slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
45 години - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Център за образователни технологии

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

45 години - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Център за образователни технологии - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

45 години - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Център за образователни технологии. Кръгла маса: “Съвременните образователни технологии и ограмотяването” Лектор: проф. д-р Стойка Здравкова. професор д-р Стойка Здравкова СУ “Св. Климент Охридски”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 45 години - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Център за образователни технологии' - owen-clark


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
45 години - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Център за образователни технологии

Кръгла маса: “Съвременните образователни технологии и ограмотяването”

Лектор: проф. д-р Стойка Здравкова

slide3
Лекционни курсове, които е разработила и чете:– Дидактика на български език и литература в І–ІV клас; – Начална училищна педагогика; – Обучение на деца билингви; – Алтернативни методи на ограмотяване.
slide4
Основни научни области:– Методика на обучението по български език в началните класове; – Ограмотяване на децата; – Вторична неграмотност и ограмотяване на възрастни; – Ограмотяване на деца билингви; – Подготовка за училище на деца с майчин език, различен от българския; – Ограмотяване на деца с обучителни затруднения; – Диагностика на комуникативната компетентност на 6–10-годишните ученици.
slide5
Публикации:

Автор е на над 160 публикации, от които 12 книги; над 70 студии и статии; голям брой учебници и учебни помагала за студенти и за ученици от началните класове; на българските буквари за І-ви клас на СОУ през последните петнадесет години (1987–2002), на буквари за деца билингви, на буквари за децата от помощните училища и на децата със зрителни затруднения. Ръководител на авторски екип и съавтор на учебен комплект за обучение на деца билингви в подготвителните класове (1992–2002).

slide6
Основни публикации:
 • Методи на обучението в началните класове. С., 1989.
 • Ограмотяването на децата в първи клас. С., 1991.
 • Система на обучението по писане. С., 1992.
 • Методика на обучението по български език и литература в началните класове (в две издания – 1992 г. и 1996 г.)
 • Обучението по начална грамотност. С., 1998.
 • Методика. Основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище. С., 1998.
 • Ограмотяване в условията на билингвизъм. С., 1999.
 • Обучението по български език и литература в началните класове. Шумен, 2005.
slide11
Учебни помагала и методически ръководства:

-Автор е на поредица учебни помагала за 6–12-годишните ученици: “Азбука на граматиката” и “Практическа граматика” (1994–2004) за І, ІІ, ІІІ, ІV и V клас; на Учебни помагала по четене (литература) (1998–2004) – за І, ІІ, ІІІ, ІV клас; Учебни помагала за 5–7-годишни за подготовката им за училище и др. ;-Издала е редица методически ръководства за начални учители. Участвала е в разработването на учебни програми по български език и литература за началните класове (1991–2000); на Учебен план и на Учебни програми за обучение на децата билингви в подготвителните класове; на Учебна програма и Методическо ръководство за ограмотяване на възрастни граждани.

slide12
Публикации през последните години:
 • Ограмотяване в условията на билингвизъм. С., 1999.
 • Вариантна дидактическа технология за ограмотяване на децата роми. В: Обучение на ромските деца. 1999.
 • Буквар за І клас на СОУ. С., 2001.
 • Буквар АБВ за деца билингви. С., 2003.
 • Български език за трети клас (учебник за СОУ). С., 2004.
 • Учебни тетрадки по български език за трети клас. С., 2004.
 • Азбука на граматиката за ІV клас. С., 2004.
 • Азбука на граматиката за ІІІ клас. С., 2005.
 • Практическа граматика за V клас. С., 2005.
 • Обучението по български език и литература в началните класове. Шумен, 2005.
slide13
Главен редактор е на

списание “Начално образование” от 1998 г.

slide14
Основни научни интереси и приноси:
 • Създава модела за ограмотяване на децата през последните петнадесет години;
 • Разработва подобрен вариант на метода за ограмотяване, който лежи в основата на разработването на съвременните български буквари;
 • Разработва съвременни модели на обучението по четене и писане в България.
slide15
45 години - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Център за образователни технологии

Кръгла маса: “Съвременните образователни технологии и ограмотяването”

Лектор: проф. д-р Стойка Здравкова

ad