slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
phildeli PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

phildeli - PowerPoint PPT Presentation

paiva
271 Views
Download Presentation

phildeli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RELIĠJONIJIET FID-DINJA IL-ĦINDUWIŻMU ĦINDU ? • Min iħaddan Il-Ħinduwiżmujissejjaħ: • It-tempju fejn il-Ħindu jmorru jagħmlu l-offerta tagħhom u jitolbu jissejjaħ MANDIR ? • Illum insibu madwar • Ħindu madwar id-dinja 851 miljun ? phildeli

  2. RELIĠJONIJIET FID-DINJA – IL-ĦINDUWIŻMU Din ir-Reliġjon bdiet bejn wieħed u ieħor fis-sena 1500 q.K. ? ARJANI u l-Komunitajiet ta’ nies li kienu jogħodu fl-‘Indus Valley’. ? mill-

  3. RELIĠJONIJIET FID-DINJA – IL-ĦINDUWIŻMU • Kotba Sagri prinċipali: ŚRUTI VEDAS UPANISHADS ?

  4. RELIĠJONIJIET FID-DINJA – IL-ĦINDUWIŻMU • Twemmin Ħindu: • BRAHMAN- ruħ universali(il-ħajja wara l-mewt) • ATMAN- Il-parti tar-ruħ universali li tifforma parti minn kull oġġett jew persuna ħajja li teżisti • KARMA- Liġi morali li tgħid li kull ħaġa li tiġri għandha effett korrispondenti • RIINKARNAZZJONI– Meta oġġett jew persuna ħajja tmut, ir-ruħ terġa titwieled mill-ġdid u tingħaqad ma’ ġisem materjali ġdid. • Dan iċ-ċiklu jkompli sakemm ir-ruħ tikseb il-libertà (MOKSHA)

  5. RELIĠJONIJIET FID-DINJA – IL-ĦINDUWIŻMU • Twemmin f’RUĦ UNIVERSALI - BRAHMAN • li huwa meqjum f’ħafna forom u modi differenti • iżda prinċipalment bħala t-TRIMURTIli huma: BRAHMA– dak lijoħloq (xogħolu lest) VISHNU – dak li jżomm kollox fl-eżistenza SHIVA – dak li jeqred

  6. RELIĠJONIJIET FID-DINJA – IL-ĦINDUWIŻMU Uħud mill-allat l-oħra: GANESH– li joħloq il-fidibiex wieħed jegħleb kull ostaklu fil-ħajja HANUMAN – huwa dak li jgħatil-għerf, kuraġġ, ġustizzja u saħħa

  7. RELIĠJONIJIET FID-DINJA – IL-ĦINDUWIŻMU Simboli importanti: • OM– wieħed mill-ħsejjes • l-aktar sagri • MURTIS– statwi u oġġetti • oħra ta’ qima • YANTRAS • –stampi jew • pitturi sagri

  8. RELIĠJONIJIET FID-DINJA – IL-ĦINDUWIŻMU L- Ordni Soċjali - sistema ta’ kasti: • Brahmin: l-intelletwali u l-qassisin. • Kshatriyas: l-amministraturi, • in-nobbli u l-gwerriera. • 3. Vaisyas: in-negozjanti, ħaddiema tas-sengħa, • l-artiġġjani u l-bdiewa. • 4. Shudras:ħaddiema li m’għandhom ebda sengħa. Barra minn din is-sistema ta’ kasti: 5. ‘Untouchables’ – dawk li jiġu akkużati li jħammġu jew ikasbru l-membri tal-kasti l-oħra jekk imissuhom.