Tale h re instituttet region midt
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Tale & Høre Instituttet, Region Midt. Høreafdelingen. Høreafdelingen. 19 medarbejdere Hørepædagoger, døvelærere, specialkonsulent, pædagoger, sekretær, alt-mulig-mand I 2008 leverede vi 19800 timer til abonnementskommuner +

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ouida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

H reafdelingen
Høreafdelingen

 • 19 medarbejdere

 • Hørepædagoger, døvelærere, specialkonsulent, pædagoger, sekretær, alt-mulig-mand

 • I 2008 leverede vi 19800 timer til abonnementskommuner +

 • Aktivitetscenter for døve, audiologiske afdelinger og indtægtsdækket virksomhed


M lgrupper
Målgrupper

 • Voksne hørehæmmede

 • Høre- og synshæmmede

 • Unge og erhvervs-aktive

 • CI-opererede

 • Svært hørehæmmede

 • Voksne døve

 • Etniske

 • Studerende

 • Pårørende

Tinnitusramte

- Meniéres sygdom

- Lydoverfølsom-hed

Børn med hørenedsættelse


Tale h re instituttet region midt

Sundhed

Psykiatri og Social

Tale & Høreinstituttet

Audiologisk afd.

Udredning Diagnose Behandling Høreapparat CI operation

Undervisning

Justering

Kurser

Hjælpemidler

RådgivningNedsat h relse hvad betyder det
Nedsat hørelse – hvad betyder det?

 • Lydeksempel – radioavis

 • Beskrivelser – ”Deaf sentence”

 • Tillægsproblemer:

  • Tinnitus

  • Retningshørelse

  • Balanceproblemer

 • Støj er fjenden


Tale h re instituttet region midt

Goya:

Dog Overwhelmed by Sand

David Lodge: Deaf Sentence

”Et billede på døvhed som en truende, uundgåelig, ubønhørlig kvælning”Antal h reh mmede d ve
Antal hørehæmmede/døve

 • 350.000 – 850.000 hørehæmmede og døve i DK

 • Ca. 50.000 er svært hørehæmmede - har bl.a. problemer med deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job.

 • Ca. 8.000 er døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage og har brug for teksttelefon og tolkeservice. Heraf er ca. 800 personer på arbejdsmarkedet (Høreforeningen)

 • Ca.5.000 døve (tegnsprogsbrugere) i Danmark

 • 13% af 50-64 årige har klinisk målbar nedsat hørelse

 • 5 % af de 50-64 årige er høreapparatbrugere

  Sfi. Uhørt, Vibeke Tornhøj Christensen

 • Gennemsnitligt ca. 10% af befolkningen


Voksne h reh mmede a ydelser
Voksne hørehæmmede (A-ydelser)

 • Grundundervisning i høreapparat og hørenedsættelse

 • Åben træffetid

 • Justering af høreapparater

 • Hjemmebesøg

 • Høretekniske hjælpemidler

 • Reparationsværksted af høreapparaterCi indsat
CI: Indsat

Cochlear Implant - CICi voksne flere m lgrupper
CI voksne – flere målgrupper

 • Pludseligt opstået døvhed (Meningitis)

 • Fremadskridende hørenedsættelse

 • Store skelnevanskeligheder / stort diskanttab

 • Tegnsprogsbrugere med høreapparat

 • Døvblinde og døvblindblevne


Cochlear implanterede ci
Cochlear Implanterede - CI

 • Forsamtaler om forventninger og forløb

 • Undervisning i opfattelse af lyd, høretræning, taleforståelse

 • Udtale og kommunikationstræning

 • Deltagelse under tuning af CI

 • Høretekniske hjælpemidler

 • Rådgivning og vejledning af pårørende

 • Identitet – evt. i grupper

 • Info-aftener


Ci tr ningsforl b
CI - træningsforløb

 • Formål:

  • At udnytte det nye auditive input

  • At systematisere lydindtrykkene (høre forskel på lyd og tale)

  • At kende CI’s muligheder og begrænsninger

  • At opøve hensigtsmæssig kommunikation

  • At afdække behov for og lære at anvende supplerende tekniske hjælpemidler


Ci tr ningsforl b1
CI træningsforløb

 • Minimum 3 måneder – max. 1 år

 • Individuel undervisningsplan

 • Tolke og skelne hverdagslyde

 • Forskel på vokaler og konsonanter

 • Taleforståelse m/u mundaflæsning, m/u baggrundsstøj

 • Kommunikationstræning

 • Musik, telefon, udtaletræning, dagbog, hjemmearbejde, tekniske hjælpemidler


Ci holdundervisning
CI - holdundervisning

 • 6 uger

 • TV lytteøvelse (TV-avisen), Banko

 • Telefontræning

 • Samtale i traffikstøj, i butikscenter, bestille togbillet /biograf, samtale på café

 • Foredrag og lytte til sang, lytte til bog på bånd

 • Rundvisning på museum


Tinnitus meni re lydoverf lsomhed antal
Tinnitus, Meniére, lydoverfølsomhed - antal

 • Skøn: Ca. 8-10% af befolkningen, dvs. 4-500.000 i DK(Meniere og Tinnitus Foreningen)

 • Af de ca. 1.080.000 50 – 64 årige i Danmark:

  • Tinnitus: ca. 80.000

  • Overfølsomhed for støj: ca. 36.000

   (Vibeke Tornhøj Christensen, SFI: Uhørt)

 • 50% af personer med tinnitus har også lydoverfølsomhed (hyperakusis)

  Lydeksempel (CD)


Tinnitus meni re lydoverf lsomhed
Tinnitus, Meniére, lydoverfølsomhed

 • Grundlæggende viden – grupper

 • Individuel undervisning og samtaler om behandlingsmuligheder og copingstrategier

 • Evt. Psykologsamtaler

 • Evt. specialkonsulent


Tinnitus og lydoverf lsomhed udredning
Tinnitus og lydoverfølsomhed - udredning

 • Kroppens funktioner og anatomi (ICF)

  • Temperament og personlighed (b126)

  • Energi og handlekraft (b130)

  • Søvn (b134), herunder søvnmængde, indsovning, gennemsovning, søvnkvalitet og søvncyklus

  • Opmærksomhed (b140)

  • Hukommelse (b144)

  • Psykomotoriske funktioner (b147)

  • Følelsesfunktioner (b152) eksempelvis tristhed, lykkefølelse, frygt, angst, glæde, sorg

  • Kognitiv kompetence: opfattelse (b156), overordnede kognitive funktioner (b164), sprogfunktioner (b167)

  • Sprogforståelse (b1670)

  • Oplevelse af eget selv og af tidsforløb (b180)

  • Hørelse (b230), herunder lydopfattelse og lyddiskrimination

  • Fornemmelse relateret til hørelse og vestibulær funktion (b240)

  • Opfattelse af smerter (b280), herunder smerter i hoved og hals og ledsmerter, eksempelvis skuldersmerter

  • Hoved, hals og skuldre: ledbevægelighed (b710), knoglers bevægelighed (b720), muskelstyrke (b730), muskeltonus (b735), muskulær udholdenhed (b740).


Tinnitus lydoverf lsomhed udredning
Tinnitus, lydoverfølsomhed - udredning

 • Aktivitet og deltagelse:

  • Lytte (d115)

  • Fokusere opmærksomhed (d160)

  • Påtage sig en enkelt opgave (d210)

  • Påtage sig flere opgaver (d220)

  • Udføre daglige rutiner (d230)

  • Klare stress og andre psykologiske krav (d240)

  • Samtale (d305)

  • Basalt interpersonelt samspil (d710)

  • Uddannelse (d825 og d830)

  • Arbejde og beskæftigelse (d840-859)

  • Deltagelse i fællesskaber (d910)

  • Deltagelse i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter (d920)


Tinnitus og lydoverf lsomhed udredning1
Tinnitus og lydoverfølsomhed - udredning

 • Omgivelsesfaktorer (ICF)

  • Lægemidler (e1101)

  • Hjælpemidler og særlig teknologi til kommunikation (e1251): herunder hørehjælpemidler

  • Lyd (e250): f.eks. lydstyrke og lydkvalitet som kan give nyttig eller forstyrrende information om omverdenen.

  • Familie (e310): nærmeste familie og pårørende

  • Bekendtskaber, ligesindede, kollegaer, naboer og medlemmer af lokalsamfundet (e325)

  • Personer med ledende eller overordnet rolle (e330)

  • Sundhedspersonale (e355)

  • Holdninger (e410-e460)


Tinnitus meni re lydoverf lsomhed forl b
Tinnitus, Meniére, lydoverfølsomhed - forløb

 • Henvisning fra ørelæge / audiologisk afdeling

 • Evt. HA eller lydstimulator

 • Indledende afdækning af problemets omfang i flg. ICF-baseret spørgeskema

 • Vejledningsforløbet tager udgangspunkt i den enkeltes situation og kan være ret forskellige, men indeholder typisk:

  • Copingstrategier afdækkes og afprøves (kognitiv coaching)

  • Afspændingsteknikker

  • lydmæssig stimulering, f.eks.afprøvning af Bed-noise-generator

  • defokuseringsmetoder,

  • råd og vejledning ved søvnproblemer,

  • rådgivning omkring brug af høreværn - hvornår- hvornår ikke,

  • visualisering,

  • rådgivning om alternative behandlinger,

  • henvisning til muligheden for at deltage i kombikurser i aftenskoleregi, o.a.


H reh mmede undervisning og kurser
Hørehæmmedeundervisning og kurser

 • ”Kørekort til dit høretab” – viden om hørelse og høretaktik (E 3: 2x3 timer)

 • Mundaflæsning, aflæsning og visuel kommunikation (E4: 5 x 2 timer)

 • Tegnstøttet kommunikation (E 6:15 timer/ E10: 10 timer/ B13: 27 timer)

 • Internatkursus (E5: 4 dage+ før/eftersamtaler)

 • Ungdomsweekend (E2)

 • Netværksgrupper for

  erhvervsaktive (F1)


H reafdelingens tilbud til h reh mmede i erhverv

Høreafdelingens tilbud til hørehæmmede i erhverv

Netværksgrupper

Vejledning og rådgivning

2010: Uddybende kurser for ledige


Vejledning hos specialkonsulent
Vejledning hos specialkonsulent

 • Målgrupper:

 • Hørehæmmede, døvblevne, tinnitus/ménièreramte samt personer der lider af lydoverfølsomhed

 • Hvor der til hørehandicappet er problemstillinger i forhold til uddannelse og erhverv


Specialkonsulent unge
Specialkonsulent - Unge

 • Støtteordninger (social, arbejdsmarkeds- og uddannelseslovgivning)

 • Revalidering, specialpædagogisk bistand, tekniske hjælpemidler, tolkning, handicaptillæg

 • Information til uddannelsessteder

 • Samarbejde med socialforvaltning


Erhvervsaktive
Erhvervsaktive

 • Afklaring af erhvervssituation

 • Høretekniske hjælpemidler

 • Information

 • Henvisning til kommunikationskurser

 • Revalidering/omskoling

 • Flexjob / skånejob


Operat rer p h reomr det
Operatører på høreområdet

 • Ørelæge (privat praksis)

 • Audiologisk afdeling (Sygehusafdeling)

 • Høreinstitutioner (Regioner/Kommuner)

 • Kommuner

 • Læge

 • Familie, venner og bekendte

 • Skoler, organisationer, tolke, videnscentre


Foranstaltninger
Foranstaltninger

 • Jobcenter/kommune

 • Hjælpemidler

 • Personlig assistance

 • Fortrinsadgang

 • Isbryderordning

 • Kommunen

 • Hjælpemidler

 • Sygedagpenge

 • §56 aftale

 • Revalidering

 • Flexjob

 • § 100

 • Pension / skånejob

 • SU-styrelse

 • SPS

 • SU-handicaptillægEksempler
Eksempler

 • K32 / Døv på højre øre, svær hørenedsættelse på venstre. Uddannet pædagog, arbejder i vuggestue

 • M 39 / Fornyeligt konstateret méniére. Udd. tømrer. Arbejdsmoral – går på arbejde selvom det gør ondt!


Voksne d ve
Voksne døve

 • Målgrupper:

 • Etniske døve

 • Studerende

 • Kolleger/medstuderende

 • Pårørende

 • Døve med særlige behov


Voksne d ve indhold
Voksne døve - indhold

 • Danskundervisning

 • Studiestøtte

 • Tegnstøttet kommunikation til pårørende, kolleger, med-studerende

 • Udtaletræning

 • Grundlæggende IT-forståelse

 • Aktivitetscentret Engtoften


Etniske d ve
Etniske døve

 • Afdækning af kommunikationsniveau

 • Sprogstart (dansk tegnsprog)

 • Danskundervisning (sv.v. sprogskole)


Kurser for professionelle
Kurser for professionelle

 • Høreomsorg for omsorgspersonale

 • Visitatorer

 • Tinnitus, meniére, lydoverfølsomhed

 • Efteruddannelse af kommunale hørevejledere

 • Personale vedr. høre-synshæmmede

 • Lærer- pædagogkurser


Tale h re instituttet region midt

"Når du mister dit syn,mister du kontakt med ting.Når du mister din hørelse,mister du kontakt med mennesker"(Immanuel Kant)

Immanuel Kant (tysk filosof 22. april 1724 - 12. februar 1804)


Tale h re instituttet region midt

Tale & Høre InstituttetHøreafdelingenPeter Sabroes Gade 10, 8000 Århus CTelefon 86137122, fax 86193497, mail: hoereafdelingen@ps.rm.dkKonst. afdelingsleder Ulla Carl: ulla.carl@ps.rm.dk