Fiskev rd d och nu
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Fiskevård då och nu. Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?. Då. Nästan alla fiskarter nyttjades i hushållet som föda för människor och djur Många ”mänskliga” barriärer i vattendragen Länsfiskestadgor detaljreglerade fisket och fiskevården

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - pahana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fiskev rd d och nu

Fiskevårddå och nu

Hur ser det ut i några av våra mindre vattendrag?

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Fiskev rd d och nu

Nästan alla fiskarter nyttjades i hushållet som föda för människor och djur

Många ”mänskliga” barriärer i vattendragen

Länsfiskestadgor detaljreglerade fisket och fiskevården

Hushållningssällskapens inflytande var stort

Fiskevårdsplan för varje sjö togs fram av hskp

Omfattande fiskutplanteringar

Rom/yngel av gädda/abborre/(gös/öring) spreds till nästan alla vatten

Sik (yngel och rom) sattes överallt i Norrland

Sutareutplantering och en del karputsättningar i södra Sverige

(Öring och röding)

Risvasar mm

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Fiskev rd d och nu
Nu

 • Omfattande planer och inventeringar

 • Försurning/Kalkning är ett relativt nytt inslag

 • Återintroduktion av utslagna arter, ex. mört, flodkräfta, flodpärlmussla, öring

 • Art och stamperspektivet betonas

 • Restriktivitet med främmande arter

 • Omprövningar

 • Övrig biologisk återställning och restaureringar av olika slag

 • Vandringshinder fortfarande ett stort problem

 • Put- och take vatten vanliga. (Såväl rotenonbehandlade som andra)

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Framtiden
Framtiden?

?

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Jer n

Jerån

Jerån

= Elfiskelokal

= Åtgärd

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Fiskev rd d och nu

Jerån (Hedströmmens aro) över 7-8 km åsträcka

Startat år 2003 och därefter åtgärder fram till 2008 som gett mycket bra resultat

Genom kalkningen,åtgärder vid vandringshindren (8st),återintroduktion av utslagen art -öring från Skälsjöbäcken och Kuttersjöbäcken (Håltjärnsystemet) har nyttjats) 3700 yngel och 67 vuxna vildfångadeNästa etapp – biotopvård, (ev. flodpärlmusselintroduktion?)

Naturligt hinder i ån

Trumomläggning Getingtäkten år 2008

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Fiskev rd d och nu

Trumomläggning Getingtäkten år 2008

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Elfiskeresultat i jer n p referenslokalen vid fyrv gskorsningen 135 m 2
Elfiskeresultat i Jerån på referenslokalen vid fyrvägskorsningen 135 m2

2000 - öring saknades, enstaka lake och elritsa förekommer

2008 – 0+ 17,7st >0+ 26,6 st tot. 44,3 st/100 m2

2009 – 0+ 8,8 st >0+ 14,8 st tot. 23,6 st/100 m2

2010 – 0+ 5,9 st >0+ 50,3 st tot. 56,3 st/100 m2

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Rib cken
Ribäcken fyrvägskorsningen 135 m

= Elfiskelokal

= Trumbyte

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Rib cken1
Ribäcken fyrvägskorsningen 135 m

2010

Maj 2006

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Resultat elfiske i rib cken ber knade t theter av ring st 100 m 2
Resultat elfiske i Ribäcken fyrvägskorsningen 135 mberäknade tätheter av öring (st/100 m2)

 • 2007 nedströms vägen -19,0 st (alla äldre än 0+)

 • 2010 nedströms vägen - 9,7 st (alla äldre än 0+)

 • 2007 uppströms vägen - ingen fångst

 • 2010 uppströms vägen - 11,8 st (alla äldre än 0+, möjligen 1 st 0+)

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Venab cken
Venabäcken fyrvägskorsningen 135 m

Vandringshinder 2000, öring saknades på sträckan uppströms.

Efter trumbytet 2003Öringtäthet 2010, 11st /100 m2

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Elfisket i venab cken 2010 ovan v gen 200 m 2
Elfisket i Venabäcken 2010 ovan vägen 200 m fyrvägskorsningen 135 m2

 • Fångst 0+ , 2 st

 • Fångst > 0+, 9 st

 • Skattade tätheter (50 % fångsteffektivitet)

 • 0+ 2 st/100m2

 • > 0+ 9 st/100m2

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Venab cken v gsj b cken
Venabäcken/Vågsjöbäcken fyrvägskorsningen 135 m

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Darsbob cken delvis tg rdad biotopv rd vid utloppet n ra storsj n och utplantering av ringyngel
Darsbobäcken fyrvägskorsningen 135 mdelvis åtgärdad, (biotopvård vid utloppet nära Storsjön och utplantering av öringyngel)

Felaktiga trummor nära sjön Dagarn bör åtgärdas!

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Bjursj b cken riddarhyttan
Bjursjöbäcken fyrvägskorsningen 135 mRiddarhyttan

 • Här finns fortfarande felaktigt lagda trummor och vandringshinder som bör åtgärdas.

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Runnab cken kungs r
Runnabäcken - Kungsör fyrvägskorsningen 135 m

 • Olämpligt läge på trumman, men inget vandringsstopp – uppges ha åtgärdats genom tröskling nedströms?

Öring från Runnabäcken

Juni 2005

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Gavelmossb cken bifl de till bjurforsb cken
Gavelmossbäcken (biflöde till Bjurforsbäcken) fyrvägskorsningen 135 m

Före åtgärd

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Fiskev rd d och nu

Efter - Ny valvbåge i Gavelmossbäcken fyrvägskorsningen 135 m

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Bjurforsb cken salomons n h r finns mycket ytterligare att tg rda viktigt vattendrag
Bjurforsbäcken (Salomonsån) här finns mycket ytterligare att åtgärda – viktigt vattendrag!!

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Beakta ocks eventuella negativa konsekvenser vid undanr jande av vandringshinder
Beakta också eventuella negativa konsekvenser vid undanröjande av vandringshinder

 • Exempel på spridning av oönskade arter som kan påverka ekosystemet uppströms ett vandringshinder.

 • Signalkräfta, Gädda!

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Ofta st ter man p detta
Ofta stöter man på detta! undanröjande av vandringshinder

 • SIGNALKRÄFTOR!

 • Orsak

 • Illegala utplanteringar

 • ”Naturlig kolonisation”

 • Barriärernas vara eller inte vara

”Illegal signalkräfta från Klockarbotjärnen 2010”

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


Fiskev rd d och nu

Inventeringar undanröjande av vandringshinder

Elfiske i Malingsbo/Klotenområdet

och i Runnabäcken

Flodkräfta Silvtjärn – (Norberg) 2010

Flodkräfta Fiskkraken (Surahammar) 09

hej

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


That s all
That´s all! undanröjande av vandringshinder

Landsbygdsenheten - Fiskefunktionen S-E Åkerman 2010


ad