taalbeleid in wiskunde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taalbeleid in wiskunde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taalbeleid in wiskunde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Taalbeleid in wiskunde - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Taalbeleid in wiskunde. Dag van de wiskunde 1e en 2e graad 29 november 2008. Doelstellingen. De deelnemers begrijpen waarom taalbeleid nodig is. De deelnemers kunnen wiskunde toegankelijker maken via taalactiverende opdrachten. De deelnemers kunnen de vaktaal effectiever aanbrengen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Taalbeleid in wiskunde' - ownah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
taalbeleid in wiskunde

Taalbeleidin wiskunde

Dag van de wiskunde1e en 2e graad29 november 2008

doelstellingen
Doelstellingen
 • De deelnemers begrijpen waarom taalbeleid nodig is.
 • De deelnemers kunnen wiskunde toegankelijker maken via taalactiverende opdrachten.
 • De deelnemers kunnen de vaktaal effectiever aanbrengen.
 • De deelnemers kunnen aan de hand van de criteria context, taalsteun en interactie en met behulp van de kijkwijzer voorbeelden van vakgebonden taalbeleid op hun waarde beoordelen.
uitspraken
Uitspraken
 • ‘Mijn leerlingen hebben geen taalproblemen’
 • ‘Ik heb leerlingen in de klas die geen woord Nederlands spreken’
 • ‘Sommige leerlingen weten niet hoeveel poten een kip heeft’
 • ‘Mijn leerlingen kunnen geen correcte Nederlandse zin maken, laat staan zonder fouten schrijven’
 • ‘De meeste van mijn leerlingen lezen de opgaven en instructies niet volledig’
gegevens taalachterstand
Gegevens taalachterstand

80 %

60 %

13 %

98 %

98 %

60 %

wat is taalbeleid niet
Wat is taalbeleid niet?
 • Een pasklare en uniforme oplossing
 • Overdreven aandacht voor spelling
 • Enkel bestemd voor leerlingen van allochtone afkomst
 • Een pleidooi voor eenvoudig taalgebruik
 • Opdrachten met veel taal vermijden (werken met minder contexten)
 • Ervan uitgaan dat leerlingen een vergelijkbaar niveau hebben wat taal betreft
een omschrijving
Een omschrijving

TAALBELEID

is de beleidsmatige wijze waarop het volledige schoolteam tracht taal als struikelblok/drempel weg te nemen in alle vakken om het leren van de leerlingen te bevorderen.

snelst verworven woorden kleuterklas
Snelst verworven woorden - kleuterklas
 • Boekentas (997)
 • Trein (297)
 • Kus (691)
 • Sjaal (182)
 • Plasticine (392)
 • Kind (1782)
 • Hoofd (501)
 • Plaats (193)
 • Bak (389)
 • Knippen (94)
 • Kauwgum (14)
slide10

Natuurlijke taalverwerving

Een kind verwerft zijn natuurlijke taal in een

contextrijke omgeving, die vol interactie-

mogelijkheden zit en waarbinnen de

nodige taalsteun geboden wordt.”

Naar M. Hajer & T. Meestringa (2004) HandboekTaakgericht Vakonderwijs.

taalgericht vakonderwijs
Taalgericht vakonderwijs

Taalgericht vakonderwijs is vakonderwijs (waarin expliciete taaldoelen gesteld worden) dat:

 • contextrijk is,
 • vol (inter)actiemogelijkheden zit en
 • waarbinnen de nodige taalsteun geboden wordt.
slide12

Taalgericht vakonderwijs

Interactie

Taalsteun

Context

het bad
Het bad

Context

René gaat in bad.

De grafiek geeft de hoeveelheid water in het bad weer ten opzichte van de tijd.

René zet de kraan open om 8u05.

Na een tijdje wordt de stop uit het bad getrokken. Hoe kun je dat aan de grafiek merken? Hoe laat is dat?

het bad1
Het bad

Uit de tekst VOCABULAIRE HINDERNISSEN BIJ WISKUNDE, Joanneke Prenger, Rijksuniversiteit Groningen

L ((leest)) na een tijdje wordt de stop (.) stop uit het bad getrokken. hoe kun je dat, hoe kun je dat aan de grafiek zien. hoe laat is dat? (.) nou dan blijft ie constant

O oh ja

L dat is hier. dat is dan tien over acht. vijf minuten gaat ie stijgen en dan blijft ie constant. Jaja dus dat, dat is, dus tien over acht

O wordt de stop uit het bad getrokken zeg je

L ja

O maar wat gebeurt er dan als de stop uit het bad getrokken wordt?

L nou dan komt daar geen water meer (.)dan loopt het gelijk, dan blijft het constant

het bad2
Het bad

Uit de tekst VOCABULAIRE HINDERNISSEN BIJ WISKUNDE, Joanneke Prenger, Rijksuniversiteit Groningen

Uit dit fragment en de verdere interactie blijkt dat Leila niet weet wat een stop in het bad is.

STOP

 kraan wordt geSTOPt

 hoeveelheid water in het bad blijft constant

lacune woordenschat  fout antwoord

het bad3
Het bad

TAALSTEUN-INTERACTIE

Mogelijkheid 1

Zet de volgende foto’s in de juiste volgorde.

Overleg en vergelijk met een medeleerling.

het bad4
Het bad

TAALSTEUN-INTERACTIE

Mogelijkheid 2

Zet de volgende acties in de juiste volgorde.

Overleg en vergelijk met een medeleerling.

contextrijk leren
Contextrijk leren
 • Vertrekken vanuit de leefwereld van de leerlingen
 • Activeren van voorkennis
 • Probleemstellende/uitdagende opgaven (de context kan ook uit de wiskunde zelf komen)
 • Relaties tussen vakken
 • Aansluiten bij de capaciteiten van de leerlingen en bij de studierichting
leren in inter actie
Leren in (inter)actie
 • Leerlingen stimuleren actief bezig te zijn met vakinhoud
 • Gebruik maken van verschillende en activerende werkvormen
 • Leerlingen samenwerkend laten leren
 • Stimuleren van de zelfstandigheid van de leerlingen
 • Leerlingen vaak aan het woord laten
 • Leerlingen voldoende denktijd geven
leren met taalsteun
Leren met taalsteun
 • Bieden van visuele ondersteuning
 • Leerlingen helpen bij het correct formuleren
 • Geven van positieve feedback (op het taalgebruik)
 • Aandacht hebben voor het eigen taalgebruik
 • Nagaan of de leerlingen de gebruikte taal begrijpen
 • Stimuleren van en aandacht hebben voor de vier taalvaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken)
kippen en konijnen
Kippen en konijnen

Een boer heeft kippen en konijnen. Op een dag telt hij op zijn erf 186 poten en 67 koppen. Hoeveel kippen en hoeveel konijnen heeft hij?

 • zinvolle context?
 • taal struikelblok?
de paleontoloog
De paleontoloog

Dino De Graever is een paleontoloog die al jaren op zoek is naar botten van zeldzame soorten. Op een dag heeft hij onvoorstelbaar veel geluk, hij doet de ontdekking van zijn leven. In de Godi woestijn vindt hij botten en schedels van de Pteranodon en de Euparkeria. Er zijn in totaal 134 schedels, en 490 poten. Bereken hoeveel Pteranodons en Euparkeria’s er uiteindelijk gevonden zijn.

Met dank aan Els Sas, leerkracht KA1 Antwerpen

de paleontoloog met taalsteun
De paleontoloog met taalsteun

Dino De Graever is een paleontoloog die al jaren op zoek is naar botten van zeldzame soorten. Op een dag heeft hij onvoorstelbaar veel geluk, hij doet de ontdekking van zijn leven. In de Godi woestijn vindt hij botten en schedels van de Pteranodon en de Euparkeria.Er zijn in totaal 134 schedels, en 490 poten. Bereken hoeveel Pteranodons en Euparkeria’s er uiteindelijk gevonden zijn.

Pteranodon

Euparkeria

de koeien van meneer kok
De koeien van meneer Kok

Op Meneer Koks stuk grond van 16,5 bij 24 meter heeft hij een grasveld van 15 bij 20 meter voorzien voor zijn koeien (zie schets). Doordat de straat verbreed wordt, moet Meneer Kok aan de straatkant een strook van 2 meter afstaan. Hij besluit om aan twee kanten een even brede strook van x meter aan het grasveld voor de dieren toe te voegen zodat de totale oppervlakte gelijk blijft en de koetjes lustig kunnen blijven grazen. Bereken x.

uitspraken1
Uitspraken
 • ‘Mijn leerlingen hebben geen taalproblemen’
 • ‘Ik heb leerlingen in de klas die geen woord Nederlands spreken’
 • ‘Sommige leerlingen weten niet hoeveel poten een kip heeft’
 • ‘Mijn leerlingen kunnen geen correcte Nederlandse zin maken, laat staan zonder fouten schrijven’
 • ‘De meeste van mijn leerlingen lezen de opgaven en instructies niet volledig’
doel van min min
Doel: van MIN-MIN …

Leerlingen begrijpen de taal in wiskunde en wetenschappen onvoldoende

De lessen gaan over de hoofden van de leerlingen heen en er vindt geen interactie plaats

Leerlingen leren geen wiswet-inhouden (-)en ze leren geen schooltaal gebruiken (-)

naar win win
… naar WIN-WIN

We zorgen dat leerlingen de moeilijke taal in wiskunde en wetenschappen begrijpen

Leerlingen kunnen de les volgen, ze gebruiken schooltaal en krijgen daar feedback op

Leerlingen leren wiswet-inhouden (+)en ze ontwikkelen schoolse taalvaardigheid (+)

en nog dit
En nog dit …

Ludwig Wittgenstein (1889-1951):

“The limits of my language are the limits of my world.”

Vrij vertaald:

Hoe kan ik de wereld van mijn leerlingen verruimen door hun taalvaardigheid te verhogen?

einde
Einde
 • Wendy LuyckxPedagogisch adviseur eerste graad en tweede graad in MS wendy.luyckx@g-o.be
 • Mark VerbelenPedagogisch adviseur tweede en derde graadmark.verbelen@g-o.be