O ek van v voj kurzu koruny term n zaveden eura a p edpoklad v voje ekonomiky r
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Očekávaný vývoj kurzu koruny, termín zavedení eura a předpoklad vývoje ekonomiky ČR. Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka. Sdružení automobilového průmyslu 10. prosince 2008. Vývoj kurzu v roce 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ovidio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
O ek van v voj kurzu koruny term n zaveden eura a p edpoklad v voje ekonomiky r

Očekávaný vývoj kurzu koruny, termín zavedení eura a předpoklad vývoje ekonomiky ČR

Miroslav Singerviceguvernér, Česká národní banka

Sdružení automobilového průmyslu

10. prosince 2008


V voj kurzu v roce 2008
Vývoj kurzu v roce 2008 předpoklad vývoje ekonomiky ČR

 • Kurz koruny vůči euru v průběhu první poloviny roku rychle posiloval a v červenci dosáhl rekordní hodnoty (22,97 Kč/euro)

 • Kurz koruny přispíval k tlumení inflačních tlaků a inflačních očekávání v době, kdy jejich dlouhodobé ukotvení na nízké úrovni začalo erodovat

 • Na straně druhé vedlo posílení koruny ke snížení cenové konkurenceschopnosti vývozců, ke snížení jejich exportních výnosů a k oslabení tvorby zdrojů pro budoucí investice

Z hlediska ČNB hrál kurz koruny v roce 2008 klíčovou roli při snižování inflačních tlaků


Kurz koruny v i euru m s n pr m ry
Kurz koruny vůči euru předpoklad vývoje ekonomiky ČR(měsíční průměry)

Meziroční posílení koruny vůči euru se v listopadu snížilo, ale bylo i nadále poměrně značné (6,2%)


Kurz koruny v i euru 1 1 2007 3 12 2008
Kurz koruny vůči euru předpoklad vývoje ekonomiky ČR(1.1.2007 – 3.12.2008)

Po propuknutí akutní fáze finanční krize (září) se výrazně zvýšila volatilita kurzu koruny


V hled v voje kurzu koruny
Výhled vývoje kurzu koruny předpoklad vývoje ekonomiky ČR

 • Bude přetrvávat zvýšená volatilita kurzu

 • V nejbližších měsících bude pravděpodobně nadále slábnout míra meziroční apreciace koruny

 • Pokud nezasáhne českou ekonomiku výrazný vnější asymetrický šok, měla by koruna po návratu k „rovnovážné hladině“ nadále dlouhodobě posilovat

 • Pokud ekonomiku zasáhne výrazný asymetrický šok, je představitelné i skokové znehodnocení kurzu, které kvantitativně ovlivní představu o dlouhodobém trendu rovnovážného zhodnocování koruny

Nelze vyloučit, že kurz by mohl přestat hrát dosavadní roli kotvy inflace; nejistoty jsou mimořádně vysoké


Zaveden eura
Zavedení eura předpoklad vývoje ekonomiky ČR

 • Zavedení eura je spojeno s dlouhodobým a krátkodobými přínosy i náklady

 • S postupnou reálnou, nominální a strukturální konvergencí české ekonomiky k eurozóně dlouhodobé čisté přínosy rostou

 • Ve stávajícím mimořádně volatilním prostředí však rostou krátkodobá rizika procedury samotného vstupu do EMU

Globální finanční a hospodářská krize pravděpodobně vychyluje krátkodobou bilanci přínosů a nákladů v neprospěch vstupu do EMU v nejbližším období


Hypotetick p smo erm ii hypotetick parita pr m r za ervenec
Hypotetické pásmo ERM II předpoklad vývoje ekonomiky ČR(hypotetická parita = průměr za červenec)

Pokud by byla parita ERM II odvozena od průměru červencového kurzu, po většinu následujícího období bychom neplnili kurzové kritérium


Rizika pln n vstupn ch krit ri
Rizika plnění vstupních kritérií předpoklad vývoje ekonomiky ČR

 • Při zvýšené volatilitě kurzu roste riziko neplnění kurzového kritéria

 • Volba méně zhodnoceného kurzu jako východiska pro stanovení parity by samozřejmě snížila riziko nesplnění

 • Riziko případného asymetrického šoku by patrně ohrozilo splnění kritéria při jakékoliv „rozumné“ paritě

 • Rizika vznikají i na straně rozpočtového kritéria:

  • Pokles ekonomiky  zvýšení cyklického deficitu

  • Stimulační balíčky  zvýšení strukturálního deficitu

Plnění vstupních kritérií není prosto rizik nikdy; vstup do EMU je riskantnější o to více, že rizika jsou nyní předvídatelná (a nikoliv malá)


Stru n anatomie krize
Stručná anatomie krize předpoklad vývoje ekonomiky ČR

Opatření vlád a CB na podporu poptávky (listopad 2008 a dále)

Opatření vlád a CB na podporu finančního sektoru (září-říjen 2008)

Podzim 2008

2007

Léto 2008

Krize hypoték

Bankovní krize

Reálná ekonomika

Sekundární dopady na bankovní sektor z reálné ekonomiky

Další vlny opatření na podporu fin. sektoru v důsledku negativního vývoje ekonomiky (prosinec 2008 a dále)

Krize finančního systému nyní rychle přechází do krize reálné ekonomiky!


Hlavn ot zky a v zvy
Hlavní otázky a výzvy předpoklad vývoje ekonomiky ČR

 • Je situace horší v USA nebo v Evropě? Kde jsou lepší podmínky pro opětovné oživení? Zůstane ve světě nějaký tahoun růstu?

 • Je světová deflace akutním rizikem?

 • Jaké by měly být protikrizové politiky?

  • Jak zkombinovat fiskální (rychlé) impulsy s měnovými (pomalými) impulsy?

  • Jak rozložit břemeno krize mezi automatické přizpůsobovací procesy a aktivní hospodářské politiky?

  • Kdy si „vystřílet všechny náboje“? Nyní nebo až na dně krize?

  • Co udělat pro to, aby léčba nebyla nákladnější než nemoc sama?

Rozhodnost a uvážlivost ano – nikoliv ukvapenost!


Dopady na s ekonomiku struktura v kladu
Dopady na čs. ekonomiku: struktura výkladu předpoklad vývoje ekonomiky ČR

ZAHRANIČNÍFIN. SYSTÉM

ZAHRANIČNÍREGULÁTOR

ZAHRANIČNÍREÁL. EKON.

Regulatorní kanál

Přímý vnější kanál

Nepřímé vnější kanály

DOMÁCÍ FIN. SYSTÉM

DOMÁCÍ REÁL. EKON.

Vnitřní kanál

 dohledČNBměnová politika

regulacevládafiskální politika


Nep m vn j kan ly
předpoklad vývoje ekonomiky ČRNepřímé vnější kanály

 • Pokles vzájemné důvěry finančních institucí  pokles likvidity na:

  • Peněžním trhu

  • Trhu vládních dluhopisů

  • Ostatních segmentech závisejících na vládních dluhopisech (penzijní fondy, peněžní a dluhopisové fondy, pojišťovny)

 • Ochlazení trhu nemovitostí

 • Akciový trh (omezený význam pro čs. ekonomiku)

Celkové dopady jsou doposud omezené; v některých sektorech jsou však poměrně velké


Dom c finan n bankovn syst m
předpoklad vývoje ekonomiky ČRDomácí finanční (bankovní) systém

 • Má přebytek likvidity (ČNB stahuje peníze)

 • Je relativně „izolovaný“ (má dostatek zdrojů pro poskytování úvěrů z primárních vkladů)

 • Má tradiční konzervativní model (dost příležitostí k růstu)

 • Má nízký podíl nesplácených úvěrů

 • Banky neposkytovaly ve větší míře úvěry v cizích měnách (nejsou závislé na funkčnosti trhů sloužících k zajišťování kurzového rizika)

 • Podíl „toxických“ aktiv je zanedbatelný (méně než 1% aktiv)

 • Je dobře kapitalizovaný a zůstává ziskový

Finanční sytém v ČR je méně zranitelný než jinde


Vnit n kan l transmise krize
předpoklad vývoje ekonomiky ČRVnitřní kanál transmise krize

 • Vyschnutí peněžního trhu

 • Zpřísnění úvěrových podmínek

 • Výrazné zpomalení tempa růstu poskytování úvěrů na bydlení + protichůdný pohyb úrokových sazeb na hypotéční úvěry

 • Zvýšená volatilita důležitých makroekonomických veličin (úrokové sazby, kurz, akciový trh)

Domácí finanční sektor není momentálně ani tlumičem ani multiplikátorem poruch přicházejících zvenčí


P m vn j kan l transmise
předpoklad vývoje ekonomiky ČRPřímý vnější kanál transmise

 • V posledních týdnech dochází k prudkému zhoršování vyhlídek hospodářského růstu v zahraničí včetně Německa, kam plyne cca 1/3 našeho exportu

 • Pozitivní aspekt: snižování zahraniční inflace + odeznívání nákladových šoků (ropa, potraviny)  pokles dovozních cen  rychlý přenos do korigované inflace  možný pokles úrokových sazeb

Z vnějšího prostředí: slábnutí negativního nákladového šoku je střídáno rychlým posilováním negativního poptávkového šoku


Zahrani n popt vka consensus forecasts
Zahraniční poptávka předpoklad vývoje ekonomiky ČR(Consensus Forecasts)

V posledních měsících dochází k dramatickému snižování prognóz růstu v zahraničí


Dom c re ln ekonomika
předpoklad vývoje ekonomiky ČRDomácí reálná ekonomika

 • Faktory podporující obranyschopnost čs. ekonomiky:

  • Mikroekonomická pružnost a vysoce konkurenční struktura většiny rozhodujících odvětví

  • Makroekonomické rovnováhy (přebytek obchodní bilance)

  • Dlouhodobě nízká inflace a nízké úrokové sazby (dlouhodobě konzervativní měnová politika)

  • Rovnovážná reálná apreciace

  • Fiskální rozvážnost


Dom c re ln ekonomika pokr
předpoklad vývoje ekonomiky ČRDomácí reálná ekonomika – pokr.

 • Rizikové faktory:

  • Nedávný kurzový šok (nižší zisky  nižší investice)

  • Vyšší zranitelnost v důsledku vysoké intenzity HDP na čistých vývozech (růst byl v posledních letech významně stimulován exportem)

  • Vysoká závislost ekonomiky na některých oborech (automobilový průmysl, elektronika)

  • Domácí subdodavatelé pro zahraniční automobilky jsou nyní velmi ohroženi

Exportní struktura české ekonomiky implikuje riziko potenciálního asymetrického šoku


Vn j regulatorn kan l
předpoklad vývoje ekonomiky ČRVnější regulatorní kanál

 • Zvýšení garancí bankovních vkladů na 50 000 EUR (v budoucnu na 100 000 EUR) a odstranění spoluúčasti vkladatelů

 • Nařízení Evropské komise v oblasti účetnictví (polovina října) – může se promítnout do nadhodnocování některých kategorií aktiv ve zveřejňovaných údajích subjektů finančního trhu

 • Zákaz tzv. krátkých prodejů (s cílem ochránit trhy před spekulacemi a vysokou volatilitou)

Vnějším regulatorním kanálem byly vnášeny do české ekonomiky některé nesystémové prvky; zásahy nebyly dobře koordinované a nesly rizika regulatorní arbitráže a větší volatility trhů


Opat en nb finan n syst m
předpoklad vývoje ekonomiky ČROpatření ČNB: finanční systém

 • Zavedení dodávací facility (banky mají možnost čerpat od ČNB likviditu na 2 týdny nebo 3 měsíce) s cílem oživit peněžní trh – došlo k mírnému zlepšení

 • Možnost použít vládní dluhopisy jako kolaterál při těchto operacích s cílem zvýšit likviditu

 • Připravujeme s MF HTM pro pojišťovny a penzijní fondy

Opatření začínají zvolna účinkovat


Opat en nb intenzivn monitoring
předpoklad vývoje ekonomiky ČROpatření ČNB: intenzivní monitoring

 • Byla přijata tato opatření:

  • Denní sběr informací (zavedeno jeden den po rozhodnutí):

   • Požadavky na hotovost (na jeden a dva dny dopředu)

   • Peněžní trh a trh s vládními dluhopisy (v reálném čase)

   • Finanční instituce (banky a ostatní důležití hráči) s jednodenním zpožděním:

    • Likvidita

    • Expozice v rámci skupiny

    • Vklady

    • Limity

    • Výběry z fondů peněžního trhu


Opat en nb intenzivn monitoring1
předpoklad vývoje ekonomiky ČROpatření ČNB: intenzivní monitoring

 • Ad hoc získání informace o držení toxických aktiv (po CDOs, Islandu a pádu Lehman Borthers, atd.); informace ze všech částí finančních skupin (tj. banky, pojišťovny, investiční fondy, penzijní fondy) ve stejný okamžik daného dne

 • Konzultace guvernéra a viceguvernéra s Bankovní asociací (týdenní nebo dvoutýdenní frekvence)

ČNB má k dispozici velmi pohotové údaje a v případě potřeby je schopna okamžitě zasáhnout; klíčovým předpokladem úspěchu je integrovaný dohled


Opat en nb re ln ekonomika
předpoklad vývoje ekonomiky ČROpatření ČNB: reálná ekonomika

 • Snížení úrokových sazeb 6. listopadu o 0,75 p.b.

 • ČNB jednoznačně vyhodnotila převahu rizik inflace na dolní straně a přikročila k nevídanému snížení sazeb i za cenu určitého překvapení trhů

 • Jedním z motivů byla i snaha zvýšit vliv měnové politiky na krátký konec výnosové křivky

Posilování desinflačních tendencí otevírá prostor pro další uvolňování měnové politiky


A opat en vl dy regul tora
předpoklad vývoje ekonomiky ČRa Opatření vlády: regulátora

 • Zvýšení pojištění vkladů + odstranění spoluúčasti ze dne 11. listopadu (pod tlakem vnějšího regulatorního kanálu - viz výše)

  -------------------------------------------------------------

 • Spíše spoléhání na automatické stabilizátory veřejných financí

 • Vládní příprava „Stimulačního balíčku“ pro případ poklesu hospodářského růstu pod 2% (první obrysy již existují)


Progn za celkov inflace
Prognóza celkové inflace předpoklad vývoje ekonomiky ČR

Prognóza celkové inflace se na horizontu měnové politiky nachází na úrovni 2% inflačního cíle platného od roku 2010


Progn za hdp
Prognóza HDP předpoklad vývoje ekonomiky ČR

Růst HDP ve zbytku roku 2008 a v roce 2009 výrazně zpomalí


Progn za v slech
Prognóza v číslech předpoklad vývoje ekonomiky ČR

Prognóza celkové inflace:

2009, Q3 (+4 čtvrtletí) 2,3%

2010, Q1 (+6 čtvrtletí) 2,0%

Prognóza měnově politické inflace:

2009, Q3 (+4 čtvrtletí) 2,3%

2010, Q1 (+6 čtvrtletí) 2,0%

Prognóza růstu HDP:

2008 4,5%

2009 2,9%

2010 3,1%

Prognóza nominálních úrokových sazeb (3M PRIBOR):

2009, Q3 (+4 čtvrtletí) 2,4%

2010, Q1 (+6 čtvrtletí) 3,2%


Alternativn progn za hdp
Alternativní prognóza HDP předpoklad vývoje ekonomiky ČR

Růst HDP je v alternativním scénáři výrazně nižší než v základním scénáři


Rizika a nejistoty progn zy
Rizika a nejistoty prognózy předpoklad vývoje ekonomiky ČR

 • Ekonomické prostředí je bezprecedentně volatilní a výhledy budoucího vývoje krajně nejisté

 • Patrně dochází ke zlomům a nespojitostem v ekonomickém chování (což snižuje vypovídací schopnost stávajících modelových mechanismů)

 • Zadřením úvěrů je navíc částečně oslabena účinnost měnové politiky

 • Rizika jsou vychýlena výrazně směrem dolů

Stávající ekonomické prostředí otevírá větší prostor pro intuici tvůrců politik


D kuji za pozornost
Děkuji za pozornost předpoklad vývoje ekonomiky ČR

Miroslav Singer

Česká národní banka

Na příkopě 28

115 03 Praha 1

Miroslav.Singer@cnb.cz

Tel: 224412008