syre basereaktioner n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Syre-basereaktioner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

Syre-basereaktioner - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Syre-basereaktioner. Kemi 2000 B Kapitel 3. Syrer og baser. Syrer og baser. Syrer og baser. Syrer. Smager surt. Eddike er en opløsnig af eddikesyre. Citrus frugter indeholder citronsyre. Reagerer med visse metaller under produktion af hydrogen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Syre-basereaktioner' - owen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syre basereaktioner
Syre-basereaktioner

Kemi 2000 B

Kapitel 3

syrer
Syrer

Smager surt. Eddike er en opløsnig af eddikesyre. Citrus

frugter indeholder citronsyre.

Reagerer med visse metaller under produktion af hydrogen

Reagerer med carbonater og bicarbonater under produktion af kuldioxid

Baser

Smager bittert.

Føles fedtede. Mange sæber indeholder baser.

syrers egenskaber
Syrers egenskaber
 • Producerer H+ (som H3O+) ioner i vand (hydronium ionen er en hydrogen ion som sidder på et vand molekyle)
 • Smager surt
 • Korroderer metaller
 • Electrolytter
 • Reagerer med baser under dannelse af salt og vand
 • pH er mindre end 7
st rke syrer navne
Stærke syrer – navne?
 • HI (aq)
 • HCl (aq)
 • H2SO3
 • HNO3
 • HIO4
basers egenskaber
Basers egenskaber
 • Producerer OH- ioner i vand
 • Smager bittert
 • Er electrolytter
 • Føles sæbeagtige, fedtede
 • Reagerer med syrer under dannelse af salte og vand
 • pH større end 7
baser navne
Baser – navne?

NaOH

KOH

Ba(OH)2

Mg(OH)2

Al(OH)3

syre base definitioner
Syre/Base definitioner
 • Definition 1: Arrhenius (traditionel)

Syrer – producerer H+ ioner (H3O+)

Baser – producerer OH- ioner

(problem: nogle baser har ikke hydroxid ioner)

slide11

Arrhenius syre er et stof som producerer H+ (H3O+) i vand

Arrhenius base er et stof som producerer OH- I vand

acid base definitioner
Acid/Base Definitioner
 • Definition 2: Brønsted – Lowry

Syrer – proton donor

Baser – proton acceptor

En “proton” er I virkeligehden bare et hydrogen atom som har tabt sin electron!

slide13

A Brønsted-Lowrysyre er en proton donor

A Brønsted-Lowrybaseer en proton acceptor

Korresponderendebase

Korresponderende syre

base

syre

syre base teorier
SYRE-BASE TEORIER

Brønsted definitionen betyder at NH3 er enBASEI vand — og vand er selv en SYRE

opgave
Opgave

Find syren, basen, korresponderende syre, og korrosponderende base I hver reaktion:

HCl + OH-   Cl- + H2O

H2O + H2SO4   HSO4- + H3O+

slide17
Vand

H2O kan optræde både som SYRE og BASE.

I rent vand sker enAUTOPROTOLYSE

Ligevægtskonstant for vand = Kw

Kw = [H3O+] [OH-] =1.00 x 10-14ved 25 oC

slide18
Vand

Autoionization

Kw = [H3O+] [OH-] = 1.00 x 10-14 ved 25 oC

I en neutral opløsning er [H3O+] = [OH-]

så Kw = [H3O+]2 = [OH-]2

og [H3O+] = [OH-] = 1.00 x 10-7 M

ph og poh
pH og pOH
 • Da syrer og baser er modsatte, er pH og pOH også modsatte!
 • pOH eksisterer i virkeligheden ikke men den er nyttig når man skal regne pH ud I en base.

pH=-log [H+]

pOH = - log [OH-]

Da pH og pOH er modsatte:

pH + pOH = 14

slide20

pH

[H+]

[OH-]

pOH

slide21

[OH-]

1.0 x 10-14

[OH-]

10-pOH

1.0 x 10-14

[H+]

-Log[OH-]

[H+]

pOH

10-pH

14 - pOH

-Log[H+]

14 - pH

pH

slide22

Stærke og svage Syrer/Baser

Styrken af en syre (eller base) bestemmes af graden af IONIZERING (reaktionen med vand).

HNO3, HCl, H2SO4 og HClO4 er stærke syrer

st rke og svage syrer baser
Stærke og svage SYRER/BASER

STÆRK SYRE:HNO3 (aq) + H2O (l) ---> H3O+ (aq) + NO3- (aq)

HNO3 er næsten 100% dissocieret I vand.

slide24

Stærke og svage SYRER/BASER

Svage syrer er meget mindre en 100% dissocieret i vand.

En af de mest almindelige svage syrer er eddikesyre = CH3CO2H

slide25

CaO

Stærke og svage SYRER/BASER

Stærk Base:100% dissocieret I vand.NaOH (aq) ---> Na+ (aq) + OH- (aq)

Andre almindelige stærke baser er KOH ogCa(OH)2.

CaO (brændt kalk) + H2O -->

Ca(OH)2 (læsket kalk)

slide26

Stærke og svage SYRER/BASER

Svag base:mindre end 100% dissocieret I vand

En af de mest almindelige svage baser er ammoniak

NH3 (aq) + H2O (l)  NH4+ (aq) + OH- (aq)

ligev gte med svage syrer og baser
Ligevægte med svage Syrer og Baser

Eddikesyre, HC2H3O2 (HOAc)

HC2H3O2 + H2O  H3O+ + C2H3O2-

Acid Korrsp. base

(K kaldes Ks for Syre )

K angiver andelen af ioner ift. molecules

syre base konstanter

Se side 260!

Syre-base konstanter

Korr. base

Syre

Stigende styrke

Stigende styrke

ligev gtskonstanter for svage syrer
Ligevægtskonstanter for svage syrer

Svage syrer har Ks < 1

Medfører lille [H3O+] og pH 2 - 7

ligev gtskonstanter for svage baser
Ligevægtskonstanter for svage baser

Svag base has Kb < 1

Medfører lille [OH-] og pH 12 - 7

ligev gte med svage syrer
Ligevægte med svage syrer

1.00 M eddikesyre (HOAc). Beregn ligevægtskoncentrationen af eddikesyre, H3O+ og acetat samt pH

Trin 1.Definer ligevægts konc. in tabel.

[HOAc] [H3O+] [OAc-]

Start

Ændr.

Ligev.

1.00 0 0

-x +x +x

1.00-xx x

ligev gte med svage syrer1
Ligevægte med svage syrer

1.00 M eddikesyre (HOAc). Beregn ligevægtskoncentrationen af eddikesyre, H3O+ og acetat samt pH

Trin 2.Opskriv Ks udtrykket

Andengrads ligning – løses vha PC eller lommeregner

Eller man kan gøre den antagelse at x er meget lille! (tommelfingerregel: 10-5 eller mindre er ok)

ligev gte med svage syrer2
Ligevægte med svage syrer

1.00 M eddikesyre (HOAc). Beregn ligevægtskoncentrationen af eddikesyre, H3O+ og acetat samt pH

Trin 3.Løs Ks udtrykket

Først antages x meget lille fordi Ks er så lille.

Nu er det nemmere!

ligev gte med svage syrer3
Ligevægte med svage syrer

1.00 M eddikesyre (HOAc). Beregn ligevægtskoncentrationen af eddikesyre, H3O+ og acetat samt pH

Trin 4.Løs det tilnærmede Ksudtryk

x =[H3O+] = [OAc-] = 4.2 x 10-3 M

pH = - log [H3O+] = -log (4.2 x 10-3) =2.37

ligev gte med svage syrer4
Ligevægte med svage syrer

Beregn pH I en 0.0010 M opløsning af myresyre, HCO2H.

HCO2H + H2O  HCO2- + H3O+

Ks = 1.8 x 10-4

Tilnærmet løsning

[H3O+] = 4.2 x 10-4 M,pH = 3.37

Præcis løsning

[H3O+] = [HCO2-] = 3.4 x 10-4 M

[HCO2H] = 0.0010 - 3.4 x 10-4 = 0.0007 M

pH = 3.47

ligev gte med svage baser
Ligevægte med svage baser

Du har 0.010 M NH3. Beregn pH.

NH3 + H2O  NH4+ + OH-

Kb = 1.8 x 10-5

Trin 1.Definer ligevægtskoncentrationerne

[NH3] [NH4+] [OH-]

Start

Ændr.

Ligev.

0.010 0 0

-x +x +x

0.010 - x x x

ligev gte med svage baser1
Ligevægte med svage baser

Du har 0.010 M NH3. Beregn pH.

NH3 + H2O  NH4+ + OH-

Kb = 1.8 x 10-5

Trin 2.Løs ligevægtsudtrykket

Antag x lille, så

x = [OH-] = [NH4+] = 4.2 x 10-4 M

og [NH3] = 0.010 - 4.2 x 10-4 ≈ 0.010 M

Antagelsen er OK!

ligev gte med svage baser2
Ligevægte med svage baser

Du har 0.010 M NH3. Beregn pH.

NH3 + H2O  NH4+ + OH-

Kb = 1.8 x 10-5

Trin 3.Beregn pH

[OH-] = 4.2 x 10-4 M

så pOH = - log [OH-] = 3.37

Fordi pH + pOH = 14,

pH = 10.63

syre base reaktioner titreringer

Oxalic acid,

H2C2O4

SYRE-BASE REAKTIONERTitreringer

H2C2O4(aq) + 2 NaOH(aq) --->

SyreBase

Na2C2O4(aq) + 2 H2O(liq)

Carry out this reaction using aTITRATRERING

titrering
Titrering

1. Tilsæt opløsning fra buretten.

2. Reagens (base) reagerer med stof (syre) i opløsningen i flasken.

 • Indicator viser hvornår den eksakte støkiometriske reaktion sker. (Syre = Base)

Dette kaldes NEUTRALISERING

velse 1 standardiser en opl sning af naoh i e bestem dens koncentration pr cist
Øvelse 1: Standardiser en opløsning af NaOH — i.e., Bestem dens koncentration præcist.

35.62 mL NaOH neutraliseres med 25.2 mL 0.0998 M HCl ved titratrering til et akvivalens punkt. Hvad er Koncentrationen af NaOH?

problem du har 50 0 ml 3 0 m naoh og du vil gerne have en 0 50 m naoh what to do
PROBLEM: Du har 50.0 mL 3.0 M NaOH og du vil gerne have en 0.50 M NaOH. What to do?

Tilsæt vand til 3.0 M opløsningen for at sænke koncentrationen to 0.50 M

Fortynd!

problem du har 50 0 ml 3 0 m naoh og du vil gerne have en 0 50 m naoh what to do1

H

O

2

3.0 M NaOH

0.50 M NaOH

Koncentreret

Fortyndet

PROBLEM: Du har 50.0 mL 3.0 M NaOH og du vil gerne have en 0.50 M NaOH. What to do?

Hvor meget vand skal tilsættes?

problem du har 50 0 ml 3 0 m naoh og du vil gerne have en 0 50 m naoh what to do2
PROBLEM: Du har 50.0 mL 3.0 M NaOH og du vil gerne have en 0.50 M NaOH. What to do?

Hvor meget vand tilsættes?

Den vigtigste pointe er --->

mol NaOH i den ORIGINALE opløsning =

mol NaOH I den ENDELIGE opløsning

problem du har 50 0 ml 3 0 m naoh og du vil gerne have en 0 50 m naoh what to do3
PROBLEM: Du har 50.0 mL 3.0 M NaOH og du vil gerne have en 0.50 M NaOH. What to do?

Mængde NaOH i original opløsning =

M • V=

(3.0 mol/L)(0.050 L) = 0.15 mol NaOH

Mængde NaOH i endelig opløsning må også = 0.15 mol NaOH

Volumen af endligopløsning =

(0.15 mol NaOH)(1 L/0.50 mol) = 0.30 L

or 300 mL

problem du har 50 0 ml 3 0 m naoh og du vil gerne have en 0 50 m naoh what to do4

H

O

2

3.0 M NaOH

0.50 M NaOH

Koncentreret

Fortyndet

PROBLEM: Du har 50.0 mL 3.0 M NaOH og du vil gerne have en 0.50 M NaOH. What to do?

Konclusion:

Tilsæt 250 mL vandtil 50.0 mL 3.0 M NaOH for at fremstille 300 mL 0.50 M NaOH.

fremstilling af opl sninger ved fortynding
Fremstilling af opløsninger ved fortynding

En genvej

M1 • V1 = M2 • V2

opgave1
Opgave
 • Du har en stamopløsning af HCl, som er 12.1 M.
 • Du skal bruge 400 mL 0.10 M HCl.
 • Hvor meget syre og hvor meget vand skal du bruge?
ph testing
pH testing
 • There are several ways to test pH
  • Blue litmus paper (red = acid)
  • Red litmus paper (blue = basic)
  • pH paper (multi-colored)
  • pH meter (7 is neutral, <7 acid, >7 base)
  • Universal indicator (multi-colored)
  • Indicators like phenolphthalein
  • Natural indicators like red cabbage, radishes
paper testing
Paper testing
 • Paper tests like litmus paper and pH paper
  • Put a stirring rod into the solution and stir.
  • Take the stirring rod out, and place a drop of the solution from the end of the stirring rod onto a piece of the paper
  • Read and record the color change. Note what the color indicates.
  • You should only use a small portion of the paper. You can use one piece of paper for several tests.
ph meter
pH meter
 • Tests the voltage of the electrolyte
 • Converts the voltage to pH
 • Very cheap, accurate
 • Must be calibrated with a buffer solution
ph indicators
pH indicators
 • Indicators are dyes that can be added that will change color in the presence of an acid or base.
 • Some indicators only work in a specific range of pH
 • Once the drops are added, the sample is ruined
 • Some dyes are natural, like radish skin or red cabbage
ad