Grupowe podejmowanie decyzji w organizacji syndrom grupowego my lenia
Download
1 / 19

Grupowe podejmowanie decyzji w organizacji Syndrom grupowego myślenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

Grupowe podejmowanie decyzji w organizacji Syndrom grupowego myślenia. Wykonała: Anna Sałamacha. Zalety grupowego podejmowania decyzji w organizacji. Grupa posiada większy potencjał twórczy, wiedzę, energię i umiejętności, Zapewnia różne perspektywy i podejścia do problemu decyzyjnego,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grupowe podejmowanie decyzji w organizacji Syndrom grupowego myślenia' - otis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Grupowe podejmowanie decyzji w organizacji syndrom grupowego my lenia

Grupowe podejmowanie decyzji w organizacjiSyndrom grupowego myślenia

Wykonała:

Anna Sałamacha


Zalety grupowego podejmowania decyzji w organizacji
Zalety grupowego podejmowania decyzji w organizacji

 • Grupa posiada większy potencjał twórczy, wiedzę, energię i umiejętności,

 • Zapewnia różne perspektywy i podejścia do problemu decyzyjnego,

 • Przekonanie co do słuszności decyzji, gdy się brało udział w jej podejmowaniu,

 • Brak zniekształceń w przekazywaniu informacji

 • Większa satysfakcja z pracy

 • Podwyższenie umiejętności pracy w grupie


Zalety grupowego podejmowania decyzji w organizacji1
Zalety grupowego podejmowania decyzji w organizacji

 • Wyższa jakość decyzji, która zależy od:

 • celów osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji,

 • zasobu ich wiedzy,

 • wielkości grupy,

 • rozbieżności w preferowanych sposobach rozwiązania problemu,

 • struktury problemu do rozwiązania.

 • Posiada pozytywny wpływ na relacje w grupie

 • Powoduje wzrost identyfikacji podwładnych z celami firmy


Wady grupowego podejmowania decyzji w organizacji
Wady grupowego podejmowania decyzji w organizacji

 • Duża ilość czasu

 • Możliwość zdominowania dyskusji grupowej przez jednostkę

 • Akceptacja pierwszego kierunku działania

 • Rozwiązanie może być zdominowane przez preferencje członków grupy

 • Syndrom grupowego myślenia

 • Skrajność decyzji


Analiza specyfiki problemu
Analiza specyfiki problemu

Indywidualne rozwiązanie problemu:

 • Zagadnienia rozpatrywane sekwencyjnie (myślenie konwergencyjne)

 • Niezależność decydenta

 • Akceptacja innych nie jest istotna

 • Oryginalny charakter rozwiązań

  Grupowe rozwiązanie problemu:

 • Dotyczy problemów złożonych z części

 • Problem wymaga zróżnicowanych punktów widzenia odrębnych ekspertyz

 • Niezbędna akceptacja grupowa

 • Dostarcza rozwiązań wysokiej jakości


Elementy zespo owego podejmowania decyzji chmiel
Elementy zespołowego podejmowania decyzji (Chmiel)

 • Zdefiniowanie problemu

 • Określenie możliwych rozwiązań

 • Ewaluacja rozwiązań

 • Wybór najlepszego rozwiązania


I zdefiniowanie problemu
I. Zdefiniowanie problemu

 • Rozpoznanie problemu – obserwacja otoczenia

 • Problem: zespoły traktujące problem jak zagrożenie

 • Skuteczność zespołów „skoncentrowanych na problemie”

 • Zalecenia: definiowanie problemu przez rozbicie na elementy i analiza komponentów


Ii okre lenie mo liwych rozwi za
II. Określenie możliwych rozwiązań

Techniki wytwarzania rozwiązań

Burza mózgów i jej warianty:

 • Jednoosobowa burza mózgów

 • Mieszana burza mózgów

 • Jednoczesne ocenianie

 • Metoda 66

 • Metoda 635


Iii ewaluacja rozwi za
III. Ewaluacja rozwiązań

Musi się opierać na kryteriach związanych z zadaniem.

Syndrom grupowego myślenia (Koźmiński):

„Zespół zniekształceń, który może wystąpić w trakcie podejmowania decyzji przez grupę wówczas, gdy dążenie grupy do konsensusu i spójności przeważa nad dążeniem do podjęcia możliwie najlepszej decyzji.”


Objawy sgm wg i janisa
Objawy SGM wg I. Janisa

 • iluzja nieomylności i pewności siebie,

 • lekceważenie niepomyślnych informacji,

 • wiara we własną etykę zawodową, nieuwzględnianie etycznych i moralnych aspektów decyzji,

 • lekceważące traktowanie wyników i osób spoza zespołu,

 • wywieranie nacisku dla wymuszenia konformizmu,


Objawy sgm wg i janisa1
Objawy SGM wg I. Janisa

 • samocenzurowanie się (aby uniknąć powtarzających się negatywnych reakcji grupy, krytyczni jej członkowie decydują się w końcu milczeć),

 • iluzja jednomyślności (milczenie jest traktowane jako wyraz zgody),

 • filtrowanie informacji, tzn. członkowie grupy starają się nie dopuścić informacji sprzecznych ze zdaniem grupy.


Badania janis a
Badania Janis’a

 • Klęska podczas ataku Japończyków na Pearl Harbor,

 • Inwazja w Zatoce Świń

 • Wojna wietnamska.


Defekty sgm wg janis a
Defekty SGM wg Janis’a

 • ograniczenie dyskusji do rozważania zaledwie paru działań bez analizowania pełnej gamy alternatyw,

 • unikanie przez grupę powtórnego analizowania tego sposobu działania, który już na początku był preferowany,

 • zlekceważenie przez członków grupy tych sposobów działania, które początkowo zostały ocenione jako niezadowalające przez większość grupy,


Defekty sgm wg janis a1
Defekty SGM wg Janis’a

 • korzystanie przez grupę w małym stopniu z możliwości uzyskania informacji od ekspertów, którzy mogliby oszacować zyski i straty,

 • wykazywanie przez grupę selektywnej tendencyjności w sposobie reagowania na informacje zależnie od tego czy są one w zgodzie z wcześniej podjętymi decyzjami czy nie.


Zalecenia chroni ce przed skutkami sgm
Zalecenia chroniące przed skutkami SGM

 • Lider grupy powinien każdemu z członków grupy wyznaczyć rolę wymagającą krytycznej oceny proponowanych rozwiązań.

 • Bezstronność przywódców w hierarchii organizacji

 • Powołanie kilku niezależnych grup podejmujących decyzję i oceniających się nawzajem.


Zalecenia chroni ce przed skutkami sgm1
Zalecenia chroniące przed skutkami SGM

 • Grupa decydentów powinna dzielić się chwilami na podgrupy, gdy bada się możliwość zrealizowania alternatyw.

 • Należy wysłuchać opinii ekspertów spoza grupy.

 • Jeżeli polityczne rozważania prowadzą do konfrontacji z rywalizującym narodem, to sporo czasu należy poświęcić przyjrzeniu się wszystkim sygnałom ostrzegawczym pochodzącym od rywali.


Zalecenia chroni ce przed skutkami sgm2
Zalecenia chroniące przed skutkami SGM

 • Każdy członek grupy powinien dyskutować wygenerowane rozwiązania z ludźmi spoza grupy.

 • Uczestnictwo „adwokata diabła”

  „Kongregacja do Spraw Kanonizacji Świętych Kościoła Katolickiego”

  „Sługa Boży”, „Błogosławiony”, „Święty”

 • „Spotkanie ostatniej szansy”


Iv wyb r najlepszego rozwi zania
IV. Wybór najlepszego rozwiązania

 • Na podstawie wcześniejszej analizy

 • Racjonalna implementacjaad