k lgazdas gi politika s piacfejleszt s 1 k lgazdas gi politika keretei
Download
Skip this Video
Download Presentation
Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei. Dr. Kruppa Éva Főiskolai tanár. 2012. A tárgy célja, módszere, követelmények. Megismertetni a hallgatókat a külgazdasági politika keretét meghatározó nemzetközi folyamatokkal Globalizáció

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei' - otto-castaneda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k lgazdas gi politika s piacfejleszt s 1 k lgazdas gi politika keretei

Külgazdasági politika és piacfejlesztés 1) Külgazdasági politika keretei

Dr. Kruppa Éva

Főiskolai tanár

2012

a t rgy c lja m dszere k vetelm nyek
A tárgy célja, módszere, követelmények ..
 • Megismertetni a hallgatókat a külgazdasági politika keretét meghatározó nemzetközi folyamatokkal
  • Globalizáció
  • Nemzetközi regionális integráció
  • Nemzetközi válság hatásával
 • A külgazdasági politika és a gazdaságpolitika összefüggéseivel
gazdas gi vil grend a 21 sz zadban
Gazdasági világrend a 21. században
 • Nemzetközi gazdasági integráció = országok gazdaságának összefonódása, nyitottsága
  • Globalizáció
   • Világméretekben
  • Regionális nemzetközi integráció
   • A világgazdaság adott nemzetközi régiójában
    • EU, NAFTA ….
globaliz ci
Globalizáció

Határokon átívelő gazdasági tevékenységek

 • Nemzetközi kereskedelem
 • Külföldi működőtőke befektetések (FDI )
 • Portfólió-befektetések

növekedése, ami az 1990-es évektől felgyorsult és elmélyült, hatása kihat az egész világra.

Országok, vállalkozások, lakosok számára szabadság, de függőség is

Komplex, összetett folyamat

nemzetk zi region lis integr ci
Nemzetközi regionális integráció

Országok egy csoportjának gazdasági társulása meghatározott célokkal, általában azonos földrajzi térségben.

globaliz ci1
Globalizáció
 • Keretfeltételeket és fejlődési impulzusokat teremt
  • Korlátok lebontása verseny fokozódik

Államok gazdaságpolitikai autonómiája gyengül

 • Kölcsönös függőség
  • Aszimmetrikus hatások
 • Legfőbb hordozói: TNC
globaliz ci hajt er i
Globalizáció hajtóerői
 • Gazdasági nyitottság: Nemzetközi kereskedelem és tőkemozgások liberalizációja
  • Országok döntéshozói szabályozással befolyásolják a folyamatot
  • Dereguláció: állam szerepének csökkenése
 • Technológia fejlődése információs társadalom
  • Csökkennek a tranzakciós költségek az üzleti kapcsolatokban érdemes külföldön külföldi üzlet kötni
tranzakci k
Tranzakciók
 • Nemzetközi termék-és szolgáltatás kereskedelem
 • Határon átnyúló pénzügyi műveletek
  • Hitelnyújtás
  • Hitelfelvétel
  • Portfólió beruházás
 • Közvetlen tőkeberuházás (FDI)
  • Cégek alapítása, működtetése, irányítása
 • Más országok polgárai által egy adott országban végzett munka, munkajövedelem hazautalása
 • Információáramlás – üzletek megkötéséhez
k lgazdas gi politika ma
Külgazdasági politika – ma

Nemzetközi kapcsolatok fejlődése

Áruforgalom összefonódása a tőketranszferrel

Külgazdasági politika > kereskedelempolitika

gazdas gpolitikai eszk z k s a nyitotts g
Gazdaságpolitikai eszközök és a nyitottság
 • Arra a kérdésre keressük a választ, hogy egy adott ország milyen eszközöket alkalmaz, hogy vállalatai, polgárai tranzakcióit más országok vállalataival vagy polgáraival szemben szabadon engedje
 • Vagy akadályozza protekcionizmus
gazdas gi nyitotts g m r se
Gazdasági nyitottság mérése

Gazdaságpolitikára alapozott

Eredmény alapú

Tranzakciók elemeinek mérése

Pl. :külkereskedelem/GDP

A nyitottság tényleges megnyilvánulása

Globalizáció előrehaladását kifejezi - nyitottabb-e?

„de facto”

Ökonometriai mérés

Mérés problémái – sokféle mutató

  • Nyitott-e vagy sem egy ország?
 • Döntéshozók milyen intézkedéseket hoznak
 • A tényezők áramlásának korlátait hogyan szabadítják fel v. hogyan erősítik
 • „de jure” típusú (szabály alapú)
 • „Minőségi index” – bináris
globaliz ci el rehalad sa
Globalizáció előrehaladása
 • Hogyan hasznosítják az országok a nyitottság lehetőségeit?
 • Empirikus vizsgálatok
  • Történelmi távlat
  • Közel múlt/ aktuális helyzet és annak változása
  • Globalizáció és válság
hat sok eredm nyek
Hatások, eredmények
 • Nemzetközi kereskedelem fejlődése
  • Hatása a GDP növekedésére
 • Pénzügyi globalizáció
a gdp s a nemzetk zi kereskedelem volumen nek n veked se 2000 2011
A GDP és a nemzetközi kereskedelem volumenének növekedése, 2000-2011, %

Forrás: World Trade Report 2012, p. 18.

glob lis fdi be raml s 1995 2011 mrd usd
Globális FDI beáramlás 1995-2011Mrd USD

Forrás: WIR, UNCTAD, FullReport, p.4

globaliz ci s a nemzetk zi p nz gyi v ls g
Globalizáció és a nemzetközi pénzügyi válság
 • Áru-és pénzpiacok kölcsönhatása
  • Globalizáció: egymást erősítve hatnak
 • Korában a monetáris szféra a reál gazdaság szükségleteit elégítette ki
 • Mára a pénzügyi terület felértékelődött
  • Viszonylag nagy relatív önállósággal
 • Nemzetközi pénzügyi válság: áttevődött a reál szférára is, nemzetközi kereskedelemre
v ls g szakaszai hull mai
Válság szakaszai/hullámai
 • 2007. júliusa – 2008. közepe: USA másodrendű jelzálog piacán – válság
  • Ez Nyugat-Európára/ Európára is átterjedt: 1,5-2,5 éves késéssel
 • 2008. szept. 15. LehmanBrothers befektetési bank csődje – hatása 2009. áprilisáig tartotta az USA-ban likviditási válság, bizalmi válság , hitelválság
v ls g szakaszai hull mai1
Válság szakaszai/hullámai
 • 2009.április - november: G20 a recesszió megfékezésére kötelezettséget vállalt megkezdődik a fellendülés
 • 2010. november: szuverén adósok (államok) válsága
  • Magánadósságok államadóssággá (utólagos sokk)
gazdas gpolitika s a p nz gyi rendszer
Gazdaságpolitika és a pénzügyi rendszer
 • Szabályozó rendszer változásai:
  • Kedvezőbb: liberalizálás, pénzügyi és fiskális ösztönzők növelése
  • Kedvezőtlenebb: ellenőrzés szigorítása, pénzügyi és fiskális ösztönzők csökkentése
orsz gok nemzeti szab lyoz s nak v ltoz sa s hat sa a t ke raml sra
Országok nemzeti szabályozásának változása és hatása a tőkeáramlásra

Forrás: WIR, UNCTAD 2012, Overview, p.18

a nemzetk zi p nz gyi v ls g hat sa
A nemzetközi pénzügyi válság hatása
 • Nemzetközi kereskedelem
 • Tőkeáramlás
slide25
FDI globális méretű áramlása, 2002-2011

Előrejelzés 2012-2014

Milliárd USD

t keimport milli rd usd
Tőkeimport, milliárd USD

Forrás: World InvestmentReport, 2011. Overview p. 1

UNCTAD, 2011

t ke raml s milli rd usd
Tőkeáramlás, milliárd USD

Forrás: World InvestmentReport, 2011. Overview p. 3 UNCTAD, 2011

forr s
Forrás
 • Gács János (2007): A globalizáció számokban. I. Közgazdasági Szemle, LIV. Évf. 2007. október (876-902. o.)
 • Losoncz Miklós –Nagy Gyula (2012): A globalizáció és a 2007-2011. évi pénzügyi válság
 • Czakó Erzsébet – Reszegi István (szerk.) (2010): Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó, Bp.
slide31
Köszönöm

a figyelmet!

ad