slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
АТМОСФЕРА

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 51

АТМОСФЕРА - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

АТМОСФЕРА. - V разред основне школе -. Припремио: проф. Радосав Седларевић. АТМОСФЕРА. АТМОСФЕРА И ЊЕН САСТАВ Састав ваздуха Загревање ваздуха Климатски елементи ПОЈАМ ВРЕМЕНА И КЛИМЕ Време Прогноза времена Клима Заштита Атмосфере од загађености. АТМОСФЕРА.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'АТМОСФЕРА' - paiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
АТМОСФЕРА

- V разред основне школе -

Припремио: проф. Радосав Седларевић

slide2
АТМОСФЕРА
 • АТМОСФЕРА И ЊЕН САСТАВ
  • Састав ваздуха
  • Загревање ваздуха
  • Климатски елементи
 • ПОЈАМ ВРЕМЕНА И КЛИМЕ
  • Време
  • Прогноза времена
  • Клима
  • Заштита Атмосфере од загађености
slide3
АТМОСФЕРА
 • Атмосфера је танки омотач ваздуха око Земље који гравитација држи уз њу.
 • Атмос – пара ( гас) + Сфера – лопта ( омотач)
slide4
СЛОЈЕВИТОСТ АТМОСФЕРЕ
 • ТРОПОСФЕРА- од 9 до 18 км.

најнижи и најгушћи слој атмосфере ( 80% масе целе атмосфере) у коме се одвијају сви најважнији процеси који одређују временске прилике на Земљи.

 • СТРАТОСФЕРА – до 50 км.

Озонски омотачизмеђу 22 – 30 км.

 • МЕЗОСФЕРА – до 80 км.
 • ТЕРМОСФЕРА – између 80 – 800 км.
 • ЕГЗОСФЕРА – од 800 – 3000 км.
slide6
САСТАВ ВАЗДУХА
 • Ваздух је смеша гасова коју чине претежно азот ( 78%), кисеоник( 21%), и сви остали чине 1%( аргон, угњен-диоксид, водоник, озон, неон, криптон...).
 • Ваздух се у атмосфери не сусреће сув и чист, већ садржи различите примесе као што су: водена пара, аеросоли ( честице прашине, вулкански пепео, чађ, честице соли, бактерије), фитонциди (испарења етеричних уља биљака).
slide7
ЗАГРЕВАЊЕ АТМОСФЕРЕ
 • Температура ваздуха зависи од загревања Земљине површине
 • Јачина загревања појединих области Земљине површине и ваздуха изнад њих зависе од:
  • Упадног угла Сунчевог зрачења
  • Подлоге која се загрева
  • Вегетације
  • Надморске висине
 • Температура ваздуха је највећа при површини Земље, а са висином температура опада на сваких 100м. за 0,6°C.
slide8
ПРОУЧАВАЊЕ АТМОСФЕРЕ
 • Науке које проучавају Атмосферу су: климатологија и метеорологија.
 • Климатологија – проучава климу на Земљи и њен утицај на живи свет.
 • Метеорологија – проучава време и стање временских елемената.
slide9
ПОЈАМ ВРЕМЕНА
 • Време је тренутно стање климаских елемената у атмосфери изнад неког места.
 • Какво ће време бити у некој области зависиће од стања ваздушних маса изнад ње.
 • Ваздушне масе се крећу и са собом носе своје карактеристично време.
 • На основу синоптичких карата прати се кретање ваздишнох маса и предвиђање временских промена, тј. прогноза времена.
slide11
КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
 • ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА се исказује степеном загрејаности ваздуха, мери се термометрима, а изражава у степенима целзијусове скале.
 • Температура ваздуха се мења у ритму смене дана и ноћи и годишњих доба.
 • ВАЗДУШНИ ПРИТИСАК је тежина ваздуха која притискује подлогу копнене или водене површине.
 • Нормалан ваздушни притисак износи 1013 мб ( милибара), а може да буде већи или мањи.
 • Са променом температуре мења се и ваздушни притисак ( веће загревање, нижи притисак – циклон, мање загревање, већи притисак – антициклон).
slide12
КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
 • ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА– Атмосфера сваког тренутка садржи извесну количину водене паре,која се изражава у процентима (до 80%).Испаравањеје претварање воде из течног у гасовито стање.
 • ОБЛАЧНОСТ-Кондезацијаје претварање воде из гасовитог у течно стање ( облаци). Према облику издвајамо 3 основне врсте облака:

1. праменасти ( цируси)

2. слојевити ( стратуси)

3. гомиласти ( кумулуси)

Сублимацијајепретварање воде из гасовитог у чврсто стање.

slide14
КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
 • ПАДАВИНЕ– су сви облици кондезоване или сублимиране водене паре које из атмосфере доспевају на Земљину површину. Могу бити:

1. високе падавине( киша, снег, град...)

2. ниске падавине( роса, иње, слана ...)

 • Падавине се мере помоћу кишомера или плувиографа.
 • ТРАЈАЊЕ СУНЧЕВОГ СЈАЈА( инсолација)- је дужина сијања Сунцатоком дана, месеца, године. Изражава се у часовима, а мери хелиографом.
slide15
КЛИМАТСКИ ЕЛЕМЕНТИ
 • ВЕТАР– Због неравномерног загревања Земљине површине ваздух је у сталном кретању. Његово, претежно хоризонтално струјање из области високог ваздушног притиска (антициклона) ка ниском (циклону) зовемоветром.
 • Правац ветра одређује се ветроказом, док се његова брзина мери анемометром и изражава се м/сек.
 • Према трајању ветрове делимо на:
  • Сталне ветрове ( пасати, западни ветрови и источни ветрови),
  • Периодични ветрови ( монсуни),
  • Локални ветрови ( кошава, бура, југо...).
slide16
Шематски приказ сталних ветрова

поларни ветрови

западни ветрови

пасати

пасати

западни ветрови

поларни( (источни) ветрови

slide18
ПОЈАМ КЛИМЕ
 • Просечан вишегодишњи режим времена у некој области на Земљи зове се клима.
 • Најважнији климатски елементи који дају основне одлике климе су температура ваздуха и падавине.
 • Климу својим међудејством одређују климатски чиниоци (фактори), а најважнији су:
  • Географска ширина;
  • Распоред копна и мора;
  • Рељеф ( правац пружања и надморска висина);
  • Ветрови и морске струје.
slide19
Климатски фактори
 • Географска ширина – (удањеност од екватора)-узрокује нејднако загревање Земљине површине, а последица је појава топлотних појасева и различитих клима. Са удаљавањем од екватора загревање Земље је мање, зато што Сунчеви зраци падају под мањим углом.
 • Распоред копна и мора– копно се брже загрева од мора али се брже и хлади, зато су климатске промене на копну израженије од клима поред мора (температуре у већем распону, мање падавина, годишња доба израженија...).
slide20
Климатски фактори
 • Рељеф и надморска висинаТемпература ваздуха са надморском висином опада за 0,6ºC на 100 м.
 • Рељеф својим правцем пружања спречава продоре ваздушних маса условљавајући различитост клима ( Хималаји, Анди, Кољдиљери, Кавказ, Алпи...).
 • Морске струје и ветрови-Морске струје утичу на загревање, односно хлаћење приобалног дела копна, као и на повећању и смањењу влажности.
 • Ветрови са собом носе влажне и суве ваздушне масе које утичу на поједине типове клима. Највећи утицај имају стални ветрови ( пасати, западни и поларни ветрови) и периодични ветрови ( монсуни).
slide22
ЗАШТИТА АТМОСФЕРЕ ОД ЗАГАЂЕНОСТИ
 • Ваздух се најчешће загађује гасовима и честицама дима, гари и издувним гасовима који се најчешће враћају у виду “ киселих киша”.
 • Пораст количине угљен-диоксида у атмосфери задржава више топлотног зрачења, што доводи до загревања Земље у целини (“ефекат стакленебаште”).
 • Посебан проблем је уништавање озонског омотача, стварајући у атмосфери “ озонске рупе” кроз које продиру ултравиолетни зраци који погубно делују на живи свет.
slide24
ПИТАЊА
 • Шта је то ваздих, а шта атмосфера?
 • Како се назива најгушћи слој атмосфере и чиме се све одликује?
 • Како се загрева ваздух?
 • Набројте временске елементе.
 • Како ваздушни притисак зависи од температуре?
 • Каква је веза између ветрова и ваздушног притиска?
 • На основу чега се прави прогноза времена?
 • Шта називамо ефектом “стаклене баште”?
 • Који су узрочници загађивања ваздуха у твом месту?
slide26
- V РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ- ОСНОВНИ ТИПОВИ КЛИМЕ

Припремио: проф. Радосав Садларевић

slide27
Садржај

Основни типови клима

Тропски ( жарки) појас

 • Екваторијална клима
 • Тропска клима
 • Пустињска клима
 • Монсунска клима

Умерени појас

 • Средоземна клима
 • Океанска клима
 • Континентална клима

Хладни (поларни) појас

 • Субполарна клима
 • Поларна клима

Остали типови клима

Загађивање и заштита атмосфере

slide28
ОСНОВНИ ТИПОВИ КЛИМЕ
 • Клима се на Земљиној површини мења у два правца:
   • с порастом географске ширине и
   • с порастом надморске висине.
 • Климатски типови су одређене комбинације временских типова.
 • Идући од екватора ка половима издвајају се 5 пространих климатских појасева: тропски( жарки), два умерена и дваполарна.
 • Унутар сваког појаса има више климатских типова.
slide29
АНИМИРАНИ ПРИКАЗ РАЗЛИЧИТОГ ЗАГРЕВАЊА ЗЕМЉЕ ( ТОПЛОТНИ ПОЈАСЕВИ)
 • “Кретање” загрејаности Земље, ваздушни притисак и падавине по меридијану у току године.

23,5ºСГШ

23,5ºЈГШ

slide30
КЛИМА- ДИЈАГРАМИ
 • Клима – дијаграм показије средње месечне вредности температуре ваздуха и количине падавина изнад неког подручја у току године.
 • Дијаграм температура – дају средње месечне температуре изнад неког подручја.
 • Дијаграм падавина - су средње месечне количине падавина изнад неког подручја.
 • Помоћу клима – дијаграна различитих подручја уочава се разлика климе на Земљи.

Континентална

Субполарна

Медитеранска

Тропска

Океанска

slide32
ТИПОВИ КЛИМЕ ТРОПСКОГ ПОЈАСА
 • Екваторијална климазаступљена је у уском појасу од 5° - 10° северно и јужно од екватора. Високе температуре (од 25 –28 °C) и обилне свакодневне падавине у току целе године ( преко 3 000 mm).
 • Тропска клима ( клима савана) – распрострањена је до 20° северно и јужно. Разликују се два годишња периода, сушни ( зимски) и кишни ( летњи). То је област високих трава- савана.
slide33
ТИПОВИ КЛИМЕ ТРОПСКОГ ПОЈАСА
 • Монсунска клима – заступљена је на просторима где дувају монсуни. Одликује се оскудним падавинама у зимском периоду ( 100mm) и великом количином падавина у летњем периоду ( преко 5000 mm). Температуре високе у току целе године.
 • Пустињска клима – заступљена је у пустињама око повратника. То је жарка и сува клима ( испод 100 мм падавина ), уз велике дневне температурне амплитуде ( најчешће преко 40°C).
slide35
ТИПОВИ КЛИМЕ УМЕРЕНИХ ПОЈАСЕВА
 • Суптропска или средоземна клима – заступљена је у појасевима између 30°- 40° северне и јужне ГШ. Одликује се топлим, дугим и сувим летом , благим, кратким и кишовитим зимама.
 • Океанска ( приморска) клима – лета свежа, а зиме благе, са температуром изнад 0°. Падавине су распоређене равномерно током целе године (2 000 мм). Заступљена је у приморју умереног појаса (Атлантског и Тихог океана).
slide36
ТИПОВИ КЛИМА УМЕРЕНИХ ПОЈАСЕВА
 • Континентална клима – заступљена је између 40° - 60° северне и јужне ГШ. Одликује се жарким летом и хладним зимама. Висина падавина од 500 – 1 000 mm и са изражена сва четири годишња доба.
 • Идући ка вишим географским ширинама и ка унутрашности континента клима је све оштрија, а количина падавина мања.
 • У оквиру овог типа разликују се: умерено континентална клима, континентална и оштро континентална клима.
slide38
ТИПОВИ КЛИМА ПОЛАРНИХ ПОЈАСЕВА
 • Субполарна клима – влада у северном ободу Азије и С. Америке. Зиме дуге и сурове (9 – 10 месеци), а лета кратка и свежа. Падавина има мало (300 мм) у облику снега.
 • Поларна клима ( Антарктичка и Арктичка ) – најсуровија клима на Земљи ( ледене пустиње). Температуре падају од - 40°до - 70°, са малом количином падавина у облику снега ( 100mm).
slide40
ОСТАЛИ ТИПОВИ КЛИМА
 • Планинска клима – заступљена је на планинама изнад 1 000 метара. Зиме су дуге, снежне и оштре, а лета кратка и свежа. Дању температура брзо расте, а ноћу још брже опада.
 • Градска клима – посебна клима у великим градовима настала због промена природе. Одликује се повишеном температуром, смањеном влажношћу, обилнијим падавинама, честом појавом магле (смога) и већом загађеношћу ваздуха.
slide41
ПИТАЊА
 • Шта је то клима?
 • Набројте основне киматске типове.
 • Које су одлике екваторијалне климе?
 • Гре је заступљена монсунска клима?
 • Где влада средоземна клима?
 • Наведи разлике између континенталне и океанске климе умереног појаса.
 • Који су типови климе неповољни за живот људи?
slide46
Дали ће издржати?
ad