slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Actiu No Corrent PowerPoint Presentation
Download Presentation
Actiu No Corrent

play fullscreen
1 / 59

Actiu No Corrent

88 Views Download Presentation
Download Presentation

Actiu No Corrent

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 2. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 3. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 4. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 5. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 6. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 7. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 8. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 9. ACTIU PASSIU Actiu No Corrent No Exigible Exigible LlargTermini Existencies Realitzable Exigible CurtTermini Disponible ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 10. ACTIU PASSIU Actiu No Corrent No Exigible Existencies Realitzable Exigible CurtTermini Disponible ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 11. Pressupost ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 12. Pool bancari ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 13. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 14. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 15. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 16. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 17. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 18. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 19. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 20. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 21. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 22. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 23. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 24. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 25. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 26. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 27. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 28. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 29. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 30. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 31. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 32. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 33. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 34. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 35. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 36. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 37. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 38. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 39. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 40. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 41. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 42. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 43. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 44. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 45. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 46. Tenen organitzadesles funcions i activitats del Grup ICF en 5 unitats. El Comitè Executiu està format pels directius responsables dels diferents àmbits de Gestió del Negoci i de la Gestió del Risc, les Finances i Mitjans de l’ICF i el conseller delegat d’AVALIS SGR. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 47. Objectiu: canalitzar finançament a les empreses que poden liderar el procés de reactivació de l’economia catalana, amb una nova oferta de productes. • Visió 360º del conjunt d’activitats de suport financer a les empreses. Coordinar amb el Departament d’Empresa i Ocupació, les activitats de suport financer a les empreses. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 48. El mercat objectiu: Les empreses (Pimes i Autònoms) que han d’impulsar el rellançament econòmic de Catalunya. * No inclou empreses sense assalariats: 290.636 • Línies de finançament a Autònoms i PIMES: • Avals Circulant. • Capitalització empresarial. • Inversions autònoms i petites empreses. • I+I: Internacionalització, Innovació i Industrialització. • Inversió: Capital Risc/Préstecs Participatius • Promoure nous Fons d’inversió en PIMES, via Capital i/o Préstecs Participatius. ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI

 49. Línia d’Avals d’ICF i Avalis Per finançar circulant d’empreses: Operacions noves o renovacions amb increment de límits Valor afegit: complement de garantia per facilitar el crèdit. Aval fins al 50% de l’operació proposada Beneficiaris: Seu social o centre de treball a Catalunya Condicions econòmiques: Les garanties aportades al finançament seran compartides (ICF o Avalis en seran beneficiaries en proporció al percentatge aval) ACONSEGUIR FINANÇAMENT EN TEMPS DE CRISI