Wijkkerkenraad NoorderBeemden - PowerPoint PPT Presentation

oswald
wijkkerkenraad noorderbeemden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wijkkerkenraad NoorderBeemden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wijkkerkenraad NoorderBeemden

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Wijkkerkenraad NoorderBeemden
172 Views
Download Presentation

Wijkkerkenraad NoorderBeemden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WijkkerkenraadNoorderBeemden organisatiestructuur Website: www.Lucaskerk.nl Wijzigingen doorgeven aan: Info@Lucaskerk.nl

 2. WerkgroepenmodelWijkgemeente NoorderBeemden2014

 3. De Kleine Kerkenraadbestaat uit: • Het moderamen van de Wijkkerkenraad • De predikant(en) • Een afgevaardigde van iedere werkgroep, een bevestigd ambtsdrager

 4. Leden kleine kerkenraad • Wim Bisschop (predikant) • Korrie Bos (pastoraat) • Rolf Boertien (voorzitter) • Joost Breel (pr en communicatie) • Angela Mulder (vieren) • Reinier Rijke/Connie Kapteyn (diaconie) • Nicolien Rodenburg (jeugd) • Pico Rozendaal (facilitair) • Peter Schuitmaker (scriba) • Arjavan der Velde (leren en ontmoeten)

 5. De werkgroepenkunnen bestaan uit: • Groepsleden, zowel ambtsdragers als geen ambtsdragers • Functiespecifieke leden • Subgroepen met een eigen functie en eigen medewerkers

 6. Info vormgeving • = Een taak van de werkgroep, uitgevoerd door de leden van de werkgroep. • = Een subgroep van de werkgroep. De leden van de subgroep hoeven geen lid te zijn van de werkgroep.

 7. Werkgroep pastoraat

 8. Werkgroep pastoraat • Rineke Alberts • Korrie Bos • Riet van Felius • Carolein Kasse • Jonneke Prins • Corrie de Zwart

 9. Werkgroep diaconaat

 10. Werkgroep diaconaat • Hanny Gras • Connie Kapteyn • Mark Michels • Cockyvan Poppel   • Reinier Rijke • Jopie Snelleman                 • Marc de Zwart

 11. Werkgroep facilitair/kerkrentmeesters

 12. Werkgroep facilitair/kerkrentmeesters • Piet Bakker • Adri Bos • Harm van Doorn • Rina Groeneveld • Piet Huizing • Halbe Osinga • Pico Rozendaal

 13. Werkgroep leren enontmoeten

 14. Werkgroep leren enontmoeten • Wim Bisschop • Mart Erik Flipse • Joyce Rijke • Arja van de Velde

 15. Werkgroep Vieren

 16. Werkgroep Vieren • Wim Bisschop • Irene van Harmelen • Frits Kok • Lonneke de Kraker • Angela Mulder • Elias Nieuwenhuis • Mathitja den Toom

 17. Werkgroep jeugd

 18. Werkgroep Jeugd • Nicoline Rodenburg • Annet Schuitmaker • Pieter Vergeer

 19. Werkgroep P.R. enCommunicatie

 20. Werkgroep P.R. enCommunicatie • Joost Breel (contact Diaconie) • Adriënne Hoevers-den Hollander • Bep Koldenhof (contact Pastoraat) • Robbert Mulder (contact Vieren en Jeugd) • Peter Jan Plooij • TikaRozendaal-Krijthe(contact Facilitair en • Leren en Ontmoeten)