Jak ps t projekt a bakal skou pr ci
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Jak ps át projekt a bakalářskou práci. Termíny. Dnes : Zadání projektu 11.1.2010: odevzdání projektu 12.1.2010: zveřejněn rozpis prezentací Týden 18.-22.1. prezentace projektu, zápočty. Další termíny. Zápis do LS 2010: Zápis bakalářské práce (nutno potvrdit na katedře podmínky)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - owen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak ps t projekt a bakal skou pr ci

Jak psát projekt a bakalářskou práci


Term ny
Termíny

 • Dnes : Zadání projektu

 • 11.1.2010: odevzdání projektu

 • 12.1.2010: zveřejněn rozpis prezentací

 • Týden 18.-22.1. prezentace projektu, zápočty


Dal term ny
Další termíny

 • Zápis do LS 2010: Zápis bakalářské práce (nutno potvrdit na katedře podmínky)

 • První týden LS 2010: Domluvit s vedoucím práce přesné zadání

 • Druhý až třetí týden: Předání zadání práce, nutná osobní účast a podpis

 • Červen 2010: odevzdání práce

 • Červenec 2010: uzávěrka indexu, přihláška k SZZ

 • Začátek září 2010: státnice


Odevzd n projektu
Odevzdání projektu

 • Pondělí 11.1.2010

 • Do 12:00

 • Osobně v B407

 • Pokud nestihnete, nutno podat zprávu (224354509, vanicek@fsv.cvut.cz)

 • Pokud odevzdáte dříve, nutno podat zprávu

 • Externí vedoucí (ing. Suchý), nutno přinést podepsaný posudek


Forma projektu i bakal ky
Forma projektu (i bakalářky)

 • Orientační počet stran

  • Projekt 20

  • Bakalářská práce 40

  • Diplomová práce 60

 • Strana má cca 30 řádků po cca 60 úhozech

  (velikost písma 10-12pt, řádkování 1 ½)Vodn list
Úvodní list

ČVUT, Stavební fakulta

IS ve stavebnictví

Projekt IS

Petr Vopička

2010

(a třeba lev)


Zad n pr ce
Zadání práce

 • To dostáváte teď


Klauzule
Klauzule

 • Prohlašuji, že tuto práci jsem vypracoval samostatně a použil jen uvedené podklady a rady od …..

 • podpis


Anotace
Anotace

 • Na ½ stránky shrnutí obsahu a přínosu práce

 • V češtině a v angličtině


Pak za n vlastn pr ce
Pak začíná vlastní práce

 • Případné poděkování

 • Obsah

 • Úvod

 • Jednotlivé kapitoly

 • Závěr

 • (Seznam obrázků, tabulek, zkratek,…)

 • Seznam literatury


Jazyk pr ce
Jazyk práce

 • Čeština

 • Slovenština

 • angličtina


Seznam literatury
Seznam literatury

[1] Vopička, E.: Život goril v Africe, ACADEMIA, 2009, dostupné na www.vopice.cz


Pr ce s literaturou
Práce s literaturou

 • Používat prověřené zdroje

  • Wikipedie a podobné zdroje těžko považovat za prověřené

 • Nepoužívat jen Internetové zdroje, ale též skripta a monografie

 • Raději více citací, než méně

 • V práci popisovat jen věci, které jsou nad rámec povinného kmene studia

 • Rešeršní část práce by neměla být delší než 1/3 rozsahu.

 • V bakalářské práci musí být vlastní přínos k tématu, nejedná se jen o kompilaci z literatury.


Zp sob citov n
Způsob citování

 • Jak se píše v [1], tak:

  Potravu Gorily nížinné tvoří z větší části banány přímého tvaru a potravu Gorily horské tvoří banány tvaru kvadratické funkce.

 • Podle odborné literatury Gorila nížinná jí radši rovné banány a Gorila horská zahnuté

  (a v seznamu literatury uvést prameny )


Pr vodce prac doporu en ne povinnost
Průvodce prací (doporučení, ne povinnost)

 • Krátká kapitola následující za úvodem, která shrne, které části práce jsou převzaté a odkud a kde je váš vlastní přínos. Totéž může být uvedeno u obrázků, tabulek,….


Hodnocen pr ce
Hodnocení práce

 • Projekt IS

  • Jedna známka z teoretické části (ing.Kaiser)

  • Posudek vedoucího projektu (je-li vedoucí projektu člen KII, není to vaše starost)

  • Hodnocení prezentace

   • Obsah

   • Forma (řečnické dovednosti, připravené slajdy)

   • Dodržení času (10 minut)


Hodnocen bakal sk pr ce
Hodnocení bakalářské práce

 • Dva posudky

  • Vedoucí práce

  • Oponent

   • Oponenta vybírá katedra. Vy můžete podat vedoucímu práce svůj návrh, který vedoucí může a nemusí akceptovat.