Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale
Download
1 / 37

Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004: - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004: Prosjekter av interesse for lokalsamlinger. Dokumentasjonsprosjektet, Museumsprosjektet, Skjermkontakt. Kjelder til kunnskap og oppleving : om arkiv, bibliotek og

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale Tor Sveum Forelesning fredag 12. november 2004:' - palila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Val324 Lokalsamlinger og lokalhistorisk materiale

Tor Sveum

Forelesning fredag 12. november 2004:

Prosjekter av interesse for lokalsamlinger


Dokumentasjonsprosjektet, Museumsprosjektet, Skjermkontakt...

Kjelder til kunnskap og oppleving : om arkiv, bibliotek og

museum i ei IKT-tid ...(St.meld. ; nr 22 (1999/2000).

ABM-U


Dokumentasjonsprosjektet (1990-1997) Skjermkontakt...

Samarbeid mellom: Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo,

Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø.

Formålet: gjøre elektronisk tilgjengelig:

universitetenes samlinger over språk og kultur i Norge.

spredt i ulike arkiver og samlinger - i manuskripter, kataloger,

hefter, bøker eller på arkivkort -

Prosjektet ble avsluttet i 1997


 • Dokumentasjonsprosjektet: Skjermkontakt...

 • tverrvitenskapelig - grunnlag for forskning og undervisning

 • tverrfaglig

 • Fag: arkeologi, historie, etnografi, folkloristikk, numismatikk,

 • runologi, navnegransking og lingvistikk

 • Formål 2: motvirke arbeidsløshet, bygge opp kompetanse


Museumsprosjektet (1998-2005) Skjermkontakt...

Universitetsmuseenes nasjonale databaseprosjekt

Tromsø Museum

Bergen Museum

Vitenskapsmuseet Trondheim

Universitetets kulturhistoriske museer Universitet i Oslo

(Historisk museum, Etnografisk museum etc)

Universitetets naturhistoriske museer Universitet i Oslo

(Botanisk museum, Zoologisk museum, Geologisk museum)


 • Museumsprosjektet 1998 - 2005 Skjermkontakt...

 • Formål:

 • å lage felles databasesystemer for samlingene ved alle

 • universitetsmuseene.

 • både naturhistoriske og de kulturhistoriske museer.

 • Fagområder:

 • arkeologi og etnografi (kulturhistoriske museer)

 • zoologi, botanikk og geologi (naturhistoriske museer)


Gjenstandsmateriale (kataloger, foto, tekst -> beskrivelse) Skjermkontakt...

(felles database for gjenstandshåndtering)

Ulike registreringsdata:

tidsepoke, funnsted og finner, samt konserveringsopplysninger

og lagringsmåte


Skjermkontakt med lokalhistorien (1999-2001) Skjermkontakt...

Et paraplyprosjekt i regi av Statens bibliotektilsyn der lokalhistorie og

lokalhistorisk materiale er utgangspunktet for at syv bibliotek har

innledet samarbeid med institusjoner som arkiv, museer, historielag og

skoleverket.

Målet med samarbeidet er å gjøre lokalhistorisk materiale mer

tilgjengelig for publikum ved å ta i bruk informasjons- og

kommunikasjonsteknologi (IKT).


 • Prosjektets to Skjermkontakt...overordnede målsetninger er:

 • Styrke samarbeidet innen ABM-sektoren.

 • Prøve ut nettverksorganiseringen i utviklingsarbeidet innen

  folkebiblioteksektoren.


 • Prosjektets Skjermkontakt...underordnede målsetninger er:

 • Kartlegge opphavsrettslige problemstillinger omkring publisering

  av materiale på nettet.

 • Utprøve ulike modeller for formidling, tilgjengeliggjøring og

  markedsføring.

 • Vurdere forskjellige organisasjons- og samarbeidsformer innen

  ABM-sektoren.

 • Utprøve ulike informasjonsteknologiske løsninger for å gi et bedre

  tjenestetilbud.

 • Vurdere ulike samarbeidsmodeller med skole.


Tre kategorier prosjekter: Skjermkontakt...

1) Fulltekstversjoner av eller referanser til lokalhistorisk litteratur

(Telemark, del av Sogndal-prosjektet og Porsgrunn).

2) Formidling mot skoleelever (Austevoll, Stavanger og Ål)

3) Frittstående prosjekt. Fusa folkebibliotek valgte å legge ut

lokalhistorisk materiale i forbindelse med sitt pågående

bygdebokprosjekt

Sogndal i tillegg til litteraturbasene, lokalhistorisk referansetjeneste


Fusa Skjermkontakt... - Bygdebok i nettet

Parallelt med redigeringen av en ny bygdebok for Fusa legges deler

av det innsamlede materialet ut på Internett.

Smakebitene - i form av ulike skriftlige kilder og fotografier -

er blant annet knyttet opp til julefeiring, håndverkstradisjoner

og steder i Fusa kommune.


Porsgrunn Skjermkontakt... - Framtidas medier for bevaring av fortidas kulturarv

Digitalisert byhistorie fra Porsgrunn som består av lokale bøker,

fotografier og en unik samling av arkivmateriale fra 2. verdenskrig.

Materialet er til en viss grad lenket sammen slik at publikum kan gå

fra et fotografi av en bygning direkte til en tekstbasert beskrivelse

av den samme bygningen fra den digitaliserte "bygdeboken".


Sogndal Skjermkontakt... - Lokalhistorisk spørjevev

Lokalhistorisk spørjevev er en felles digital referansetjenste

der publikum kan henvende seg med konkrete spørsmål om

lokalhistorie fra Sogn og Fjordane. Sogndal bibliotek,

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og De Heibergske samlinger -

Sogn Folkemuseum samarbeider om å svare på spørsmålene.


Stavanger Skjermkontakt... - Forskning og opplevelse

Et prosjekt der målet er å formidle lokalhistorie til elever i

ungdomsskolen. Forskningstimene utgjør en sentral del og

innebærer at elevene kommer på biblioteket tre uker på rad for

å lære å utnytte biblioteket og å bruke IKT som søkeredskap for

å lete frem opplysninger om sitt næromåde.


Telemarksbiblioteket Skjermkontakt... - Lokalhistoriske data frå Telemark på Internett

Søkbare databaser med lokalhistorisk materiale hvor publikum kan

søke etter opplysninger om romaner, fortellinger og dikt av

Telemarksforfattere og person- og stedsnavn samt finne informasjon fra

bygdebøker, årbøker, rapporter og tidsskrifter.


Austevoll Skjermkontakt... - Tidsbilete frå Austevoll

Prosjektet utvikler et omfattende nettsted med lokalhistorisk

materiale fra Austevoll kommune der publikum etter hvert vil kunne

tilnærme seg materialet tematisk eller kronologisk.


Ål bibliotek Skjermkontakt... - Heimbygda - ein refleks av landet og verda

Prosjektet utvikler en presentasjon av Ål sin historie gjennom tekst,

fotografier og lyd på Internett. Kombinasjonen av kunnskap,

opplevelse og aktiv deltagelse er først og fremst rettet mot

grunnskoleelever.


ad