nelze ch pat c rkev bez jej ho mate stv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ. Promluva Svatého Otce Františka na 19. zasedání Světové únie generálních představených ženských řeholí 8. 5. 2013. Svatý Otec děkuje za úsilí, aby zasvěcený život byl v církvi světlem. Na základě tématu našeho zasedání nám dává tři myšlenky k osobní

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ' - ouida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nelze ch pat c rkev bez jej ho mate stv

NELZE CHÁPAT CÍRKEV BEZ JEJÍHO MATEŘSTVÍ

Promluva Svatého Otce Františka na 19. zasedání Světové únie generálních představených ženských řeholí 8. 5. 2013

svat otec d kuje za sil aby zasv cen ivot byl v c rkvi sv tlem
Svatý Otec děkuje za úsilí, aby zasvěcený život byl v církvi světlem

Na základě tématu našeho zasedání nám dává tři myšlenky k osobní

i komunitní reflexi

slide3

Drahé sestry,

Jsem rád, že se s vámi mohu setkat a rád bych každou z vás pozdravil a poděkoval vám za vaše úsilí o to, aby byl zasvěcený život v církvi vždycky světlem. Drahé sestry, nejprve děkuji drahému bratru kardinálovi João Braz de Aviz za úvodní slova a těší mne také přítomnost sekretáře Kongregace. Vzhledem k poslání, které je vám svěřeno, považuji za obzvláště důležité téma vašeho zasedání: „Služba autority podle evangelia“. Na základě tohoto tématu bych vám chtěl nabídnout tři prosté myšlenky, které ponechávám vaší osobní i komunitní reflexi.

slide4

První myšlenka, kterou nám Svatý otec dává k promýšlení je ústřední postavení Krista a evangelia v našem zasvěceném životě – následovat Krista podle

evangelních rad

slide5

Iniciativa našeho povolání k zasvěcenému životu je Boží iniciativa;

 • Následovat Krista zasvěceným životem - exodus – vycházet ze sebe samých a soustřeďovat svůj život na Krista a Jeho evangelium;
 • „vysvléci“ se ze svých plánů;
 • vydat se na cestu adorace a služby;
 • klanět se Pánu a sloužit druhým, nic si nenechávat pro sebe;
 • představená má sama žít tento exodus a pomáhat komunitám žít tento exodus;
 • Žijte a stále poukazujte na ústřední postavení Krista zasvěceného života a jeho evangelia;
d l svat otec kr tce rozeb r evangeln rady
Dál Svatý otec krátce rozebírá evangelní rady

Poslušnost:

 • Poslušnost jako naslouchání vůli Boží ve vnitřním hnutí Ducha svatého prověřeném církví a přijetím, že poslušnost vede skrze lidské prostřednictví;
 • Svatý otec připomíná instrukci „Služba autority a poslušnost“
slide7

Chudoba:

 • Chudoba – být chudá na sobectví; Jak? Přemožení sobectví logikou evangelia;
 • Učí důvěře v Boží Prozřetelnost;
 • Chudoba – ukazuje celé církvi, že Boží království nebudujeme my, Boží království neroste lidskými prostředky, ale milostí Boží, který působí skrze naši slabost;
 • Chudobě učí pokorní, chudí, nemocní a všichni, kdo se nacházejí na existenciálních periferiích života;
slide8

Chudoba:

 • Chudobě učí dotyk chudého Kristova těla v pokorných, chudých, nemocných, dětech;
 • Chudoba, která učí solidaritě, sdílení a dobročinné lásce;
 • Chudoba, která vyzařuje bytostnou střízlivost a radost;
 • Chudoba, která varuje před materiálními modlami;
 • Teoretická chudoba je na nic;
slide9

Čistota:

 • Čistota (zdrženlivost) – charisma, které rozšiřuje svobodu darovat se Bohu a bližním;
 • Darovat se něhou, milosrdenstvím a blízkosti Krista;
 • Čistota nás vede, aby vždy vynikal primát Boha v našem životě;
 • iZasvěcená žena je matkou, musí být matkou – duchovní matkou, ne „starou pannou“;
slide10

Čistota:

 • Radost duchovní plodnosti ať inspiruje náš život;
 • Nelze chápat Marií bez jejího mateřství;
 • Nelze chápat církev bez jejího mateřství;
 • Zasvěcená žena je ikonou Marie, ikonou církve;
druh my lenka svat ho otce je na e slu ba autoritou
Druhá myšlenka Svatého otce je naše služba autoritou
 • Pravá moc na jakémkoliv stupni je službou;
 • Autorita pro lidi = vlastnictví, nadvláda, úspěch;
 • Autorita pro Boha = pokora, služba, láska;
 • K autoritě jako službě je třeba osvojit si logiku Ježíše, který se sklání a umývá nohy apoštolům;
slide12

„Panovníci vládnou nad národy, mezi vámi tak tomu nebude…“

 • Kariéra, vlastní zájmy a osobní ambice způsobují v církvi při výkonu autority obrovskou škodu;
 • Konejte autoritu doprovázením, porozuměním, pomocí, láskou, objetí…;
 • Zvláště těch, kteří se cítí osamocení, vyloučení, vyprahlí – existenciálních periferií lidského srdce;
 • Mějte oči upřeny na kříž – tam sídlí jakákoliv autorita v církvi
 • Tam se ten, který je Pánem, stává služebníkem až k naprostému sebedarování;
t et my lenka je c rkevn rozm r
Třetí myšlenka je církevní rozměr
 • Církevní rozměr – konstitutivní dimenze zasvěceného života;
 • Zasvěcený život je základní charisma pro církev;
 • Cítění s církví nachází svůj výraz ve věrnosti magisteriu;
 • Cítění s církví nachází svůj výraz ve společenství s pastýři a Petrovým nástupcem;
c rkevn rozm r
Církevní rozměr
 • Evangelní zvěstování a svědectví nikdy nejsou izolovaným úkonem jedince, či skupiny;
 • Je absurdní myslet si, že lze žít s Ježíšem bez církve, následovat Ježíše mimo církev a milovat Ježíše bez lásky k církvi;
 • Odpovědně pečujte o formaci svých institutů ve zdravém učení církve, v lásce k církvi;
nakonec sv otec d kuje
Nakonec Sv. Otec děkuje:

Dík za Vaše působení,

které není vždy snadné;

povzbuzen a v zva svat ho otce
Povzbuzení a výzva Svatého otce
 • Čím by byla církev bez Vás;
 • Chybělo by jí mateřství, cit, něha a mateřská intuice;
 • Buďte si jisté, že k Vám chovám sympatie;
 • Modlím se za Vás;
 • Vy se modlete za mne;
povzbuzen a v zva svat ho otce1
Povzbuzení a výzva Svatého otce
 • Pozdravujte Vaše komunity, zvláště nemocné a mladé;
 • Všechny povzbuzují k odhodlání a k radostnému následování Kristova evangelia;
 • Buďte radostné, protože následovat Ježíše je krásné;
 • Je krásné stát se ikonou Matky Boží a naší svaté matky církve hierarchické;