A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten - PowerPoint PPT Presentation

palila
a magyar fogyat kos n k rdekk pviselete nemzetk zi szinten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten PowerPoint Presentation
Download Presentation
A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten

play fullscreen
1 / 24
Download Presentation
A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten
89 Views
Download Presentation

A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A magyar fogyatékos nők érdekképviselete nemzetközi szinten Földesi Erzsébet Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)

 2. ENSZ CEDAW Egyezmény • Elfogadva 1979. december 18. Hatályos: 1981. szeptember 3. • Magyar ratifikálás: 1982. • A Részes Államok kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni a nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetés kiküszöbölésére. • Témák: jogi szabályozás, többszörös hátrányos megkülönböztetés, politika és közélet, oktatás, munka, családi élet és anyaság, egészségügy, család tervezés, törvény előtti egyenlőség….) ENSZ Egyezmény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról

 3. ENSZ CRPD Egyezmény • Elfogadva 2006. december • Hatályos: 2008. május • Magyar ratifikálás: 2007. ENSZ Egyezmény a fogyatékos személyek Jogairól

 4. CEDAW/CRPD ENSZ Egyezmények ENSZ Egyezmény CEDAW/CRPD Bizottsága Kormány jelentés a végrehajtásáról Civil jelentés a végrehajtásáról

 5. CRPD ENSZ Egyezmény – Magyarország • 2007. július 20. - Mo ratifikálta az ENSZ Egyezményt és Fakultatív Jegyzőkönyvet (2. a világon) • 2010. Szeptember1-3 – A magyar árnyékjelentés megküldtük a Bizottságnak • 2010. Október a magyar kormány megküldte jelentését a Bizottságnak. • 2012 április - A Bizottság összeül és elkészíti a kiegészítő kérdéseket, találkozik a magyar civilekkel • 2012 augusztus kormány kiegészítő jelentés • 2012. szeptember civil kiegészítő jelentés • 2012. szeptember A Bizottság és a Kormány közötti dialógus

 6. ENSZ Egyezmény Bizottságának magyar tagjai • 2008 November 3 Könczey György az Egyezmény Bizottságának tagja (2 évre) • 2010. szeptember3 Gombos Gábor a Bizottság tagja (2 évre) • 2012. szeptember 12. Lovászy László a Bizottság tagja (4 évre)

 7. Magyar FogyatékosügyiCaucus • Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) • Down Egyesület • Értelmi Fogyatékos Emberek Országos Szövetsége (ÉFOÉSZ) • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) • Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) • Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) • Mental Disability Advocacy Center (MDAC) • Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége • Lélekhang Egyesület • Az Ombudsman Hivatal munkatársai (segítség az alapjogok értelmezésében az árnyékjelentés készítése során) • Szakértők, magán emberek fogyatékossággal vagy anélkül

 8. Az árnyékjelentés elkészítése 2009 December – 2010 szeptember • konszenzussal, a civil társadalom széles körének bevonásával • a fogyatékos embereké a meghatározó szerep a jelentés elkészítésében

 9. Szerepek és felelősségek Szerkesztő bizottság (4 fő) Általános és technikai koordinátorok Kutatás és adatgyűjtés (további szakértők) az egyes cikkek koordinátorai

 10. Fogyatékos nők A részes államok elismerik, hogy a fogyatékossággal élő nők és lányok többszörösen hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve, erre való tekintettel olyan intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják számukra valamennyi emberi jog és szabadság teljes és egyenlőélvezetét. • Hazai helyzet: • Többszörös hátrányos megkülönböztetést a magyar jogrend nem ismeri • „Fogyatékos nő „ nem szerepel egyetlen magyar jogi szabályozásban sem • Országos Fogyatékos-ügyi Program (OFP): „fogyatékos nőket … többszörös diszkrimináció sújthatja”

 11. Fogyatékos nők • Hazai helyzet: • OFP – ezirányú rendelkezéseket nem tartalmaz • A CEDAW hazai végrehajtási jelentés – nincs információ a fogyatékos nőkről • ÚMFT programok - sem a nők, sem fogyatékos személyek esélyegyenlőségének javítását célzó programok nem tartalmazzák e célcsoportot A részes államok minden szükséges intézkedést meghoznak, hogy biztosítsák a nők teljes körű fejlődését, előrehaladását és társadalmi szerepvállalásuk növelését azzal a céllal, hogy szavatolják számukra a jelen Egyezményben foglalt emberi jogok és szabadságok gyakorlását és élvezetét.

 12. Konszenzus konferenciák • 2010 március a szerkesztőbizottság megvizsgálta az Egyezmény cikkeinek végrehajtására vonatkozó adatokat és információkat • 2010 április-július között konszenzus konferenciák • A konszenzussal történő elfogadás a tervezettnél több ideig tartott • 2010 augusztus 10 konferencia Budapesten (120 résztvevő)

 13. Árnyékjelentésben javaslatok • A nőkre és a fogyatékos emberekre vonatkozó jogszabályok felülvizsgálata a fogyatékos nők láthatóságának biztosítására, a speciális problémák megoldására. • Központi intézkedés annak érdekében, hogy a nőkre és a fogyatékos személyekre vonatkozó statisztikákban a fogyatékos nők kimutathatóak • Országos kutatás a sajátos igények felmérésére. • Készüljön országos cselekvési terv az ENSZ Egyezménynek megfelelően a fogyatékos nők helyzetének javítására • Programok a fogyatékos nők tudatosságának növelése, értékeik, szerepük megismertetése a társadalommal)

 14. CRPD Bizottsági javaslatok • A fogyatékos személyek, így a nők aktív bevonása a döntés-hozatali folyamatok tervezése, végrehajtása és ellenőrzésekor • Hatékony intézkedések bevezetése a fogyatékos nők és lányok egyenlőségének biztosítására és a többszörös hátrányos megkülönböztetés megelőzésére • A társadalmi nemi vonatkozások központi kérdésként való figyelembe vétele a fogyatékossággal kapcsolatos jogalkotásában és politikáiban • hatékony intézkedéseket a fogyatékos nők, férfiak, lányok és fiúk védelmének biztosítására a kizsákmányolással, erőszakkal és visszaélésekkel szemben

 15. CRPDBizottságijavaslatok • fogyatékos férfiak és nők megházasodhassanak, családot alapíthassanak, családjukban élhessenek (szolgáltatások biztosításával) az intézményben való elhelyezés kockázatának megelőzésre és csökkentésére • fogyatékossággal élő nők és férfiak foglalkoztatási lehetőségeinek bővítésére a közszférában és a magán szektorban

 16. Közös civil jelentés a CEDAW Bizottságához • Első civil jelentés a CEDAW Bizottságnak a fogyatékos nők helyzetéről • Összfogyatékossági szintű jelentés • Közös jelentés hazai szinten: (i)Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), (ii) Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvánnyal (MDAC), (iii)Társaság a Szabadság Jogokért (TASZ) szervezettel nemzetköz szinten: (iv) Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF), (v) Nemzetközi Fogyatékosügyi Szövetség (IDA) • Részvétel a CEDAW Bizottsággal folytatott civil párbeszédben

 17. Fogyatékos nők képviselet ea CEDAW Bizottságnál • 2012. július – kiegészítő információ küldése a fogyatékos nők helyzetéről • 2012. augusztus – Bizottsági kérdések a kormánynak • 2013. február CEDAW Bizottság – civil oldal találkozó • 2013. február CEDAW Bizottság – magyar kormány találkozó

 18. CEDAWBizottságajánlásai • Mo. erősítse meg együttműködését a különböző civil nőszervezetekkel ; • dolgozza ki, a fogyatékos nőkkel és az ő szervezeteikkel konzultálva, az ésszerű alkalmazkodás munkahelyen való biztosításának átfogó szempontjait; • jogrendszerébe vezesse be az interszekcionális tényezők alapján történő hátrányos megkülönböztetés fogalmát, és biztosítson megfelelő jogorvoslatot az ilyen jellegű diszkrimináció áldozatai részére

 19. CEDAWBizottságajánlásai • számolja fel a fogyatékossággal élő nők kényszer-sterilizációját az egészségügyi szakemberek képzése és saját előítéleteikkel kapcsolatos tudatosításuk segítségével, és helyezze hatályon kívül vagy módosítsa az 1997. évi CLIV sz. törvényi rendelkezést, amely a fogyatékossággal élő személyek szabad és tájékozott beleegyezésével kapcsolatos nemzetközi egészségügyi standardokkal ellentétben számos okból lehetővé teszi az orvosok számára, hogy kényszersterilizációt végezhessenek

 20. CEDAWBizottságajánlásai • 2 éven belül hozzáférés biztosítása családtervezési szolgáltatásokhoz és megfizethető fogamzásgátló eszközökhöz, beleértve a sürgősségi fogamzásgátló készítményeket is, minden nő számára, ideértve a fogyatékos nőket • a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása, különösen a fogyatékossággal élő nők részére….. • Aggasztó, hogy nincs információ a fogyatékos, roma és az idősebb nők elleni erőszak különböző formáiról, és hiányoznak az erőszak megelőzésére speciális intézkedések.

 21. CEDAWBizottságajánlásai • A köz és magánszféra foglalkoztatói számára nem áll rendelkezésre útmutató a fogyatékos személyek foglalkoztatásához szükséges hozzáférés biztosításához, beleértve a szükséges ésszerű alkalmazkodást. • átmeneti különleges intézkedések bevezetésére a célból, hogy: • ….b) megkönnyítse a vidéken élő nők, a roma nők és a fogyatékossággal élő nők oktatáshoz és munkalehetőségekhez való hozzáférését.

 22. Láthatatlanság • Magyarország Alaptörvénye • 2003. évi CXXV. Tv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról • Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia • Országos Fogyatékosügyi Program • Kivétel: a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt kihirdető 2007. évi XCII. tv.

 23. Részvétel nemzetközi civil szervezetekben • Európai Fogyatékosügyi Fórum • Európai Női Lobby • DisabledPeople’s International • International DisabilityAlliance

 24. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!