slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komitet Koordynacyjny NSRO Warszawa, 17 grudnia 2008 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komitet Koordynacyjny NSRO Warszawa, 17 grudnia 2008 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Komitet Koordynacyjny NSRO Warszawa, 17 grudnia 2008 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Podsumowanie rocznych spotkań Instytucji Zarządzających z Komisję Europejską nt. realizacji PO w 2007 roku. Komitet Koordynacyjny NSRO Warszawa, 17 grudnia 2008 r. Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Komitet Koordynacyjny NSRO Warszawa, 17 grudnia 2008 r.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Podsumowanie rocznych spotkań Instytucji Zarządzających z Komisję Europejską nt. realizacji PO w 2007 roku

Komitet Koordynacyjny NSRO

Warszawa, 17 grudnia 2008 r.

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

slide2

Harmonogram spotkań

14 października – PO Pomoc Techniczna

15 października – PO Kapitał Ludzki

16 października – PO Innowacyjna Gospodarka

22 października – PO Rozwój Polski Wschodniej

22-24 października – Regionalne Programy Operacyjne

4-5 listopada – PO Infrastruktura i Środowisko

slide3

PO Pomoc Techniczna

Kwestie poruszone podczas spotkania:

 • Wspieranie projektów kluczowych
 • Funkcjonowanie KSI (SIMIK 07-13)
 • Zdolność instytucjonalna w systemie wdrażania NSRO 2007-2013
 • Rozszerzenie listy beneficjentów PO POPT
 • Sposób finansowania pracowników, których zakres obowiązków dotyczy realizacji PWW i NSRO
slide4

PO Innowacyjna Gospodarka

Kwestie poruszone podczas spotkania:

 • Restrukturyzacja sektora nauki
 • Projekty w zakresie ICT
 • Proces selekcji projektów
 • Pomoc publiczna
 • Stan przygotowania (realizacji) projektów indywidualnych oraz projektów dużych w PO
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy
 • Zdolność instytucjonalna
slide5

PO Kapitał Ludzki (2)

Kwestie poruszone podczas spotkania:

 • Uwagi i komentarze KE do sprawozdania rocznego z realizacji PO KL (o jakie elementy należałoby rozszerzyć sprawozdanie)
 • Wybrane zagadnienia z obszarów edukacji, szkolnictwa wyższego i dobrego rządzenia
 • Podejście województw do wybranych obszarów wyzwań w ramach Priorytetów VI-IX
 • Funkcjonowanie KSI (SIMIK 07-13)
slide6

PO Kapitał Ludzki

Kwestie wymagające uzgodnienia:

 • Interim targets - kwestia wartości wskaźników dla połowy okresu programowania
 • Priorytet V – kwestia dodatkowych raportów z działań
 • Dezagregacja regionalnych wskaźników
slide7

PO Rozwój Polski Wschodniej

Kwestie poruszone podczas spotkania:

 • Koordynacja z innymi PO i RPO
 • Kryteria wyboru projektów
 • Inicjatywa JEREMIE
 • Polityki horyzontalne
slide8

Regionalne Programy Operacyjne

Kwestie problemowe:

 • Pomoc publiczna
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 • Kryteria wyboru projektów
 • Eksperci do wyboru projektów
 • Inicjatywa JEREMIE
slide9

PO Infrastruktura i Środowisko

Podczas spotkania poruszono m.in. następujące kwestie:

Przygotowanie projektów w formule project pipeline

Pomoc publiczna – zakres stosowania i postęp w przygotowaniu programów pomocowych

Komplementarność działań w POIŚ i innych programach

Przygotowywanie dokumentacji z zakresu oceny oddziaływania na środowisko

slide10

Rekomendacje KE do sprawozdań rocznych z realizacji PO w 2007 r. (1)

 • Wnioski/zalecenia, które powinny zostać przyjęte przez KM
 • Prezentacja wskaźników
 • Analiza jakościowa
 • Kwestie dot. transpozycji dyrektyw UE
 • Monitorowanie równości szans w szerszym zakresie i na różnych polach
 • Wkład programu w sensie ilościowym i jakościowym w realizację celów Strategii Lizbońskiej
slide11

Rekomendacje KE do sprawozdań rocznych z realizacji PO w 2007 r. (2)

 • Opis komplementarności projektów i mechanizmów koordynacji
 • Linii demarkacyjnej na etapie wyboru projektów
 • Kontrola krzyżowa
 • Promocja i informacja
 • Postęp finansowy
 • Duże projekty
slide12

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnegoul. Wspólna 2/4www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl