slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO - PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO -GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU. Wrocław 08.04.2011. "DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE HOTELARSTWA I GASTRONOMII NA DOLNYM ŚLĄSKU”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO

-GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU

Wrocław 08.04.2011

slide2

"DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE HOTELARSTWA I GASTRONOMII NA DOLNYM ŚLĄSKU”

Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

KWIECIEŃ 2009 – MAJ 2010

CEL PROJEKTU: zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy w branży: hotelarstwo i gastronomia.

Wrocław 08.04.2011

slide3

GRUPA BADAWCZA

367 firm branży hotelarskiej i gastronomicznej

na Dolnym Śląsku

100 % hoteli 5 *

74% hoteli 4 *

53% hoteli 3 *

53% hoteli 2 *

59% hoteli 1 * i pozostałych placówek hotelarskich

46% placówek restauracyjnych

Wrocław 08.04.2011

slide4

Status firm z Dolnego Śląska,

które wzięły udział w badaniach

Wrocław 08.04.2011

slide5

Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Wrocław 08.04.2011

slide6

Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Wrocław 08.04.2011

slide7

Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Wrocław 08.04.2011

slide8

Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Wrocław 08.04.2011

slide9

Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku

Wrocław 08.04.2011

slide10

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Hotele *****

Hotele ****

Wrocław 08.04.2011

slide11

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Hotele ***

Hotele **

Wrocław 08.04.2011

slide12

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Hotele *

Pozostałe

Wrocław 08.04.2011

slide13

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Restauracje hotelowe

Restauracje samodzielne

Wrocław 08.04.2011

slide14

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Wrocław 08.04.2011

slide15

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Wrocław 08.04.2011

slide16

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Wrocław 08.04.2011

slide17

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Wrocław 08.04.2011

slide18

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Wrocław 08.04.2011

slide19

Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży

hotelarsko-gastronomicznej

Wrocław 08.04.2011

slide20

Wykształcenie branżowe

Wrocław 08.04.2011

slide21

Najważniejsze oczekiwania wobec uczniów szkół branżowych.

Jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje powinni posiadać?

Wrocław 08.04.2011

slide22

Które z poniższych elementów pracodawcy uważają za najsłabsze

w zakresie kształcenia zawodowego uczniów?

Wrocław 08.04.2011

slide23

Które z poniżej wymienionych elementów, Państwa zdaniem, mogłyby poprawić proces kształcenia zawodowego w szkołach branżowych?

Wrocław 08.04.2011

slide26

Opis i charakterystyka ankietowanych

1. Regionalnej Szkoły Turystycznej z Polanicy Zdroju

2. Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

3. Technikum Hotelarskiego - Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Szczytnej

5. Zespółu Szkół Agrotechnicznych z Bożkowa

6. Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kudowy Zdroju

Wrocław 08.04.2011

slide32

WNI OSKI

Wrocław 08.04.2011

slide33

Misją kształcenia zawodowego jest przygotowanie profesjonalnych kadr na potrzeby rynku. Trzeba jednak dobrze je poznać, by móc dostosować do nich programy kształcenia zawodowego.

Bez wymiany informacji, współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy turystycznym rynkiem pracy, a szkołami, nie jest możliwe ustalenie wzajemnych oczekiwań: szkół i pracodawców, ani też podnoszenie jakości funkcjonowania szkolnictwa zawodowego.

„Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku”

Wrocław 08.04.2011

slide34

Dziękuję

za uwagę

Julita Markiewicz - Patkowska

jmp@dig.wroc.pl

Wrocław 08.04.2011