Download
o ce valuri de ndurare n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O, ce valuri, de - ndurare PowerPoint Presentation
Download Presentation
O, ce valuri, de - ndurare

O, ce valuri, de - ndurare

103 Views Download Presentation
Download Presentation

O, ce valuri, de - ndurare

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 590 O, sfânt locaş 1 O, ce valuri, de-ndurare Locaş ceresc eu am aflat, Isus, prin jertfa mi l-a dat; Acolo veşnic este zi, acolo noapte nu va fi.

  2. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.

  3. 590 O, sfânt locaş 2 O, ce valuri, de-ndurare Cu mine e mereu Isus şi fericit mă simt nespus, Condus de mâna Sa spre cer, spre locuri sfinte ce nu pier.

  4. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.

  5. 590 O, sfânt locaş 3 O, ce valuri, de-ndurare Acolo pomii înfloresc, parfumul lor îl răspândesc Şi apele mereu sunt vii şi mii de flori sunt pe câmpii.

  6. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.

  7. 590 O, sfânt locaş 4 O, ce valuri, de-ndurare Acolo vântul suflă lin, nu se aude vreun suspin; Se-aud doar îngeri mii în cor slăvind pe-al lumii Salvator.

  8. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.

  9. 590 O, sfânt locaş 5 O, ce valuri, de-ndurare Şi eu acolo când voi fi cu cei aleşi ÎI voi slăvi Pe-al meu Mântuitor iubit ce pentru mine S-a jertfit.

  10. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.