slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. In afgelopen decennia progressie geboekt in terugdringen gasgebruik gebouwde omgeving , vooral door isolatie , zuinige nieuwe woningen , hr ketels . Huidige besparingstempo is veel te traag .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050' - paige


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Naareenenergieneutralegebouwdeomgeving in 2050

 • In afgelopen decennia progressiegeboekt in terugdringengasgebruikgebouwdeomgeving, vooral door isolatie, zuinigenieuwewoningen, hrketels.
 • Huidigebesparingstempo is veeltetraag.
 • Er is eensysteeminnovatienodigomditdoeltehalen. Daarinzullenverschillendepartijennieuwerollenaannemen. Resultaat is dat de energievoorziening in de gebouwdeomgevinger in 2050 geheelandersuitzalzien.
daarnaast zijn er in de wereld om ons heen belangrijke ontwikkelingen
Daarnaastzijner in de wereldomonsheenbelangrijkeontwikkelingen….

.. die dezeobstakelsnieteenvoudigerteoverwinnenmaken

ontwikkelingen
Ontwikkelingen
 • Beperkte investeringsruimteparticulieren
 • Beperkte investeringsruimte institutionele partijen
 • Teruglopendeoverheidsbudgetten
 • Focus op bestaand gebied, afnemende nieuwbouw
 • Van grootschalige naar kleinschalige gebiedsontwikkeling
 • Crisis in de bouwsector
 • Krimpregio’s
 • Onzekerheid over energieprijs – wellicht daling?
 • Stijgend elektriciteitsverbruik
 • Inpassing duurzame bronnen
slide6

Oplossingsrichtingen

 • Integraleaanpak, vraagstukkoppelenaan:
  • Betaalbaarheidenergielasten
  • leefbaarheidvan wijken
  • maatschappelijkeopgavevoorzorgkosten,
  • comfortvraagstukkenvoorbewoners/gebruikers,
  • verdichtingsopgavevoorsteden
  • herstelcrisis in bouwsector.
 • Voorkeuze van duurzamemaatregelen en besparingsopties: aansluitenbijsterkten van de Nederlandsemarkt.
 • Investeren in verregaandeenergiebesparing: Kapitaliseren van het besparingspotentieel in de bestaandevoorraad.
beleidsaanbevelingen
Beleidsaanbevelingen
 • Aanpak via robuustelangetermijnnormering
 • Vergroeningbelastingstelsel
 • Nieuwefinancieringsarrangementenmogelijkmaken
 • Ruimtebiedenaan de energiekesamenleving