Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011
Download
1 / 25

Komora geodet? a kartograf? Praha, 29. 4. 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Komora geodetů a kartografů Praha, 29. 4. 2011. ČESKÉ ZEMĚMĚŘIC KÉ spolky a Autorizace Pavel Hánek. Vznik zeměměřictví. Starověké zdroje zeměměřictví (potřeby státu): zemědělství (daně) dálkový obchod urbanismus vojenství rituály (náboženské, státní) astronomie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komora geodet? a kartograf? Praha, 29. 4. 2011' - ova


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Komora geodetů a kartografů Praha, 29. 4. 2011

ČESKÉ ZEMĚMĚŘICKÉ spolky a Autorizace

Pavel Hánek


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Vznik zeměměřictví

 • Starověké zdroje zeměměřictví (potřeby státu):

 • zemědělství (daně)

 • dálkový obchod

 • urbanismus

 • vojenství

 • rituály (náboženské, státní)

 • astronomie

▲Zaměření pozemku s výpočtem výměry. Babylon, 21. st.př.n.l.


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Vytyčování v Egyptě:

◄ nekropole, bohyně Sefchet a faraon

▼ pole, rolníci za dozoru herpedonaptů


Historie

Historie

Augustus, (Gaius Octavius 63 př. n. l. Řím - 19. srpna 14 n. l. Nole u Neapole), od roku 27 př.n.l. první císař Říše římské (Gaius Iulius Caesar Octavianus), zavedl do státní správy 5 tříd zeměměřičů:

agrimensores - měřič polí a vsí,

finitores - vytyčovatel hranic,

mensores - měřič - stavitel (inv. výst.),

decempedatores - měřič délek latěmi,

gromatikus - měřič úhlů gromou.

Zkoušky, rozhodčí malých sporů, znalci u velkých sporů.


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Při kolonizaci nových území měl soubor pozemků zvaný centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena dokumentace, jeden ze dvou náčrtů byl předán do ústředního archivu do Říma.

▲Náčrt pořízený agrimensorem Hyginem (Honl, Procházka 1976)


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Kolonizace českých zemí centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena

▲Heidelberský rukopis, 14. století)

Vnitřní do 12. stol., vnější do počátku 15. stol. Účast lokátorů při vysazení (vytyčení) obce. Lán = 18-28 ha, chyby až +20%.

Změny ekonomické, sídelní, sociálních vztahů (včetně vládnoucí vrstvy) a krajiny. (P.O.II, Bruno ze Schauenburgu.) Emfyteutické právo na venkově a německé městské právo. Stavba hradů.


Esk historie
Česká historie centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena

 • 1249 - Iura et montanorum civitas Iglaviensis krále Václava I. a markraběte Přemysla Otakara (důlní měřiči)

 • 1260-76 - Registra regalia (zemské desky, do 1851), měřiči desk zemských

 • 1268 - Přemysl Otakar II., reforma měr (1549, 1764)

 • 1300/5 - Ius regale montanorum Václava II. (autorizovaní důlní měřiči)

 • 1337 - Zerv, první jménem známý měřič

 • 1340 – Jan Lucemburský, přísežní zemští mlynáři (do 19. st.)


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

 • 1348 - Karel IV., založení pražské univerzity centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena

 • 1348 - moravské zemské desky, Slezsko v 15. stol.

 • 1358 - Karel IV., měřiči hor viničních

 • 1388 - urbáře (závazky poddaných vůči vrchnosti)

 • 1500 - Vladislav II., zemské zřízení (včetně sazebníku za měřické úkony)

 • 1587 - moravská obdoba zemských měřičů

 • 1600 - místosudí Jakub Menšík z Menštejna: O mezech, hranicích, soudu a rozepři mezní


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

 • 1518 - Mikoláš centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena Klaudyán (Kulha) z Mladé Boleslavi, 1. mapa Čech (Norimberg;JohannCriginger 1568, Pavel Aretin 1619)

 • 1534 - Zikmund Prášek, důlní mapa z Poličan s českým popisem

 • 1545 - anonym, 1. mapa Slezska (Martin Helwig 1561)

 • 1569 - PaulusFabricius, 1. mapa Moravy, (J.A. Komenský 1627)

 • 1593 - Phendlerova mapa Rudolfovy štoly 1:547

 • 1600 - Tadeáš Hájek z Hájku - 1. triangulace, okolí Prahy

 • 1600 - TychoBrahe, měření zem. šířek v Praze

 • 1652 - česká I. berní rula (1713, 1785, 1817)

 • 1655 - moravské Lánové rejstříky


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Zemští měřiči a přísežní mlynáři centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena

 • 1530 ? - 1599 Matouš Ornys (Ptáček), měřič desk zemských, člen cechu malířského (▼Třebenický kancionál 1574-8)

 • 1617 - Simeon Podolský z Podolí, zemský měřič od 11.12.1599, žák Ornysův: Knížka o měrách zemských etc.; vydána 1683 zásluhou měřiče Samuela Globice z Bučína

 • 1734 - Wáclaw Jozef Weselý: Gruntovní počátky matematického Umění, geometra praktica etc. - 1. moderní učebnice zeměměřictví


18 stolet
18. století centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena

 • 1705 - Kristian Josef Willenberg, žádost Leopoldu I. o zřízení inženýrské stavovské školy - 1707 patent Josefa I. - 1.1.1718 zahájení výuky za Karla VI.

 • 20.4.1785 – patent Josefa II. (1741-1790) o založení katastru:

  „Našimi vedoucími myšlenkami při tomto všeobecně prospěšném opatření bylo: uplatnění pojmu přísné spravedlnosti,vynikajícího povzbuzení zemědělství, podmíněného správným vyměřením pozemkové daně a co největším urychlením jeho ozdravění."


19 stolet
19. století centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena

 • 1860 - 29.11., nařízením č. 36413 (publ. 11.12.) úředně autorizovaní soukromí technici: civ. inž. pro stavební obory - architekti - geometři

 • 1861 - Spolek úředně autorizovaných a přísežných civilních inženýrů, architektů a geometrů, od 1889 Inženýrská komora v království Českém

 • 1865 - založení SAI + Zprávy SAI

 • 1884 - z. o katastrální evidenci (do 1928), Spolek evidenčních geometrů

 • 1886 - 8.11., min. vnitra č. 8152, nové rozdělení ÚAST: stav. inž. - stavební a současně kulturní inž . - architekti - strojní inž. - geometři - geometři a současně kulturní (vodní) technici


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Rakousko - Uhersko centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena

 • 1893 - založen Technický obzor (SAI)

 • 1898 - 1. absolventi dvouletých zeměměř. běhů

 • 1899 - založení ČVŠT v Brně

 • 1903 - organizace státních geometrů

 • 1905 - v Praze měřické práce vedou inž. s 2. SZZ, nikoli geometři

 • 1907 - Sdružení geometrů hl. m. Prahy

 • 1908 - Jednota civilních geometrů

 • 1909 - oprávnění zeměměřiči pro práce v katastru, úpravapodle z. 148/1922: a) dle nařízení v z. 40/1909, b) zkouška před komisí, zřízené podle téhož nařízení do 28.10.1918, c) dle nařízení min. veř. prací v z. 77/1913, d) zkouška podle nového zákona

 • 1911 - Spolek c. k. úředníků zeměměřičských v markrabství moravském

 • 1912 - 8.12. Spolek českých geometrů (1913 - 133 členů)


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Spolek českých zeměměřičů centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

▲ Cestovní náhrady 1924 centurie v důsledku mělké křížové orby tvar čtverce (výjimečně obdélníku 2:3) o výměře asi 50 ha. O vytyčení byla (často) pořízena


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

 • 1913 - 2.1., publikace 10.1., zákon č. 3 ř. z., založení Inženýrské komory: úř. opráv. soukromí technici + báňští inženýři + 2 kategorie existujících civilních techniků, §3 - povinné členství

 • (12.10. Slezsko, 14.10. Morava: 38 českých + 28 německých civ. g., 7.1.1914 Čechy)

 • 1913 - 7.5., č. 77 ř.z., m. vnitra, kultu a vyučování, spravedlnosti, obchodu, financí, železnic a orby: zavedení titulů civilní inženýr (se specifikací oboru) resp. civilní geometr

 • 1914 - 5.6., Vyhláška MVP o konání zkoušek civilního technika (civ. inž. nebo civ. geometr). 5 členů, předs. přednosta státní stavební služby

 • 1914 - protest proti titulu geometr u osob bez VŠ


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

 • 1917 - 14.3., císařské nařízení č. 130 ř.z. o používání titulu Ing. se zpětnou platností pro absolventy zeměměřických běhů

 • 1918 - třídy geometrů: evidenční (od 1920 měřický úředník), železniční, autonomní (samosprávní), civilní


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011
1. ČSR používání titulu

 • 1919 - Přehled spolků: Spolek čsl. Zeměměřičů (Slov. 2.2.1924) - Spolek čsl. měřických úředníků státních a státních podniků (22.4. 1923) s odbočkami v Praze Brně a Bratislavě (ročně 50 Kč, z toho 5 Kč ústředí) - Zájmová skupina zeměměřická SIA - Pracovní sekce Inženýrské komory pro ČSR, včetně civilních geometrů - Jednota čsl. úředně autorizovaných civilních geometrů, člen Inženýrské komory - Sdružení městských geometrů - Sdružení geometrů státních drah čsl. - Svaz čsl. horních a hutních inženýrů - Spolky studentů a absolventů VŠ

Prof. Petřík


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

 • 1919 - odbor zeměměřičský při Ústředním všetechnickém výboru v Praze navrhl zřízení Ústředního zeměměřičského úřadu

 • 1920 - 18.3., z. č. 185 a vl. nař. č. 654, jednotná Inženýrská komora ČSR (zrušení zemských). Roku 1923 1068 členů (63,2% Čechosl., 30,1 % Němců), z toho 28,46% (304) civ. geom., v předst. 22,6% zem.

 • 1920 - Čsl. národní komitét geodetický a geofysikální

 • 1922 - z. č. 148 Sz. a n. o knihovním dělení parcel a o činnosti oprávněných zeměměřičů na Slovensku a Rusi - úprava z. 222/1855

 • 1923 - J. Ryšavý: Geodesie I, 1925 GII, 2. vyd. 1955

 • 1923 - 26.5., vznik Skupina zeměměřičská, odbor Praha, při Spolku čsl. inženýrů a architektů (27 členů), v Brně již dříve

 • 1927 - tříleté VŠ studium

 • 1928 - (?) Klub měřičských úředníků hl. m. Prahy

 • 1929 - Komise pro ustanovení Svazu čsl. zeměměřičů

 • 1930 - Čs. fotogrammetrická společnost

 • 1933 - SČsZ - 367 členů (1913 - 334 čl.), Jednota civ. g. 162 čl., 3 VŠ 968 posluchačů, ZV 5 Kč 1935 (za číslo v r. 1935)


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

 • 1934 - 18.5., ustavující schůze všetechnickém výboru v Praze Svazu (Spolku) čsl. zeměměřičů

 • 1934 - Ústředí správních inženýrů zahrnující 14 spolků, nejpočetněji zastoupen Spolek čsl. inženýrů státní měřické služby

 • 1938 - Spolek čsl. inž. stát. měř. služby se sloučil do Spolku čsl. inž., poplatek 50 Kč a povinný odběr ZV. 4.3.1939 vznikla Skupina inženýrů státní měřické služby, zanikla koncem roku v důsledku sjednocení do zeměměřičského odboru SIA.

◄ ZV, 1932, č. 3


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Protektorát Čechy a Morava všetechnickém výboru v Praze

 • 1939 - počty měřičů: MF - 611, MZ - 54, MVP - 72, MV (delimit. a map. služba) - 33, MŽ - 53, civ. geometři – úř. aut. 254 + 82 asistentů, územní samosprávy - 66 (z toho 38 Praha), pedagog. a věda - Praha 15 + Brno 3; celkem 1243, oproti 1730 v květnu 1938

 • 1940 - 6.1., zrušení zeměm. spolků, přechod do Odboru zem. inženýrů Spolku českých inženýrů SIA. ZV se změnil na Zeměměřičský obzor (SIA)

 • 1942 - 9.10., Sdružení civ. geom. pro nové měření v Praze

 • 1943 - 4.11., MŠ, třísemestrový abiturientský zeměměřický kurz na České vyšší průmyslové škole - 1. výuka techniků, sladění s Říší


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

ČSR, ČSSR všetechnickém výboru v Praze

 • 1945 - prosinec, obnovení Spolku čs. inženýrů

 • 1946 - 12.4., z. 87, čtyřleté VŠ zeměměřické studium

 • 1946 - 15.4., výnos MF o psaní měřický místo měřičský

 • 1946 - z. 196 prodloužil a rozšířil působnost protektorátního ZÚ

 • 1947 - 1.1. , Č+M 350 civ. geometrů + S 170 podle z. z 1941

 • 1948 - zeměměřický zákon č. 82

 • 1950 - ČSVTS, Komise GaK ve Stavební společnosti

 • 1951 - 11.6., z. 61 zrušení Inž. komory a civ. techniků; §3 m. průmyslu uděluje oprávnění pro zem. úkony pro org. stát. správy, n.p. a družstva v rozsahu vlastní působnosti podle z. 82/1948 Sb. po prokázání odborné znalosti a zkušenosti

 • 1951 - školní rok 1951/52, osamostatnění SPŠZ v Praze

 • 1954 - 1.1., zákonem č. 60 vznikla ÚSGK

 • 1957 - samostatná skupina IG v rámci GaK

 • 1968 - 27.4., Společnost GaK v rámci ČSVTS

 • 1974 - vyhláška 10/1974 Sb., funkce OG

 • 1


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

ČSFR, ČR všetechnickém výboru v Praze

 • 1990 - 10.1., OF geodetů a kartografů (150 zástupců 72 organizací), požadavek na vznik Svazu GaK, založení ČSGK

 • 1990 - vznik Českého SVTS (68 společností)

 • 1991 - vznik SDMG

 • 1992 - 4.5., ustavující schůze Sdružení pražských zeměměřičů, (později IMIP, pak pobočka ČSGK)

 • 1992 - 19.11. ustavující valné shromáždění ČKAIT

 • 1992 - 20.11., vznik Komory GaK

 • 1993 - září, vznik Kartografické společnosti ČR

 • 1994 - 24.3., založen Spolek zeměměřičů Brno

 • 1994 - z. č. 200, ÚOZI

 • 1996 - rozdělením vznik České společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum a Slovenské společnost pro ftgm. a DPZ

 • 1997 - 20.3., vznik CAGI


Komora geodet a kartograf praha 29 4 2011

Děkuji za pozornost všetechnickém výboru v Praze