A 2007-2013 években benyújtott fiatal gazda pályázatok tapasztalatai, fiatal gazdák az új KAP-...
Download
1 / 18

Palkovics Péter, elnök Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

A 2007-2013 években benyújtott fiatal gazda pályázatok tapasztalatai, fiatal gazdák az új KAP-ban MAGOSZ Ifjúgazda Kongresszus 2012. október 13. Palkovics Péter, elnök Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. A fiatal gazda támogatás célja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Palkovics Péter, elnök Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal' - padma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A 2007-2013 években benyújtott fiatal gazda pályázatok tapasztalatai, fiatal gazdák az új KAP-banMAGOSZ Ifjúgazda Kongresszus2012. október 13.

Palkovics Péter, elnök

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal


A fiatal gazda t mogat s c lja
A fiatal gazda támogatás célja tapasztalatai, fiatal gazdák az új KAP-ban

 • A 2007-2013 időszakban nagy hangsúlyt kapott az életkor-szerkezetváltás támogatása, a fiatalok vidéki térségekből történő elvándorlása miatt.

 • A Fiatal Gazdák Európai Központjának felmérése szerint ma a termelők 1/3-a 65 év feletti és mindössze 6 %-a 35 év alatti.

 • A kor-szerkezetváltás cél elérését hivatott támogatni a fiatal gazdák induló támogatása intézkedés, ami a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez nyújt segítséget.

 • Az új Közös Agrárpolitikának fontos eleme a fiatal gazdálkodók I. pilléres támogatásának mind szélesebb körű alkalmazása.


A 2007 2011 vekben beny jtott fiatal gazda p ly zatok adatai
A 2007-2011 években benyújtott fiatal gazda pályázatok adatai

 • Beérkezett támogatási kérelmek száma: 8 660 db

 • Jóváhagyott támogatási kérelmek száma: 2 399 db

 • Beérkezett kérelmek forrásigénye: 122 944 000 euró

 • Rendelkezésre álló keretösszeg: 96 187 833 euró

 • Kötelezettségvállalás összege: 93 060 000 euró

 • Forráshiányos az intézkedés. A rendelkezésre álló forrás többszörösére érkezett igény a benyújtási időszakokban.


T mogat si k relem elb r l s folyamata
Támogatási kérelem elbírálás folyamata adatai

 • Adminisztratív ellenőrzés

  • Alapjogosultság ellenőrzés

  • Tartalmi és formai ellenőrzés

 • Értékelés

  • Pontozási rendszer és a támogatási kérelemben feltüntetett adatok, valamint a kérelemhez benyújtott dokumentumok alapján

 • Döntés

  • Forrásallokáció

  • Határozatok kiküldése


Fiatal gazda t mogat s felt telrendszere
Fiatal gazda támogatás feltételrendszere adatai

 • Támogatási összeg meghatározása a támogatási kérelemben vállalt EUME méret alapján történik.

  A vállalt EUME méret nagysága (a 10 EUME méretet meghaladóan) nem befolyásolta a kérelem értékelését.

  A működtetési időszak 4. évére el kell érni minimum 4 EUME-t.

 • Értékelési szempontok: túlvállalás jellemző a többletpontok magasabb számának elérése érdekében, amit az ügyfél a működtetési időszak során nem tud teljesíteni, és ez jogkövetkezményt von maga után.


Fiatal gazda t mogat s tapasztalatai
Fiatal gazda támogatás tapasztalatai adatai

A támogatásban részesülő ügyfelek kötelezettségei:

 • A vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek betartása:

  • Egyéni vállalkozói tevékenység fenntartása;

  • Adminisztrációs kötelezettségek betartása.

 • A támogatási kérelemben vállaltak megvalósítása:

  • Működtetési időszak egyes éveire vállalt EUME méret elérése (30 % elmaradást engednek a jogszabályok);

  • Kommunikációs tervben vállaltak ütemezésnek megfelelően történő betartása;

  • A 4. és 5. év tekintetében a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel teljesítése (25 %-os elmaradást engednek a jogszabályok);

  • TCS/TÉSZ tagság fenntartása a működtetési időszak alatt

  • A támogatási kérelemben vállalt termékek helyettesíthetők más ágazatok termékeivel a vállalt EUME megvalósítása érdekében

   A kötelezettségek be nem tartása esetén a vonatkozó jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket kell alkalmazni.


Fiatal gazda t mogat s tapasztalatai1
Fiatal gazda támogatás tapasztalatai adatai

Gyakran előforduló hibák az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések során:

 • A támogatási kérelemben adott évre vállalt EUME mérettől való elmaradás (a működtetési időszak egyes éveire vállalt EUME méretet be kell tartani, legfeljebb 30 %-os elmaradás megengedett);

 • 4. évre vállalt EUME méret nem teljesítése;

 • Földhasználati adatok bejelentésének elmulasztása;

  • Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettség elmulasztása;

  • Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése vagy megszüntetése;

  • A támogatási kérelem kommunikációs tervében vállaltak megvalósításának elmulasztása;


2012 vi t mogat si k relem beny jt s
2012. évi támogatási kérelem benyújtás adatai

 • Támogatási kérelem benyújtás időszaka:

  2012. július 16. és augusztus 16. között

 • Rendelkezésre álló keretösszeg: 14 391 100 euró

 • Beérkezett támogatási kérelmek száma: 3312 db

 • Beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye: 128 280 000 euró

  A támogatási kérelmek több, mint 1/3-a a forrás allokációig sem fog eljutni, mert nem teljesülnek a rendeletben megfogalmazott minimum követelmények.

  Döntés várható ideje: 2012. november közepe


2012 vi t mogat si k relem beny jt s1
2012. évi támogatási kérelem benyújtás adatai

Az adminisztratív ellenőrzés során sok hiányosságot tapasztalt a hivatal:

 • A szakmai minimumpontszámot nem érte el az ügyfél kérelme (az elérhető pontszám 66 %-át);

 • A pénzügyi tervre adott pontszám nem érte el a minimumpontszámot (az elérhető pontszám 50 %-át);

 • Kötelezően csatolandó dokumentumok hiányoztak a kérelemből;

 • A benyújtott nyomtatványokat hiányosan, vagy pontatlanul töltötte ki az ügyfél.

  Elutasítási okok: életkor, korábban benyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatás, nem megfelelő képzettség


2012 vi t mogat si k relem
2012. évi támogatási kérelem adatai

A támogatásban részesülő ügyfél kötelezettségei:

 • A támogatási összeg 90 %-ának igénylése;

  • A támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül.

 • A támogatási összeg 10 %-ának igénylése;

  • A 4. évre vállalt EUME elérése esetén, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében.

 • A tevékenység egyéni vállalkozóként való folytatása;

 • A támogatási kérelemben (SFH betétlap) vállalt EUME méret megvalósítása a működtetési időszak minden évére;

 • Földhasználat és állatállomány bejelentési kötelezettség;

 • Gazdálkodási napló vezetési kötelezettség;

 • Többletpontért vállalt feltételek betartása (főállás, TCS/TÉSZ tagság, gazdaságátadás, ökológiai gazdálkodás stb.)

 • Mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel elérése


 • A működtetési időszak a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-től kezdődik, vagyis a 2012. évi támogatási kérelmek esetében 2013. január 1-től.

 • A támogatásban részesülő ügyfelek a működtetési időszak során legalább egyszer vizsgálat alá kerülnek (helyszíni ellenőrzés, adminisztratív ellenőrzés, nyilatkozat) a támogatási kérelemben vállalt feltételek betartásának ellenőrzése céljából.

 • Az ellenőrzések során nagyobb eséllyel kerül kiválasztásra az az ügyfél, aki 10 %-os kifizetési kérelmet minél később nyújtja be, vagy nem nyújt be az MVH-hoz más intézkedésre támogatási kérelmet, illetve magas EUME méretet vállalt.


Fiatal gazd lkod k a jelenlegi kap ban
Fiatal gazdálkodók a jelenlegi KAP-ban jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-től kezdődik, vagyis a 2012. évi támogatási kérelmek esetében

 • Közvetlen támogatások

  • nincs pozitív megkülönböztetés, a fiatal gazdálkodók a többi gazdálkodóval együtt, azonos feltételekkel igényelhetik az elérhető közvetlen támogatásokat

  • Vidékfejlesztés

  • Fiatal gazdálkodók induló támogatása

  • Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás

  • Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

  • 10%-kal magasabb támogatás-intenzitás a fiatal gazdálkodóknak,

  • Fiatal gazdálkodó esetén támogatható a hatályos közösségi jogszabályok betartására irányuló beruházás is.

  • Többi vidékfejlesztési támogatási intézkedés

  • a többi gazdálkodóval együtt, azonos feltételekkel igényelhetik az elérhető támogatásokat a fiatal gazdálkodók is.


Fiatal gazd lkod k a 2013 ut ni kap ban
Fiatal gazdálkodók a 2013 utáni KAP-ban jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-től kezdődik, vagyis a 2012. évi támogatási kérelmek esetében

 • A támogatások fő vonalainak EU-szintű tárgyalási szakaszában tartunk

 • A magyar álláspontban markánsan megjelenik a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása

 • Az EU-s szabályozás elfogadását követően még hazai szintű tervezési munkára is szükség van (a Nemzeti Vidékstratégia az alapokat lefektette)

 • A pontos részletek kb. egy év múlva lesznek ismertek

 • Amit már most is lehet tudni:


Fiatal gazd lkod k a 2013 ut ni kap ban1
Fiatal gazdálkodók a 2013 utáni KAP-ban jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-től kezdődik, vagyis a 2012. évi támogatási kérelmek esetében

 • Közvetlen támogatások

  • Új támogatási struktúra

   • Ami biztosan lesz:

    • Alaptámogatás

    • Zöldítési támogatás

    • Fiatal gazdálkodók jövedelemtámogatása

    • együtt a fentiek helyett választható egy kistermelői támogatás

     • kis összegű, de fix (átalány) támogatás (max. 1000 €/év)

     • csökkentett adminisztrációs teher

     • az összes közvetlen támogatás évente max. 10%-a (nemzeti szinten)

   • Ami lehet még ezeken felül:

    • Különféle termeléshez kötött támogatások (egyes, pl. állattenyésztési ágazatokban)


Fiatal gazd lkod k a 2013 ut ni kap ban2
Fiatal gazdálkodók a 2013 utáni KAP-ban jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-től kezdődik, vagyis a 2012. évi támogatási kérelmek esetében

 • Közvetlen támogatások

  • Fiatal gazdálkodók külön jövedelemtámogatása

   • az összes közvetlen támogatás évente max. 2%-a (nemzeti szinten)

   • 25 hektáros birtokméretig (Magyarország ennek a növelését javasolja)

   • az aktivált jogosultságok az Alaptámogatásnál 25%-kal magasabb támogatást jelentenek

   • „pályakezdőknek” jár – a tevékenység megkezdését követő 5 évben (Magyarország ennek kiszélesítését javasolja)


Fiatal gazd lkod k a 2013 ut ni kap ban3
Fiatal gazdálkodók a 2013 utáni KAP-ban jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-től kezdődik, vagyis a 2012. évi támogatási kérelmek esetében

 • Vidékfejlesztési támogatások

  • Mezőgazdasági üzemek fejlesztése

   • Fiatal gazdálkodók induló támogatása

   • Kistermelők gazdaság-átadása

  • Beruházások tárgyi eszközökbe (és immateriális javakba)

   • 20%-kal magasabb támogatás-intenzitás a fiatal gazdálkodóknak

  • Tematikus alprogram

   • A nemzeti vidékfejlesztési programon belül külön alprogram indítható bizonyos kiemelt területekre

   • Egyik terület lehet a fiatal gazdálkodók támogatása


Sszegz s a f bb k l nbs gek r viden
Összegzés jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-től kezdődik, vagyis a 2012. évi támogatási kérelmek esetében (a főbb különbségek röviden)

 • Közvetlen támogatások

  • Létrejön egy új, célzott fiatal gazdálkodói támogatás

  • Kistermelők esetén több választási lehetőség a támogatási formát illetően

  • Bevezetésre kerül a támogatási jogosultságok rendszere, de azok pályázatos megszerzésében a fiatal gazdálkodók előnyt élveznek

 • Vidékfejlesztés

  • Maradnak az eddigi előnyök (pl. külön induló támogatás)

  • Magasabb támogatás-intenzitás a beruházásoknál

  • Külön alprogram is létrejöhet a fiatal gazdálkodókra


K sz n m megtisztel figyelm ket
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-től kezdődik, vagyis a 2012. évi támogatási kérelmek esetében

A naprakész tájékozódás érdekében vegyék igénybe az MVH hírlevél szolgáltatását és regisztráljanak a www.mvh.gov.huoldalon.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604

Fax: (1) 475-2114

Levél cím: 1385 Budapest 62. Pf. 867.

Email: [email protected]


ad