De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging
Download
1 / 14

De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging. Ria Stegehuis, directeur Zorg Archiatros symposium, 3 juni 2013. Introductie. ‘ Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al zijn klanten te bevorderen. ’. Coöperatie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging' - otto-burns


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging

De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging

Ria Stegehuis, directeur Zorg

Archiatros symposium, 3 juni 2013


De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging

Introductie

‘Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al zijn klanten te bevorderen.’

Coöperatie

Sturen op kwaliteit, prijs en volume

menselijk

2 miljoen verzekerden

1.866 fte

€ 5,5 miljard premie

(Menzis, Anderzorg en Azivo)

Zorgkantoren Arnhem, Groningen, Twente

21.500 cliënten

142 fte

€ 3,9 mld. uitgaven AWBZ

sociaal vooruitstrevend

maatschappelijk betrokken


De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging

Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Vergrijzing en meer chronisch zieken

 • Meer medisch-technologische mogelijkheden

 • Andere maatschappelijke opvattingen over ziekte en gezondheid

 • Zonder ingrijpen gaat in 2014 bijna 40% huishoudinkomen op aan zorgkosten

 • Nadruk op zelfredzaamheid, hulp sociale omgeving

 • Meer eigen betalingen, eigen risico

Hoe houden we kwalitatief goede zorg beschikbaar en betaalbaar?


Meer zorg dichtbij mensen brengen
Meer zorg dichtbij mensen brengen

GGZ

Ziekenhuis

Care

Metzorgadvies

Tweede lijn

Lage drempel, dichtbij huis

Geïntegreerde eerste lijn

Geïntegreerde eerste lijn

Zelfmanagement

(eHealth & preventie)

Zelf-manage-ment

Nu

Straks


Versterken van de eerste lijn
Versterken van de eerste lijn

 • Wat in de eerste lijn kan gebeuren, moet daar gebeuren. Eerstelijn en huisarts neemt de regie.

 • Integrale en vraaggerichte zorg, georiënteerd op populatie, op basis van grondige analyse van wijk en regio

 • Vergaande verschuiving van monodisciplinaire zorgverleners naar professioneel aangestuurde samenwerkingsverbanden (multidisciplinair) op lokaal en/of regionaal niveau

 • Samenhangend pakket aan voorzieningen (ook diagnostiek, Wmo-consulenten, wijkverpleegkundige, overbruggingszorg)

 • Meer preventief en risicogericht werken, tezamen met gemeenten, GGD-en, wijkverpleegkundigen, medisch specialisten en andere partners.


Gevolgen voor ons inkoopbeleid
Gevolgen voor ons inkoopbeleid

 • Stimuleren zelfmanagement (individueel zorgplan)

 • Patiëntparticipatie (shared decision making)

 • Focus op uitkomsten, concrete bijdrage aan gezondheidswinst patiënt

 • Samenwerking, substitutie van tweede lijn naar eerste lijn (intensivering overleg met ziekenhuizen/maatschappen van specialisten, regionaal transmurale afspraken, andere inkoop eerstelijns diagnostiek)

 • Analyse van de gezondheid en zorgbehoefte van specifieke populatie op langere termijn

 • Professionalisering organisatie (ondernemerschap, informatiemanagement, visie op kwaliteit)

 • Ruimte voor nieuwe doelgroepen en financiërings/contracteringsvormen


Partnership menzis en eerstelijn
Partnership Menzis en eerstelijn

 • Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatieve goede, toegankelijke en betaalbare zorg

 • Duurzaam partnership met innovatieve, ondernemende eerstelijnsorganisaties

 • Versterking positie eerstelijn aan 2 zijden: - relatie met ziekenhuis (substitutie)- relatie met sociale domein/welzijn/gemeente (zelfmanagement)

 • Samen met eerste lijn nieuwe organisatie- en financieringsmodellen ontwikkelen, o.a. populatiemanagement


De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging
Duurzaam partnership:Koppelen van een gedeelde overtuiging aan nieuwe initiatieven en andere organisatie van zorg

SIRM- duurzaam contracteren


Duurzaam contracteren verandert kwaliteit betaalbaarheid en toegankelijkheid
Duurzaam contracteren verandert kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid

SIRM- duurzaam contracteren


De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging

Populatiemanagement

 • Containerbegrip en diverse beelden

 • Sturen op gezondheidswinst en betere zorg voor een populatie in dorp of wijk, hetgeen ook leidt tot lagere kosten

 • Alle zorg en ondersteuning voor een gehele populatie, dus niet alleen voor chronische patiënten

 • Meer focus op preventie, zelfmanagement en gezond gedrag

 • Eerstelijn medeverantwoordelijk voor beheersing zorgkosten van specifieke populatie (bijv. minder doorverwijzen)

 • Belonen van zorgaanbieders op basis van resultaten/ uitkomsten

 • Versterken samenwerking tussen artsen en andere zorgverleners in de 1e en 2e lijn, en tussen zorg en sociale domein van gemeente, welzijn en participatie. Regie bij de huisarts!


De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging

Populatiebekostiging

Geen doel maar middel

Instrument om zorgverleners te kunnen belonen voor uitkomsten m.b.t. gezondheidswinst, preventie en doelmatigheid.

Financiële prikkels op de juiste plaats

Shared savings


De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging

Proeftuin populatiemanagement

 • Duurzaam partnership met Zorggroep Arnhem

 • Samen investeren in toekomstbestendige zorg in de regio Arnhem

 • Gezondheid van de populatie als geheel en op individueel niveau minimaal handhaven of zelfs verbeteren.

 • Groei in zorgkosten beperken bij een specifieke populatie.

 • Experimenteren met innovatieve zorginterventies en organisatiemodellen(waaronder E-health toepassingen)

 • Geleidelijke, projectmatige aanpak, resultaten kritisch monitoren


De rol van de zorgverzekeraar bij populatiebekostiging

Kortom, uitdagingen:

 • Samen verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg

 • Regionale aanpak

 • Samen vormgeven aan duurzaam partnership met name gericht op versterking van de eerstelijn met huisarts in regierol

 • Samenwerking zoeken met enerzijds ziekenhuizen en anderzijds het sociale domein van gemeenten en welzijninstellingen

 • Nieuwe financieringsvormen (populatiebekostiging, shared savings) ontwikkelen die aansluiten op integrale, resultaatgerichte zorg

 • Focus houden op gezondheid en zorgbehoefte van de patiënt, geen ingewikkelde systeem- en stelseldiscussies voeren