Makroekonomia i organizacja
Download
1 / 14

Makroekonomia I - organizacja - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Makroekonomia I - organizacja. Barbara Bobrowicz [email protected] http://coin.wne.uw.edu.pl/~bbobrowicz/ Dyżur: wtorek 16:30 – 17:30 s.409 (po wcześniejszym kontakcie e-mailowym) Szczegółowe zasady zaliczenia - handout. Makroekonomia I. Ćwiczenia 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Makroekonomia I - organizacja' - otylia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Makroekonomia i organizacja
Makroekonomia I - organizacja

 • Barbara Bobrowicz [email protected]

 • http://coin.wne.uw.edu.pl/~bbobrowicz/

 • Dyżur: wtorek 16:30 – 17:30 s.409 (po wcześniejszym kontakcie e-mailowym)

 • Szczegółowe zasady zaliczenia - handout

Katedra Makroekonomii WNE UW


Makroekonomia i

Makroekonomia I

Ćwiczenia 1

SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ – SNA (System ofNationalAccounts)


Rachunki narodowe wst p
Rachunki Narodowe - wstęp

 • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB)to wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wyprodukowanych w danejgospodarce w przyjętym przedziale czasu (standardowo: rok). Jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.

 • PRODUKT NARODOWY BRUTTO (PNB)jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB jest równy PKB skorygowanemu o dochody netto z tytułu własności za granicą.

Katedra Makroekonomii WNE UW


Rachunki narodowe wst p1
Rachunki Narodowe - wstęp

 • PKB jest podstawową miarą aktywności ekonomicznej. Należy rozróżnić:

  - nominalne i realne PKB

 • poziom PKB (nominalny lub realny) oraz wzrost PKB

 • PKB oraz PKB per capita

Katedra Makroekonomii WNE UW


Rachunki narodowe wst p2
Rachunki Narodowe - wstęp

 • Stopa wzrostu PKB :

  W =

 • Deflator PKB :

  D =

Katedra Makroekonomii WNE UW


Rachunki narodowe wst p3
Rachunki Narodowe - wstęp

 • Wartość produkcji wytwarzanej w gospodarce od strony wydatków:

  PKB = C + I + G + X - Imp

Katedra Makroekonomii WNE UW


Rachunki narodowe wst p4
Rachunki narodowe - wstęp

 • PKB W CENACH RYNKOWYCH– miara produkcji krajowej z włączeniem podatków pośrednich na dobra i usługi.

 • PKB W CENACH BAZOWYCH (W CENACH PRODUCENTA)jest miarą wartości produkcji krajowej wyrażonej w cenach, jaką uzyskują producenci, a więc z potrąceniem podatków pośrednich. PKB w cenach producenta jest zatem niższy od PKB w cenach rynkowych o wartość podatków pośrednich pomniejszonych o ewentualne dotacje i subwencje do dóbr i usług.

 • AMORTYZACJA - zużycie kapitału trwałego, kategoria kosztu ekonomicznego. Stanowi miarę szybkości utraty wartości istniejącego zasobu kapitału w przyjętym okresie czasu, wskutek fizycznego lub ekonomicznego zużycia tego kapitału.

Katedra Makroekonomii WNE UW


Rachunki narodowe wst p5
Rachunki narodowe - wstęp

 • PODATKI BEZPOŚREDNIE – nakładane na dochody (osób fizycznych, prawnych). Oznaczenie: Td, TD;

 • PODADTKI POŚREDNIE– zwane podatkami od wydatków (np. akcyza, VAT – podatek od towarów i usług). Oznaczenie: Te, TE;

Katedra Makroekonomii WNE UW


Rachunki narodowe sna system of national accounts
Rachunki Narodowe - SNA – System ofNationalAccounts

 • GNP = GDP + dochody netto z zagranicy

 • GDP w cenach rynkowych GDP w cenach producenta

  - Te =

 • GNP w cenach rynkowych GNP w cenach producenta

( Przypomnienie: Te – Podatki Pośrednie (VAT) od dóbr i usług)

Katedra Makroekonomii WNE UW


Rachunki narodowe sna system of national accounts1
Rachunki Narodowe - SNA – System ofNationalAccounts

 • GDP NDP

  -A=

 • GNP NNP

  (Przypomnienie: A – Amortyzacja. A = IG – IN[Inwestycje brutto - Inwestycje netto])

 • NNP – Te = NI

 • NI – (składki na ubezpieczenie społeczne + niepodzielone zyski w korporacjach + podatki od zysków w korporacjach) + transfery (B) + odsetki od rządowych papierów wartościowych = PI

 • PI – Td = DPI

 • DPI = C + S

Katedra Makroekonomii WNE UW


Rachunki narodowe sna system of national accounts2
Rachunki Narodowe - SNA – System ofNationalAccounts

 • Dodatkowe zależności:

 • GNI – Gross National Income (DNB – Dochód Narodowy Brutto) :

  GNI = NI + A = GNP – Te

 • GDI – Gross Domestic Income (DKB – Dochód Krajowy Brutto) :

  GDI = GDP – Te

Katedra Makroekonomii WNE UW


T umaczenie wprowadzonych skr t w
Tłumaczenie wprowadzonych skrótów

 • GDP – Gross Domestic Product. PKB – Produkt Krajowy Brutto (Produkcja wytworzona na terenie danego kraju.)

 • GNP – Gross National Product. PNB – Produkt Narodowy Brutto (Produkcja wytworzona przez obywateli danego kraju.)

 • NDP –Nett Domestic Product. PKN -Produkt Krajowy Netto.

 • NNP – Nett National Product. PNN - Produkt Narodowy Netto.

 • NI – National Income. DN - Dochód Narodowy.

 • PI – Personal Income. DO – Dochód Osobisty.

 • DPI – Disposable Personal Income. DR – Rozporządzalne dochody osobiste.YD

 • GNI – Gross National Income.DNB – Dochód Narodowy Brutto.

 • GDI – Gross Domestic Income. DKB – Dochód Krajowy Brutto.

Katedra Makroekonomii WNE UW


Rachunki narodowe sna system of national accounts3
Rachunki Narodowe - SNA – System ofNationalAccounts

Katedra Makroekonomii WNE UW


Dane dla polski pln na osob
Dane dla Polski, PLN na osobę

Źródło: Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Katedra Makroekonomii WNE UW


ad