dota n syst m statut rn ho m sta ostrava v oblasti soci ln p e n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dotační systém statutárního města Ostrava v oblasti sociální péče PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dotační systém statutárního města Ostrava v oblasti sociální péče

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Dotační systém statutárního města Ostrava v oblasti sociální péče - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Dotační systém statutárního města Ostrava v oblasti sociální péče. Komunitní plánování v Ostravě začátky již v roce 2003 1.Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006 2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dotační systém statutárního města Ostrava v oblasti sociální péče


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Komunitní plánování v Ostravě
 • začátky již v roce 2003
 • 1.Komunitní plán rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava do roku 2006
 • 2. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava do roku 2010
 • 3. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2011-2014
slide4
Komunitní plánování v Ostravě
 • více než 200 lidí zapojených v jednotlivých pracovních skupinách
 • 71 poskytovatelů - 178 sociální služeb – 134 NNO, 29 PO, 15 ÚMOb
 • 183 souvisejících aktivit
 • více než 30 000 uživatelů
 • více než 7 700 zaměstnanců v sociálních službách a souvisejících aktivitách
 • dobrovolnictví – 2 132 dobrovolníků (130 058 odpracovaných hodin)
slide5
3.KP – finanční rozvaha

Průměrné neinvestiční celkové náklady na 1 rok realizace 3.KP

1 265 852 750 Kč

z toho NNO

483 147 750 Kč (38,1%)

z toho ÚMOb

71 020 000 Kč (5,6%)

z toho PO SMO

705 855 000 Kč (55,8%)

z toho společné cíle

5 830 000 Kč (0,5%)

slide8
Historie přidělování dotací

1990 (1 projekt / 50.000,- Kč)

1991 (3 / 256.347,- Kč)

1992 (7 / 832.480,- Kč)

1993 (8 / 2.910.00,- Kč)

 • možnost podat žádost během celého roku
 • nejsou nastaveny priority
 • nejsou popsány podmínky podání žádostí
 • projekty hodnotí zaměstnanci odboru (OSVZ)
 • způsob přidělování bez jednoznačných podkladů
slide9
Historie přidělování dotací

1994 (9 / 6.000.000,- Kč)

1995 (12 / 8.949.000,- Kč)

 • ZM vyhlašuje termín pro podání žádostí
 • jsou stanoveny podmínky podání žádostí (zásady)
 • rozdělení na účelové dotace (UD)-projekty, které nekončí s kalendářním rokem, či konkrétní akcí a granty (G) –jednorázové akce
 • tajemník MMO jmenuje zvláštní komisi pro přidělování dotací (zaměstnanci MMO, členové komise RM, tajemník MMO)
slide10
Historie přidělování dotací

2003 (63 / 19.890.000,- Kč)

VUD- 17 / 12.970.000,- Kč

 • poprvé se rozhoduje o víceletých účelových dotacích (VUD)
 • jednoznačné vymezení za jakých podmínek a kdo si může požádat o VUD
slide11
Historie přidělování dotací

2005 (71 / 31.373.890,- Kč)

VUD- 17/ 12.970.000,- Kč, projekty se odvolávají na KP

2007 (110 / 37.300.000,- Kč)

- rozdělení na programy na podporu sociálních služeb a podporu ostatních aktivit

2009 (128 / 62.261.000,- Kč)

VUD- 23 / 26.207.000,- Kč

2011 (125 / 63.495.000,- Kč)

VUD – 27 / 39.650.000,- Kč

slide12
Historie přidělování dotací: REKAPITULACE

1990 ( 1 projekt / 50.00,- Kč)

1994 (9 / 6.000.000,- Kč)

2003 (63 / 19.890.000,- Kč)

2005 (71 / 31.373.890,- Kč)

2009 (128 / 62.261.000,- Kč)

slide13
Víceleté účelové dotace
 • Poprvé od roku 2003
 • odborná komise - návrh sociální komisi RM – návrh RM – materiál do ZM
 • VUD je ustanoveno ve speciální části zásad pro poskytování dotací
 • VUD kopíruje aktuální volební období
slide14
Víceleté účelové dotace
 • První rok splátka v březnu (příprava smluv),následující roky již v lednu
 • Platba je rozdělena do 3 splátek 10.1.,1.5.,1.10.
 • meziroční vyúčtování dotace do 31.1. následujícího roku
slide15
Víceleté účelové dotace

27 víceletých dotací ( 39 650 000 Kč)

 • 6 azylových domů
 • 4 domovy pro seniory
 • 4 služby osobní asistence
 • 4 pečovatelské služby
 • 3 noclehárny
 • 2 domovy se zvláštním režimem
 • 1 odlehčovací služba
 • 1 centrum denních služeb
 • 1 denní stacionář
 • 1 krizová pomoc
slide16
Způsob hodnocení projektů:
 • Monitoring projektů
 • Hodnocení v PS KP
 • Hodnocení KRSS OSVŠ
 • Hodnocení OE OSVŠ
 • Společné hodnocení KRSS a OE
 • Návrh pro komisi RM
slide17
Děkuji za pozornost

Mgr. Michal Mariánek

koordinátor KP v Ostravě

mmarianek@ostrava.cz

+420 599 444 725

+420 734 355 522