Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
La veritat de la vida PowerPoint Presentation
Download Presentation
La veritat de la vida

La veritat de la vida

95 Views Download Presentation
Download Presentation

La veritat de la vida

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. La veritat de la vida

  2. Déu va crear el burro i li va dir: “Seràs burro, treballaràs incansablement de sol a sol carregant bosses a l’esquena, pasturaràs, no tindràs intel·ligència i viuràs 50 anys. Seràs un burro”.El burro va contestar: “Seré burro, però viure 50 anys és massa. Dóna´m encara no 20 anys.” Déu li ho va concedir.

  3. Déu va crear el gos i li va dir: “Seràs gos, cuidaràs de les coses dels homes i seràs el seu millor amic. Menjaràs els ossos que et donin. Viuràs 25 anys. Seràs gos. El gos va contestar: “Senyor viure 25 anys és massa. Dóna´m solament 10 anys.”Dèu li va concedir.

  4. Déu va crear la mona i li va dir: “Seràs mona. Saltaràs de branca en branca fent pallassades. Seràs divertida i viuràs 20 ays. Seràs mona” La mona li contestà: “Senyor viure 20 anys és massa. Dóna´m solament 10 anys”. Déu li va concedir.

  5. Finalment va crear l´home i li va dir:”Seràs home. L´únic ésser racional sobre la terra, utilizaràs la teva intel-ligència per ser senyor sobre els animals, dominaràs el món i viurás 20 anys.”.L´home respongué: “Senyor seré home, però viure 20 anys és molt poc. Dóna´m Senyor esl 30 anys que el burro va rebutjar, els 15 que el gos no va voler i els 10 anys que la mona va rebutjat.Déu li ho va concedir

  6. Així ho va fer Déu i des d´aleshores l´home viu 20 anys com a home, es casa i viu 30 anys com un burro treballant i carregant tot el pes sobre les seves espatlles. Després quan els fills se´n van, viu 15 anys com un gos cuidant de la casa, per després jubilar-se i viure 10 anys com una mona, saltant de casa o de fill en fillo fen pallassades per divertir als néts.