Elektrotechnická fakulta ČVUT KATEDRA KYBERNETIKY cyber.felk.cvut.cz - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektrotechnická fakulta ČVUT KATEDRA KYBERNETIKY cyber.felk.cvut.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektrotechnická fakulta ČVUT KATEDRA KYBERNETIKY cyber.felk.cvut.cz

play fullscreen
1 / 17
Elektrotechnická fakulta ČVUT KATEDRA KYBERNETIKY cyber.felk.cvut.cz
174 Views
Download Presentation
page
Download Presentation

Elektrotechnická fakulta ČVUT KATEDRA KYBERNETIKY cyber.felk.cvut.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Elektrotechnická fakulta ČVUT KATEDRA KYBERNETIKY http://cyber.felk.cvut.cz Vedoucí prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 2. Výzkum kybernetiky biokybernetiky umělé inteligence rozpoznávání počítačového vidění matematiky pro práci s neurčitostí mobilní robotiky spolehlivosti SW Výuka Bc., Mgr. Kybernetika a měření, Mgr. Biomedicínské inženýrství PhD. Umělá inteligence a biokybernetika Pracovníci 68 zaměstnanců, z toho 20 učitelů 35 výzkumníků na projektech 53 interních doktorandů O KATEDŘE KYBERNETIKY KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 3. Gerstnerova laboratoř prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc. Centrum strojového vnímání prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. DVĚ ČÁSTI KATEDRY, GL a CMP KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 4. MIRACLE - Centre of Excellence Machine Intelligence Research And Application Center for Learning Excellence (Grant 5. rámcového programu EU č. ICA1-CT-2000-70002) CAK – Centrum aplikované kybernetiky • Grant Ministerstva školství a tělovýchovy LN00B096 • Přenos výzkumných zkušeností do průmyslu • - 7 výzkumníků na plný úvazek • Bosch, Rockwell Automation, Samsung, Certicon a.s., Neovision s.r.o., … PROJEKTY PODPORY VÝVOJE KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 5. Radio Range Border Visibility Permanent Connection Base Station Base Station MULTIAGENTNÍ SYSTÉMY základní výzkum v oblasti agentových systémů • modely sociálních znalostí • formování koalic a aliancí, vyjednávání a kooperace • bezpečnost a důvěra v multi-agentních systémech • distribuované sociální znalosti • meta-uvažování, community intrusion • reflexe a vědomí v multi-agentních systémech KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 6. MULTIAGENTNÍ SYSTÉMY aplikace agentních technologií v průmyslu • plánování výroby • vnitropodnikové • mezipodnikové • řízení dodavatelských řetězců • diagnostika v průmyslu • řešení bezpečnosti při komunikaci v multi-agentních systémech KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 7. INTELIGENTNÍ MOBILNÍ ROBOTIKA • Zpracování senzorických dat • inerciální sensory • sonarové a laserové dálkoměry • Navigační systémy pro roboty a osoby • Metody pro lokalizaci a mapování prostředí • Plánování ve skupině robotů KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 8. INTELIGENTNÍ MOBILNÍ ROBOTIKA Vývoj řídících algoritmů pro různé robotické platformy • Diagnostika v průmyslových aplikacích a testování SW • On-line diagnostika rozsáhlých systémů • Návrh SW pro časově kritické průmyslové aplikace • Průmyslové dohledové systémy KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 9. STROJOVÉ UČENÍ • automatizované předzpracování dat • práce s relačními databázemi • práce s časovými daty • předzpracování, analýza trendů, predikce časových řad • posilované učení a jeho varianty • například „mravenčí systémy“ (AntQ) • případové usuzování • založeno na podobnosti mezi případy, situacemi • aplikace metod strojového učení při dobývání znalostí z databází KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 10. EVOLUČNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY • Návrh evolučních algoritmů pro řešení složitých optimalizačních úloh • robustní algoritmy pro optimalizační úlohy • nachází originální řešení • výstupem je obecně množina různých kvalitních řešení • jednoduchá implementace KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 11. INFORMAČNÍ A ZNALOSTNÍ SYSTÉMY • Návrh informačních systémů - evidence mobiliárních fondů • Modelování znalostí • Datové sklady a datové transformace SumatraTT • GIS • GOAL - Geographical Information On-line Analysis KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 12. BIOKYBERNETIKA • Aplikace metod umělé inteligence v medicíně • strojové učení • expertní systém • neuronové sítě • vlnková transformace … • Zpracování a klasifikace biologických signálů člověka • EEG, EKG, EOG …

 13. BIOKYBERNETIKA • Ovládání PC pomocí očních pohybů • Systémy člověk – stroj • Vliv psychické a fyzické zátěže na fyziologické veličiny

 14. 3D POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ • Geometrie 3D vidění • Snímání mnoha nekalibrovanými kamerami • Řešení korespondenčního problému • 3D rekonstrukce • Zpřesňování mnoha měřeními a odolnost proti hrubým chybám • Snímání a analýza hloubkových map KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 15. Geometrie nestandardních kamer Kalibrace širokoúhlých objektivů 3D rekonstrukce ze širokoúhlých záběrů Image-based rendering Navigace robota pomocí panoramatického senzoru VŠESMĚROVÉ VIDĚNÍ KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 16. ROZPOZNÁVÁNÍ V OBRAZECH • Detekce a rozpoznávání obličejů, dopravních značek, registračních značek automobilů, ... • Indexování a vyhledávání v obrazových databázích • Párování oblastí v obrazech • Sledování objektů ve videosekvencích KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT

 17. MATEMATIKA NEURČITOSTI • Fuzzy logika • Fuzzy řízení • Kvantová logika pro systémy s umělou inteligencí • Pravděpodobnost fuzzy a kvantových jevů • Aplikace v rozpoznávání a rozhodování KATEDRA KYBERNETIKY ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ČVUT