front lis pedag gia helyett konstruktivista pedag gia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Frontális pedagógia helyett „konstruktivista” pedagógia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Frontális pedagógia helyett „konstruktivista” pedagógia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Frontális pedagógia helyett „konstruktivista” pedagógia - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Frontális pedagógia helyett „konstruktivista” pedagógia. Dr. Magyar Bálint Oktatási Minisztérium. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia Budapest, MTA Székház, 2004. Gyorsuló idő. 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Frontális pedagógia helyett „konstruktivista” pedagógia' - page


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
front lis pedag gia helyett konstruktivista pedag gia

Frontális pedagógiahelyett„konstruktivista” pedagógia

Dr. Magyar Bálint

Oktatási Minisztérium

IV. Országos Neveléstudományi Konferencia

Budapest, MTA Székház, 2004

www.om.hu

gyorsul id
Gyorsuló idő
 • 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik
 • Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák száma 2 évente 5%-kal csökken
 • Az alapvető IKT ismeretek nélkül űzhető szakmák jövedelemtermelő képessége a minimálbér körül mozog

www.om.hu

a tud sv lt s jellemz i
A tudásváltás jellemzői
 • A megtanult szakmai ismeretek 10 év alatt elévülnek
 • A munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek mennyisége az Interneten 2 évente 32-szeresére nő
 • Az Internet kapcsolatok száma évente megduplázódik
 • Az elérhető sávszélesség folyamatosan emelkedik

www.om.hu

kimeneti k vetelm nyek
Kimeneti követelmények

Tudásalapú társadalom elvárásai:

 • A tudás eszköz, nem cél
 • Képességek:
  • Idegen nyelv
  • Számítástechnikai ismeretek
  • Szociális kompetenciák
  • Újra tanulás képessége

www.om.hu

pedag gus vagy sz m t g p
Pedagógus vagy számítógép
 • A pedagógus szerepe a legfontosabb: az oktatási informatikai reformok sikere a tanárok felkészültségén és motiváltságán múlik
 • Nemzetközi iskolavizsgálatok: az infrastruktúra, a tartalom vagy a pedagógus szerepe döntő?
  • OECD 1999-2001, www.edutech.elte.hu/oecd1
  • EU – EMILE, 2003, www.emile.eu.org,
  • EUN - ERNIST, 2004, www.eun.eu.org/ernist)

www.om.hu

a modern pedag giai paradigm k es lye a digit lis oktat si k rnyezet
A modern pedagógiai paradigmák esélye:A digitális oktatási környezet
 • Az innováció gátjai: kimeneti szabályozás (kompetencia mérés), tanulásszervezés rendszere, pedagógusok, infrastruktúra (szellemi és fizikai), idő- és munkaigényes, költséges, hamar elavul, terjesztése körülményes
 • A korszerű tanítási és tanulási paradigmák informatikai környezetben egyszerűen, érdekesen, költséghatékonyan és tömegesen megvalósíthatók

www.om.hu

inform ci s technol gi t l a digit lis kult ra fel
Információs Technológiától a Digitális Kultúra felé

Digitális Írásbeliség

Digitális Kultúra

Felhasználók

Rugalmas, határtalan

tudás

Mentorálás

Informatika

Információs Technológia

Info-specialisták

Merev, korlátozott tudás

Tanítás

www.om.hu

a tanul s a 21 sz zadban
A tanulás a 21. században
 • Interaktív folyamat,
 • Tudásépítő közösség,
 • Tanulni és tanítani egy időben,
 • Növelni az egyenlőséget és megértést,
 • A tanítás teljes infrastruktúrájának megváltoztatása.

www.om.hu

sulinet digit lis tud sb zis
Sulinet Digitális Tudásbázis
 • Korábbi kezdeményezések
  • Sulinet honlap oktatási tartalma
  • Digitális órák (statikus HTML tartalom)
 • Cél: a műveltségi területeket minden iskolai évfolyamon felölelő, dinamikus, elektronikus tananyag-adatbázis
 • LCMS (Learning Content Management System) keretrendszer
 • Tartalom - pályázatok

www.om.hu

digit lis tartalomszolg ltat s
Digitális tartalomszolgáltatás
 • Sulinet Digitális Tudásbázis
  • 7-12. évfolyamok közismereti tárgyainak digitalizált tananyagai
  • 8 tantárgy
  • Példák, animációk, demonstrációs filmek
  • Kiegészítő adatbázisok, háttér információk
  • Módszertani segédletek, óravázlatok
  • Egyedileg alakítható tartalom
  • Fórum, chat, kollaborációs lehetőség

www.om.hu

a digit lis tud sb zis fel p t se
A digitális tudásbázis felépítése
 • Legfontosabb cél: újrafelhasználhatóság és értékállóság
 • Technikai értékállóság: a tananyag szerkezete független a megjelenítésére használt eszközöktől
 • Eszközfüggetlen tároló: LCMS-nek (Learning Content Management System) tananyagkezelő rendszer
 • Ha új tartalomkezelő eszköz jelenik meg, nem kell a tananyagokat átírni
 • Újrafelhasználhatóság: független tananyagelemekből (learning object, LO) építkező szerkezet

www.om.hu

mire j az sdt
Mire jó az SDT?

Tanár

 • Foglalkozások (tananyagegység), gyűjtemények felhasználása a tanórán
 • Foglalkozás, téma átszerkesztése
 • tananyagelemek (képek, animációk stb.) felhasználása pl. órai bemutatóhoz
 • Kooperatív munka a tanórán vagy projektfeladat
 • Tartalomfejlesztés egyénileg vagy szakmai együttműködésben (munkacsoport)

www.om.hu

mire j az sdt1
Mire jó az SDT?

Diák

 • Órai munkaformák
 • Egyéni tanulás
 • Háttér a felkészüléshez (házi dolgozat, kiselőadás stb.)
 • Kollaboratív, kooperatív tanulás
 • Tartalomfejlesztés egyénileg vagy együttműködésben (munkacsoport)

www.om.hu

az sdt az eu aj nl sok t kr ben
Az SDT az EU ajánlások tükrében
 • Az információs és kommunikációs technológiáknak a nemzeti oktatáspolitikai stratégiák részévé kell válniuk.
 • Az IKT alkalmazásokat technikailag és pedagógiailag segítő nemzeti hálózat szükséges.
 • Az oktatók és oktatási vezetők számára rendszeres, kötelező és államilag finanszírozott továbbképzéseket kell tartani.
 • Az IKT iskolai szerepéről, hatásáról rendszeres kutatásokkal kell ismereteket szereznünk.
 • Az oktatási indikátorok közé az oktatási informatika színvonalát valós adatokkal érzékeltető adatsorokat kell beiktatni

(Forrás: Future Objectives for Education and Training, Group C (Information and Communication technologies in Education: Mapping and Synthesis of Recommendations. EU: Brussels, 2004)

www.om.hu

a digit lis taneszk z k gyakran hat konyabbak a hagyom nyosakn l
A digitális taneszközök gyakran hatékonyabbak a hagyományosaknál
 • A tudásszerzés tere kitágult: nem csak az iskola
 • A természettudományos és matematikai képzés eredményessége és vonzereje csökken (MONITOR 2002)
 • Kritérium-orientált kompetenciafejlesztés (Nagy, 2000)
 • Korszerű oktatási modellek:
  • az általános képességek fejlesztése,
  • a műveleti gondolkodás kialakítása,
  • a hatékony információfeldolgozás tanítása
 • Az oktatási informatika kínálata: konstruktív információs szerkezet, autentikus tudásátadó környezet, egyéni beállítások személyre szabott fejlesztést

www.om.hu

a digit lis es lyegyenl s g
A digitális esélyegyenlőség
 • Promoting Equity Through ICT in Education (OECD): a digitális eszközökkel végzett képességfejlesztés 16 ország hátrányos helyzetű iskolákban a hagyományosaknál hatékonyabb (Szerk. Kárpáti, 2003)
 • Roma Oktatási Informatikai Projekt: egy tanév alatt jelentősen javultak a kognitív képességek, az olvasási teljesítmény és az önálló tanulásképességei

www.om.hu

klasszikus s digit lis pedag gia
Klasszikus és digitális pedagógia
 • Papír-alapú és multimédiás tananyag és tudásbázis
 • A tudásszervezés módjai: a tananyag felépítése lineáris és visszacsatoló rendszerben
 • Tanítási módszerek hagyományos és informatikai oktatási környezetekben
 • Tanuláskövetés, számon kérés, értékelés, vizsga hagyományos és informatikai környezetekben

www.om.hu

a tud sszerz s j modelljei
A tudásszerzés új modelljei
 • A leíró-szabálytanító oktatás eredménytelensége (Csapó, 2001, 2002): az iskolai tudás és a valódi ismeretek szétválása
 • A nemzetközi vizsgálatok nem az elsajátított tudást, hanem a tudás-alkalmazást vizsgálják. (PISA 2003)
 • A konstruktív pedagógia eredményei: autentikus tanulási környezet, használható „köznapi és „ünnepnapi” műveltség
 • Tudás-avulásiprognózisok –a Gutenberg –tankönyvgalaxis után a tudásbázisok kora.

www.om.hu

d tanul sk vet s sz mon k r s rt kel s vizsga hagyom nyos s digit lis rt kel k rnyezetekben 1
D) Tanuláskövetés, számon kérés, értékelés, vizsga hagyományos és digitális értékelő környezetekben 1.

www.om.hu

d tanul sk vet s sz mon k r s rt kel s vizsga hagyom nyos s digit lis rt kel k rnyezetekben 2
D) Tanuláskövetés, számon kérés, értékelés, vizsga hagyományos és digitális értékelő környezetekben 2.

www.om.hu

m dszertani fejleszt sek
Módszertani fejlesztések

NFT keretein belül végzett fejlesztések:

 • Gyermekismeret; az egyéni fejlesztési terv informatikai támogatása, feladatbank
 • Integráló, inkluzív tanulásszervezés
 • Kooperatív tanulás – motiváció, egyenrangú szerepek, együttműködés, egyéni felelősség
 • Projekt módszer – kollaboráció, digitális kutatási és tudásbázis, eszköztudás, tantárgyi integráció
 • Epochális tanulás – (digitális) kutatás, alkotás, prezentációs, kommunikációs készségek

www.om.hu

pedag gus tov bbk pz s
Pedagógus továbbképzés
 • Tanár továbbképzés és eszközvásárlási támogatás
  • 2004 tavasz: 10 000 pedagógus IKT alapú továbbképzése
  • 2004 – 2006 40 000 pedagógus kompetencia központú IKT továbbképzése eszközvásárlási támogatással
  • Sulinet Expressz adókedvezmény

www.om.hu

internet hozz f r s biztos t sa
Internet hozzáférés biztosítása
 • Közháló program az Informatikai és Hírközlési Minisztérium szervezésében
 • Minden közintézmény szélessávú Internet hozzáférést kap
 • 2301 végpont migrációja 2004 szeptember 30.-ig
 • További 1000 végpont bekötése 2004 végéig
 • 5500 közoktatási intézmény 2005-ig

www.om.hu

internet hozz f r s biztos t sa1
Internet hozzáférés biztosítása
 • Helyi hálózatok kialakítása
  • 2004 első félévében 300 wireless hálózat átadása a középiskolák számára az IHM által kiírt pályázat keretében
  • 2005-ben további kb. 300 db wireless hálózat középiskolák számára
  • 600 elzárt vagy határon túli intézmény számára műholdas adatszórás (2004)

www.om.hu

ikt infrastrukt ra kialak t sa
IKT infrastruktúra kialakítása
 • Számítógépes laborok számának növelése
  • NFT Regionális Operatív Program 2.3 (12,2 mrd Ft)
  • Phare program (4,8 mrd Ft)
  • SuliNet program
  • Innovatív Iskolák (0,3 mrd Ft)
  • Decentralizált pályázatok (0,3 mrd Ft)
  • Zsúrkocsi program 2004 (3,3 mrd Ft)
  • 2005-től informatikai fejlesztésének normatív támogatása (4,5 mrd Ft/év)
 • 120 - 130.000 új multimédiás PC 2006-ig

www.om.hu

ikt eszk z k az oktat sban
IKT eszközök az oktatásban

Mobil, digitális prezentációs eszköz (digitális zsúrkocsi)

Tartalma:

 • 1 laptop
 • 1 projektor
 • Erősítő, hangfal, mikrofon
 • VHS, DVD
 • Tartódoboz

Digitális bőrönd: laptop + projektor

Minden középiskolába zsúrkocsi és bőrönd

A projekt bonyolítója az IHM.

www.om.hu

a digit lis technol gia egy b hasznai
A digitális technológia egyéb hasznai
 • Adminisztráció
 • Tanulásszervezés
 • Nyomon követés
 • Piaci alapú elektronikus dokumentum elosztás

www.om.hu