1 / 10

O, ce valuri, de - ndurare

5 90. O, sfânt locaş. 1. O, ce valuri, de - ndurare. Locaş ceresc eu am aflat, Isus, prin jertfa mi l -a dat; Acolo veşnic este zi, acolo noapte nu va fi. 5 90. O, sfânt locaş. R. O, ce valuri, de - ndurare. O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu;

paige
Download Presentation

O, ce valuri, de - ndurare

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 590 O, sfânt locaş 1 O, ce valuri, de-ndurare Locaş ceresc eu am aflat, Isus, prin jertfa mi l-a dat; Acolo veşnic este zi, acolo noapte nu va fi.

  2. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.

  3. 590 O, sfânt locaş 2 O, ce valuri, de-ndurare Cu mine e mereu Isus şi fericit mă simt nespus, Condus de mâna Sa spre cer, spre locuri sfinte ce nu pier.

  4. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.

  5. 590 O, sfânt locaş 3 O, ce valuri, de-ndurare Acolo pomii înfloresc, parfumul lor îl răspândesc Şi apele mereu sunt vii şi mii de flori sunt pe câmpii.

  6. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.

  7. 590 O, sfânt locaş 4 O, ce valuri, de-ndurare Acolo vântul suflă lin, nu se aude vreun suspin; Se-aud doar îngeri mii în cor slăvind pe-al lumii Salvator.

  8. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.

  9. 590 O, sfânt locaş 5 O, ce valuri, de-ndurare Şi eu acolo când voi fi cu cei aleşi ÎI voi slăvi Pe-al meu Mântuitor iubit ce pentru mine S-a jertfit.

  10. 590 O, sfânt locaş R O, ce valuri, de-ndurare O, sfânt locaş, al meu sălaş, la ţărmul tău mă aflu eu; Privesc 'nainte peste mări, locaş frumos eu văd în zări Cu străzi de aur ce nu trec, e ţara mea spre care merg.

More Related