Stěžejním projektem letošního roku bylo uspořádat Mezinárodní letní hudební kurzy 2009 26.7. - 8.8.2009 Konzervatoř Česk - PowerPoint PPT Presentation

ovid
slide1 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stěžejním projektem letošního roku bylo uspořádat Mezinárodní letní hudební kurzy 2009 26.7. - 8.8.2009 Konzervatoř Česk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stěžejním projektem letošního roku bylo uspořádat Mezinárodní letní hudební kurzy 2009 26.7. - 8.8.2009 Konzervatoř Česk

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Stěžejním projektem letošního roku bylo uspořádat Mezinárodní letní hudební kurzy 2009 26.7. - 8.8.2009 Konzervatoř Česk
278 Views
Download Presentation

Stěžejním projektem letošního roku bylo uspořádat Mezinárodní letní hudební kurzy 2009 26.7. - 8.8.2009 Konzervatoř Česk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stěžejním projektem letošního roku bylo uspořádat Mezinárodní letní hudební kurzy 2009 26.7. - 8.8.2009 Konzervatoř České Budějovice Akce byla realizována pod záštitou primátora a s finanční účastí statutárního města České Budějovice. SPONZOŘI:PARTNEŘI: KLIMASERVIS CB spol. s r.o. Baseball and Softball club SOKOL Hluboká nad Vltavou WARCHAL výrobce houslových strun Konzervatoř České Budějovice Luděk Špilauer - OZVUČOVÁNÍ.CZ Českobudějovický deník ROSETTE DESIGN s.r.o. - dtp studioTeplice ARS IUVENUM o.p.s.Prvořadým úkolem ARS IUVENUM o.p.s. je podpora zájemců o umění všech věkových kategorií,bez rozdílu úrovně získaných znalostí

 2. Lektoři: Šárka Dudová - klavír Laura Devide Zuzka Bartyzalová Šárka Dudová Lea Devide Robert Devide

 3. Lektoři: Tuula Sivula Vacek - housle Laura Devide Tuula Sivula Vacek Quinten Vaucrosson Ludmila Magalhaesová Lea Devide Alžběta Marková Spencer Vaucrosson Eliška Klímová Heidi Vacek

 4. Lektoři: Kristian Vacek - housle, viola Jindřich Míšek Michal Marek Jana Hajnová Jessica Peltoniemi Markéta Kazdová Kristian Vacek Jan Ehrlich Jan Duda Lenka Němcová

 5. Lektoři: Jan Vacek - housle, viola Filip Magalhaes Petr Hajna Anna Ehrlichová Jan Vacek Michal Kamenický Jana Ihnatoljová Ondřej Pekárek

 6. Lektoři: Petr Šporcl - violoncello Jana Kuncová Iva Růžičková Petr Šporcl Jakub Vostoupal Lenka Suchanová

 7. Lektoři: Eva Mezerová - klavírní korepetice

 8. 1. Koncert účastníků Mezinárodních letních hudebních kurzů 2009Konzervatoř České Budějovice - čtvrtek 30.7.2009 - 20 hod • Amairgil Ranní déšť Amairgil Bard Vrchotický • Východ slunce Keltská harfa klansach • Vítr • Déšť • Řecká lidová Take This Ring Lea Devide • Šárka Dudová • Čtyřruční klavír • F. Emonts Bleší kankán Laura Devide • Šárka Dudová • Čtyřruční klavír • F.Kramář Koncert Es-dur pro klarinet op.36 Filip Magalhaes - Klarinet • 1.věta-Allegro • M.Gajdoš Ikona Kateřina Dudová - Kontrabas • J.Kern Smoke Gets In Your EyesLenka Němcová - 1.housle • P.Desmond Take Five Heidi Vacek - 2.housle • Kristian Vacek - 3.housle • Kateřina Dudová - Kontrabas • Zuzana Bartyzalová - Klavír • J.Haydn Koncert G-dur Jana Ihnatoljová - Housle • 1.věta-Allegro moderato • F.Kreisler Preludium a Allegro Lenka Němcová - Housle • A.Dvořák Rondo op.94 pro violoncello a klavír Jana Kuncová - Violoncello • Klavírní spolupráce: Eva Mezerová

 9. 2. Koncert účastníků Mezinárodních letních hudebních kurzů 2009Kostel Českobratrské církve evangelické 28.října 28, České Budějovice - pátek 31.7.2009 - 20 hod. A.Dvořák Romantický kus č.1 Markéta Kazdová - Housle Cavatina Adéla Pecková- Housle Kristian Vacek- Viola G.Ph.Telemann Sonatina F-dur Filip Magalhaes - Housle Vivace Jakub Vostoupal – Violoncello H.Kaski Noc u moře Kateřina Dudová – Klavír G.F.Händel Passacaglia Lenka Němcová - 1.housle Kristian Vacek- 2.housle Jana Hajnová - 3.housle J.Jirmal Tango Jana Ihnatoljová - Kytara G.Sanz Canarius G.Ph.Telemann Koncert pro 4 housle Heidi Vacek - 1.housle Adagio - Allegro Jessica Peltoniemi - 2.housle Grave Lenka Němcová - 3.housle Allegro Jana Hajnová - 4.housle F.Couperin Koncert pro 2 violoncella Prelude L.Suchanová, P.Šporcl-Violoncello Air J.Vostoupal, P.Šporcl - Violoncello Sarabande L.Suchanová, P.Šporcl-Violoncello Chaconne J.Kuncová, P.Šporcl - Violoncello Le je-ne-scay-quoy J.Kuncová, P.Šporcl – Violoncello J.S.Bach Braniborský koncert č.3Orchestr účastníků MLHK 2009 Allegro Irské lidové Poutník Orchestr účastníků MLHK 2009 Danny Boy Skotská Klavírní spolupráce: Eva Mezerová

 10. 3. Koncert účastníků Mezinárodních letních hudebních kurzů 2009Konzervatoř České Budějovice - sobota 1.8.2009 - 20 hod • S.Suzuki Variace Soubor - malé děti • Myš Šárka Dudová - Klavír. dopr. • Švédská škola Sólo Quentin Vaucrosson - Housle • Spencer Vaucrosson - Housle • S.Suzuki Allegro Laura Devide - Housle • Šárka Dudová - Klavír. dopr. • .Järvelä Saksanpolkka (Německá polka)Jindřich Míšek - Housle • Šárka Dudová - Klavír. dopr. • Trad.arr.M.Järvelä Finská polka Soubor - malé děti • M.Järvelä Viiskolome • A.Vivaldi Jaro – 1. věta Allegro Markéta Kazdová - Housle sólo • Adéla Pecková - 1.housle • Lenka Němcová - 2.housle • Kristian Vacek - Viola • Lenka Suchanová – Violoncello • M.Moszkowski Serenáda Heidi Vacek - 1.housle • Lenka Němcová - 2.housle • Kateřina Dudová – Klavír • D.Šostakovič Sonáta d-moll op.40 Lenka Suchanová - Violoncello • 2.věta Allegro • N.A.Porpora-Kreisler Menuet Jana Hajnová – Housle • A.Dvořák Klid op.68/V Jana Kuncová - Violoncello • Rondo op.94 • Celtic Tunes The Blarney Pilgrim-The Kesh Jig Orchestr účastníků MLHK 2009 • Danny Boy • Irish Washerwoman-Swallowtail Jig • Miss McLeod’s Reel Will Ye No Come Back Again • J.Horner My Heart Will Go On • A.L.Webber Memory • Klavírní spolupráce: Eva Mezerová

 11. 4. Koncert účastníků Mezinárodních letních hudebních kurzů 2009Piaristické náměstí České Budějovice - čtvrtek 6.8.2009 - 20 hod. G.Ph.Telemann Koncert pro 4 housle Heidi Vacek - 1.housle Adagio - AllegroJan Duda - 1.housle Grave Jessica Peltoniemi - 2.housle AllegroMichal Marek - 2.housle Lenka Němcová - 3.housle Ondřej Pekárek - 3.housle Filip Magalhaes - 4.housle Michal Kamenický - 4.housle A.Dvořák Romantický kus č.1 Lenka Němcová - Housle CavatinaAdéla Pecková- Housle Kristian Vacek- Viola G.F.Händel Passacaglia Lenka Němcová - 1.housle Jessica Peltoniemi- 2.housle Kristian Vacek - 3.housle Celtic Tunes The Blarney Pilgrim-The Kesh Jig Orchestr účastníků MLHK 2009 Danny Boy Irish Washerwoman-Swallowtail Jig Miss McLeod’s Reel Will Ye No Come Back Again

 12. 5. Koncert účastníků Mezinárodních letních hudebních kurzů 2009Kostel Českobratrské církve evangelické 28.října 28, České Budějovice - pátek 7.8.2009 - 20 hod. T.Kuula Jihobotnické písně č. 6, 7 Ludmila Magalhaesová - Housle B.Martinů Intermezzo č.1 Jan Duda - Housle G.Ph.Telemann Koncert pro 4 housle Heidi Vacek - 1.housle Adagio - AllegroJan Duda - 1.housle Grave Jessica Peltoniemi - 2.housle AllegroMichal Marek - 2.housle Lenka Němcová - 3.housle Ondřej Pekárek - 3.housle Filip Magalhaes - 4.housle Michal Kamenický - 4.housle A.Vivaldi Jaro Jessica Peltoniemi - Housle-sólo 1.věta - Allegro Heidi Vacek - 1.housle Lenka Němcová - 2.housle Jan Marek - Viola Kristian Vacek - Viola F.Kreisler Preludium a Allegro Lenka Němcová - Housle J.Sibelius Taneční idyla op.79 č.5 Heidi Vacek - Housle Kateřina Dudová - Klavír Celtic Tunes The Blarney Pilgrim-The Kesh Jig Orchestr účastníků MLHK 2009 Danny Boy Will Ye No Come Back Again Klavírní spolupráce: Eva Mezerová

 13. 6. Koncert účastníků Mezinárodních letních hudebních kurzů 2009Konzervatoř České Budějovice - sobota 8.8.2009 - 20 hod • S.Suzuki Hraje se mi dobře Soubor - malé děti • Myš Šárka Dudová - klavír. doprovod • Finská Sedím u jezera • Švédská škola 0-1 Blues Spencer Vaucrosson-housle+CD • Švédská škola Medvěd, táta, máma, ptáček Soubor - malé děti + CD • M.Järvelä Finská polka Soubor - malé děti + CD • S.Suzuki Allegro Laura Devide - housle • Robert Devide - klavír • B.Boyd Stepptanz Laura Devide- klavír • W.Gillock Clowns Šárka Dudová - klavír • F.J.Gossec Gavotte Alžběta Marková - housle • Šárka Dudová - klavír. doprovod • F.Emonts Swanee River Lea Devide – klavír; Šárka Dudová - klavír • W.Gillock The Play Of The Fountain Waters • J.Offenbach Can Can Jan Ehrlich - viola + CD • T.Kuula Scherzino Ludmila Magalhaesová - housle • J.H.Fiocco Allegro Filip Magalhaes - housle • Rumunská lidová Luncan’s tune Kristian Vacek - 1.housle • Jan Duda - 2.housle • Z.Zouhar Concertino Michal Kamenický - housle • H.Wieniawski Legenda op. 17 Lenka Němcová - housle • J.Sibelius Auf der Heide op. 115 č. 1 Heidi Vacek - housle • Die Glocken op. 115 č.4 • S.Joplin Entertainer Lenka Němcová - 1.housle • Kristian Vacek - 2.housle • Tomáš Burian - kontrabas • Zuzana Bartyzalová - klavír • A.Vivaldi Léto Michal Marek - housle sólo • 1. věta - Allegro con molto Jan Marek - 1.housle • Heidi Vacek - 2.housle • Lenka Němcová - viola • Kristian Vacek - viola • Eva Mezerová - cembalo • Orchestr účastníků MLHK 2009: • Celtic Tunes Irish Washerwoman • Swallowtail Jig . • Miss McLeod’s Reel, • Star Of The County Down • J.Lennon-P.Mc Cartney Yesterday • K.Zeller Hymnus • Klavírní spolupráce: Eva Mezerová

 14. Chvíle odpočinku

 15. Doprovodný program The Pale-irská rocková kapela Hradišťan Houslař - pan Radosta