึ้น?ทำให้มีการใช้ยาปราบวัชพืชมากขึ้น?
 • ถั่วเหลือง, ข้าวโพดที่ทนทานยาปราบวัชพืช
slide28
สรุป: จีเอ็มโอปลอดภัยหรือไม่?

ดูที่สายพันธุ์นั้น ๆ เป็นกรณี ๆ ไป

การประเมินความเสี่ยง

Risk Assessment

Risk Analysis

การบริหารจัดการ

การสื่อสารทำความเข้าใจ

Risk Management

Risk Communication

ดูทั้งระบบ

ต้องถูกต้อง เปิดเผยและโปร่งใส

substantial equivalence
Substantial Equivalence
 • อาศัยหลักที่ว่า อาหารใหม่ทุกชนิด ต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติทางเคมี, คุณค่าทางโภชนาการ, ความเป็นพิษโดยเปรียบเทียบกับอาหารชนิดดั้งเดิม และเจาะจงศึกษาเฉพาะส่วนที่แตกต่างกับอาหารดั้งเดิม
slide31
ผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยประเมินแล้วผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยประเมินแล้ว
 • ถั่วเหลืองราวด์อัพเรดดี้
 • ข้าวโพดราวด์อัพเรดดี้/บีที
 • มะละกอ (กำลังประเมิน)
slide32
การติดฉลาก

ขณะนี้ได้มีประกาศบังคับติดฉลากสินค้าอาหาร GMOs โดยกระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและข้าวโพด 22 รายการที่มีสารดัดแปรพันธุกรรม หรือโปรตีนจากการดัดแปรพันธุกรรม เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค

gmos pcr
วิธีการตรวจ GMOs โดยใช้กระบวนการ PCR

1. สกัดดีเอ็นเอจากชิ้นส่วน วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืช ด้วยวิธีที่เหมาะสม

2. ตรวจสอบดีเอ็นเอตัวอย่าง ด้วยเทคนิค PCR

3. ตรวจสอบผลจาก PCR โดยใช้ gel electrophoresis เพื่อประเมินวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ว่ามี GMOs หรือไม่

slide34

ฉบับที่ 3 พืชตัดแต่งยีนกับระบบนิเวศ

ฉบับที่ 2 อาหารตัดแต่งยีนกับการบริโภค

ฉบับที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

การ์ตูนชุด “เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อประชาชน”
slide35
รายงานและหนังสือ
 • รายงานสถานภาพ GMOs ในประเทศไทย (1999-2001)
 • รายงานสถานภาพ GMOs ในประเทศไทย ฉบับย่อ
 • ผลกระทบของ GMOs กับข้อเสนอเชิงนโยบาย
 • กฎระเบียบระหว่างประเทศเกี่ยวกับ GMOs
web site on gmos
Web Site on GMOs

http://policy.biotec.or.th

slide37
จดหมายข่าวรายเดือน(ฟรี)จดหมายข่าวรายเดือน(ฟรี)
 • InsightBio เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ เดือนธันวาคม 2542
 • มีทั้งฉบับตีพิมพ์และไฟล์ที่สามารถ download ได้จากเว็บไซต์
 • เปิดรับความคิดเห็นของผู้อ่าน
slide38

หน้าที่ของเรา

พัฒนาคน และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ