Ob ansk nauka st tov da politick ideologie
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

OBČANSKÁ NAUKA STÁTOVĚDA POLITICKÉ IDEOLOGIE. IDEOLOGIE. Soustava teorií a názorů soustřeďujících se na problematiku společnosti, jejich cílů a konfliktů Prezentace politických cílů a směrů jimiž by se měla společnost ubírat, aby všichni uspokojili své potřeby a dosáhli štěstí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - palani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ob ansk nauka st tov da politick ideologie

OBČANSKÁ NAUKASTÁTOVĚDAPOLITICKÉ IDEOLOGIE


Ideologie
IDEOLOGIE

 • Soustava teorií a názorů soustřeďujících se na problematiku společnosti, jejich cílů a konfliktů

 • Prezentace politických cílů a směrů jimiž by se měla společnost ubírat, aby všichni uspokojili své potřeby a dosáhli štěstí

 • Státní ideologie – ideologie přijatá státem za svou

  Stát se chová vystupuje v souladu s danou ideologií


Liberalizmus
LIBERALIZMUS

 • Demokratický, pravicový směr

 • Ústřední hodnoty liberalizmu

  • Svoboda jednotlivce

  • Společnost svobodných individuí

  • Omezení státní moci a regulace, stát plní pouze funkci ochránce svobody a majetku občanů a dbá na zachování právního řádu

  • Odstranění bariér a regulací

  • Volná ruka trhu

  • Rovnost příležitostí


Konzervatizmus
KONZERVATIZMUS

 • Demokratická pravo-středová ideologie

 • Hodnoty a principy konzervatizmu

  • Zachování přítomného stavu společnosti ve všech oblastech

  • Tradiční hodnoty

  • Pozvolný vývoj bez prudkých obratů

  • Sociální tržní hospodářství


Socialismus
SOCIALISMUS

 • Levicová ideologie

 • Ústřední hodnoty socialismu

  • Podřízení individua společnosti

  • Zaměstnanost a sociální jistoty

  • Sociální spravedlnost a rovnost

  • Ideál spravedlnosti a bratrství

  • Odmítá soukromé vlastnictví výrobních prostředků

  • Ke změnám ve společnosti má dojít nenásilnou cestou


Soci ln demokracie
SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE

 • Levicová demokratická ideologie

 • Ústřední hodnoty sociální demokracie

  • Umírněná verze socialismu

  • Respektuje soukromé vlastnictví

  • Soc. dem. získala vliv díky prohlubujícím se sociálním rozdílům, garantovala sociální jistoty

  • Ve 20. století působí jako silná strana => reformy => dosáhli zlepšení postavení a soc. jistot pro nižší vrstvy společnosti

  • Klade důraz na demokracii a od konce 2.WW se definitivně odpoutává od Marxistické tradice


Komunismus
KOMUNISMUS

 • Levicová ideologie

 • Ústřední hodnoty socialismu

  • Beztřídní společnost sociální rovnosti, jež nepotřebuje stát jako utlačovatelskou instituci

  • Jeho budování je možné až po vybudování socialismu

  • Odsuzuje kapitalismus

  • Hlásá rovnost a sociální spravedlnost

  • Ke změně má dojít revolucí vedenou komunisty, po revoluci má být zničena veškerá opozice

  • Centrální řízení společnosti a ekonomiky


Nacionalismus
NACIONALISMUS

 • Ideologie hlásající výjimečnost vlastního národa

 • Ústřední hodnoty nacionalismu

  • Upřednostňování vlastního národa

  • Národní hrdost a sebevědomí

 • Přeroste-li do extrémních rozměrů může být nebezpečný

  • Vede k netoleranci vůči jiným národům či menšinám

  • Podporuje rasistické a xenofobní předsudky

  • Extrémní forma dává vzniknout nacismu


Nacismus
NACISMUS

 • Nacionální Socialismus

 • Ústřední hodnoty nacismu

  • Vychází z vypjatého nacionalismu a rasismu

  • Má prvky socialismu – kolektivismus

  • Absolutizace moci státu a vůdce

  • Odmítá demokracii, likviduje lidská práva a svobody

  • Důraz na psychologii davu

  • Jedinec musí přinášet oběti pro úspěch a štěstí národa

  • Vytváří národní stát a národní vědomí


Rasismus
RASISMUS

 • Ideologie ,,vyšší rasy“

 • Ústřední hodnoty Rasismu

  • Poukazuje na biologické nerovnosti mezi lidmi

  • Snaží se dosáhnout společenského a právního zvýhodnění jedné rasy

  • ,,Nižší rasa“ je znevýhodněna před zákonem, nemá hlasovací právo, nižší mzdy za stejnou práci

  • Příklady:

   • USA – potlačování práv černošského obyvatelstva

   • JAR – Apartheidy

   • Antisemitismus za 2. světové války

  • 21.3. den boje proti rasismu


Fa ismus
FAŠISMUS

 • Extrémně pravicová ideologie

 • Ústřední hodnoty fašismu

  • Nacionálně rasistické hnutí

  • Diktátorská forma vlády

  • Vyústil v agresivní politiku, útočné války a genocidu

  • Celek je důležitější než část

  • Přísná hierarchizace společnosti


Anarchismus
ANARCHISMUS

 • Ideologie bezvládí

 • Ústřední hodnoty anarchismu

  • Odmítá jakoukoli politickou autoritu, státní moc či právní řád

  • Hlásá neomezenou svobodu jednotlivce a dobrovolné rozhodování

  • Spravedlivé dělení hmotných statků

  • K dosažení svých cílů používá i násilné prostředky – terorismus, atentáty


Enviromentalismus
ENVIROMENTALISMUS

 • Ideologie založená na vztahu člověka a jeho životního prostředí

 • Ústřední hodnoty enviromentalismu

  • Usiluje o změnu politických, společenských a ekonomických mechanizmů, které brání ochraně životního prostředí

  • Je zastřešující filozofií ekologických hnutí, včetně radikálních ekoteroristů

  • Řeší vztahy mezi přírodou a společností

  • Snaha o vzdělávání a zvýšení informovanosti široké veřejnosti


Feminismus
FEMINISMUS

 • Ideologie ženského hnutí

 • Ústřední hodnoty feminismu

  • Zrovnoprávnění žen s muži v oblasti společenské, politické a ekonomické

  • Kritika vžitých sexuálních stereotypů

  • Organizace kampaní na ochranu práv žen v současné společnosti

  • Řeší problematiku stejných mezd, rovných příležitostí, potraty, domácí násilí atd.


N m ty k diskuzi
NÁMĚTY K DISKUZI

 • Kterou z uvedených politických ideologií považujete za svou? A proč?

 • Které z těchto politických ideologií naopak rezolutně odmítáte a z jakých důvodů?

 • Měl by být podle Vás enviromentalismu v budoucnu přikládán větší význam?

 • Rozdělte probrané politické ideologie na demokratické a nedemokratické?

 • Myslíte si, že je naše politické spektrum dostatečně pestré? Pokud ne jaké strany Vám v něm chybí?